JUAN 11

1Eseekite hn hnakɨrbich de wahacha dɨt Betania uje permo. Ɨr iich otsɨɨ Lázaro. María hõr nanɨmicha Marta odechɨ ese dɨt toy. 2Asa María wate uje tormĩ̵hɨ eyok Ɨrhĩch ɨr hnɨte perfumekite hn sekar chĩ̵ra lakĩ̵rt. Wate ese Lázaro uje permo ɨr nanap. 3Erze Lázaro nanɨme oshuu yet hno tĩ̵r Jesús par tatɨm ɨre sole: —Ɨrhĩche, ese ahẽrt uje ahmũr ich permo.— 4Heke Jesús tatɨm dakɨle ɨm: —Ese permɨt ye duhu wɨchɨ tope. Shɨ chishew ɨre par uje shuu oso onarim Porrosht hn par shuu onarim Porrosht Ijɨt toy.— 5Jesús ich sahmũr Marta hn ɨr nanɨmicha María hn õr dehebich Lázaro. 6Uje Jesús chunt uje Lázaro permo ich ye do tĩ̵r ɨre nehech daalo osiyer. 7Uje iyuwe erze daalo osiyer hn tatɨm dakɨle ɨm: —Yukulo yɨtĩ̵rlo wahachpo hnɨmich Judea.— 8Ɨr akɨle otatɨm otsɨɨ: —Maestro, erze israel oso õr bahluwo uje ehn owa de wahachni hn sehe oduhu owa onĩ̵ra owa kojano po hn ¿je ele ahle sehe etĩ̵r wahachpo?— 9Jesús tatɨm õr ɨm: —Uje deeych chihit nãhu ĩ̵rmo ich shɨ dose ora hn uje yeẽk dɨrkɨhɨ deeych ich ye kojano duhu ɨr hnɨtepe pork deeych chihit hn umo dejɨch, 10per kɨmɨjɨ yeẽk dɨrkɨhɨ dɨhlelta ich shish kojano shuu ɨr hnɨte pork nĩhyok uje chihit ɨre.— 11Uje tata shuu ɨtsorz hn tatɨm õrpo ɨm: —Eyok ihyẽt Lázaro yesh umo. Takaha par uje tɨniyẽr ɨre.— 12Ɨr akɨle otatɨm ɨre otsɨɨ: —Ɨrhĩche, kɨmɨjɨ shɨ umo ich wɨsɨk wɨsɨk hn owich ompo.— 13Jesús shɨ sɨteẽta uje Lázaro shɨ umo per ich toy, heke erze ɨr akɨle õr pyensa uje Lázaro shɨ umo. 14Jesús tatɨm õr ich shuu ɨmeheeychpa ɨm: —Lázaro ich tokɨ. 15Tahmũr uje ye eyok chɨhɨ wahachpe pork ele ahle ich ye tuu otiislo yokpe.— Tatɨm õr ɨm: —Yukulo yɨtĩ̵rlo Lázaro ihyuch.— 16Tomás uje ɨr alokot otsɨɨ Arãho tatɨm erze Jesús akɨle yewo ɨm: —Yukulo yukwĩya ɨre par uje yɨtɨlo toy.— 17Eseekite uje Jesús taachĩ̵hɨchɨs hn chunt uje Lázaro ich tohna hn ochihĩtsɨm ɨre ich daalo kwatro. 18Ese dɨt Betania ye dukuhlehechɨspe dɨt Jerusalén, kɨmɨjɨ tre kilometro 19heke erze israel oso ich okɨhniya uje ohno otĩ̵r wahacha par otekɨrɨhɨ Marta hn María par uje oshuu õr aho kɨɨs pork õr dehebich Lázaro tohna. 20Uje Marta chunt uje Jesús yehe tɨrẽt hn tokole dalehe arhĩch. Shɨ María sakaha dahuch. 21Marta tatɨm Jesús ɨm: —Ɨrhĩche, kɨrẽhe owa chɨhɨ lɨkhna ich pehebich ye tope, 22per tɨkɨraha uje apur Porrosht kuchẽrk ich shish ɨshɨm owa.