GÁLATAS 2

1Uje ich terɨhɨ katorse ãyo hn takaashpo tɨtĩ̵r Jerusalén. Bernabé hn Tito õya yok. 2Tɨtĩ̵r wahacha pork Porrosht shuu tɨkɨraha uje sehe duhu tɨtĩ̵r wahacha. Uje oyaachĩ̵hɨ Jerusalén hn õryok hn erze Porrosht aabo õr bahluwo uje otɨbey Porrosht aabo oyakɨsho õryok owich. Shɨ õryok uje oyakɨsho õryok owich, ye Porrosht aabo yewope. Titɨm õr erze Porrosht ahwoso shiyehe wɨr uje tanɨmɨrãha titɨm erze dihipo kɨnãho pork sehe tɨkɨraha kɨmɨjɨ erze õr bahluwo onahmũr par uje ye tokole uje ye jukur erze pɨbiyo uje tiyokõrni hn yesh tiyokõr. 3Uje titɨm õr tuu ɨtsorz ich ɨmeheeych uje ye Porrosht aabo õr nesitpe asa yarta waa je iich otsɨɨ sirkunsisyon par uje ochɨbɨte õr pork Tito de pahɨr uje oyakɨsho õryok owich ɨtsorz. Wɨchɨ griyegoya per ye odɨrok ɨrpe par uje oshuu ochɨbɨte asa yarta waa je iich otsɨɨ sirkunsisyon. 4Somɨramo õya Porrosht aabo uje ochɨbɨte uje õr ɨre Porrosht aabo per ye õr Porrosht aabope. Shɨ sehe odɨraha Porrosht aabo õr eyuwo kɨmɨjɨ oniyokõr asa ley waa je Moisés chichewkite o kɨmɨjɨ ye oniyokõrpe par shuu omasaha par Porrosht aabo o shɨ pork ye otsotiis Jesucristope ich omasaha par Porrosht aabo. Sehe odɨbɨte par uje Porrosht aabo oshiyokõr asa ley uje Moisés chichewkite. 5Ye yuhu odiilehet ma pork erze õr ahwoso ich ye ũrpe, hn ye oyosɨm õr hnii pɨkaap par uje oshuu Jesucristo ɨr ahwoso poshɨk pork sehe oyuhu Jesús ɨr ahwoso shish ũru par olak. 6Porrosht aabo õr bahluwo ye onɨshii pahwosope pork erze uje tanɨmɨrãha ich ye poshɨkpe, ich ũru. Par yok ich ye latɨkɨsh kɨmɨjɨ õr ɨre õr bahluwo o kɨmɨjɨ ye õr bahluwope pork par Porrosht ich nos õr ɨtsye. Ye duhu õr kɨnãhope. 7Per ochɨraha uje Porrosht chiihla yok par uje tanɨmɨrãha ɨr ahwoso titɨm erze dihipo kɨnãho uje Jesús ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite shɨ ɨtso uje Porrosht ɨshɨm Pedroni par uje sanɨmɨrãha ɨr ahwoso tatɨm erze israel oso. 8Ɨmeheeych uje Porrosht chiihla Pedro hn yok par apostole pork shuu Pedro ɨbiyo tokole om erze israel oso õr ahɨr hn shuu pɨbiyo tokole om toy uje yok dechɨ dihipo kɨnãho õr ahɨr. 9Santiago, Pedro hn Juan wɨr uje Porrosht aabo ochɨbɨte uje ich õr deyo. Uje Santiago hõr ochɨraha uje Porrosht takashɨm yok uje tiyokõr erze pɨbiyo ich oyeychye hme hn oteycha Bernabé hmata toy par yar, par uje shish oyɨtĩ̵r erze dihipo kɨnãho õr hnɨmo hn oyanɨmɨrãha Porrosht ɨr ahwoso, hn wɨr shish otsanɨmɨrãha Porrosht ahwosoho israel oso õr hnɨmich. 10Otsapur õryok par uje õryok eyucha erze losuhlaabo. Wɨr uje shish sehe takashɨm õr. 11Uje Pedro hno tĩ̵r dɨt Antioquiani ich titɨmɨhɨ ɨre erze oso õr ɨkɨch pork chimehĩ uje shiyokõr. 