HECHOS 6

1Eseekite deeych yet uje Porrosht aabo shish ma okɨhniya hn erze Porrosht aabo uje õr israel oso uje otseẽt uu griego õr ahwoso ich ochinehnɨm wɨr erze Porrosht aabo yewo uje õr israel oso toy per otseẽt uu õr ahwoso uje iich otsɨɨ arameo. Otsɨtak pork kal deeych uje oshɨm oposo uu poluu ich ye odosɨm oduhu ɨlo erze poluu yẽrpe. 2Erze apostole uje õr dose oshuu wɨr Porrosht aabo otakɨsho lawich par uje okẽytker õr. Omo õr otsɨɨ: —Ye ompe oyukwim oyanɨmɨrãha Porrosht ahwoso par oyĩ̵ra uu poluu.— 3Omo õr otsɨɨ: —Pɨshɨbo watsaklo, aahlɨlo hnakɨrbo uhulo õr syete uje ode olak ehet. Wɨr uje oso otata uje ich õr aho om hn ich nos erahalo uje Porrosht Ɨchɨbich de õr aho hn ich õr eykdeyo. Heke oyiihla õr par ochĩ̵ra wɨr poluu. 4Õryok tyenɨj shish õryok orar hn shish oyanɨmɨrãha Porrosht ahwoso.— 5Nos wɨr õr ɨre otsahmũr uje wɨr otata oshuu ɨtsorz hn ochiihla Esteban. Ese hnakɨrbich yelɨj dotiis Porrosht. Heke ich ɨmeheeych uje Porrosht Ɨchɨbich de ehet. Ochiihla toy erze hnakɨrbo yewo uje õr iiyo otsɨɨ Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas hn Nicolás. Ese Nicolás tãra dɨt Antioquía. Ɨre chii ɨr israel osɨhɨ par uje teeychãha uu õr Porrosht. 6Porrosht aabo yewo ohnoy õr otseya õr erze apostole õr ɨkɨch. Wɨr õr orar hn ochɨbɨte nahme õr hu eeyo par uje ochishew erze obiyo. 7Eseekite ich Porrosht ahwoso shish ma chũr lekɨtiyohochɨs, hn uu Porrosht aabo shish ma okɨhnipa uje odechɨ ese dɨt Jerusalén. Ich wɨr okɨhnipo erze saserdote uje omasaha Porrosht aabo toy. 8Eseekite hn Porrosht shish takashɨm Esteban hn ɨshɨm ukurbo heke shiyokõr yarɨhɨchɨs ich kɨhniya uje ye latɨk pwele niyokõr. 9Per oso odechɨ ɨchii oshiyokos ɨre. Wɨr uje shish otĩ̵r asa sinagoga ehet waa je iich otsɨɨ Los Libertados. Wɨr israel oso uje otãra wahacha hnɨmich Cirene, otãra wahacha dɨt Alejandría, otãra wahacha hnɨmich Cilicia, hn otãra wahacha hnɨmich Asia. Ɨchii otsatsɨr Esteban pork ye onahmũrpe uje wɨchɨ tatɨm õr shuu ɨtsorz. 10Per nos wɨr õr ɨre ich ye õr pwele par uje otata oduhu kɨnaha pork Porrosht Ɨchɨbich shuu Esteban eykdeyo hn shuu chɨrahapa chiilehet. 11Heke otsakɨs ɨre hn ohno ochish hnakɨrbo par uje oshuu wɨr õr denunsya Esteban otsɨɨ: —Õryok oyunt uje ese Esteban chiyuhu lahwoso mɨhnuwõho Moisés lɨshɨ hn chiyuhu lahwoso mɨhnuwõho Porrosht toy.— 12Heke oshuu erze dɨt oso hn uu õr bahluwo hn erze hnakɨrbo uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite otsɨtak Esteban lɨshɨ. Wɨr ochishew hn ohnoy otseya wahacha asa õr weeta ɨkɨch waa je iich otsɨɨ Junta Suprema. 13Otõhwa hnakɨrbo yewo toy par uje otatɨm uu õr bahluwo dekushiĩ. Omo õr otsɨɨ: —Ese hnakɨrbich shish chiyuhu lahwoso mɨhnuwõho asa templo hn Moisés ley toy. 14Õryok oyunt uje Esteban tata ɨm: “Jesús uu dɨt Nazaret osht tyenɨj sehnɨmich asa templo nehe hn tyenɨj nos shuu yukwimlo uu eyoklo ɨluu uje Moisés ɨshɨm eyoklokite par uje yiyokõr ɨluu kɨnẽhe.”— 15Nos wɨr hnakɨrbo uje ode asa Junta Suprema omo Esteban ɨle ich shɨ ɨtso Porrosht ɨr anjel ɨle.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\