HECHOS 8

1- 2Ese Saulo uje tɨbey õr nerpɨ ich sahmũrpa uje oso oshuu wɨchɨ Esteban lɨshɨ oshuu toy. Erze hnakɨrbo uje oshuu Esteban oshuu toy ich ohnoko hn yewo otaãcha uje ich otsahmũr Porrosht. Wɨr uje ohnoy Esteban lɨshɨkite par uje ochihĩtsɨm hn ich oyerhpa. Eseekite shiyehe wɨchɨ deeych ɨchii nos wɨr oso oloter uu Porrosht aabo lekɨtiyo dɨt Jerusalén ehet. Heke nos wɨr Porrosht aabo otsehek ɨre ohno otĩ̵r lekɨtiyoho ese hnɨmich Judea hn ohno otĩ̵r lekɨtiyoho wahacha toy ese samaria oso õr hnɨmich. Shɨ erze apostole wɨr uje otsakahachɨ dɨt Jerusalén. 3Eseekite ɨchii Saulo prowa sɨhna uu Porrosht aabo. Masaha õr ihyuwo aho par chishew õr. Kɨmɨjɨ hnakɨrbo hn kɨmɨjɨ tɨmcher ich churz õr chɨmchaha õr karsel ehet. 4Eseekite uje nos wɨr Porrosht aabo otsehek ɨre ohno otĩ̵r lekɨtiyo ich otsanɨmɨrãha Porrosht ahwoso otatɨm õr Cristo. 5Nohmet de uje iich otsɨɨ Felipe. Wɨchɨ hno tĩ̵r wahacha dɨt Samaria ɨchii shiyokorãha oso tatɨm õr Cristo. 6Nos wɨr oso ich okɨhniya uje otẽr uje Felipe shiyokorãha õr hn ye odotiispe pork ich omo erze yar ich kɨhniya uje Felipe shiyokõr uje ye latɨk pwele niyokõr. 7Oso okɨhniya uje ɨchɨbiyo mɨhnũwo tokolɨhɨ õr aho hn ich tɨbich jwertpa. Oso okɨhniya toy uje õr paralítico hn yewo odepo uje õr hnɨte wope, ese Felipe nos shuu õr owich om. 8Heke nos oso õr aylɨhɨ ese dɨt. 9Eseekite ich hnakɨrbich nohmet dechɨ uje iich otsɨɨ Simón. Wɨchɨ tata uje pwele shiyokõr kuche uje nĩhyok ye latɨk pwele niyokõr hn shish nos shuu oso ochishlabe uje odechɨ. Shish shuu ɨre dich. 10Heke nos wɨr oso uje õr ɨhɨr deyo nehech erze uje õr losuhlaabo ich otẽr uje wɨchɨ tata shuu ɨtsorz. Omye otsɨɨ: —Ich ũrpa, ele hnakɨrbich Porrosht ukurbo de ehet.— 11Shish nos oshiyokõr uje Simón tata pork ich osdeyo uje shish shiyokõr kuche par uje shuu oso ochishlabe. 12Per uje ochunt uje Felipe shiyokorãha õr tatɨm õr uje Porrosht sehe tɨbey õr hn uje Jesús wɨchɨ Cristo uje ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite ich ye odotiispe. Hnakɨrbo hn tɨmcher ich okɨhniya uje Felipe tohɨrm õr. 13Ese Simón ye dotiispe uje Felipe tata shuu ɨtsorz heke shuu Felipe tohɨrm ɨre toy. Wɨchɨ shish hno tĩ̵r lekɨtiyo ĩya Felipe hn shish chishlabe uje umo wɨr yar uje ye latɨk pwele niyokõr uje Felipe shiyokõr. 14Eseekite erze apostole odechɨ dɨt Jerusalén. Wɨr ochunt uje erze dɨt samaria oso ye odotiis Porrosht ahwospe heke oshuu Pedro hõr Juan ohno otĩ̵r wahacha dɨt Samaria par otekɨrɨhɨ õr. 15Uje otaachĩ̵hɨchɨs ɨchii õr orar par erze oso uje odechɨ dɨt Samaria par uje Porrosht shuu Dechɨbich masaha õr aho. 16Shɨ Felipe tohɨrm õrni chĩ̵ra õr uu Ɨrhĩch Jesús iich per ehn ye Porrosht Ɨchɨbich masaha õr ahope. 17Uje Pedro hõr Juan ochɨbɨte nahme õr hu eeyo hn Porrosht Ɨchɨbich masaha õr aho. 18Eseekite uje Simón umo wɨr apostole uje ochɨbɨte nahme oso õr hu eeyo par uje Porrosht Ɨchɨbich masaha õr aho heke sehe dosɨm õr hnote par tiya uu Porrosht ukurbo par uje pwele shiyokõr ɨtso õr. Umo õr ɨm: 19—Sehe tuu anuwãhalo yok uu olak ukurbo par uje tɨbɨte pɨhme õr hu eeyo ich tyenɨj Porrosht Ɨchɨbich masaha õr aho.— 20Pedro tatɨm ɨre ɨm: —Sehe tuu erze owa hnote nõya owa uje amsaha urhuta bahluta ehet nehe pork sehe eya uu kuche uje shɨ Porrosht ɨshɨmɨhɨ õr. 21Ye owa pwele amsaha wɨr obiyope uje oyiyokõr pork Porrosht chɨraha uje owa eluuta ich mɨhnũ. 