HECHOS 28

1Eseekite uje ich nos oyaachĩ̵hɨchɨs hnɨmich hn ye õryok latɨk toy. Ich oyɨrahaka ya uje ese hnɨmich iich otsɨɨ Malta. 2Erze uje odebuhu wahacha onɨshiishɨp õryok ochukuta jwekɨta pork ɨbɨk hn kɨɨs hn otseta õryok. 3Pablo chish wɨrye piyo. Uje ehn yahpaa nɨmchaha jwekɨta hn echeẽt uje de erze piyo ehet chuuna uje duhlu hn tokole hn ches Pablo hmata. 4Erze oso uje odebuhuchɨs shɨ oteychɨm ese echeẽt uje tĩ̵r hnɨmichɨhɨ Pablo hmata hn okeytkẽrye otsɨɨ: —Ich ũrpa ele hnakɨrbich uje oso õr yũwɨr. Ye tooho wahacha asa onoota bahluta ehetɨke heke ese echeẽt ches par uje toy.— 5Pablo shuu nahmɨta telerrza hn ese echeẽt kayɨhɨ asa jwekɨta. Per ese echeẽt woso ye niyokõr latɨk. 6Erze oso shɨ oyeem uje Pablo hmata koos o kɨmɨjɨ duhu toy hn kayɨhɨ hnɨmich. Ich oyeem osdeyoko hn ye latɨk tew heke omye otsɨɨ: —Lɨkɨ uu porrosht yet.— 7Eseekite hn erze oso õr bahlut iich otsɨɨ Publio. Ɨr hnɨmo ich ye dukuhlehe oryõkpe. Chɨmchaha õryok dahuch par uje daalo tre oyiyakaha ehet. Ich nɨshiishɨp õryok. 8Publio ɨr deych shɨ de darpich eeych permo. Shuu aat duhlu hn shuu tichɨ. Pablo hno tĩ̵r ɨre hn orar sapur Porrosht hn chɨbɨte nahme eeych hn chukuta. 9Nos wɨr uje õr permo ochunt uje ɨtsorz. Otãra lekɨtiyo ese hnɨmich hn ohno otĩ̵r Pablo. Nos chukuta õr. 10Wɨr onɨna õryok heke otõhwa erze kushjãro par oshɨmɨhɨ õryok. Uje ich oyɨnshii õryok par uje oyuko oyonãha pohorrza yata hn wɨr oshɨmɨhɨ õryok oposo par oyaakɨhɨ dehet pehet. 11Eseekite hn pohorrza dechɨ waa je tãra dɨt Alejandría. Kojano po osiyer shɨ ɨtso oso tẽhi dɨjerpta ejwert. Erze kojano po iiyo otsɨɨ Cástor hn Pólux. Asa pohorrza shɨ iyehechɨs hnɨmich nehech erze hmamo ɨshɨrĩt sɨhna ɨre. Ich shekurko tre uje oyiyakaha ese hnɨmich. Oyii asa pohorrza ehet hn oyitokolɨhɨchɨs. 12Uje oyaachĩ̵hɨchɨs dɨt Siracusa hn oyiyakaha oyuhu daalo tre. 13Hn oyitokolɨhɨchɨs oyuko nehech oyaachĩ̵hɨ wahacha dɨt Regio. Uje dechole hn myent tɨbichu tãra sur heke oyitokolɨhɨchɨs. Deeych yet hn oyaachĩ̵hɨ wahacha dɨt Puteoli. 14Oyihnɨmichɨhɨ pohorrza ehet hn oyish Porrosht aabohochɨs. Wɨr otsapur õryok par uje oyiyakaha õr ahɨr shɨ daalo syete heke oyiyakaha õr ahɨr. Depwe oyitokole oyɨrkɨhɨ hnɨmich oyɨtĩ̵r Roma. 15Eseekite hn Porrosht aabo uje odebuhu Roma ochunt uje oyɨtĩ̵r õr heke otokolɨhɨchɨs Roma par uje oyishyehe dehet pehet. Yewo otĩ̵r ese dɨt uje iich otsɨɨ Tres Tabernas hn yewo oyuwe otĩ̵r ese dɨt uje iich otsɨɨ Foro de Apio. Uje Pablo teychɨm õr hn ɨshɨm Porrosht hnechɨt dich hn shuu duurapo. 