JUAN 19

1Eseekite hn Pilato ɨshɨm Jesús erze ohyerptoso par shuu otsepyẽr ochĩ̵ra shikote. 2Erze ohyerptoso oshiyokõr Jesús wolt ochĩ̵ra wontɨ hn ochɨmchaha huta oshuu iyãha oshuu ɨtso uje rey iyãha korona hn oshuu iyãha nanerpta uje kolor lila ɨtso rey õr nerpɨ. 3Otsɨtĩ̵r ɨre hn otsɨhnew lahwoso oloter ɨre otsɨɨ: —Lɨkɨ uu israel oso õr rey. Uhu ɨkɨrĩt ma berzak, — hn oshuu ɨle. 4Eseekite hn Pilato tokolɨhɨ lahuch ehetpo tatɨm õr ɨm: —Hmeychɨmlo, tokõhwa teya olak ɨkɨch par tuu erahalo uje ye tish latɨk uje mĩ̵hnɨk uje ele hnakɨrbich shiyokõr.— 5Jesús tokolɨhɨ Pilato ihyuch ich iyãha ese wolt uje oshiyokõrke ochĩ̵ra wontɨ hn iyãha nanerpta uje kolor lila. Pilato tatɨm õr ɨm: —Hmeychɨmlo ele hnakɨrbich.— 6Erze saserdote õr bahluwo hn erze uje otɨbey templo uje omo Jesús ɨchii otsɨhnew lahwoso otsɨɨ: —Owɨshɨhɨ krus eeych. Owɨshɨhɨ krus eeych.— Pilato tatɨm õr ɨm: —Boylo owɨshɨhɨlo krus eeych. Yok ye tishpe uje mĩ̵hnɨk uje wɨchɨ shiyokõr.— 7Erze israel oso õr bahluwo otatɨm otsɨɨ: —Õryok ley tata uje tyenɨj oshuu oshuu toy pork wɨchɨ chɨbɨte uje ɨre Porrosht Ijɨt.— 8Uje Pilato chunt uje oshuu ɨtsorz ich ma tola. 9Hno masaha lahuch ehetpo. Tatɨm Jesús ɨm: —¿Owa ãra ɨraãpo?— Per Jesús ye diilehetpe. 10Heke Pilato tatɨm ɨre ɨm: —¿Ɨnaãpo heke ye ekitkẽr yokpe? ¿Je ye eraha uje pukurbo de par uje tiyuhu owa hn pukurbo depo par uje tuu ochowɨsh owa ochɨbɨte krus eeych?— 11Jesús tatɨm ɨm: —Nĩhyok ye akĩ̵rbɨrsh par ahakõr kucherkĩ̵hɨ yok kɨmɨjɨ Porrosht ye dosɨm owa. Heke erze uje oshɨm yok owa ma oshiyokõr uje mɨhnũwo je owa.— 12Uje Pilato chunt uje tata shuu ɨtsorz ɨchii chukwi Jesús ɨluu par uje sehe diyuhu ɨre. Per erze israel oso otatɨm Pilato lahwoso ich otsɨhnew otsɨɨ: —Kɨmɨjɨ eyuhu ese hnakɨrbich par uje hno ich ye wɨchɨ ahẽrakpe ese rey Cesar. Uje sehe yeẽk dii ɨr reyɨhɨ ich wɨchɨ ɨr ɨmãha rey Cesar.— 13Uje Pilato chunt õr ahwoso ich shuu ochiyuhu Jesús pwert ehet hn sakaha ese owich uje de ejwert uje jwe sakaha. Ese owich hebreo ahwosht ɨm Gabata uje tata piso uje oshiyokõr ochĩ̵ra kojano po. 14Ese deeych wɨchɨ uje oso oshiyokõr oposo par ese õr ahamich dechole uje iich otsɨɨ Pascua. Ich terɨhɨ deeych pehet hn Pilato tatɨm erze israel oso ɨm: —Hmeychɨmlo ele olak rey Jesús.— 15Per õr ɨre otsɨhnew lahwoso otsɨɨ: —Tuk uhu toy. Tuk uhu toy. Owɨshɨhɨ krus eeych.