— 23Jesús tatɨm wate ɨm: —Owa ehebich tyenɨj ɨkpo.— 24Marta tatɨm ɨm: —Tɨkɨraha uje tyenɨj ɨkpo nehe uje topo õr ɨkpo uje ĩ̵rmo uhurc.— 25Jesús tatɨm ɨm: —Yok uje tuu oso õr ɨkpo hn tokosɨm õr ɨkɨrĩt uje yelɨj nɨhna ɨre. Ese uje ye lotiis yok uje toy ich shish ɨr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre, 26hn nos wɨr uje ye olotiis yok uje yesh õr ɨka wɨr ye otope hn otĩ̵r urhuta bahluta ehet petɨk nehe. ¿Je ye otiis uje titɨm owaka?— 27Wate tatɨm ɨm: —Ɨrhĩche, ye tokotiis uje owa Cristo uu Porrosht Ijɨt uje tyenɨj tɨrẽt tĩ̵r ĩ̵rmo.— 28Uje wate tata shuu ɨtsorz hn hno tɨbii nanɨmicha María. Keytkẽr saraãshi lahwoso tatɨm María ɨm: —Maestro de wahacha. Tɨbii owa.— 29Uje chunt uje Jesús tɨbii ich iyehet shɨchish hno tĩ̵r ɨre. 30Jesús yahpaa masaha dɨtpe, shɨ de wahacha owich uje Marta chishɨhɨke. 31Eseekite hn erze israel oso ode María ihyuch par otɨbey wate par uje oshuu ehet kɨɨs. Uje omo uje wate iyehet shɨchish hn hno ich otsahn ɨjɨch. Wɨr shɨ otsẽrza uje María tĩ̵r dukuta par uje yerh. 32Uje María taachĩ̵hɨ ese owich uje Jesús de hn icha dɨte hnɨmoho ɨkɨch tatɨm ɨm: —Ɨrhĩche, kɨrẽhe owa chɨhɨ lɨkhna ich pehebich ye tope.— 33Uje Jesús umo María uje yesh yerh hn erze israel oso oyerh toy hn Jesús ich dosdarak pork chuuna. 34Tatɨm María ɨm: —¿Odihitsɨmɨhɨ ɨraãpohna?— Otatɨm otsɨɨ: —Ɨrhĩche, erẽt, eychɨm.— 35Jesús yerh, 36heke erze israel oso otatɨmye otsɨɨ: —Hmeychɨmlo, ich sahmũr pishɨ wɨchɨ.— 37Per yewo otatɨmye otsɨɨ: —Lɨkɨ uje shuu ese olɨbɨt umo lekɨtiyoni. Kɨrẽhe chɨhɨ lɨkhna ich chukuta Lázaro ye duhu tope.— 38Eseekite uje Jesús sɨtĩ̵r ɨre asa dukuta ich dosdarakpo pork chuuna. Ɨr dukuta de kojach onta hn ɨr uhurrza shɨ kojach. 39Jesús tatɨm õr ɨm: —Eyuhulo ese kojach ɨr uhurrza.— Marta wate ese topɨt ɨr nanɨmicha tatɨm ɨm: —Ɨrhĩche, ich mɨhnẽ pork ich daalo kwatro uje toy.— 40Jesús tatɨm Marta ɨm: —Titɨm owaka, kɨmɨjɨ ye otiis uje ehebich ɨkpo ich eychɨm uje Porrosht shiyokõr.— 41Uje ochiyuhu ese kojach uhurrzaka hn Jesús teychɨm poõrc. Tatɨm Porrosht ɨm: —Dii Porrosht, tɨkɨnshɨp owa pork owa shish ẽr yok. 42Tɨkɨraha uje shish ẽr yok per shɨ tiita tuu ɨtsorz par uje tuu nãhu oso uje ode lɨka otẽr par uje odɨraha hn ye olotiis uje owa uhu tɨkɨrẽtni.