HECHOS 22

1Pablo ɨm: —Pɨhnapso watsaklo hn erze õr bahluwo, ẽrlo uje titɨm olak. Ye tiyokõr uje mɨhnĩ̵kpe.— 2Uje õr ɨre ochunt uje seẽt wɨr hebreo õr ahwoso hn otɨtshɨp par otẽr. Pablo tatɨm õr ɨm: 3—Yok israelya. Yok shurẽhe wahachni dɨt Tarso. Dechɨ ese hnɨmich Cilicia per yok neẽhe lɨkni Jerusalén. Ese hnakɨrbich uje iich otsɨɨ Gamaliel nos shiyokorãha yok waa ley waa je eyok poruwo wɨshɨ ochɨbɨtkite. Tɨnaha yok uje shish tiyokõr Porrosht ɨbiyo tuu ɨtso uje ahakõrlo yok ele deeych.— 4Hn Pablo tatɨm õr ɨm: —Ɨhn tokoter wɨr Porrosht aaboni nehech oshuu õr oshuu otoy. Tishew erze Porrosht aabo hnakɨrbo hn tɨmcher hn tuu ochɨmchaha õr karsel ehet. 5Ese saserdote õr bahlut pisht hn nos wɨr õr bahluwo uje otakɨsho lawich uje õr iich otsɨɨ Junta Suprema õr ɨre ochɨraha uje tiyokõrni. Titɨm õr par uje tuu oshɨm yok hute par tokosɨm erze israel oso uje odechɨ Damasco. Uje oshɨm yok hn takaha tɨtĩ̵r dɨt Damasco takayãha Porrosht aabo par tokõhwa teya õr lɨkni Jerusalén par tuu otsepyẽr õr. 6Eseekite hn tɨtĩ̵r Damasco. Uje ich deeych pehet uje ehn yahpaa tokaachĩ̵hɨ dɨt ɨchii luu tãra poõrc chihit yok ich jwertpa. 7Yok kayɨhɨ hnɨmich. Tukunt õr ahwoso ɨm: “Saulo, ¿ɨnaapo ahakõr mɨhnɨkĩ̵hɨ yok?” 8Titɨm too: “Ɨrhĩche, owa yeẽkpo?” Tukunt õr ahwoso ɨm: “Yok Jesús. Yok Nazaret os. Yok uje yesh ahakõr mɨhnɨkĩ̵hɨ yok.” 9Erze uje õya yok omo asa luu uje chihit yok. Ich ochishlabe per ye odɨrehepe erze õr ahwoso uje keytker yok. 10Titɨm too: “Ɨrhĩche, ¿sehe uhu tiyokõr latɨkpo?” Hn ese Ɨrhĩch umo yok ɨm: “Alehet. Bo etĩ̵r Damasco. Tyenɨj yeẽk dechɨ uje tatɨm owa uje nos ahakõr.” 11Asa luu ich shuu yok olɨbɨk. Erze pihyẽre ochish pɨhme ohnoy yok otseya yok wahacha Damasco. 12Hnakɨrbich dechɨ uje iich otsɨɨ Ananías. Ɨre shish shiyokõr uje asa ley tata. Nos wɨr israel oso uje odebuhuchɨs Damasco otata uje wɨchɨ ich ɨluu om. Ese Ananías tɨrẽt tekɨrɨhɨ yok. 13Uje ich taachĩ̵hɨ pahɨr hn tatɨm yok ɨm: “Ermano Saulo, amo lekɨtiyo.” Shiyehe uje tatɨm yok shuu ɨtsorz ich tokomo lekɨtiyo. Takachɨm hn tokomo ɨre. 14Ananías tatɨm yok ɨm: “Porrosht wɨchɨ uu eyok poruwo wɨshɨ õr Porrosht. Wɨchɨ chiihla owa par uje eraha uje ɨre sehe niyokõr. Wɨchɨ chiihla owa par uje eychɨm ese Cristo hn ent erze ɨr ahwoso uje chiilehethna. 15Tyenɨj nos atɨm osoho lekɨtiyo uje amo hn uje enthna.” 16Hn Ananías tatɨm yok ɨm: “¿Ɨnaapo heke shɨ akahachɨs? Alehet. Erẽt. Tokohɨrm owa. Apur Jesús par ɨshɨ owa hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr pork ahakõrni erze kuche mɨhnũwo.”