— Pilato tatɨm õr ɨm: —¿Je sehe uhulo towɨshɨhɨ krus eeych ele olak rey?— Erze saserdote õr bahluwo otatɨm otsɨɨ: —Nĩhyok ye õryok rey kɨnehẽtɨkɨsh, shɨ rey Cesar nohmɨra.— 16Heke Pilato ɨshɨm Jesús erze ohyerptoso par uje shuu ohnoy ochowɨshɨhɨ krus eeych. 17Eseekite hn erze ohyerptoso oshuu Jesús tokolɨhɨ pwert ehet shɨ ihyõk ɨr krus. Ohnoy ɨre otseya ese owich uje iich otsɨɨ huta debiyo. Hebreo ahwosht otsɨɨ Gólgota. Wɨchɨ uu israel oso õr ahwosht. 18Ochowɨshɨhɨ wahacha krus eeych. Ochowɨsh yewo toy õr osiyer ochɨbɨte õr krus eeyo toy. Yet de Jesús pɨt hn yet de pɨt yet. Jesús de õr ehet. 19Pilato chichew lahwoso chɨbɨte tabɨlt uje tata uje Jesús wɨchɨ dɨt Nazaret osht hn wɨchɨ uu israel oso õr rey. Ochɨbɨte ese tabɨlt Jesús ɨr krus eeych. 20Erze israel oso ich okɨhniya uje õr ler erze uje Pilato chicheku pork ese owich uje ochowɨshɨhɨ Jesús ye dukuhlehe ese dɨtpe. Erze uje Pilato chicheku chĩ̵ra israel oso õr ahwoso. Erze õr ahwoso iich otsɨɨ hebreo, hn chĩ̵ra romano oso õr ahwoso. Erze õr ahwoso iich otsɨɨ latín, hn chĩ̵ra griego oso õr ahwoso. 21Erze saserdote õr bahluwo otatɨm Pilato otsɨɨ: —Ye ebɨte uu israel oso õr rey. Shɨ ebɨte uje wɨchɨ tata uje ɨre israel oso õr rey.— 22Pilato tatɨm õr ɨm: —Erze uje ticheku ich yuwɨrke. Ye tuu kɨnãhape.— 23Uje erze ohyerptoso ochowɨshɨhɨ Jesús krus eeychɨke ɨchii otsehek ɨr ɨshuwo oshuu po kwatro. Kal nohmɨra shɨ hnoy pɨt. Per waa nerpta yata wate shɨ tii ɨre. Ye o dichewpe 24heke erze ohyerptoso okeytkẽrye otsɨɨ: —Ye ompe uje yeheklo. Ma om uje yoterlo kuchɨt. Uje serz ich wate par ɨre.— Uje oshiyokõr oshuu ɨtsorz ich oshuu Porrosht ahwoso yakaha uje tata ɨm: —Otsehek pɨshuwo par õr ɨre hn oloter kuchɨt par uje yeẽk chiyey ich hnoy asa pyẽrpta waa je de eeych.— Heke erze ohyerptoso oshiyokõr oshuu ɨtsorz. 25Jesús data shɨ iyehetɨhɨ wahacha ye dukuhlehe ese kruspe, hn María nanɨmicha dechɨ toy. María waa Cleofas ɨr ɨrãhta dechɨ toy, hn María Magdalena dechɨ toy. 26Uje Jesús umo data uje dechɨ hn ese ɨr akɨlt uje ich sahmũrpa dechɨ toy ich tatɨm data ɨm: —Mama, hmeychɨm wɨchɨ shɨ ɨtso eyjɨt uje de ahɨr.— 27Tatɨm ese dakɨlt ɨm: —Hmeychɨm, abey wate uhu ɨtso uje wate ata.— Uje Jesús tata shuu ɨtsorz ɨchii ese ɨr akɨlt hnoy seya dahuch. 28Eseekite hn Jesús chɨraha uje ich yej terɨhɨ ɨr uhurc heke tata ɨm: —Piich sẽhi yok.— Erze ahwoso shuu Porrosht ahwoso yakaha. 