HECHOS 20

1Eseekite uje ich yuwɨrke ese pehebɨt data uje oshiyokorĩ̵hɨ kanshɨt ehetɨke hn Pablo shuu otɨbii wɨr Porrosht aabo shuu otakɨsho lawich hn sakɨt õr. Uje ich yuwɨrke hn tatɨm õr ɨm: —Takaha tɨtĩ̵r Macedonia.— 2Pablo tekɨrɨhɨ lekɨtiyohochɨs erze duwo je dechɨ Macedonia uje Porrosht aabo ode. Sakɨt õr par ma otsahmũr Porrosht. Tĩ̵r lekɨtiyo nehech taachĩ̵hɨ wahacha ese hnɨmich Grecia. 3Ich shekurko tre uje wɨchɨ sakahachɨs Grecia. Uje wɨchɨ chɨmɨt ɨre par iyãha pohorrza tĩ̵r wahacha Siria hn chunt uje erze israel oso okeytkẽrye par sehe oduhu ɨre. Heke chɨbɨte par cheeshpo chɨkãha Macedonia. 4Ich okɨhniya õya Pablo. Sópater ĩya ɨre. Wɨchɨ dɨt Berea os. Ɨr deych iich otsɨɨ Pirro. Aristarco hn Segundo õya Pablo toy. Wɨr dɨt Tesalónica oso. Gayo ĩya õr toy. Wɨchɨ dɨt Derbe os. Timoteo dechɨ toy. Tiquico hn Trófimo odechɨ toy. Wɨr otãra wahacha hnɨmich Asia. 5Nos wɨr õr ɨre ohno wap oyem Pablo wahacha Troas. 6Eseekite uje ese õr ahamich yuwɨrke uje israel oso otew pan uje ye eyhirãsh hn Pablo hn nos wɨr õryok oyitokolɨhɨchɨs Filipos oyonãha pohorrza. Ich daalo sinko hn oyaachĩ̵hɨchɨs dɨt Troas hn oyishyehechɨs. Oyiyahachɨs nehech daalo syete. 7Uje ich terɨhɨ Domingo hn Pablo shuu Porrosht aabo otakɨsho lawich par oho Santa Sena. Pablo shiyokorãha õr nehech dɨhlich pehet. Ich ahwoso berzo pork sehe dechole hn do. 8Ich nampɨr yesh kɨhniya ese pwert ehet uje oyakɨsho õryok owich. Ese pwertɨt de porĩtpa. 9Eseekite hn pɨkɨhnint hnakɨrbitɨt dechɨ uje iich otsɨɨ Eutico. Shɨ sakaha asa mɨntanta. Uje Pablo shiyokorãha õr ich ahwoso berzo hn ese pɨkɨhnint hnakɨrbitɨt katɨta nehech nɨmẽhe kũhɨr. Tãra ese pwert mɨntanta uje tre piso hn kay. Ochishew ɨre per ich tokɨ. 10Pablo ihnɨmich hn sɨtĩ̵r ɨre hnɨmich hn chishew ese pɨkɨhnint hnakɨrbitɨt. Tatɨm erze Porrosht aabo ɨm: —Ye atɨlɨlo. Ye tope.— 11Hno cheeshpo dohɨr poõrzpo. Ɨshɨm õr pan hn Santa Sena. Otew hn oho. Sakɨt õr nehech deeych tokole hn hno. 12Hn erze oso ohnoy ese pɨkɨhnint hnakɨrbitɨt uje ich ɨkpoko hn ich õr aylpa. 13Eseekite hn õryok oyitokole wap. Oyonãha pohorrza oyɨtĩ̵r dɨt Aso. Pablo tatɨm õryok uje dɨrkɨhɨ hnɨmich tɨr Aso par iyãha asa pohorrzɨhɨchɨs par ĩya õryok. 14Uje Pablo chish oryokĩ̵hɨchɨs Aso hn ii pohorrza ehet ĩya õryok hn oyitokole oyɨtĩ̵r wahacha dɨt Mitilene. 15Deychole hn oyitokolɨhɨchɨs Mitilene hn oyɨkãhachɨs ese hnɨmich Quío ɨkɨch. Hn uu deeych yet hn oyiyuwe ese hnɨmich Samos hn deychole yet hn oyaachĩ̵hɨ wahacha dɨt Mileto. 16Pablo ye nahmũr dakahachɨspe ese hnɨmich Asia pork sehe taachĩ̵hɨ Jerusalén uje ehn yahpaa terɨhɨ ese õr ahamich uje iich otsɨɨ Pentecostés. Ese dɨt Efeso dechɨ hnɨmich Asia hn ye nahmũr tĩ̵rpe. 17Heke uje õryok dechɨ Mileto hn Pablo shuu otɨbii erze anciano uje odechɨ Efeso uje otɨbey Porrosht aabo. 18Eseekite uje erze anciano otaachĩ̵hɨchɨs hn Pablo tatɨm õr ɨm: —Uje takaachĩ̵hɨchɨs wapni ese hnɨmich Asia nehech ele ahle ich nos erahalo uje tiyokorĩ̵hɨ olak ehet. 19Uje yok dechɨ olak ahɨr yelɨj tuu yok dich. Shish tiyokõr Porrosht ɨbiyo tiyokorãha olak nehech tɨkiyerh. Erze israel oso shish sehe oniyokõr kuche mɨhnuwõho yok. 20Erahalo uje ye takɨs kuchpe. Shish nos tiyokorãha olak erze kuche uje om par erahalo. Tiyokorãha olak uje akasho olak owich hn tiyokorãha olakpo uje olak de olak ihyuwo. 