HECHOS 26

1Eseekite hn rey Agripa tatɨm Pablo ɨm: —Sehe tuu atɨm õryok uje ahakõrni.— Hn Pablo sem namɨta tatɨm õr ɨm: 2—Rey Agripa, ich pehet kɨɨs uje yok de lɨka ekɨch par uje tuu eraha uje erze israel oso õr ahwoso uje õr denunsya yok ich ye ũrpe. 3Tahmũrpa uje yok de lɨka ekɨch pork nos eraha wɨr israel oso õr ɨluu hn eraha toy erze uje oshuu wɨr otsɨtak hn oshuu wɨr oshiyokosye. Heke tapur owa par ẽr yok uje titɨm owa hn ye uhu patɨm owa. 4Eseekite hn nos wɨr israel oso ochɨraha uje tiyokorĩ̵hɨ wahacha hnɨmich uje yok shurẽheni hn uje tiyokorĩ̵hɨ ele Jerusalen toy. 5Osdeyo uje õr ɨre ochɨraha yok. Kɨmɨjɨ onahmũr ich otatɨm olak uje antni pɨluu iich otsɨɨ fariseo uje õr ley ich ma kɨhniya. Iyuwe erze fariseo yewo õr ɨluu. 6Ele ahle ich yok de lɨka olak ɨkɨch shɨ pork ye tokotiispe ese uje Porrosht tatɨm uu õryok poruwo wɨshkite uje tyenɨj oshiyokorĩ̵hɨ Cristo. 7Erze israel oso uje õr wee dose oyem uje Porrosht tatɨm õryok poruwo wɨshkite. Heke deeych hn dɨhlak shish oshiyokõr Porrosht ɨbiyo. Shish oyem uje Cristo taãcha nehe ɨtso uje Porrosht tatɨm õryok poruwo wɨshkite per õr denunsya yok pork shish tiita uje Porrosht shuu Cristo taãchni ɨtso uje tatɨm õryok poruwo wɨshkite. 8¿Ɨnaapo uhulo kɨnẽheshɨp uje Porrosht pwele shuu wɨr topo õr ɨkpo?— 9Eseekite hn Pablo tatɨm õr ɨm: —Antkite tuu peyuwo tɨsĩ̵r uje pɨbiyo shɨ par tɨhne wɨr Porrosht aabo uje ye olotiis Jesuspe uu dɨt Nazaret osht. 10Heke tiyokorĩ̵hɨ wahachni Jerusalén tuu ɨtsorz. Erze saserdote õr bahluwo oshɨm yok par uje tish wɨr Porrosht aabo okɨhniya hn tuu ochɨmchaha õr karsel ehet. Uje oshuu õr oshuu otoy ich tahmũr. 11Shish tɨtĩ̵r wɨr sinagoga aho par tuu otsepyẽr õr. Yok prowa tuu ochish majamichɨhɨ Porrosht. Ich tɨkɨtak pish õr nehech tɨtĩ̵r wɨr dihipo kɨnãho õr duwo hn tish õr.— 12Eseekite hn Pablo tatɨm õr ɨm: —Uje tɨtĩ̵r wɨr dihipo õr duwo ich tɨtĩ̵r ese dɨt uje iich otsɨɨ Damasco toy par uje tishew õr. Erze saserdote õr bahluwo wɨr uje oshɨm yok par uje tɨtĩ̵r wahacha. 13Uje ich deeych pehet hn yok dechɨ dehet pehet. Tokomo luuta uje tãra poõrc ich jwertpa. Iyuwe wɨchɨ deeych uje chihit. Wate chihit yok hn nos wɨr pihyẽre uje õya yok. 14Õryok kayɨhɨchɨs hnɨmich hn tukunt õr ahwoso uje seẽt hebreo õr ahwoso tatɨm yok ɨm: “Saulo, ¿ɨnaapo heke yesh ahakõr mɨhnɨkĩ̵hɨ yok? Erze uje ahakõr shish shuu owa dosdarak per shish ahakõr. Ehet kata. Shɨ owa ɨtso uu wey uje ochichew ich terĩ̵hɨ naner.” 15Titɨm too: “Ɨrhĩche, ¿owa yeẽkpo?” Hn ese Ɨrhĩch tatɨm yok ɨm: “Yok Jesús uje yesh ahakõr mɨhnɨkĩ̵hɨ yok. 16Alehet. Shɨ tɨkitokolɨhɨ ekɨch par uje tiihla owa par pɨbɨk par uje atɨm õr uje amo yok hn par uje atɨm õr uje tokowa owa nehe. 17Tɨkɨbey owa par uje ye ahnapso oduhu owa hn erze dihipo kɨnãho õr ɨtspo. Erze dihipo kɨnãho wɨr uje tuu bo etĩ̵r õr 18par uje atɨm õr pahwoso. Ye odɨraha. Ich shɨ õr ɨtso uje ode dɨhlelta ehet. Uje ochɨraha pahwoso ich shɨ ɨtso uje luu chihit õr. Kɨmɨjɨ onahmũr shɨ tyenɨj ye olotiis yok hn tokoshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. Heke tiyuhu orĩ̵hɨ Satanás hme hn tɨbɨte õr Porrosht hme hn õr owich de ɨre ahɨr.” Erze uje Jesús tatɨm yokni.