GÁLATAS 4

1Ahnũwo uje tɨteẽta titɨm olakɨke tata shuu ɨtsorz. Uje ehn pɨkɨhnint ijaap hn ɨr deych toy ich nos wɨr ɨr kushjãro wɨr par ɨre per ye pwele tɨbeype erze ɨr kushjãro pork yesh ijaap. Heke tyenɨj shuu yet tɨbey ɨr kushjãro nehech terɨhɨ leherc. Wɨchɨ shɨ ɨtso uje õr yɨlak per wɨchɨ uu kushjãro yɨnsɨrc. 2Hnakɨrbo ode uje otɨbey wɨchɨ kushjãro hn otɨbey wɨchɨ toy pɨkɨhnint nehech terɨhɨ ɨshɨrĩt uje ɨr deych chɨbɨtni par uje erze hnakɨrbo oshɨm wɨchɨ ɨr kushjãro. 3Tɨteẽta erze kuche uje tokolɨhɨ ese pɨkɨhnintni wɨr shɨ ɨtso uje tokolɨhɨ eyokloni. Shɨ eyok ɨtso ese pɨkɨhnint. Uje ehn wɨchɨ ijaap shɨ otɨbey nehech dich, hn erze ley uje anjele oshɨm Moisés wɨr shɨ ɨtso uje tɨbey eyok, 4per uje terɨhɨ ɨshɨrĩtkite hn Porrosht shuu Deyjɨt tɨrẽt. Shuu tãra asa tɨmcharrza. Erze ley shish dekite par uje ɨre shiyokõr 5par uje ɨshɨ õr hnɨtew erze uje shɨ õr prowa oshiyokõr erze ley par uje shuu omasaha par Porrosht aabo. 6Ele ahle ich olak Porrosht aabo heke Porrosht shuu Deyjɨt Ɨchɨbich masaha olak aho. Porrosht Ɨchɨbich tata shuu ɨtsorz ɨm: —Dii Porrosht— heke olak tyenɨj atɨmlo Porrosht uhulo ɨtsorz toy: —Dii Porrosht.— 7Porrosht shuu amsahalo par olak ɨr aabo heke ele ahle ich ye olak ɨlo uje õr yɨlope shɨ pork olak prowani uje ahakõrlo asa ley par eshɨ olak hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. Ele ahle ich olak Porrosht aabo, heke erze Porrosht ɨr kushjãro uje de ɨre ahɨr wɨr par olak toy. 8Uje ehn yahpaa erahalo Porrosht petɨkni ich shɨ ahakõrlo wɨr õr ɨbiyo erze porrosht kɨnãho uje ye Porroshtpe. 9Ele ahle ich erahalo Porrosht. Ma om uje titɨm olak uje Porrosht chɨraha olak. ¿Ɨnaapo heke sehe eeshlopo ahakõrlo erze ley uje anjele oshɨm Moisés? Wɨr ye ukurbĩ̵rsh hn nĩhyok ɨr kushjãro. ¿Ɨnaapo heke sehe amsahalo uhulo olak ɨtso uje õr yɨlopo? 10Ich olak narim uje terɨhɨ erze daalo hn shekurko hn ɨshĩ̵ryo hn ãyo ɨtso uje olak ɨr yɨlopo. 11Ich shuu peyuwo tɨsĩ̵r erze pɨbiyo uje tiyokorãha olak uje yok de olak ahɨrni, kɨmɨjɨ moymlo ich ye jukur. 12Pɨshɨbo watsaklo, sehe tuu olak ɨlo yok. Shɨ ye tokotiis Cristo par tomsaha par yok Porrosht aap. Shɨ yok ɨtso olak pork antni asa ley uje Moisés chichewkite ich nihyokĩ̵hɨ olak ahɨr hn ele ahle ich yok ɨtspo, ich ye yok ɨr yɨlakpe. Ye ahakorĩ̵hɨlo yok kuche petɨkni uje mɨhnũwo. 13Erahalo uje wapni shɨ pork yok permo heke tɨtĩ̵r olak hn tiyakaha olak ahɨr. Uje yok dechɨ ich tanɨmɨrãha Porrosht ahwoso titɨm olak uje Jesucristo ɨshɨ olak hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite. 14Ese permɨt uje chishew yok ich olak ewenta hn ye etaklo yokpe. Shish ahmũrlo yok shɨ uhulo yok ɨtso uje yok Porrosht ɨr anjel. Ahmũrlo yok shɨ uhulo yok ɨtso Jesucristo. 15Wap uje yok dechɨ ich shish olak aylpa per ele ahle ¿ɨnaapo heke ye olak aylɨhɨ yokpe? Tɨkɨraha uje sehe akashɨmlo yokni nehech sehe eyuhu olak ɨle eyhi par asɨmlo yok par tɨmchaha pɨle per ye olak pwele osɨrlo yok uhulo ɨtsorz. 16¿Ele ahle je eeylo yok olak ɨmãha shɨ pork titɨm olak uje ich ũruni? 