JUAN 20

1Eseekite uje terɨhɨ domingo dɨhɨrbɨt pisht uje ehn lekɨtiyo wɨso hn María Magdalena hno tĩ̵r dukuta. Umo ese kojach uje otsentii asa dukuta ebich ich yeẽk chiyuhu. 2Heke hno uushɨ tĩ̵r ese owich uje Simón Pedro de hn ese Jesús ɨr akɨlt yet uje ich sahmũr dechɨ toy. María tatɨm õr ɨm: —Ochiyuhu eyok Ɨrhĩch ɨr yũhurrza dukuta ehet hn ye oyɨraha uje ochɨbɨte.— 3Pedro hn ese Jesús akɨlt yet otokolɨhɨ pwert ehet hn ohno otĩ̵r asa dukuta. 4Wɨr ooshɨ per ese yet ma wantak je Pedro heke taachĩ̵hɨ dukuta wap. 5Wɨchɨ sɨtĩ̵r ɨre hnɨmich hn teychɨm dukuta ehet. Shɨ umo ese bortɨsht uje ochɨpeẽsa Jesús per ye masaha dukuta ehetpe. 6Uje Simón Pedro taãcha ich masaha asa dukuta ehet. Umo ese bortɨsht uje shɨ dechɨ 7hn umo ese shekɨpɨt yet uje oshiyeru ɨrmiyohna par uje ye ahwo kãra. Ye nõya ese bortɨshtpe uje otsepeẽsa ɨre. Yeẽk chɨpaãsho hn chɨbɨte owich yet. 8Ese Jesús ɨr akɨlt yet uje taachĩ̵hɨ dukuta wapɨke masaha ehet toy hn umo erze shekɨpo uje dechɨ hn ye lotiispe uje Jesús ɨkpo. 9Ehn yahpaa odɨraha uje Porrosht ahwoso tata uje tyenɨj ɨkpo tokolɨhɨ erze topo õr ahɨr. 10Erze Jesús akɨle uje õr osiyer otokolɨhɨ dukuta ehet ohno ocheeshpo otĩ̵r ese owich uje otsakahahna. 11Eseekite hn María shish yerh uje iyehe dukuta ahɨr. Uje ehn yerh ich sɨtĩ̵r ɨre hnɨmich teychɨm asa dukuta ehet. 12Umo anjele õr osiyer odechɨ. Õr ɨshuwo poro hn otsakaha ese owich uje ochɨbɨte Jesushna. Yet sakaha uje ɨr huta dehna hn yet sakaha uje ɨr hnɨte dehna. 13Erze anjele otatɨm asa tɨmcharrza otsɨɨ: —¿Ɨnaãpo heke eyerh?— Tatɨm õr ɨm: —Ohnoy Pɨnsɨrc hn ye tɨkɨraha uje ochɨbɨte.— 14Uje tatɨm õr shuu ɨtsorz somtɨs ɨre hn umo Jesús uje iyehe nẽr per ye dɨrehepe uje wɨchɨ Jesús. 15Jesús tatɨm asa tɨmcharrza ɨm: —¿Ɨnaãpo heke eyerh? ¿Ekwi yeẽkpo?— Wate sẽrza uje ɨre ese uje tɨbey shakɨrrza heke wate tatɨm ɨm: —Ɨrhĩche, kɨmɨjɨ owa uje boy ɨre ich owa yok ɨraãpo uje ebɨthna par uje takahi.— 16Jesús tatɨm ɨm: —María.— Wate somtɨs ɨre. Seẽt hebreo ahwosht uje tata ɨm: —Rabuni.— Ese ahwosht tata maestro. 17Jesús tatɨm ɨm: —Ye akɨhɨr yok pork yahpaa tɨtĩ̵r Papape. Bo etĩ̵r erze pɨshɨbo. Atɨm õr uje tɨtĩ̵r Papa hn wɨchɨ uu olak Deych toy. Wɨchɨ uu yok Ɨrhĩch Porrosht hn olak Ɨrhĩch Porrosht toy.— 18Eseekite hn María Magdalena hno tĩ̵r erze Jesús ɨr akɨle hn tatɨm õr ɨm: —Tukumo eyok Ɨrhĩchɨke,— hn tatɨm õr toy uje wɨchɨ tatɨm ɨreke. 19Shiyehe wɨchɨ domingo dɨhlak hn erze ɨr akɨle otakɨsho lawichɨhɨ pwert ehet. Nos pwert uhur kutute. Oshiyeru uhur pork otola erze israel oso õr bahluwo. Jesús shɨ tokolɨhɨ ese pwert ehet hn iyehetɨhɨ erze dakɨle õr ehet hn tatɨm õr ɨm: —Uhu olak aho kɨɨs.— 20Uje tatɨm õr shuu ɨtsorz hn sowa õr nahme obɨlo hn sowa õr larzɨbich obich heke õr ayla pork omo uu ɨr Ɨrhĩch. 21Hn Jesús tatɨm õrpo ɨm: —Uhu olak aho kɨɨs. Ɨtso uje Papa shuu tɨkɨrẽtni ich yok tuu etĩ̵rlo lekɨtiyo toy.— 22Uje tatɨm õr shuu ɨtsorz hn tɨbichu õr tatɨm õr ɨm: —Sehe tuu Porrosht Ɨchɨbich masaha olak aho. 23Uje olak perdonar yeẽk ich Porrosht perdonar ɨre toy. Per kɨmɨjɨ ye olak perdonar yeẽk ich erze kuche mɨhnũwo uje shiyokõr shish de ɨre.— 24Eseekite hn Tomás wɨchɨ Jesús akɨlak toy uje õr dose. Ɨr alokot otsɨɨ arãho. Ɨre ye chɨhɨ õr ahɨrpe uje Jesús tokolɨhɨ õr ahɨrhna. 25Jesús akɨle yewo otatɨm otsɨɨ: —Oyumo eyok Ɨrhĩchhna.— Per Tomás tatɨm õr ɨm: —Kɨmɨjɨ ye takachɨm ɨr hme obɨlo hn ye tiyuwa pɨhmta erze obɨlo uje ochiwa klabo hn kɨmɨjɨ ye tiyuwa pɨhme ɨr arzɨbich obich ich shish tokotiis.— 26Eseekite uje terɨhɨ daalo osho hn Jesús akɨle otakasho lawichɨhɨ pwert ehetpo. Ich Tomás dechɨ õr ahɨr toy. Oshiyeru pwert uhɨr per Jesús tokolɨhɨ õr ɨkɨch. Tatɨm õr ɨm: —Uhu olak aho kɨɨs.— 27Hn tatɨm Tomás ɨm: —Hmeychɨm pɨhme. Aluwa ahmɨta lɨka. Aluwa ahme parzɨbich. Ye ompe uje otiis uje yok ɨkpohna.— 28Tomás tatɨm ɨm: —Owa uu yok Ɨrhĩch Porrosht.— 29Jesús tatɨm ɨm: —Amo uje yok ɨkpo heke ele ahle ich ye otiis. Ich ma om par erze uje ye onomo yok per ye olotiis yokpe.— 30Eseekite hn Jesús shiyokõr yar ich kɨhniya erze dakɨle õr ɨkɨch uje ye chɨhɨ asa hutɨtape. 31Per tichew erze uje de ana hutɨta par erahalo uje Jesús wɨchɨ Cristo hn wɨchɨ uu Porrosht Ijɨt pisht. Uje ye otiislo ɨre ich shish olak ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\