16Eseekite uje oyaachĩ̵hɨchɨs dɨt Roma hn ese ohyerptoso õr bahlut ɨshɨm Pablo par uje debuhu uje ɨre sahmũr. Shɨ ohyerptosht tyenɨj tɨbey ɨre. 17Ich daalo tre uje Pablo dechɨ hn shuu otɨbi erze israel oso õr bahluwo uje odebuhuchɨs Roma. Uje otakɨsho lawich hn tatɨm õr ɨm: —Pɨhnapso watsaklo, ye tiyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ petɨkni erze eyok ɨhnapso hn ɨtspo ye tiyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ petɨkni erze eyok poruwo wɨshɨ õr ɨluu. Ochish yokɨhɨ wahacha dɨt Jerusalén hn oshɨm yok wɨr romano oso. 18Ese romano oso õr bahlut sapur yokni par uje sehe dɨraha kɨmɨjɨ tiyokõr uje mĩ̵hnɨk. Ye dishpe uje tiyokõr uje mĩ̵hnɨk par uje oshuu yok oshuu tɨkɨtɨ heke sehe diyuhu yokɨhɨ asa ohyerpta ehet. 19Per erze israel oso ye onahmũrpe uje chiyuhu yok. Heke titɨm ɨre par uje tɨtĩ̵r wɨr romano oso õr bahlut pisht ɨkɨch. Erze pɨhnapso ye oniyokõr latɨk uje mɨhnɨkĩ̵hɨ yok par uje yok denunsya õr. 20Heke tɨkɨbi olak par uje takachɨm olak hn tɨkitkẽr olak. Ye tokotiispe ese Cristo uje yesh pɨhnapso oyeem uje Porrosht chɨbɨte lahwoso par shuu tɨrẽt nehe heke oshiyeru pɨhmike ochĩ̵ra kenent.— 21Otatɨm Pablo otsɨɨ: —Õryok ye hutɨrãk tãr wahach petɨkhna Judea par uje oyɨraha. Hn uu eyok ɨhnapso uje otãr wahacha õr ɨtspo ye odish latɨk uje ahakõrni. 22Per sehe oyẽr ahwoso pork oyɨraha uje nos oso lekɨtiyo okeytkẽrye hn ich otsɨtak erze uje ye olotiis Jesuspe.— 23Heke nos ochɨbɨte deeych nohmet par uje otakɨsho lawich hn otẽr ɨre. Eseekite uje terɨhɨ ese deeych hn okɨhniya otakɨsho lawichɨhɨ wahacha Pablo ihyuch. Dɨhɨrbɨt nehech yɨlkashɨp hn Pablo sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso shiyokorãha õr. Nos tatɨm õr uje Porrosht shiyokõr par uje tɨbey laabo. Wɨchɨ prowa shuu ochɨraha uje Jesús ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite par uje ye olotiis ɨre. Tatɨm õr uje Moises lɨshɨ chichewkite uje tata Jesús hn tatɨm õr toy uje erze profeta poruwo wɨshɨ ochichewkite uje otata Jesus toy. 24Yewo ye olotiispe uje Pablo tatɨm õr hn yewo otsotiis. 25Oshiyokosye ɨchii otokolɨhɨ ese pwert ehet. Uje ehn yahpaa olope ɨchii Pablo tatɨm õr ɨm: —Ich ũru uje Porrosht Ɨchɨbich shuu wɨchɨ profeta Isaías tatɨm wɨr eyok poruwo wɨshkite ɨm: 26“Porrosht sole: Bo atɨm erze oso on: Shish entlo per yelɨj erahalo uje tata. Shish amlo uje eychɨmlo per yelɨj erahalo.” 27Hn Porrosht tatɨm ese profeta ɨm: “Atɨm õr uhu ɨlorz pork erze oso ich oshuu dehe kata. Oshiyeru nar hn õr ɨlɨ kututa pork ye onahmũrpe oteychɨm latɨk hn ye onahmũrpe otẽr latɨk. Ye onahmũr odɨrehepe pork kɨmɨjɨ odɨraha ich tyenɨj otĩ̵r yok hn tuu õr owich oomɨhɨ pahɨr shɨ ɨtso uje tukuta õr.” Wɨr uje profeta chichewkite.— 28Hn Pablo tatɨm õr ɨm: —Sehe tuu erahalo uje Porrosht shuu titɨm wɨr dihipo kɨnãho par uje shuu õr owich omɨhɨ dahɨr. Heke erze dihipo kɨnãho otẽr Porrosht ahwoso uje olak ye ahmũrlo ẽrlope .— 29Uje Pablo tatɨm õr shuu ɨtsorz hn erze israel oso ohno otokolɨhɨchɨs pwert ehet. Ɨchii oshiyokosye uje ohno. 30Eseekite ich do ãyo uje Pablo dechɨ ese pwertɨt uje sahlni. Nos wɨr uje otekɨrɨhɨ ɨre ich shuu otsakɨr par uje okeytkẽrye. 31Ye tola õrpe. Shish tatɨm õr uje Porrosht shiyokõr par tɨbey laabo. Nos tatɨm õr uu Jesucristo ɨr ɨluupo uje shiyokõrni. Ye latɨk nontew ɨre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\