17Erze oso oshiyokõr oshuu ɨtso uje otsahmũr pishɨ olak per õr eyuwo kɨnãho. Ye ũrpe. Shɨ sehe oduhu moymlo õryok hn ahmũrlo õr. 18Ich om uje otsahmũr olak per ye ompe uje shɨ oshuu daho yũhɨrsh. Ich tyenɨj oshuu ũru uje otsahmũr olak ɨtso yok uje tahmũr olak. Shish tahmũr olak ye shɨ uje yok de olak ahɨrpe. 19Pɨshɨbo watsaklo, shɨ olak ɨtso pijo. Ele ahle ich uhulo yok dosopo. Shɨ uhulo yok ɨtso uje tɨmcharrza ijɨt tabɨta pork terɨhɨ ɨshɨrĩt uje ijɨt shũrha. Shish tukuuna uje ich dospa uje tiyem uje olak ɨluu tokole shɨ ɨtso Jesucristo ɨr ɨluuta. 20Sehe tuu yok chɨhɨ olak ahɨrpo hn tɨkitkẽr olak titɨm olak uje ma om. Shish tuu peyuwo tɨsĩ̵r olak. 21Olak uje sehe ahakõrlo asa ley waa je Moisés chichewkite sehe tuu atɨmlo yok. ¿Je erahalo ɨnaapo heke Porrosht chɨbɨte asa ley? 22Porrosht ahwoso tata uje Abraham ɨr aabo odekite õr osiyer. Uu ɨr ijɨt yet shɨ tãra õr yɨlta hn uu ɨr ijɨt yet tãra waa ɨrãhta pishta. 23Ese ɨr ijɨt yet uje tãra waa je õr yɨla shɨ shũrha ɨtso erze pɨkɨhnino yewo uje nos õr shũrha, per ese ɨr ijɨt yet uje shũrha tãra asa ɨr ɨrãhta pishta. Shũrha par uje shuu Porrosht ahwoso yakaha uje chɨbɨte tatɨm Abrahamkite uje ɨshɨm õr ijɨt. 24Erze tɨmcher uje õr otiyer wɨr shɨ õr ɨtso erze ahwoso osiyer uje Porrosht chɨbɨtkite. Asa õr yɨlta wate shɨ ɨtso erze ley uje Porrosht tatɨmɨhɨ Moisés wahacha kojach Sinaikite. Wate iich otsɨɨ Agar. Uu ɨr ijɨt wɨchɨ shɨ õr yɨlak. 25Shɨ Porrosht sɨteẽta asa Agar ese kojach Sinaí uje dechɨ hnɨmich Arabia. Ese kojach wɨchɨ owich uje Porrosht ɨshɨm Moisés erze leykite. Hn sɨteẽtpo uje asa Agar wate shɨ ɨtso ese dɨt Jerusalén, hn erze oso uje odechɨ shɨ õr ɨtso yɨlo pork shish sehe oniyokõr erze ley par uje omasaha par Porrosht aabo. 26Waa Jerusalén ahlta waa je de poõrc wate shɨ ɨtso uje Porrosht aabo õr latɨ. Ich nĩhyok uje õr yɨlo odechɨ 27pork Porrosht ahwoso tatɨm asa tɨmcharrza ɨm: —Owa uje owa ebɨr ye eyjĩ̵rsh ich tyenɨj owa aylpa hn ebich. Ye eenape erze uje ich doso uje aabosh, per ele ahle tyenɨj owa aylpa pork ma tokosɨm owa aabo je asa waa je shɨ ɨr abich shuu aabosh.— 28Pɨshɨbo watsaklo, Porrosht chɨbɨte lahwoskite uje tyenɨj Isaac shũrha hn chɨbɨte lahwoso toy par uje shuu eyok shurhãpo heke eyok shurhãpo ɨtso Isaac, 29per Agar ye ebɨrpe, heke ɨr ijɨt shurhãkite shɨ ɨtso duhu pɨkɨhnino yewo uje oshũrha, hn ɨr ijɨt shiyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ Sara ɨr ijɨt uje shũrha pork Porrosht chɨbɨte lahwoso par uje shũrha. Ele ahle ich oso oshiyokõr shɨ ɨtso õr. Erze uje ye odɨraha Porroshtpe oshiyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ Porrosht aabo. 30Porrosht ahwoso tata uje Porrosht tatɨm Abraham ɨm: —Eyuhu wate ejwert asa elta hn ɨr ijɨt. Ich ye ompe uje otsehek erze kushjãro hn oshɨm pɨt yet asa elta ɨr ijɨt hn oshɨm pɨt yet asa erãhta pishta ɨr ijɨt.— 31Pɨshɨbo watsaklo, ich ũru uje titɨm olak. Ich ye eyok ɨlope asa õr yɨlta ɨr ijɨt. Shɨ eyok ɨtso asa ɨrãhta pishta ɨr ijɨt.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\