HEBREOS 12

1Titɨm olakɨke uje erze oso okɨhniya oshiyokõrkite pork ye olotiis Porroshtpe, heke tyenɨj yeẽtlo õr hn yukwimlo uje yiyokõrlo erze kuche mɨhnũwo uje shish sontew eyoklo par uje eyok pwele yiyokõrlo erze obiyo uje Porrosht ɨshɨm eyok shɨ ɨtso yeẽk uje shish iim erze kuche par uje uushɨ hn serz ese premyo. 2Tyenɨj olak eyucha uje Jesús shiyokõrkite. Wɨchɨ ye lotiis Porroshtpe heke eyok tyenɨj yeẽtlo ɨre. Uje Jesús shuu deyuwo tɨsĩ̵r uje deeych yet nehe ich aylpa pork ɨshɨ oso õr hnɨtew heke shɨ ewenta erze kuche mɨhnũwo uje tĩ̵r ɨrehe krus eeych, hn shɨ ewenta uje ochiyuhu lahwoso mɨhnuwõho ɨre par uje sehe oduhu pook. Ele ahle wɨchɨ sakaha Porrosht waãchta. 3Heke uhu olak eyuwo tɨsĩ̵r Cristo. Uje erze oso uje õr ɨluu mɨhnũ oshiyokõr mɨhnuwõho ɨrkite ich shish ewenta, heke ye ermtsɨrlo hn ye uhu patɨm olak. 4Uje kuche tĩ̵r olak par sehe duhu ahakõrlo mɨhnũwo ich ye olak ewentpe pork ye olak ɨlo Cristope uje ewentkite hn ɨr armɨsta noshɨ per shish ewenta. 5¿Je ekeylo uje Porrosht sakɨt olak pork olak ɨr aabo? Porrosht tata ɨm: —Pijɨte, ye ompe ebɨte uje ye latɨkɨsh uje owa Ɨrhĩch sepyẽr owa. Ye ompe uje moym ɨre uje sepyẽr owa shuu ɨtsorz 6pork olak Ɨrhĩch sahmũr olak heke sepyẽr olak. Kal nohmɨr uje masaha par Porrosht aap ich shish sepyẽr ɨre uje shiyokõr uje ich mɨhnũwo.— Wɨr uje Porrosht tata. 7Uje Porrosht sepyẽr olak ich tyenɨj olak ewenta pork olak ɨr aabo hn sehe duhu ahakõrlo uje ich om. ¿Je pɨkɨhnint chɨhɨ uje ɨr deych ye depyẽrpe uje shiyokõr mɨhnũwo? Tyenɨj ɨr deych sepyẽr. 8Kɨmɨjɨ Porrosht ye depyẽr olak ich ye olak ɨr aabope pork shɨ olak ɨtso pɨkɨhnino uje ye deych pishtɨkɨsh pork nos wɨr pɨkɨhnino tyenɨj õr deyo otsepyẽr õr. 9Eyok deyo uje ode nãhu ĩ̵rmo otsepyẽr eyok hn yɨtɨlɨlo õr, heke tyenɨj ma yɨtɨlɨlo eyok Deych Porrosht. Wɨchɨ nos õr ɨchɨbiyo Deych pork nos shiyokõr õr. Wɨchɨ ɨshɨm eyok ɨkɨrĩt uje yelɨj nɨhna ɨre. 10Eyok deyo ode ĩ̵rmo hn uje ehn eyok ijaabo otsepyẽr eyok par uje yiyokõrlo uje õr ɨre otsahmũr, per Porrosht sepyẽr eyok par uje yuhu eyok ɨluu ɨtso ɨr ɨluu uje yelɨj niyokõr uje ich mɨhnũwo. 11Uje ehn sepyẽr eyok ich dospa per shiyokorãha eyok par yiyokõrlo uje ich om hn shuu eyok aho kɨɨs. 12Heke titɨm olak uje shɨ olak ɨtso yeẽk uje ɨr hme hn ɨr ɨtero ich chɨrmtsɨrpa. Uhu olak duurapo. 