— 43Uje tatɨm Porrosht shuu ɨtsorz hn sɨhnew lahwoso ɨm: —Lázaro, atokolɨhɨchɨs.— 44Ese uje tohna ich tokolɨhɨchɨs dukuta. Uje ochihitsɨmhna ich oshiyeru ɨr hme hn ɨr hnɨte hn oshiyeru ɨr ɨrmiyo ochĩ̵ra bortɨsht. Jesús tatɨm õr ɨm: —Eyuhulo par uje pwele dɨrk.— 45Eseekite hn erze israel oso uje õya María oteychɨm uje Jesús shiyokõrke heke ich okɨhniya uje ye olotiis ɨrpe 46per yewo ohno otĩ̵r erze fariseo otatɨm õr uje Jesús shiyokõrke. 47Heke erze fariseo hn erze saserdote õr bahluwo oshuu Junta Suprema otakɨsho lawich. Otatɨm õr otsɨɨ: —¿Yiyokõrlo latɨkpo? Ese hnakɨrbich shish shiyokõr kuche uje ye latɨk pwele niyokõr. 48Kɨmɨjɨ ye yontɨlo ɨre uje shiyokõr shuu ɨtsorz ich nos oso ye olotiis ɨrpe. Heke erze romano oso tyenɨj otɨrẽt nehe hn otsehnɨmich asa eyok templo hn nos otsɨhna eyok ɨhnapso.— 49Caifás dechɨ toy. Wɨchɨ uu saserdote õr bahlut pisht uje yesh sakaha par ese ãyt. Tatɨm õr ɨm: —Olak ye erahalo latɨk. 50¿Je ye ɨmeheeychpe par olak uje ich ma om oshuu hnakɨrbich nohmet oshuu toy par sosɨr oso je uje nos eyok ɨhnapso tyenɨj otoy?— 51Ye tãra Caifás ɨr eyuwope uje tata shuu ɨtsorz. Wɨchɨ uu saserdote õr bahlut pisht uje yesh sakaha par ese ãyt heke Porrosht shuu tata uje Jesús tyenɨj toy par takashɨm israel oso. 52Per ye shɨ par erze israel osope uje takashɨm õr. Tyenɨj shuu wɨr otakɨsho lawich erze Porrosht aabo uje ode lekɨtiyo. 53Uje tata shuu ɨtsorz hn erze israel oso õr bahluwo ɨchii ochukwi Jesús ɨluu par uje sehe oduhu ɨre oduhu toy. 54Heke eseekite hn Jesús ye dɨrkɨhɨ erze israel oso õr ehetpe uje ode hnɨmich Judea, per hno tĩ̵r wahacha dɨt uje iich otsɨɨ Efraín ye dukuhlehechɨspe hnɨmich uje ɨsa. Sakahachɨs hõr wɨr dakɨle. 55Eseekite ich yej terɨhɨ erze israel oso õr ahamich uje iich otsɨɨ Pascua. Ich oso okɨhniya uje otokolɨhɨ erze duwo ijaabo hn ohno otĩ̵r Jerusalén par ese õr ahamich. Ohno wap par uje onɨshii ɨre par uje õr pwele omasaha templo patikɨt ehet. 56Uje ehn oyehet wahacha templo patikɨt ehet ich shish ochukwi Jesús. Otatɨmye otsɨɨ: —¿Hap olak, olak eyuwo tɨsĩ̵r latɨkpo? ¿Je wɨchɨ tɨrẽt tĩ̵r ele õr ahamich?— 57Erze saserdote õr bahluwo hn erze fariseo otatɨm nos wɨr osohna otsɨɨ: —Uje olak yeẽk dɨraha chɨhɨ ɨraãpo Jesús ich tyenɨj atɨmlo õryok par oyishew ɨre.—


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\