12Antni Santiago shuu nahĩ̵re otĩ̵r Antioquía. Uje ehn yahpaa otaachĩ̵hɨ Pedro ahɨr ich Pedro shish taakɨhɨ erze dihipo kɨnãho õr ahɨr. Uje erze oso otaãcha hn Pedro tokolɨhɨ erze dihipo kɨnãho õr ahɨr. Ye nõya õrpe pork tola wɨr nahnapso israel oso, 13hn erze Porrosht aabo yewo uje wɨr israel oso otseẽt uje Pedro shiyokõr nehech Bernabé seẽt õr toy uje õr ɨre oshiyokõr. Wɨr õr aho yũhɨrsh. 14Uje takachɨm uje ye oniyokõrpe uje Porrosht ahwoso tata uje ich ũru ich titɨm Pedroho erze oso õr ɨkɨch too: —Owa israel os per ahakõr shɨ uhu owa ɨtso dihipo kɨnãho hn ye ahakõrpe uje erze israel oso oshiyokõr. ¿Ɨnaapo heke sehe uhu erze dihipo kɨnãho oniyokõr shɨ oduhu ɨre ɨlo uu israel oso õr ɨluuta?— 15Uje õryok shũrha ɨchii õryok israel oso. Ye õryok dihipo kɨnãhope uje oshiyokõr kuche mɨhnũwo. 16Yɨraha uje nĩhyok ye latɨk pwele ɨshɨ ɨr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr shɨ pork shiyokõr erze ley uje Moisés chichewkite. Shɨ uje ye olotiis Jesucristo ich ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr, heke eyok ye yotiis Jesucristope hn ɨshɨ eyok hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. Jesús ye doshɨ õryok hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr pork oyiyokõr asa ley waa je Moisés chichewkite. Nĩhyok ye latɨk pwele ɨshɨ ɨr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr shɨ pork shiyokõr asa ley waa je Moisés chichewkite. 17Ye yotiis Jesuspe heke ɨshɨ eyok hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. Ele ahle kɨmɨjɨ yiyokõr uje mɨhnũwo ¿je Jesucristo wɨchɨ uje duhu yiyokõr mɨhnũwo? Ye duhu yiyokõrpe. 18Antni tɨbɨte uje yok Porrosht aap pork tiyokõr uje erze ley tata per ye yok Porrosht aappe. Shɨ uje ye tokotiis Cristo ich tomsaha par yok Porrosht aap. Kɨmɨjɨ takaashpo par uje tiyokõr erze leypo par shuu yok Porrosht aap ich tuu ɨmeheeych uje tiyokõr mĩ̵hnɨk. 19Erze ley uje Moisés chichewkite shuu tɨkɨraha uje shish timehĩ pork tɨkiyuwe Porrosht ɨr ley tuu ɨtsorz heke tokoym erze ley shɨ ɨtso uje tɨkɨtɨ hn ye tokotiis Jesús par uje ɨshɨ yok hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr par uje tiyokõr uje ɨre sahmũr. Shish pɨkɨrĩt dechɨ Porrosht ahɨr. 20Uje Jesucristo tooho krus eeych ich shɨ ɨtso uje tɨkɨtɨ tokõya ɨre pork tokoympa tiyokõr mɨhnũwo hn ele ahle uje yesh yok ɨka ye par uje tiyokõrpe uje shɨ yok tahmũr. Shɨ yok ɨka par tiyokõr uje Jesucristo sahmũr, hn ye tokotiis Porrosht Ijɨtpe shɨ pork wɨchɨ sahmũr yok heke ɨshɨm ɨre oso par uje oshuu oshuu toy par sosɨr yok. 21Porrosht shuu deyjɨt tɨrẽt par uje ɨshɨ yok hnɨtewɨhɨ dahɨr. Kɨmɨjɨ yeẽk niyokõr uje erze ley tata par uje ɨshɨ ɨr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr ich shuu tokole uje ye jukur uje Cristo toy. Ye tiyokõrpe tuu ɨtsorz.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\