HECHOS 23

1Eseekite ich Pablo teychɨm pishɨ erze uje otakɨsho lawich uje õr iich otsɨɨ Junta Suprema. Tatɨm õr ɨm: —Pɨhnapso watsaklo, uje ehn yok pɨkɨhninaap shish pehet kɨɨsɨhɨ Porrosht ɨle ɨkɨch nehech ele ahle.— 2Ananías wɨchɨ saserdote õr bahlut pisht. Tatɨm erze uje oyehe Pablo ahɨr par uje shuu oshuu Pablo ahwo. 3Pablo tatɨm ɨre ɨm: —Tyenɨj Porrosht shuu owa pork ehet yũhurash. Owa uje yesh akahachɨs par uje ẽr kɨmɨjɨ tɨkiyuwe ley o kɨmɨjɨ ye tɨkiyuwepe pork waa ley tata uje tyenɨj ahakõr uhu ɨtsorz per atɨm wɨr par uje oshuu pahwo. Waa ley tata uje wɨchɨ ich mĩ̵hnɨk.— 4Erze uje oyehe Pablo ahɨr otatɨm otsɨɨ: —¿Je ye atɨlpe ese Ananías uu saserdote õr bahlut pisht heke athaka uhu ɨtsorz?— 5Pablo tatɨm õr ɨm: —Pɨhnapso watsaklo, ye tɨkɨrahape uje wɨchɨ uu saserdote õr bahlut pisht. Ye ompe uje titɨm ɨreke pork Porrosht ahwoso tata ɨm: “Ye eshɨlo majamichɨhɨ ese õr bahlut uje tɨbey nahnapso.”— 6Eseekite hn Pablo chɨraha uje yewo õr ɨluu iich otsɨɨ saduseo hn yewo õr ɨluu iich otsɨɨ fariseo heke Pablo tɨbichɨhɨ õr ehet ɨm:—Pɨhnapso watsaklo, pɨluu iich otsɨɨ fariseo hn papa wɨchɨ ɨtspo fariseoya. Ye tokotiispe uje deeych yet nehe hn oso õr ɨkpo. Yewo ode uje ye onahmũrpe uje tuu ɨtsorz heke ochishew yok hn otõhwa yok otseya yok lɨka olak ɨkɨch.— 7Uje Pablo tatɨm õr shuu ɨtsorz hn erze saduseo hn erze fariseo ɨchii oshiyokosye. Otsehek ɨre. 8Erze saduseo otsotiis uje topo õr ɨkpo hn õr ɨre otsotiis uje anjele ode hn otsotiis uje õr ɨchɨbiyo de per erze fariseo ye olotiispe uje nos de. 9Nos wɨr õr ɨre ich õr yermĩ̵t data. Wɨr odechɨ toy erze hnakɨrbo uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moises chichewkite. Wɨr fariseo. Nohmɨramo oyehet hn oshiyokosye ich otsɨhnew lahwoso. Otatɨm erze yewo ich otsɨhnew otsɨɨ: —Ese hnakɨrbich ye niyokõr latɨk uje mĩ̵hnɨk. Kɨmɨjɨ õr ɨchɨbich tatɨm ɨre kuchẽrk o kɨmɨjɨ anjel tatɨm ɨre kuchẽrk ich om.— 10Oshiyokosye nehech otɨbich ich jwertpa heke ese ohyerptoso õr bahlut sẽrza uje wɨr odalii Pablo meyko nehech odiyuhu. Tatɨm wɨr ohyerptoso par otsehek wɨr oso ochɨra õr dakɨrbo hn ochiyuhu Pablohochɨs õr ehet shuu ohnoy otseya wahacha ohyerpta. 11Eseekite uje ich dɨhlak hn Jesús iyehe Pablo ɨkɨch. Tatɨm Pablo ɨm: —Pablo, ye atɨla. Tyenɨj atɨm wɨr Romano oso yok nehe uhu ɨlo uje atɨm wɨr Jerusalén osohna.— 12Eseekite uje ich dechole hn erze israel oso nohmɨramo otɨtĩ̵r lawich par uje otakɨsho lahwosht. Ochɨbɨte lahwoso ich oshuu ũrpa uje ye otaakpe hn ye odoho latɨk nehech oshuu Pablo. 13Oyuwe kwarenta erze hnakɨrbo uje otakɨsho lahwosht oshuu ɨtsorz. 14Otĩ̵r erze saserdote õr bahluwo hn erze israel oso õr bahluwo uje otɨbey dɨt hn omo õr otsɨɨ: —Oyɨbɨte õryok ahwoso ich oyuhu ũru uje ehn yahpaa oyuhu Pablo ich ye oyaakpe. 15Oyitɨm olak par uje uhulo wɨr otakɨsho lawich asa Junta Suprema hn apurlo komando par uje deychole hn tõhwa Pablo par uje iyehe olak ɨkɨch. Atɨmlo ese komando uje asa Junta Suprema sehe okẽytker Pablo par uje ochɨraha ma kuche uje Pablo shiyokõrni. Õryok oyiyemɨhɨ dehet pehet par oyuhu oyuhu toy uje ehn yahpaa taachĩ̵hɨ olak ahɨr.