JUAN 1

1Uje ehn yahpaa ĩ̵rmo chɨhɨkite ɨch wɨchɨ de uje ɨr iich otsɨɨ Porrosht ahwoso. Wɨchɨ de Porrosht ahɨr hn wɨchɨ Porrosht. 2Uu ĩ̵rmo tenitkite ich shish de Porrosht ahɨr. 3Wɨchɨ uje nos shiyokõr kuche. Kɨrẽhe ye wɨchɨ niyokõr erze kuche ich nĩhyok. 4Shɨ ɨre uje shuu õr ɨkɨrĩt de hn ese õr ɨkɨrĩt wɨchɨ uje shuu ochɨraha Porrosht shɨ ɨtso uje luu chihit õr. 5Ese uje ɨtso luu chihit erze oso uje õr ɨluu mɨhnũ pork wɨr shɨ õr ɨtso uje ode dɨhlelta hn asa dɨhlelta ye pwele nontew asa luupe. 6Eseekite hn Porrosht shuu hnakɨrbich uje iich otsɨɨ Juan sanɨmɨrãha lahwoso. 7Ese Juan uu tohɨrm oso tɨrẽt tatɨm oso Cristo uje ɨre shɨ ɨtso luu pork shuu oso ochɨraha Porrosht par uje nos ye olotiis Cristope. 8Juan wɨchɨ ye asa luupe. Shɨ tatɨm oso uje Cristo wɨchɨ asa luu. 9Cristo tɨrẽt tĩ̵r nãhu ĩ̵rmo par shuu ochɨraha uje ich ũru. Tyenɨj shuu nos oso õr pwele ochɨraha Porrosht. 10Wɨchɨ shiyokõr ɨrmõkite. Uje tɨrẽt tĩ̵r nãhu ɨrmõni ich oso ye odɨraha ɨrpe. 11Wɨchɨ tɨrẽtni tĩ̵r nanapso uu israel oso per wɨr ye onahmũr ɨrpe. 12Nos wɨr erze uje otsahmũr ɨre ich ye olotiis uje wɨchɨ Cristo heke shuu õr pwele omasaha par Porrosht aabo. 13Wɨr õr Porrosht aabo pork shuu oshũrhapo. Ye õr Porrosht aabope shɨ pork õr deych hn õr data wɨr Porrosht aabo, hn ye õr Porrosht aabope shɨ pork ochɨbɨte uje õr Porrosht aabo, hn ye õr Porrosht aabope shɨ pork yeẽk tata uje õr Porrosht aabo. Shɨ õr Porrosht aabo pork Porrosht shuu oshũrhapo. 14Eseekite hn ese uje ɨr iich otsɨɨ Porrosht ahwoso shurhã ɨteẽtak hn debuhu eyok ahɨr. Shish sahmũr oso hn tata uje ich ũru. Oyumo ɨre uje ich hũre. Wɨchɨ Porrosht Ijɨt uje shɨ nohmɨra. Tãra ɨr Deych ahɨr. 15Juan uu tohɨrm oso tatɨm õr Cristo ich sɨhnew ɨm: —Ese uje titɨm olakni too: “Wɨchɨ uje iyehe piyẽr ich ma dich je yok pork de wapkite ehn yok nĩhyok.”— 16Cristo ich ɨhɨrk. Nos wɨr eyok uje eyok Porrosht aabo ich shish ɨshɨm eyok uje eyok nesita. 17Porrosht ɨshɨm Moisés ɨr ley par shuu ɨshɨm israel oso per shuu Jesucristo tɨrẽt par sosɨr oso hn par shuu ochɨraha uje ich ũru. 18Nĩhyok yeẽk uje umo Porrosht. Jesús wɨchɨ Porrosht Ijɨt pisht uje shɨ nohmɨra. Wɨchɨ uje tãra Porrosht ahɨr hn shuu oso ochɨraha Porrosht ɨluu. 19Eseekite hn erze israel oso uje odechɨ Jerusalén uje õr ɨluu iich otsɨɨ fariseo ochiihla erze uje õr ɨbiyo iich otsɨɨ saserdote hn erze uje otãra ɨr porokkite Levi. Oshuu ohno otĩ̵r Juan uu tohɨrm oso pork sehe odɨraha kɨmɨjɨ wɨchɨ Cristo o keshɨ yeẽkpo. 