HECHOS 3

1Eseekite uje deeych yet uje ich a la tre yɨlka ich terɨhɨ waa orta uje shish õr orarɨhɨ wahacha templo patikɨt ehet. Uje ese Pedro hn Juan ohno otĩ̵r wahacha 2hn ochish hnakɨrbichɨhɨ templo ebich. Uje shurhãkite ɨchii ye dɨrkpe. Wɨchɨ ɨr iiso shish ohnoy otseya wahacha templo uhurrza ɨkɨch waa je iich otsɨɨ uhurrza ɨhĩ̵r. Shɨ sakahachɨs sapur hnote erze uje ochɨkãhachɨs uje par omasaha templo patikɨt ehet. 3Uje ese hnakɨrbich umo uje Pedro hn Juan sehe odo omasaha templo patikɨt ehet hn sapur õr hnote. 4Pedro hn Juan oteychɨm pishɨ ɨre. Pedro umo ɨre ɨm: —Eychɨm pishɨ õryok.— 5Ese hnakɨrbich teychɨm pishɨ õr hn shɨ iyem uje tyenɨj oshɨm ɨr kuchẽrk. 6Pedro umo ɨm: —Yok ye yok platĩ̵rsh hn ye yok orĩ̵rsh par uje tokosɨm owa per kuchẽrk de uje sehe tokosɨm owa. Jesucristo uu dɨt Nazaret osht wɨchɨ ukurbo deyo de. Titɨm owa tĩ̵ra owa ɨr iich. Alehet, bu erk.— 7Eseekite ich Pedro chishew hmata waãchta hn shuu iyehet. Uje prowa iyehet ɨchii ɨr ukurbo de erze ɨr hnɨte hn ɨr diyor. 8Ese hnakɨrbich ich sehek lotɨhɨchɨs hn iyehet. Ɨchii dɨrk. Hno ĩya Pedro hõr omasaha templo patikɨt ehet. Wɨchɨ shish dɨrk hn shish sehek lota hn shish teeychãha Porrosht. 9Nos wɨr oso omo uje dɨrk hn teeychãha Porrosht. 10Oteychɨm pishɨ hn ochɨraha uje wɨchɨ uje ehn sakaha wahachaka sapur õr hnote templo patikɨt uhurrza ɨkɨch waa je iich otsɨɨ uhurrza ɨhĩ̵r. Heke ich ochishlabpa uje omo ese hnakɨrbich uje yelɨj dɨrk ich owich omɨke. 11Eseekite uje ehn ese hnakɨrbich chishew ese Pedro hn Juan ich nos wɨr oso ochishlabe hn ohno ooshɨ otakɨsho lawichɨhɨ Pedro hõr ahɨr. Ode wahacha ese puurc uje iich otsɨɨ Salomón. 12Uje Pedro teychɨm uje otakɨsho lawichɨhɨ ahɨr hn umo õr ɨm: —Israel oso watsaklo, ¿ɨnaapo heke asewlo olak ɨbe uje lɨkɨ hnakɨrbich ich owich omɨke? ¿Ɨnaapo heke eychɨmlo pishɨ õryok hn uhulo olak eyuwo tɨsĩ̵r uje shɨ õryok uje oyuhu ese hnakɨrbich owich omɨke ɨtso uje õryok ukurbo deyo de o kɨmɨjɨ oyeeychãha pishɨ Porrosht? Õryok ye õryok ukurbĩ̵rsh par uje oyuhu wɨchɨ hnakɨrbich owich om. 13Uu Abraham lɨshɨ ɨr Porrosht, uu Isaac lɨshɨ ɨr Porrosht, hn uu Jacob lɨshɨ ɨr Porrosht wɨchɨ uu eyoklo poruwo wɨshɨ õr Porrosht. Wɨchɨ uje shuu wɨchɨ dichpa ese ɨr ɨbich uje iich otsɨɨ Jesús. Ese Jesús wɨchɨ uje asɨmlo uu ohyerptosoni par uje oshuu oshuu toy. Uje Pilato sehe duhu tokolɨhɨ ohyerpta ehet ich nos wɨr olak ontɨlo ɨre pork ye ahmũrlope par uje tokole. 