HECHOS 9

1Eseekite hn Saulo ye noympe uje shish tata wɨr Porrosht aabo tyenɨj oshuu õr oshuu otoy. Heke hno tĩ̵r ese saserdote õr bahlut pisht ɨkɨch 2hn sapur ɨre par chichew hute par uje ɨshɨm uu õr bahluwo uje ode sinagoga aho wahacha dɨt Damasco. Erze hute ɨshɨm ɨre ukurbo par uje chish wɨr hnakɨrbo hn tɨmcher uje ye odotiis Jesuspe hn hnoy õr seya õr wahacha Jerusalén hn chɨmchaha õr karsel ehet. 3Uje ich de par taachĩ̵hɨ dɨt Damasco ɨchii luu tãra poõrc ich hũrpa chihit ɨre. 4Saulo kayɨhɨchɨs hnɨmich hn chunt õr ahwoso uje ɨm: —Saulo, ¿ɨnaapo heke shish ahakõr kuche mɨhnuwõho yok?— 5Saulo umo ɨm: —Ɨrhĩche, ¿owa yeẽkpo?— Jesús tatɨm ɨm: —Yok Jesús uje shish ahakõr kuche mɨhnuwõho yok. Shɨ owa ɨtso wey uje ye nahmũr dɨrkpe. Ɨr yɨnsɨrc shish chichew chĩ̵ra phich uje weshtɨsh hn ich dospa per ye dɨrkpe. Owa eraha uje shish ahakõr mɨhnuwõho Porrosht aabo uje shuu owa dosdarakpa per shish ahakõr.— 6Saulo ɨkiyo tãra hn ich tola. Ɨm: —Ɨrhĩche, ¿sehe uhu tiyokõr latɨkpo?— Ɨrhĩch tatɨm ɨm: —Alehet, bo etĩ̵r dɨt Damasco. Yet dechɨs uje tyenɨj tatɨm owa par ahakõr.— 7Eseekite hn erze hnakɨrbo uje õya Saulo shɨ oyehe. Ich ye odɨraha uje otata. Ochunt uu õr ahwoso per ye onomo latɨk. 8Uje Saulo iyehet hn sɨtsẽr dele ich ɨle yesh pata heke ochishew hmata hn ohnoy otseya dɨt Damasco. 9Daalo tre sakaha wahacha hn shish ɨle yesh pata. Ich ye taakpe hn ich ye doho latɨk. 10Eseekite ich hnakɨrbich dechɨ ese dɨt Damasco uje iich otsɨɨ Ananías. Wɨchɨ Porrosht aap. Porrosht shuu teychɨm kuchẽrk uje ye latɨk pwele nomo shɨ ɨre uje umo. Ɨrhĩch tatɨm ɨre ɨm: —Ananías.— Hn Ananías tatɨm ɨre ɨm: —Ɨrhĩche, yok de lɨka.— 11Ɨrhĩch tatɨm ɨm: —Bo etĩ̵r wahacha ese dehet uje iich otsɨɨ ye poshɨkpe. Etĩ̵r wɨchɨ Judas ihyuch. Ekwi ese hnakɨrbich uje iich otsɨɨ Saulo uje tãra dɨt Tarso. Wɨchɨ yesh orar. 12Tokowa wɨchɨ kuchẽrkɨke uje ye latɨk pwele nomo, shɨ ɨre uje umo. Tokowa Saulo owa uje tyenɨj aachĩ̵hɨ ɨre ahɨr. Titɨm ɨreke too: “Ese hnakɨrbich iich otsɨɨ Ananías. Wɨchɨ uje tyenɨj chɨbɨte nahme eheta eeych par uje erze ele ich owich om.”— 13Ananías tatɨm ɨm: —Ɨrhĩche, shish tukunt uje otata ese hnakɨrbich shish shiyokõr kuche mɨhnuwõho uu oso uje ye odotiis owape uje ode dɨt Jerusalén. 14Ele aahle erze saserdote õr bahluwo uje ode dɨt Jerusalén oshɨm ɨre ukurbohna par uje nos chishew oso uje oteeychãha owa lɨka.— 15Per uu Ɨrhĩch tatɨm Ananías ɨm: —Bo ahakõr uje titɨm owa pork ese hnakɨrbich tiihlakite par uje hno tĩ̵r lekɨtiyo sanɨmɨrãha pahwoso nehe. Tyenɨj tatɨm pahwoso wɨr dihipo kɨnãho, tatɨm uu õr reye hn tatɨm uu israel oso toy. 16Yok tyenɨj tokowa ɨre kuche doso ich kɨhniya uje oso oshiyokõr ɨre nehe shɨ pork sanɨmɨrãha pahwoso.