20Wɨchɨ ye nehnyẽr õrpe. Tatɨm õr uje ich ũru ɨm: —Ye yok Cristope.— 21Otatɨm ɨre otsɨɨ: —Kɨmɨjɨ ye owa Cristo ¿ich owa yeẽkpo? ¿Je owa Elías?— Tatɨm õr ɨm: —Ye yok Eliaspe.— Otatɨm otsɨɨ: —¿Je owa uu profetɨt uje Moisés tatkite uje tyenɨj tɨrẽt nehe?— Tatɨm õrpo ɨm: —Ye yokpe.— 22Otatɨmpo ɨre otsɨɨ: —¿Owa yeẽkpo par uje oyitɨm erze uje oshuu oyɨrẽt?— Otsɨɨ: —¿Hap owa, ebiitɨkɨhɨ?— 23Hn Juan tatɨm õr ɨm: —Yok uje de ese hnɨmich uje ɨsa tɨhnew pahwoso titɨm õr par onɨshii deluu shɨ ɨtso uje onɨshii dehet par eyok Ɨrhĩch shɨ ɨtso uje profeta Isaías lɨshɨ tatkite.— 24Erze oso uje õr ɨluu iich otsɨɨ fariseo wɨr uje oshuu erze hnakɨrbo ohno otĩ̵r Juan. 25Otatɨmpo otsɨɨ: —Kɨmɨjɨ ye owa Cristo hn ye owa Elías hn ye owa ese profeta ¿Ɨnaãpo heke ohɨrm oso?— 26Juan tatɨm õr ɨm: —Yok shɨ tokohɨrm oso onoota per yet de olak ahɨr uje ye erehelope. 27Wɨchɨ tyenɨj tɨrẽt nehe iyehe piyẽr. Yok ye yok dichpe hnii par uje tiyuhu ɨr erihyo atshũro.— 28Wɨr otĩ̵r okeytkẽr Juan uje tohɨrm osoho wahacha onoota Jordán pɨt yet deeych warĩch ye dukuhlehe ese dɨt Betaniape. 29Eseekite uje ich deychole hn Juan umo Jesús uje tɨrẽt tĩ̵r ɨre. Juan tatɨm oso ɨm: —Hmeychɨmlo ese. Wɨchɨ shɨ ɨtso Porrosht ɨr obejɨt uje tyenɨj tooho oso nehe hn ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. 30Wɨchɨ uje titɨm olak too: “Tyenɨj yet tɨrẽt iyehe piyẽr. Wɨchɨ ma dich je yok pork ɨre de wapkite ehn yok nĩhyok.” 31Wap ye tɨkɨraha uje wɨchɨ Jesús uje iyehe piyẽr. Shɨ yok ɨtso olak uje ye erehelope. Yok tɨkɨrẽtni par tokohɨrm oso par uje tuu wɨr erze israel oso ochɨraha yeẽkpo Jesús.— 32Hn Juan tata ɨm: —Tokomo ese Porrosht Ɨchɨbich uje ihnɨmich tãra poõrc shɨ ɨtso palomɨt hn ihnɨmichɨhɨ Jesús eeych hn sakaha. 33Yok ɨtspo, ye tɨkɨraha yeẽkpo ɨre per ese uje shuu tɨkɨrẽt par tokohɨrm oso tatɨm yok ɨm: “Ese uje eychɨm hn Porrosht Ɨchɨbich ihnɨmichɨhɨ ɨr eeych hn ye tokolpe, wɨchɨ uje tyenɨj tohɨrm oso chĩ̵ra Porrosht Ɨchɨbich, ye nĩ̵ra awɨtpe.” 34Tokomo ɨre uje Porrosht Ɨchɨbich ihnɨmichɨhɨ ɨre eeych heke titɨm olak uje wɨchɨ uu Porrosht Ijɨt.