— 16Pablo nanɨmicha ɨr ijɨt chunt uje sehe oduhu Pablo hn hno tĩ̵r ohyerpta hn tatɨm Pablo. 17Uje Pablo chuntɨke hn tɨbii ese kapitan. Tatɨm ɨm: —Boy lɨka pɨkɨhnint eya wahacha komando pork ele tyenɨj tatɨm komando kuchẽrke.— 18Ese kapitan hnoy seya wahacha komando ɨm: —Pablo uje de lɨka ohyerpta ehet tɨbii yokɨke hn sapur yok par uje tokõhwa lɨka pɨkɨhnint teya owa. Tyenɨj tatɨm owa kuchẽrke.— 19Ese komando chishew ese pɨkɨhnint hmata hn hnoy seya wahacha par uje ye onuntpe uje keytker. Tatɨm ɨm: —¿Sehe atɨm yok latɨkpo?— 20Hn ese pɨkɨhnint tatɨm komando ɨm: —Erze israel oso nohmɨramo otakɨsho lahwoshtɨkɨ. Sehe oduhu boy Pablo dechole eya wɨr Junta Suprema õr ɨkɨch pork sehe oduhu tatɨm õr ma kuche. 21Ye ahakõr uje wɨr otatɨm owa. Wɨr ich oyuwe kwarenta erze hnakɨrbo uje yesh otsakɨs ɨrehe dehet pehet oyem Pablo par uje chɨkãhachɨs ich tyenɨj oshuu oshuu toy. Ochɨbɨte lahwoso ich oshuu ũru par uje ye otaakpe hn ye odoho latɨk nehech oshuu Pablo. Õr ɨre ochɨmɨt ɨre hn oyem par uje otẽr uje atɨm õr.— 22Ese õr bahlut tatɨm ese pɨkɨhnint ɨm: —Bo eyhi. Ye atɨm latɨk erze uje atɨm yokɨke.— 23Eseekite hn ese komando shuu otɨbii wɨr kapitan õr osiyer. Tatɨm õr ɨm: —Enshiilo wɨr ohyerptoso uhulo õr do syento par uje ohno odɨrkɨhɨ hnɨmich hn õr setenta uje oyãha kabyuhwo hn õr do syento uje otõhwa asõr. A las nueve dɨhlak hn wɨr tyenɨj ohno otĩ̵r Cesarea. 24Bolilo kabyuhwo yewo par uje Pablo iyãha. Bolilo eylo wahacha gobernador Félix. Abeylo par uje ye latɨk duhu ɨre.— 25Hn komando chichew hutɨta ɨm: 26—Yok Claudio Lisias. Tichew ana hutɨta õryok bahlut gobernador Félix. Tokosɨm owa saludo. 27Erze israel oso ochishew ese hnakɨrbichhna. Ɨchii sehe oduhu oduhu toy. Tukunt uje wɨchɨ romano os heke tɨtĩ̵r ɨre. Tokõhwa uu yok ohyerptoso hn tiyuhu wɨr õr hme. 28Yok sehe tɨkɨraha keshɨ ɨnaapo uje erze israel oso otsɨtak ɨre heke takahi ɨre teya wɨr Junta Suprema ɨkɨchhna. 29Uje õryok dechɨ hn tukunt uje wɨr otsɨtak pork ɨre ye ɨlo õrpe uje otata asa õr ley. Nĩhyok ye otata latɨk uje wɨchɨ shiyokõr par uje tyenɨj oshuu oshuu toy hni par uje tyenɨj oshiyeru. 30Uje yok de wahacha ohyerpta ehet hn nohmet de uje tatɨm yok uje Pablo ɨmãho okeytkẽrye. Sehe onehnyẽr yok hn oduhu Pablo oduhu toy heke ich tuu Pablo hno tĩ̵r owa shɨchish. Titɨm erze uje sehe õr denunsya Pablo par uje tyenɨj ohno otĩ̵r ekɨch hn otatɨm owa keshɨ ɨnaapo uje sehe oduhu Pablo. Shɨ erze uje titɨm owa.— 31Eseekite uje ich dɨhlak hn erze ohyerptoso oshiyokõr uje komando tatɨm õr. Ohnoy Pablo otseya wahacha dɨt Antípatris. 32Uje ich dechole hn erze ohyerptoso uje odɨrkɨhɨ hnɨmichhna ocheeshpo otĩ̵r ohyerpta wahacha Jerusalén. Per erze uje oyãha kabyuhwo shɨ ohno ohnoy Pablo otseya Cesarea. 33Uje otaachĩ̵hɨchɨs Cesarea hn oshɨm waa hutɨta ese gobernador hn oymɨhɨ Pablo par uje gobernador tɨbey. 34Uje gobernador ler asa hutɨta hn tatɨm Pablo ɨm: —¿Ãr ɨraãpo?— Hn Pablo tatɨm ɨm: —Tokõra wahacha hnɨmich Cilicia.— 35Hn ese gobernador tatɨm ɨm: —Uje otaachĩ̵hɨ lɨka erze uje õr denunsya owa nehe hn takĩ̵r owa.— Hn tatɨm wɨr ohyerptoso par uje shɨ otɨbey Pablo wahacha Herodes ihyuch.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\