14Wɨchɨ Jesús ich sahmũr pishɨ Porrosht hn yelɨj niyokõr uu kuche mɨhnũwo uje ye Porrosht nahmũrpe per nos wɨr olak ich ye ahmũrlo ɨrpe. Uhulo tokolɨhɨ ohyerpɨt ehetni ese hnakɨrbich uje ɨr ɨluuta ich mɨhnũ pork shuu hnakɨrbichni shuu toy. 15Nos wɨr olak tukulo Jesusni per Porrosht shuu ɨkpo. Shɨ Jesús uje ɨshɨmɨhɨ oso õr ɨkɨrĩt uje yelɨj nɨhna ɨre, hn õryok uje oyumo ɨre hn oyiita uje wɨchɨ ɨkpo. 16Ese hnakɨrbich uje eychɨmlo uje de pahɨr ich owich omɨke pork ye oyotiis Jesús ukurbope. Erahalo uje ɨre yelɨj dɨrk per Jesús shuu ɨr ukurbo de hnɨte ehetɨke par uje dɨrk. Shɨ oyitɨm Jesús iich hn ye oyotiis Jesuspe heke ich wɨchɨ owich omɨke.— 17Hn Pedro umo õr ɨm: —Pɨhnapso watsaklo, tɨkɨraha uje nos wɨr olak hn uu eyoklo bahluwo uje tukulo wɨchɨ Jesús uhulo toni pork ye erahalope uje wɨchɨ Cristo, 18per Porrosht shuu tokole ɨtsorz pork antkite shuu ɨr profeta wɨshɨ otata uje Porrosht tyenɨj shuu Cristo taãcha nehe. Wɨchɨ tyenɨj toy heke ahakõrlo uhulo ɨtsorz. 19Uhulo olak aho chuuna uje ahakõrlo mɨhnũwo. Moymlo wɨr olak ɨluu mɨhnũ. Ahakõrlo om uje Porrosht sahmũr. Apurlo ɨre par uje perdonar olak erze kuche mɨhnũwo uje shish ahakõrlo. 20Ahakõrlo uhulo ɨlorz hn Porrosht tyenɨj shuu olak aho kɨɨs. Tyenɨj shuu Jesús taãchpo nehe pork Jesús wɨchɨ uu Cristo. Porrosht chiihla ɨre hn shuu ɨshɨ oso õr hnɨtewɨhɨ dahɨr. 21Jesús tyenɨj sakaha wahacha poõrc nehech Porrosht nos nɨshii ɨtso uje shuu ɨr profeta wɨshɨ otatkite ich shuu ũrpa. Uje Porrosht nos shiyokor shuu ɨtsorz hn Jesús tyenɨj taãchpo nehe.— 22Hn Pedro umo õr ɨm: —Moisés lɨshɨ tatɨm uu eyoklo poruwo wɨshkite shuu ɨtsorz ɨm: “Porrosht tyenɨj shuu profeta nohmet taãcha nehe ɨtso yok. Wɨchɨ eyoklo ɨhnapsa, hn tyenɨj nos ahakõrlo uje wɨchɨ tata shuu ɨtsorz. 23Nos wɨr oso uje ye oniyokõr uje ese profeta tata ich Porrosht tyenɨj chiyuhu orĩ̵hɨ erze israel oso õr ehet uje Porrosht chiihla õrkite.” 24Uu Samuel lɨshɨ wɨchɨ profetyakite. Nos wɨr erze profeta wɨshɨ uje oyehe nẽrkite nos otata ese deeych uje Cristo tyenɨj taãchpo nehe. 25Nos wɨr profeta yewo wɨr olak poruwo wɨshɨ hn erze ahwoso uje otata wɨr par olak. Porrosht chɨbɨte lahwoso uje ich ɨhĩ̵rtso hn shuu ũrpa. Erze uje tatɨm uu olak poruwo wɨshkite wɨr par olak toy. Porrosht tatɨm lahwoso uu eyoklo porokkite uu Abraham lɨshɨ ɨm: “Shɨ por owa eyjɨt nohmet ich tyenɨj nos tiyuhu pahwoso omoho nãhu oso uje ode ĩ̵rmo lekɨtiyo.” 26Uje Porrosht shuu wɨchɨ debich Jesús ɨkponi hn shuu hno tĩ̵r olak wap par uje sosɨr olak par uje nos moymlo uu olak ɨluu mɨhnũ uje shish ahakõrlo hn ahakõrlo uje Porrosht sahmũr.—


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\