— 35Eseekite uje dechole yet hn Juan dechɨ ese owichpo. Ɨr akɨle õr osiyer õya ɨre. 36Uje Jesús chɨkãhachɨs hn Juan teychɨm hn tatɨm dakɨle ɨm: —Wɨchɨ shɨ ɨtso Porrosht ɨr obejɨt uje tyenɨj ɨshɨ oso õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr nehe.— 37Erze Juan ɨr akɨle uje õr osiyer ochunt uje tatɨm õr hn ohno oyehe Jesús nẽr. 38Jesús somtɨs ɨre hn teychɨm õr uje oyehe ɨre nẽr. Tatɨm õr ɨm: —¿Ekulo latɨkpo?— Hn õr ɨre otatɨm ɨre otsɨɨ: —Maestro, ¿shɨ akaha ɨraãpo?— 39Tatɨm õr ɨm: —Erẽtlo eychɨmlo uje yok tiyakaha.— Ohno oteychɨm ese owich uje ɨre sakaha. Ich a la kwatro yɨlka uje otaachĩ̵hɨchɨs hn otsakaha ɨre ahɨr nehech yɨlkashɨp. 40Erze Juan ɨr akɨle uje õr osiyer uje ochunt uje Juan tataka hn oyehe Jesús nẽr nohmet iich otsɨɨ Andrés, uu Simón Pedro ɨr leshɨbich. 41Hno chukwi leshɨbich hn tatɨm ɨre ɨm: —Tishɨkɨ Mesías.— Ɨr iich yet otsɨɨ Cristo. 42Heke Andrés hnoy leshɨbich seya uje Jesús de. Uje Jesús teychɨm ɨre hn tatɨm ɨm: —Owa Simón uu Juan ɨr ijɨt. Tɨkẽra owa Cefas.— Cefas otata otsɨɨ Pedro. 43Eseekite uje ich dechole yet hn Jesús chɨbɨte par uje hno tĩ̵r wahacha hnɨmich Galilea. Chish Felipe hn tatɨm ɨre ɨm: —Mẽya yok.— 44Ese Felipe tãra dɨt Betsaida. Andrés hn Pedro otãra wahacha toy. 45Felipe hno par chukwi Natanael. Uje chish hn tatɨm ɨre ɨm: —Oyishɨke uu hnakɨrbich uje Moisés chichew chɨbɨte ɨr hutekite hn uu profeta poruwo wɨshɨ ochichew ochɨbɨte ɨr hute. Wɨchɨ Jesús uu José ɨr ijɨt. Tãra wahacha dɨt Nazaret.— 46Natanael tatɨm Felipe ɨm: —Nĩhyok ye latɨk uje ich om tokolɨhɨ ese dɨt Nazaret.— Felipe tatɨm ɨre ɨm: —Erẽt eychɨm par uje eraha.— 47Uje Jesús umo Natanael uje taachĩ̵hɨ ɨre ahɨr hn tatɨm dakɨle ɨm: —Hmeychɨmlo lɨka, lɨkɨ israelyapa. Yelɨj nehnyẽr oso.— 48Natanael tatɨm Jesús ɨm: —¿Ɨnaãpo heke eraha yok?— Jesús tatɨm ɨre ɨm: —Uje ehn yahpaa Felipe tɨbii owa ɨchii tokomo owaha asa pohorrza uut waa je iich otsɨɨ higuera.— 49Natanael tatɨm ɨm: —Maestro, owa uu Porrosht Ijɨt hn owa uu israel oso õr rey.— 50Jesús tatɨm ɨre ɨm: —Shɨ pork titɨm owa uje tokomo owa asa pohorrza higuera uutɨke heke ye otiis uje yok uu Porrosht Ijɨt. Heke tyenɨj amo kuche nehe uje tiyokõr uje ich ma deyo.— 51Hn Jesús tatɨm ɨre ɨm: —Titɨm owa ich tuu ũrpa. Olak tyenɨj amɨlo poõrc uje sɨtsẽr ɨre hn Porrosht ɨr anjele oyhnɨmich hn otĩ̵r yok uje tokõra poõrzni hn ocheeshpo otĩ̵r poõrc.—


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\