13Moymlo erze olak ɨluu mɨhnũ hn uhu olak ɨlo yeẽk uje nɨshii dehet par chɨkãha pork ode olak ehet uje meytii õr koswãha. Wɨr shɨ õr ɨtso yeẽk uje ɨr hnɨtɨta doso hn nesita dehet om par chɨkãha uje ye duhu ma doso par uje pwele owich ompo. 14Eyuhu olak par uje uhu olak aho kɨɨsɨhɨ nos wɨr oso, hn shish ahakõrlo uje ich om uje Porrosht sahmũr. Uje yeẽk ye niyokõr uje Porrosht sahmũr ich ye pwele nomo eyok Ɨrhĩch petɨk nehe. 15Kɨmɨjɨ olak yeẽk ye Porrosht aappe ich ye pwele tĩ̵r Porrosht petɨk nehe. Eyuhu olak par akashɨmlo ɨre par uje masaha par Porrosht aap toy. Kɨmɨjɨ Porrosht aap yeẽk chɨhɨ olak ehet uje shish shiyokõr uje ich mɨhnũwo ye uhulo ɨre ɨlo erze Porrosht aabo yewo pork wɨchɨ shɨ ɨtso pohorrza uro waa je mɨhnũ uje shuu eebe tãra. Deeych yet nehe hn shuu yewo otseẽt ɨre oshiyokõr mɨhnũwo toy. 16Ich om uje hnakɨrbich umuhu nerãhta ahɨr hn ich ompo uje tɨmcharrza umuhu dabich ahɨr per ich mĩ̵hnɨk uje ye onõyhi pɨshye ahɨrpe, shɨ omuhuye ahɨr. Ich mĩ̵hnɨk uje otorãhaye. Ich mĩ̵hnɨk uje tɨmcher tɨmcher õhyi yẽr ahɨr, hn ich mĩ̵hnɨk uje hnakɨrbo hnakɨrbo õyhiye ahɨr. Ich mĩ̵hnɨk uje yeẽk sahat loshɨpɨt, hn ich mĩ̵hnɨk uje yanak ɨshɨm ɨre loshɨpɨt par shuu sahat ɨre. Ich mɨhnĩ̵kpo uje pɨkɨhnino hn pɨkɨhnine oshiyokorĩ̵hɨye oshuu ɨtsorz. Ye uhu olak ɨlo yeẽk uje ma sahmũr nãhu ĩ̵rmo oso õr ɨluu heke ye nahmũr Porroshtpe. Wɨchɨ shɨ shiyokõr ɨtso uje Esaú shiyokõrkite pork par ɨre ich ye latɨkɨsh kɨmɨjɨ deych diyuhu lahwoso omoho ɨre o kɨmɨjɨ diyuhu lahwoso omoho ese deyjɨt shakaharc. Heke chibehe erze ahwoso oomo oposht shuu pretilt nohmɨra. 17Olak erahalo uje deeych yet hn sehe duhu ɨr deych diyuhu lahwoso omoho ɨre per ɨr deych tatɨm uje ich nĩhyok par ɨre. Esaú ich yerh per ye pwele duhu ɨr deych ahwoso oomo deeshpe. 18Olak ye nesita uje etĩ̵rlo olak ese kojach Sinaí uje olak poruwo wɨshɨ otsɨtĩ̵r ɨrkite. Wɨr ye õr pwele uje otsakɨhɨr ese kojach petɨkkite, hn jwekɨta data dechɨ ɨr eeych hn dɨhlel data hn ukuhur hn myent data 19hn yeẽk sobɨta trompeta wahacha kojach eeych, hn Porrosht chiilehet. Uje ochunt ɨre ich otatɨm Moisés par uje ye duhu Porrosht keytkẽr õr ɨre. 20Porrosht tatɨm erze oso par uje ye olakɨhɨr ese kojach uje ɨre de. Kɨmɨjɨ yeẽk lakahɨr o kɨmɨjɨ loshɨpɨt lakahɨr ich tyenɨj oshuu ɨre ochĩ̵ra kojano po o kɨmɨjɨ odichew ɨre onĩ̵ra asõrza par uje oshuu toy. Otata uje ich ɨhnpa asa ley heke ye õr pwele õr ewentpe. 