— 17Ananías hno tĩ̵r Judas ihyuch uje Saulo de hn masaha ehet. Chɨbɨte nahme Saulo huta eeych hn tatɨm ɨre ɨm: —Ermano Saulo, uu Ɨrhĩch Jesús wɨchɨ tokolɨhɨ ekɨchɨhɨ wahachhna dehet pehet uje ehn ye aachĩ̵hɨ lɨka petɨkhna. Wɨchɨ uje shuu tɨkɨrẽt par uje tukuta elɨ hn par uje Porrosht Ɨchɨbich masaha ehet.— 18Shiyehe uje tatɨm ɨre shuu ɨtsorz hn kuchẽrk tãra uu ɨr ɨle ehet shɨ ɨtso uu loshiyo yũhɨr hn umo lekɨtiyopo. Saulo iyehet hn hno ĩya Ananías par wɨchɨ tohɨrm ɨre. 19Depwe uje taak hn ukurbo masaha ɨrpo. Eseekite hn Saulo sakahachɨs uu Porrosht aabo õr ahɨr ese dɨt Damasco shuu daalo arhaabo 20hn shish hno masaha wɨr sinagoga aho sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso tatɨm õr uje Jesús wɨchɨ uu Porrosht Ijɨt pisht. 21Nos wɨr oso uje odechɨ sinagoga ehet ochunt uje tata shuu ɨtsorz ich nos ochishlabe. Omye otsɨɨ: —¿Je lɨkɨ uu hnakɨrbich uje prowa sɨhna uu oso uje oteeychãha Jesusɨhɨ wahacha Jerusalén? ¿Je wɨchɨ uje taachĩ̵hɨ lɨka par uje chishew erze oso uje ye odotiis Jesuspe par uje hnoy õr seya õr wahacha erze saserdote õr bahluwo õr ɨkɨch?— 22Saulo shish ma chɨrahapa uje sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso nehech erze israel oso uje odebuhu Damasco ich ye odɨraha keshɨ tyenɨj otatɨm ɨr latɨkpo. Ɨre shish shuu ɨmeheeychpa uje Jesús wɨchɨ uu Cristo. Ɨre uje ɨshɨ oso õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. 23Eseekite uje ich daalo kɨhniya uje Saulo dechɨ Damasco hn nos wɨr israel oso ochɨbɨte par oshuu ɨre oshuu toy. 24Saulo chunt uje sehe oniyokorĩ̵hɨ ɨre. Kal deeych hn dɨhlak ich ɨr ɨmãho shish oyem ɨrehe wahacha dɨt ebich par uje oshuu ɨre oshuu toy. 25Uje dɨhlakkite hn Porrosht aabo oshuu Saulo masaha kanasta dich ehet hn ochɨrmasɨhɨ ese moraylt pɨt uje chɨpeẽsa dɨt par uje Saulo yuhwo. 26Eseekite uje taachĩ̵hɨ dɨt Jerusalén ich sehe tĩ̵r uu Porrosht aabo õr ahɨr per nos wɨr õr ɨre ich otola. Ich otsotiis uje wɨchɨ masaha par Porrosht aap. 27Bernabé hnoy Saulo seya wahacha apostole õr ɨkɨch. Tatɨm õr uje Ɨrhĩch tokolɨhɨ Saulo ɨkɨchɨhɨ wahacha dehet pehet uje wɨchɨ tĩ̵r Damasconi hn keytkẽr ɨre. Tatɨm õr toy uje ehn de wahachhna dɨt Damasco ich shish sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso tatɨm õr Jesús ɨluu hn ye tola latɨk. 28Heke Saulo sakahachɨs uu apostole õr ahɨr hn shish tĩ̵r lekɨtiyoho dɨt Jerusalén hn sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso tatɨm õr Jesús ɨluu. Ich ye tola latɨk. 