JUAN 5

1Eseekite hn israel oso oshiyokõr õr ahamichpo wahacha Jerusalén hn Jesús hno tĩ̵r. 2Ese Jerusalén moraylt chɨpeẽsa hn ɨr uhur kɨhniya de. Waa uhurrza nohmata iich otsɨɨ obeje. Asa uhurrza ye dukuhlehe ese tejmanpe. Uu israel oso õr ahwoso iich otsɨɨ hebreo. Wɨr ochɨkẽra ese tejman iich otsɨɨ Betzata. Pwerto dechɨ sinko tejman wɨrc par puruwo. 3Erze puuruwo uulo ich oso okɨhniya ode uje õr permo. Ode uje õr olɨbo, hn ode uje pɨlich worbɨt yakaha õr, hn ode uje ye õr pwele odɨrkpe. Oyem uje ese awɨt telerrza. 4(Kal uje terɨhɨ uje Ɨrhĩch ɨr anjel ihnɨmichɨhɨchɨs hn shuu ese awɨt telerrza hn yeẽk uje webich os masaha ese awɨt ich shuu owich om.) 5Hnakɨrbich dechɨ erze oso õr ahɨr, treynta y ocho ãyo uje permo. 6Uje Jesús teychɨm hn chɨraha uje osdeyo dechɨ hnɨmich shɨ tɨhnɨm hn tatɨm ɨm: —¿Je sehe uhu owa owich om?— 7Ese uje permo tatɨm ɨm: —Ɨrhĩche, nĩhyok yeẽk uje seya yok ese awɨt uje telerrza. Kal uje sehe tomsaha ich yet de uje masaha wap hn serz yok.— 8Jesús tatɨm ɨm: —Alehet. Asew ese etẽch uje amuhu eeych hn bo.— 9Uje Jesús tatɨm shuu ɨtsorz ich ese hnakɨrbich owich om. Seem ese detẽch uje umuhu eeych hn hno dɨrk. Ese deeych uje Jesús chukuta ɨre wɨchɨ deeych uje otsakɨr, 10heke erze israel oso õr bahluwo otatɨm ese hnakɨrbich uje owich omɨke otsɨɨ: —Ele deeych wɨchɨ uje otsakɨr. Aluwe ley uje boy ese etẽch uje amuhu eeych.— 11Ese hnakɨrbich tatɨm õr ɨm: —Ese uje shuu yok owich omɨke wɨchɨ uje tatɨm yok par shuu tɨpaãsho uje tukumũhu eeych hn takaha.— 12Erze oso õr bahluwo otatɨm otsɨɨ: —¿Yeẽkpo ese uje tatɨm owa par epaasho ese uje amuhu eeych hn bo?— 13Per ese hnakɨrbich ye dɨraha yeẽkpo uje shuu ɨre owich omɨke pork ich oso okɨhniya uje odechɨ tejman wɨrc hn shɨ Jesús tokolɨhɨ õr ehet hn hno. 14Deeych yet hn Jesús chishɨhɨ wahacha templo patikɨt ehet hn Jesús tatɨm ɨm: —Hmeychɨm, ich owa owich om. Ich ye ahakõrpo uje ich mɨhnũwo par uje ye kuchɨt mɨhnt tĩ̵r owa nehe uje ich ma mĩ̵hnɨk je ese uje tĩ̵r owani.— 15Ese hnakɨrbich hno tatɨm erze israel oso õr bahluwo uje wɨchɨ Jesús uje chukuta ɨrhna, 16heke erze israel oso õr bahluwo ochukwi Jesús ɨluu shɨ pork chukuta ese hnakɨrbich ese deeych uje otsakɨr. 17Jesús tatɨm õr ɨm: —Papa shish chishew obiyo hn yok ɨr Ijɨt heke tish obiyo ɨtso ɨre. 18Erze israel oso õr bahluwo ich ma otsɨtak Jesús. Sehe oduhu oduhu toy ye shɨ pork chish obiyoho ese deeych uje otsakɨr per tata toy uje Porrosht wɨchɨ uu ɨr Deych. Uje tata shuu ɨtsorz ich chɨbɨte uje ɨre ɨtso Porrosht.— 19Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak ich tuu ũrpa. Yok uu Porrosht ɨr Ijɨt. Ye yok pwele tiyokõr uje shɨ tahmũr. Shɨ tiyokõr uje takachɨm uje Papa shiyokõr. Nos wɨr kuche uje Papa shiyokõr ich tiyokõr toy.