21Ich yarhakpa par oteychɨm ese kojach uje Porrosht dechɨ nehech Moisés tata uje ɨr ɨkiyo tãra pork ich tolpa. 22Per par olak ich kɨnãho ye ɨtso erze uje otsɨtĩ̵r ɨre kojach Sinaikite. Ich shɨ ɨtso uje aachĩ̵hɨlo Porrosht ahɨr wahacha kojach uje iich otsɨɨ Sión uje de poõrc. Aachĩ̵hɨlo Porrosht ɨr dɨt Jerusalén uje dechɨ toy. Porrosht wɨchɨ ɨka. Anjele odechɨ toy. Otakasho lawich ich okɨhniya hn ich õr aylpa uje oteeychãha Porrosht. 23Nos wɨr Porrosht aabo õr iiyo de poõrc toy. Wɨr õr bahluwo ɨtso yeẽk ijɨt webich osht. Wɨr otakasho lawichɨhɨchɨs Porrosht ahɨr toy pork wɨchɨ jwe uje tyenɨj nos teychɨm erze oso. Nos wɨr ɨr aabo uje otoni õr ɨchɨbiyo dechɨ toy. Porrosht nos shuu õr ɨluu ɨtso Cristo ɨr ɨluu. 24Aachĩ̵hɨlo Jesús ahɨr. Wɨchɨ uje ɨshɨ eyok hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite par shuu Porrosht ehet kɨɨsɨhɨ eyok. Jesús ɨr armɨsta ma om je Abel ɨr armɨsta. Jesús ɨr armɨsta shuu Porrosht perdonar eyok per Abel ɨr armɨsta shɨ sapur Porrosht par uje sehe diyuhu labahat. 25Abeylshɨp olak par uje ye otiislo Porrosht ahwoso uje tatɨm olak. Nos wɨr erze uje ye onahmũr otẽr uje Porrosht shuu profeta otatɨm õrkite, ich Porrosht sepyẽr õr hn nĩhyok yeẽk uje yuhwoho ɨr hme. Cristo ma dich je erze profeta uje otsanɨmɨrãha Porrosht ahwoso pork erze profeta wɨr shɨ hnɨmich oso per Cristo tãra poõrc. Kɨmɨjɨ ye yahmũrlo yẽr uje Cristo tatɨm eyok ich ma ũru uje ye eyok pwele eyok yuhwoho ɨr hmepe. 26Antkite uje Porrosht chiilehet ich shuu hnɨmich telerrza. Porrosht chɨbɨt lahwospo ɨm: —Deeych yet nehe hn tuu hnɨmich telerrza hn poõrc ɨtspo hn ich ye tiyokõr petɨk nehe tuu ɨlorz.— 27Uje tata ɨm: —Ich ye tuu telerrzpope— ich chɨbɨte orhõta uje ich tyenɨj yuwɨr erze uje pwele telerrza hn wɨr shɨ sakaha erze uje ye pwele telerrzpe. 28Heke tyenɨj yɨnshɨp Porrosht uje ɨshɨm eyok ese owich uje ye pwele telerrzpe hn tyenɨj yɨtɨlɨlo Porrosht hn yeeychãhalo ɨre 29pork eyok Deych Porrosht wɨchɨ shɨ ɨtso jwekɨta pork sepyẽr erze uje oshiyokõr uje ich mɨhnũwo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\