29Saulo keytkẽr uu israel oso uje otseẽt uu griego õr ahwoso per nos wɨr õr ɨre õr prowa sehe oduhu ɨre oduhu toy. 30Uje erze Porrosht aabo ochunt uje ɨtsorz heke ohnoy Saulo otseya wahacha dɨt Cesarea hn oshuu hno seyhi tĩ̵r dɨt Tarso. 31Eseekite ich nos wɨr Porrosht aabo uje ode lekɨtiyo erze hnɨmo Judea, Galilea hn Samaria ich nĩhyok ye latɨk niyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ õr. Porrosht Ɨchɨbich shuu wɨr daabo õr ukurbo deyo de. Shish shuu õr aho kɨɨs hn ma otsahmũr uu Ɨrhĩch hn shuu ma okɨhniya. 32Eseekite uje ehn Pedro hno tĩ̵r lekɨtiyo tekɨrɨhɨ uu Porrosht aabo nehech chish uu yewo uje ode wahacha ese dɨt uje iich otsɨɨ Lida. 33Uje taachĩ̵hɨ wahacha hn chish hnakɨrbich uje iich otsɨɨ Eneas. Wɨchɨ osho ãyo uje shish de kamɨt eeych pork wɨchɨ paralítico. 34Pedro tatɨm Eneas ɨm: —Eneas, Jesucristo chukuta owa. Alehet hn enshii owa kamɨt.— Shiyehe uje tatɨm ɨre shuu ɨtsorz ich ese hnakɨrbich iyehet. 35Nos wɨr oso uje odechɨ dɨt Lida hn ese dɨt Sarón omo uje ese hnakɨrbich dɨrkɨhɨ lekɨtiyo heke ich nos wɨr õr ɨre ye odotiis Ɨrhĩ̵chpe. 36Eseekite wahacha ese dɨt Jope tɨmcharrza de waa je iich otsɨɨ Tabita. Griego õr ahwoso iich otsɨɨ Dorcas. Wate Porrosht aap. Asa tɨmcharrza shish shiyokõr uje ich om hn shish takashɨm oso uje õr losuhlaabo. 37Shiyehe wɨr daalo uje Pedro de dɨt Lida hn asa tɨmcharrza permo nehech toohochɨ dɨt Jope. Ochũrhu wate hn ohnoy ochɨmchaha pwert ehet uje de yet eeych. 38Ese dɨt Jope ye dukuhlehechɨspe ese dɨt Lida uje Pedro de. Uje erze Porrosht aabo ochunt uje Pedro dechɨ hn oshuu hnakɨrbo õr osiyer ohno otekɨrɨhɨ ɨre. Uje otaãcha hn otatɨm Pedro otsɨɨ: —Sehe oyuhu mẽya õryok shɨchish oyɨtĩ̵r ese dɨt Jope.— 39Pedro hno ĩya õr. Uje taachĩ̵hɨ wahacha ich ohnoy otseya ese pwert uje de pwert yet eeych uje Dorcas late de. Nos wɨr poluu uje odechɨ ochɨpeẽsa Pedro. Nos oyerh hn ochowa uu bortɨso uje Dorcas chichewni. 40Pedro nos shuu wɨr oso otokolɨhɨ ejwert. Uje nos otokolɨke hn icha dete hnɨmo par orar. Uje yuwɨrke ich chinkiya teychɨm Tabita hn umo ɨm: —Tabita, alehet.— Uje wate chɨtsẽr dele hn teychɨm Pedro hn sakɨr. 41Pedro chishew hmata shuu iyehet. Uje iyehetɨke hn Pedro tɨbii uu poluu hn nos wɨr Porrosht aabo yewo par uje chowa õr uje ɨkaka. 42Nos wɨr oso ochuntɨhɨ lekɨtiyoho ese dɨt Jope heke ich oso okɨhniya ɨchii ye odotiis uu Ɨrhĩ̵chpe. 43Pedro shɨ sakahachɨs dɨt Jope nehech shuu daalo kɨhniya. Shɨ sakaha wɨchɨ ihyuch ese hnakɨrbich uje iich otsɨɨ Simón. Wɨchɨ chishew obiyo shɨ tohɨrm kwer ɨmisht par shuu koota.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\