— 19Hn Pablo tatɨm rey Agripa ɨm: —Tiyokõrni uje Jesús tatɨm yok uje sowa yok ɨre. 20Titɨm orĩ̵hɨ Damasco wapni hn tɨtĩ̵r wahacha Jerusalén par uje titɨm õr. Tɨtĩ̵r lekɨtiyoho hnɨmich Judea hn titɨm õr hn tɨtĩ̵r erze dihipo kɨnãho õr hnɨmo hn titɨm õr toy. Titɨm õr par uje oshuu daho chuuna uje oshiyokõr mɨhnũwo uje ye Porrosht nahmũrpe. Titɨm õr uje tyenɨj oym wɨr deluu mɨhnũ hn ye olotiis Cristope. Wɨchɨ uje Porrosht sahmũr. Titɨm õr par uje oshiyokõr om par uje nos ochɨraha uje wɨr Porrosht aabo. 21Shɨ pork tanɨmɨrãha Porrosht ahwoso tuu ɨtsorz hn erze israel oso ochish yokɨhɨchɨs templo patikɨt ehet ɨchii sehe oduhu yok. 22Porrosht shish takashɨm yok heke ye oduhu yokpe nehech ele ahle. Tiyehe olak ɨkɨch hn titɨm olak toy uje shish titɨm uu ɨhĩ̵r deyo hn uu losuhlaabo. Shɨ titɨm õr uu Porrosht ahwoso uje Moises chichewkite uje tyenɨj tokole nehe hn titɨm õr uje erze profeta yewo wɨshɨ otatkite uje tyenɨj tokole nehe. Shɨ erze uje titɨm õr tuu ɨtsorz. Yelɨj titɨm õr tuu kɨnãho. 23Erze profeta otata uje Cristo tyenɨj toy hn wɨchɨ uu webich os uje ɨkpo. Cristo shuu otsanɨmɨrãha lahwoso par uje otatɨm uu nahnapso hn uu dihipo kɨnãho. Ɨr ahwoso shɨ ɨtso luu uje chihit õr ich ochɨraha dehet.— 24Eseekite uje Pablo tatɨm õr shuu ɨtsorz hn Festo tɨbich ɨm: —Pablo, owa totihla. Owa ler ma heke shuu owa totihla.— 25Hn Pablo tatɨm ɨm: —Ɨrhĩche Festo, ye yok totihlpe. Erze uje titɨm olak ye kɨnãhape. Ich ũru. 26Ese rey Agripa chɨraha uje titɨmke heke ye tɨkɨtɨlpe uje titɨm ɨre. Ye tokotiispe uje ese rey Agripa chɨraha uje oso oshiyokorĩ̵hɨ Jesús wahacha Jerusalenni. Ye olakɨspe uje oshiyokorĩ̵hɨ Jesús.— 27Hn Pablo tatɨm rey Agripa ɨm: —Rey Agripa, ¿je ye otiispe erze uje profeta otatkite? Tɨkɨraha uje ye otiispe.— 28Rey Agripa tatɨm Pablo ɨm: —Atɨm yok pɨkaapɨke. ¿Je uhu eyuwo tɨsĩ̵r uje sehe uhu tomsaha par Porrosht aap?— 29Hn Pablo tatɨm ɨre ɨm: —Kɨmɨjɨ pahwoso arhaabo o kɨmɨjɨ kɨhniya per shɨ ɨtsye uje sehe tuu amsaha par Porrosht aap. Yok orar tapur Porrosht par uje ye shɨ owa nohmɨra uje amsaha par Porrosht aap per nos wɨr erze uje otẽr yokɨhɨ lɨka omasaha par Porrosht aabo toy. Sehe tuu nos olak ɨtso yok pork yok Porrosht aap. Shɨ ye tahmũrpe uje olak ɨtso yok uje yok de ohyerpta ehet hn ochĩ̵ra kenena pɨhmiko.— 30Eseekite hn rey Agripa iyehet hn wɨch ɨtspo gobernador Festo hn Berenice. Uje erze yewo omo õr hn oyehet toy. 31Otokolɨhɨchɨs pwert ehet hn nos okeytkẽrye otsɨɨ: —Ele hnakɨrbich ye niyokõr latɨk uje mĩ̵hnɨk par uje oshuu oshuu toy hn ye ompe uje ochɨmchaha karsel ehet.— 32Hn rey Agripa tatɨm Festo ɨm: —Ele hnakɨrbich ye niyokõrpe uje mĩ̵hnɨk heke om uje tokolɨhɨ ohyerpta per ye pwel tokolpe pork sapur par uje tĩ̵r romano os õr bahlut pisht ɨkɨch heke tyenɨj uhu ohnoy otseya wahacha.—


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\