29Jarta dechɨ uje wint de ehet uje chiyok. Yeẽk sɨtehe ponjɨt ese wint hn chiyuwa phich uje iich otsɨɨ hisopo hn seem par uje shuu Jesús ɨhɨ. 30Uje Jesús ɨhɨ ese wint hn tata ɨm: —Ich tɨmɨt pɨbiyoko.— Chiwa dele hnɨmich hn ɨshɨm Porrosht dechɨbich ich tokɨ. 31Eseekite uje ochɨbɨte Jesús krus eeych wɨchɨ uu deeych uje oshiyokõr oposo par dechole pork deychole ich terɨhɨ ese õr ahamich uje iich otsɨɨ Pascua. Heke erze israel oso õr bahluwo ye onahmũrpe uje erze tre ode ɨr krus eeyo nehech terɨhɨ dechole. Ohno otsapur Pilato par uje ochobɨrho wɨr õr dɨle o kɨmɨjɨ õr ɨtero debiyo erze uje ode ɨr krus eeyo par uje ochɨrmas õr hn ochiyuhu orĩ̵hɨchɨs. 32Heke erze ohyerptoso ohno hn ochobɨrho wɨchɨ debiyo ese webich osht uje de ɨr krus eeych hn ochobɨrho wɨchɨ debiyo ese yet toy uje de Jesús pɨt. 33Uje otsɨtĩ̵r ɨre Jesús ich omo uje tokɨ heke ye odobɨrho ɨr ɨtero debiyope. 34Ohyerptosht yet chichew arzɨbich chĩ̵ra asõrza ɨchii armɨsta tokole hn awɨt ĩya. 35Yok Juan. Takachɨm erze hn tiita hn pahwoso ich ũru. Tɨkɨraha erze uje tiita ich ũru hn titɨm olak par uje ye otiislo. 36Erze kuche uje tokolkite shɨ par uje shuu Porrosht ahwoso yakaha. Ɨr ahwoso tata uje ye olobɨrho ɨr lebiyope hnii nohmɨra. 37Porrosht ahwoso tata toy ɨm: —Tyenɨj oteychɨm ɨre uje ochichew.— 38Eseekite hn hnakɨrbich tãra dɨt Arimatea uje iich otsɨɨ José. Wɨchɨ Jesús akɨlak toy per ye dɨbɨte ɨre orhõtape par uje ye odɨraha pork tola erze israel oso õr bahluwo. Hno tĩ̵r Pilato sapur Jesús yũhurrza hn Pilato ɨshɨm ɨre. Heke hnoy Jesús ɨr yũhurrza. 39Hnakɨrbich yet de uje iich otsɨɨ Nicodemo. Wɨchɨ takashɨm José. Wɨchɨ uje dɨhlakni hn tekɨrɨhɨ Jesús. Tõhwa kuche uje aat ehmuuj iich otsɨɨ mirra hn áloe. Erze áloe wɨr kɨnẽhe, wɨr pohɨr isho. Erze kuche uje aat ehmuuj wɨr iyuwe treynta kilo. 40José hn Nicodemo ochɨrmas Jesús yũhurrza hn ochɨpeẽsa bortɨsht hn ohnoy ochihitsɨm. Ochɨnsaha erze kuche uje aat ehmuuj ɨtso uje israel oso oshiyokõr uje ochihitsɨm yeẽk. 41Ese owich uje ochowɨshɨhɨ Jesús krus eeych shakɨrrza dechɨ hn dukuta de uje oshiyokõr kojach onta. Wate yesh ahle. Yahpaa odihitsɨmɨhɨ latɨk ehet. 42Ochɨmchaha Jesús asa dukuta ehet pork ich ye dukuhlape hn ye õr tyemptɨkɨsh pork yej terɨhɨ uhurc ese deeych uje oshiyokõr oposo par ese õr ahamich uje iich otsɨɨ Pascua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\