GÁLATAS 5

1Cristo chiyuhu eyokɨhɨ erze ley par uje ye erze ley dii eyok deloho, heke ye ompe uje eeshlopo ahakõrlo erze ley uhulo olak ɨtso uje ɨr yɨlopo. 2Yok Pablo. Sehe tuu ẽrlo yok uje titɨm olak. Kɨmɨjɨ ahakõrlo asa yarta waa je iich otsɨɨ sirkunsisyon par eeshɨlo olak hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr, ich shɨ ebɨtɨlo uje Cristo ye jukur par ɨshɨ olak hnɨtew. 3Sehe titɨm olak. Nos wɨr hnakɨrbo uje oshuu oshiyokõr ɨr yarta ich tyenɨj nos oshiyokõr erze ley uje Moisés chichewkite. 4Olak shɨ ebɨtɨlo uje erze ley ɨshɨ olak hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. Kɨmɨjɨ ahakõrlo uhulo ɨtsorz ich shɨ moymlo Cristo, hn shɨ moymlo toy erze uje Porrosht chɨbɨtkite uje shɨ ye otiislo Cristo par uje olak owich de Porrosht ahɨr. 5Eyok ye yotiis Cristope heke Porrosht Ɨchɨbich takashɨm eyok uje yiyem par yɨtĩ̵r Porrosht ahɨr nehe. 6Eyok uje ye yotiis Jesucristo kɨmɨjɨ eyok yarta de waa je iich otsɨɨ sirkunsisyon o kɨmɨjɨ nĩhyok ich shɨ ɨtsye, ye latɨkɨsh. Shɨ uje ye yotiis Jesucristo hn yahmũr yewo, wɨchɨ uje om. 7Wap shish ahmũrlo uje ich ũru hn ahakõrlo. ¿Yeẽkpo duhu moymlo uje ich ũru? 8Erze ahwoso uje shuu moymlo uje ich ũru ye tãra Porroshtpe uje chiihla olak wap par uje amsahalo par olak ɨr aabo. 9Ese uje sehnyẽr olak ɨr ahwoso ich shɨ ɨtso pan eyhita. Pan eyhita pɨkaap shuu ese erint tĩ̵r poõrc, hn ɨr ahwoso pɨkaap ich uhurc shuu olak moymlo uje ich ũru. 10Yok ye tokotiis uje eyok Ɨrhĩch tyenɨj takashɨm olak par uje shuu olak eyuwo tɨsĩ̵r uje om ɨtso yok. Deeych yet nehe hn Porrosht sepyẽr pishɨ ese uje shɨ sehnyẽr olak. 11Pɨshɨbo watsaklo, kɨmɨjɨ tanɨmɨrãha titɨm oso par uje ochɨbɨte õr yar waa je iich otsɨɨ sirkunsisyon ich ye wɨr israel oso oniyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ yokpe, hn ye olɨtak uje shɨ Jesús nohmɨra uje ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr uje tooho krus eeychni, per oshiyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ yok pork ye tiyokorãha osope par uje ochɨbɨte õr yar. 12Erze uje shish sehe odihokos olak wɨr uje sehe tuu odiyuhu õr itɨ shɨ ɨtso uje oshiyokĩ̵hɨ wõjo ochiyuhu itɨ. 13Pɨshɨbo watsaklo, Porrosht chiihla olak par uje ye erze ley dii olak delohope. Ye ompe uje ebɨtɨlo uje Porrosht chiyuhu olak shuu ɨtsorz shɨ par uje ahakõrlo uje ich mɨhnũwo. Ich ma om uje ahmũrloye hn akashɨmloye. 14Pork Porrosht ahwoso tata ɨm: --Ahmũr yewo ich shɨ uhu ɨtso uje ahmũr owa.-- Uje ahakõrlo uhulo ɨtsorz ich ye aluwelo erze ley uje Moisés chichewkite. 15Per uje etakloye hn ahakosloye ich shɨ ɨtso uje elɨloye. Abeylshɨp olak par uje ye ehnɨloye. 