22Uhu ehet chuuna uje ahakõr mɨhnũwo. Moym wate eluuta uje mɨhnũ ɨchii ahakõr uje Porrosht sahmũr hn owa orar apur Ɨrhĩch. Yɨbe kɨmɨjɨ perdonar owa erze eyuwo mɨhnũwo uje uhu eyuwo tɨsĩ̵r. 23Par yok ich ɨmeheeychpa uje shish abɨta kuche hn owa ich ye owa pwelpe par uje moym erze kuche mɨhnũwo wɨr uje ye Porrosht nahmũrpe.— 24Simón tatɨm õr ɨm: —Sehe tuu olak orar apurlo uu Ɨrhĩch par uje erze kuche mɨhnũwo uje atɨm yok wapɨke ich ye masaha yok lɨshpe.— 25Eseekite uje Pedro hõr Juan otsɨhna otata uje omo uje Jesús shiyokõrni hn uje otata uu Ɨrhĩch ahwoso hn ohno par ocheeshpo otĩ̵r wahacha dɨt Jerusalén. Uje ehn ode dehet pehet shish oshiyokorãha uu samaria oso otatɨm õr uje Jesús ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr pork duwo kɨhniya de dehet wɨro. 26Eseekite hn Ɨrhĩch ɨr anjel tatɨm Felipe ɨm: —Bo etĩ̵r wahacha sur yɨt nehech aachĩ̵hɨ ese dehet uje tokolɨhɨ wahacha dɨt Jerusalén hn tĩ̵r wahacha ese dɨt Gasa. Ese dehet chɨkãha ese hnɨmich uje ɨsa.— 27Heke Felipe hno tĩ̵r wahacha. Chish etiopía oshtɨhɨ wahacha. Wɨchɨ reyna Candace ɨr ɨbɨk uje tɨbey dɨt hnote. Ese hnakɨrbich hnohna tĩ̵r wahacha dɨt Jerusalén par uje masaha templo patikɨt ehet par uje teeychãha Porrosht 28hn ele aahle ich hno cheeshpo tĩ̵r dahuch iyãha ɨr jarleshta. Ehn ler Porrosht ahwoso uje profeta Isaías lɨshɨ chichewkite. 29Porrosht Ɨchɨbich tatɨm Felipe ɨm: —Bo etĩ̵r wate jarleshta e ɨjɨt.— 30Heke Felipe hno uushɨ sɨtĩ̵r ɨr wate jarleshta. Chunt uje ese õr bahlut ler Porrosht ahwoso uje profeta Isaías chichewkite. Felipe tatɨm ɨm: —¿Je eraha erze uje yesh owa ler?— 31Ese hnakɨrbich tatɨm ɨm: —¿Tuu ɨnaapo par tɨkɨraha uje ye latɨk chɨhɨ uje shiyokorãha yok?— Tatɨm Felipe par uje dohɨr wate jarleshta ehet hn sakaha ahɨr par uje shiyokorãha ɨre. 32Erze Porrosht ahwoso uje ese hnakɨrbich lerke tata shuu ɨtsorz ɨm: —Ohnoy ɨre otseya wahacha par uje oshuu oshuu toy per ɨre shiyokõr shɨ ɨtso obeje. Ye dish latɨk shɨ ɨtso uje otuhu obeje wesho ich ye yerhpe. 33Oshiyokorĩ̵hɨ kuche mɨhnuwõho ɨre par uje oshuu pook. Ɨre ye niyokõr uje mɨhnĩ̵kpe per shɨ oshuu ɨtso uje shiyokõr mĩ̵hnɨk. Ye latɨk chɨhɨ uje pwele tɨskẽr wɨr aabo pork Porrosht aabo ich okɨhniya. Porrosht aabo ode shɨ pork oso oshuu Cristo oshuu tooho lɨka hnɨmich eeych.— Wɨr uje Isaías chichewkite. 34Ese hnakɨrbich tatɨm Felipe ɨm: —Ele profeta Isaías ¿je shɨ lorzɨhɨ ɨre o je lorzɨhɨ hnakɨrtɨk yẽrk?— 35Heke Felipe tatɨm ɨre erze uje lerke nehech tatɨm ɨre uje Jesús ɨshɨ oso õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. 36Uje ehn ohno oyãha jarleshta hn ochish awɨt uje dechɨ dehet wɨrc. Ese hnakɨrbich tatɨm Felipe ɨm: —Hmeychɨm, awɨt dechɨ. ¿Je om par uje ohɨrm yokɨhɨ lɨka?— 37Hn Felipe tatɨm ɨre ɨm: —Kɨmɨjɨ ye otiis pishɨ uu Ɨrhĩch ich om uje tokohɨrm owa.— Ese hnakɨrbich tatɨm ɨm: —Yok ye tokotiispe uje Jesucristo wɨchɨ uu Porrosht ijɨt pisht.— 38Ese hnakɨrbich shuu debich shuu wate jarleshta iyehe. Felipe hn ese hnakɨrbich oyhnɨmich ohno otĩ̵r ese awɨt hn Felipe tohɨrm ɨre. 39Uje otokolɨhɨchɨs awɨt ehet hn uu Ɨrhĩch Ɨchɨbich hnoy Felipe. Heke ese hnakɨrbich ich ye nompope. Ɨre tokolɨhɨchɨs hno hn ich ayla pork ye dotiis Jesuspe. 40Eseekite hn Felipe dechɨ dɨt Azote. Tokolɨhɨ Azote par hno tĩ̵r Cesarea. Duwo kɨhniya de dehet wɨro heke hno tĩ̵r õr hn sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso uje Jesús ɨshɨ oso õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr nehech taachĩ̵hɨ dɨt Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\