21Titɨm erze israel oso hn nos wɨr dihipo kɨnãho par oshuu daho chuuna uje oshiyokõr uje mɨhnũwo par uje nos oym wɨr deluu mɨhnũwo hn oshiyokõr uje Porrosht sahmũr hn ye otiislo õryok Ɨrhĩch Jesucristope. 22Ele ahle ich Porrosht Ɨchɨbich shuu takaha tɨtĩ̵r Jerusalén. Ye tɨkɨraha keshɨ latɨk tokolɨhɨ yokɨhɨ wahacha nehe. 23Uje nos tekɨrɨhɨ erze duwohna hn Porrosht Ɨchɨbich shish shuu hnakɨrbo otatɨm yok uje tɨtĩ̵r Jerusalén ich oshiyeru yok hn oshiyokorĩ̵hɨ yok uu kuche mɨhnũwo. 24Par yok ich ye latɨkɨsh. Kɨmɨjɨ tɨkɨtɨ shɨ tɨkɨtɨ. Shɨ sehe tɨhna wɨr pɨbiyo uje Jesús shuu tiyokõr. Erze pɨbiyo shɨ titɨm õr Porrosht ahwoso ɨhĩ̵rtso uje ye olotiis Jesuspe ich ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. 25Tɨkɨraha uje ich ye nos amlo yok nehe hnii erze yewo uje tɨtĩ̵r õrni hn tanɨmɨrãha Porrosht ahwoso titɨm õr uje Cristo ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. 26Heke ele ahle titɨm olak. Kɨmɨjɨ etĩ̵rlo urhuta bahluta ehet ich ye eytɨlo yok. Shɨ olak 27pork ye takɨs kuchpe. Shish nos tiyokorãha olak erze kuche uje Porrosht sehe duhu erahalo. 28Abeylshɨp olak hn abeylshɨp Porrosht aabo uje Porrosht Ɨchɨbich shuu amsahalo par õr bahluwoni. Abeylshɨp õr pork wɨr Porrosht aabo. Uje Jesús toni ich tiya õr chĩ̵ra narmɨsta. Wɨchɨ uu õr bahat. 29Tɨkɨraha uje tɨkitokolɨhɨ lɨka ich yewo otaachĩ̵hɨ olak ehet hn oshuu Porrosht aabo õr eyuwo kɨnãho shɨ ɨtso uje ɨlpiyot masaha erze obeje ehet hn chishew yata. 30Olak anciano. Je deeych yet nehe hn ese olak ehet yeẽk de uje shuu Porrosht ahwoso poshɨk par sehnyẽr wɨr Porrosht aabo. Sehe duhu onõya ɨre. 31Abeylshɨp erze olak ɨbiyo uje ahakõrlo. Olak eyucha erze uje tiyokõrni. Shɨ tɨkɨbey olak nehech tre ãyo uje yok dechɨ olak ahɨrni. Deeych hn dɨhlak shish titɨm olak nehech uhulo tɨkiyerh. 32Ele ahle shɨ tɨbɨte par uje Porrosht tɨbey olak. Porrosht ahwoso wɨr uje tyenɨj takashɨm olak hn pwele shuu erahalo uje Porrosht sahmũr par uje olak owich de Porrosht ɨr aabo õr ahɨr. 33Yelɨj tobɨta yeẽk plata pishɨ hn oro hn õr ishuwo par yok. 34Erahalo uje tish obiyo tĩ̵r pɨhme par uje tɨkiya uje nihyokõho pahɨr. Hn tish obiyo par tɨkiya uje nihyokĩ̵hɨ pihyẽr õr ahɨr. 35Shish tokowa olak par uje aslo obiyo ich ehnewlo uhulo ɨtso yok par uje olak pwele akashɨmlo erze uje ye õr ukurbĩ̵rsh. Olak eyucha ese eyok Ɨrhĩch Jesús ɨr ahwoso uje titɨm olak. “Kɨmɨjɨ yeẽk dosɨmɨhɨ olak kuchɨt ich om per shish ma om uje asɨmlo yeẽk kuchɨt.”— 36Uje Pablo tatɨm õr shuu ɨtsorzɨke hn icha dete hnɨmo hn nos wɨr õr ɨre oshiyokõr oshuu ɨtsorz hn õr orar otsapur Porrosht. 37Nos wɨr õr ɨre ochishew Pablo hn ochuku ũr hn oyerh. 38Ich õr dosdarakpa pork ich tatɨm õrkɨ uje ich ye onomo ɨre petɨk nehe. Nos wɨr õr ɨre õya Pablo otĩ̵r wahacha pohorrza wɨrc hn wɨchɨ ii pohorrza ehet.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\