16Ma om uje ahakõrlo uje Porrosht Ɨchɨbich tatɨm olak hn ye ahakõrlo erze uje ich mɨhnũwo uje ahmũrloni, 17pork erze kuche mɨhnũwo uje de oso õr aho ye nahmũrpe erze uje Porrosht Ɨchɨbich sahmũr, hn Porrosht Ɨchɨbich ɨtspo ye nahmũrpe erze kuche mɨhnũwo uje de oso õr aho uje otsahmũr oshiyokõr. Erze osiyer ode olak aho hn shish odaliiye, heke ye olak pwelpe ahakõrlo uje ahmũrlo. 18Per kɨmɨjɨ asɨmlo Porrosht Ɨchɨbich par uje iyeebe hn ekãhalo ɨr ɨjɨch ich erze ley ye dii olak delohope. 19Ich ɨmeheeych uje erze kuche uje de oso õr aho ich mɨhnũwo. Ich om uje hnakɨrbich umuhu nerãhta ahɨr hn ich om toy uje tɨmcharrza umuhu dabich ahɨr per ich mĩ̵hnɨk uje ye onõyhi pɨshye ahɨrpe, shɨ omuhuye ahɨr. Ich mĩ̵hnɨk uje otorãhaye. Ich mĩ̵hnɨk uje tɨmcher tɨmcher oyhĩ yẽr ahɨr, hn ich mĩ̵hnɨk uje hnakɨrbo hnakɨrbo õyhiye ahɨr. Ich mĩ̵hnɨk uje yeẽk sahat loshɨpɨt, hn ich mĩ̵hnɨk uje yanak ɨshɨm ɨre loshɨpɨt par shuu sahat ɨre. Ich mɨhnĩ̵k toy uje pɨkɨhnino hn pɨkɨhnine oshiyokorĩ̵hɨye oshuu ɨtsorz. Ich mĩ̵hnɨk uje shɨ oshuu deyuwo tɨsĩ̵r shɨ par uje omuhu tɨmcher õr ahɨr, hn tɨmcher õr ɨtspo, ich mĩ̵hnɨk uje shɨ oshuu deyuwo tɨsĩ̵r par uje omuhu hnakɨrbo õr ahɨr. 20Ich mĩ̵hnɨk uje oteeychãha kojano po ochii ɨr porroshtɨhɨ, hn ich mĩ̵hnɨk uje oshiyokõr oshuu ɨre ɨtso meriko hn oteeychãha topo hn demonyo ochii ɨr porroshtɨhɨ. Ich mĩ̵hnɨk uje shish otsɨtakye, hn ich mĩ̵hnɨk uje oshiyokosye. Ich mĩ̵hnɨk uje otsahmũrpa opota kuche. Ich mĩ̵hnɨk uje ochesdelo shɨchish, hn ich mĩ̵hnɨk uje onarim ɨre sehe oduhu ɨre ma deyo. Ich mĩ̵hnɨk uje oshuu oso otsehek ɨre, hn ich mĩ̵hnɨk uje oshiyokorãha oso õr ahwoso uje ich ye ũrpe par oshuu õya ɨre par oshiyokõr weeta yata. 21Ich mĩ̵hnɨk uje opota yewo õr kushjãro hn ich mĩ̵hnɨk uje oshuu yɨkɨch sẽhi ɨre. Ich mĩ̵hnɨk uje oshiyokõr õr ahmiyo par oteeychãha kojano po ochii ɨr porroshtɨhɨ hn ich mĩ̵hnɨk nos wɨr kuche yewo uje ɨtso erze. Titɨm olakni hn ele ahle ich titɨm olakpo. Nos wɨr erze uje oshiyokõr oshuu ɨtsorz ich nĩhyok õr owich Porrosht ahɨr. 22Porrosht Ɨchɨbich ye duhu ahakõrlope erze mɨhnũwo duhu ɨlorz. Wɨchɨ shuu ahmũrloye, hn shuu olak aho kɨɨs, hn shuu olak aho kɨɨsɨhɨ Porrosht. Wɨchɨ shuu entɨloye, hn shish shuu olak ɨle om. Wɨchɨ shuu ahakõrlo omɨhɨ oso yewo, hn shuu nos ahakõrlo uje athɨlo. 23Wɨchɨ ye duhu olak ehnitope, hn shuu erahalo abeylo olak par uje ye ahakõrlope uje ich mĩ̵hnɨk. Nĩhyok ye leyɨrãsh par uje sontew erze uje Porrosht Ɨchɨbich shiyokorĩ̵hɨ eyok aho. 24Erze uje ye olotiis Jesucristope wɨr shɨ õr ɨtso uje otoy oyehe krus eeych pork oym deluu uje mɨhnũ. 25Uje yɨbɨtɨlo uje Porrosht Ɨchɨbich iyeebe hn yiyehelo ɨr nẽr, heke tyenɨj yiyokõrlo uje Porrosht Ɨchɨbich tatɨm eyok. 26Ye eyok narim eyok hn ye yuhu yewo onarim eyok hn ye yobɨta erze uje õr deyo õr ɨbiyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\