— 17—Eseekite hn takaashpo tɨtĩ̵r Jerusalén. Uje yok dechɨ templo patikɨt ehet hn yok orar tapur Porrosht hn tokomo kuchẽrk uje ye latɨk pwele nomo. 18Tokomo Jesús hn tatɨm yok ɨm: “Atokolɨhɨ lɨka shɨchish Jerusalén pork erze oso ye onahmũrpe uje atɨm õr yok.” 19Titɨm Jesús too: “Ɨrhĩche, ele dɨt oso nos ochɨraha uje tɨtĩ̵r lekɨtiyohochɨs sinagoga ahoni hn tishew erze uje ye olotiis owape. Tuu ochɨmchaha õr ohyerpta hn tuu otsepyẽr õr. 20Uje oshuu wɨchɨ owa ebich Esteban ochĩ̵ra kojano poni hn ɨr armɨsta chũr lekɨtiyo ich yok dechɨ õr ahɨr hn tɨkɨbey wɨr õr ɨshuwo. Ich tahmũr uje oshiyokõr oshuu ɨtsorz.” 21Jesús tatɨm yok ɨm: “Atokolɨhɨchɨs Jerusalén. Sehe tuu bo etĩ̵r wahacha dukuhla dihipo kɨnãho.”— 22Eseekite hn erze oso ochunt uje Pablo tatɨm õr per ye onahmũrpe uje tatɨm õr par uje tĩ̵r erze dihipo kɨnãho ɨchii otɨbich otsɨɨ: —Tukulo uhulo toy. Ye ompe uje wɨchɨ ɨka.— 23Uje ehn otɨbich ich otsɨtakpa heke ochishɨt wɨr nanerpe hn ochishew hnɨmich ukult hn otãra ochish poõrc. 24Ese ohyerptoso õr bahlut shuu ochɨmchaha Pablo ohyerpta ehet. Tatɨm ohyerptoso par uje tyenɨj otsepyẽr ɨre ochĩ̵ra shikote par oshuu Pablo tatɨm ɨre keshɨ ɨnaapo heke erze oso otɨbich oshuu ɨtsorz. 25Uje ehn oshiyeru hmeyko asa uhwɨrbta porĩt par uje otsepyẽr hn tatɨm ese kapitan uje dechɨ ɨr ɨkɨch ɨm: —¿Je aluwelo ley uje epiyerlo romano osht uje ehn yahpaa tĩ̵r jwe ɨkɨchpe par eraha kɨmɨjɨ niyokõr uje mĩ̵hnɨk?— 26Ese kapitan chunt uje Pablo shuu ɨtsorzɨke hn hno tatɨm ese õr bahlut pisht ɨm: —¿Ahakorĩ̵hɨ latɨkpo ese hnakɨrbich? Wɨchɨ romanoya.— 27Hn ese õr bahlut pisht tĩ̵r Pablo hn tatɨm ɨm: —Atɨm yok. ¿Je ũru uje owa romanoya?— Pablo tatɨm ɨre ɨm: —Ẽhe.— 28Ese õr bahlut ɨm: —Ich tokoshɨ hnote kɨhniyani par uje tii yok romano osɨhɨ.— Pablo tatɨm ɨre ɨm: —Per yok romano ya pork yok shurẽheni.— 29Erze ohyerptoso uje sehe olepyẽr Pablo ochunt uje ɨre romanoya ɨchii otokole shɨchish hn ese ohyerptoso õr bahlut ich chishlabe pork chɨrahaka uje Pablo wɨch romanoya hn ɨre uje shuu oshiyeru Pablo uke hn dɨle ochĩ̵ra kenena. 30Eseekite uje dechole hn ese ohyerptoso õr bahlut sehe dɨraha latɨkpo uje ich ũru uje shuu erze israel oso otsɨtak Pablo. Shuu wɨr otakɨsho lawich erze saserdote õr bahluwo hn erze Junta Suprema. Chiyuhu Pablohochɨs ohyerpta ehet hn hnoy seya wɨr õr bahluwo õr ɨkɨch.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\