— 20Hn Jesús tatɨm erze õr bahluwo ɨm: —Papa sahmũr yok hn nos sowa yok erze kuche uje ɨre shiyokõr hn tyenɨj sowa yok kuche yewo toy nehe uje ich ma deyo je erze uje sowa yokɨke. Uje tiyokõr nehe ich as olak ɨbe. 21Papa shuu oso õr ɨkpo hn ɨshɨm õr ɨkɨrĩt, heke tyenɨj tiyokõr tuu yok ɨtso ɨre nehe. Shɨ erze uje sehe tokosɨm õr ɨkɨrĩt ich tokosɨm õr. 22Papa ye depyẽr yeẽkpe pork chɨbɨte yok par jwe par uje nos tepyẽr oso 23par uje nos shuu otola yok shɨ ɨtso uje otola Porrosht. Uje yeẽk ye tola yok ich ye tola Porrosht toy pork wɨchɨ uje shuu tɨkɨrẽtni.— 24Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak ich tuu ũrpa. Uje yeẽk ter hn sahmũr erze uje tiita hn ye lotiis ese uje shuu tɨkɨrẽtni ich ɨr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre. Wɨchɨ ye tyenɨj iyehe pɨkɨch nehe par uje tepyẽr ɨre pork ɨr owich ye chɨhɨ urhuta bahluta ehetpe. Ɨr owich de wɨr õr ahɨr erze uje õr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre.— 25Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak ich tuu ũrpa. Yok uu Porrosht Ijɨt. Ich yej terɨhɨ ɨshɨrĩt uje nos oso ochunt pahwoso. Wɨr õr ɨtso topo pork ye odɨraha Porroshtpe. Kɨmɨjɨ onahmũr ich õr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre. 26Papa ɨr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre. Wɨchɨ ɨshɨm yok pɨkɨrĩt ɨtso ɨre 27hn chɨbɨte yok par jwe par uje oso otɨrẽt oyehe pɨkɨch hn tepyẽr õr pork yok tokõra poõrzni. 28Ye uhulo pahwoso duhu as olak ɨbe pork uje terɨhɨ ɨshɨrĩt nehe ich nos wɨr topo ochunt pahwoso.— 29Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Erze uje oshiyokõr uje ich om ich tyenɨj õr ɨkpo nehe otokolɨhɨ dukuta hn otĩ̵r ese owich uje õr ɨkɨrĩt de uje ich om per erze uje oshiyokõr uje ich mɨhnũwo ich tyenɨj õr ɨkpo nehe otokolɨhɨ dukuta hn tyenɨj oyehe pɨkɨch par tepyẽr õr. 30Ye tepyẽr õr tuu ɨtso uje yok tahmũr. Shɨ tepyẽr tuu ɨtso uje Papa tatɨm yok, heke erze uje titɨm õr ich ũru pork ye tiyokõrpe uje yok tahmũr. Shɨ tiyokõr uje Papa sahmũr pork wɨchɨ uje shuu tɨkɨrẽtni.— 31Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Kɨmɨjɨ shɨ yok uje titɨm olak yeẽkpo yok ich pahwoso ye jukur. 32Yet de uje tata yeẽkpo yok hn tɨkɨraha ɨr ahwoso uje eyucha yok ich ũru. 33Olak uje uhulo yewo ohnoni otĩ̵r Juan uu tohɨrm oso. Wɨchɨ tatɨm õr yeẽkpo yok hn tatɨm õr uje ich ũru. 34Par yok ich ma om uje Porrosht tatɨm yewo yeẽkpo yok, ye uje hnakɨrbich tatɨm yewope yeẽkpo yok. Shɨ titɨm olak uje Juan tatni par uje ye otiislo yok par uje olak owich de Porrosht ahɨr. 35Juan uu tohɨrm oso ɨr ahwoso ich ũru. Tatɨm olak uje Porrosht sehe duhu ahakõrlo. Ɨr ahwoso ich shɨ ɨtso nampyont uje chihit hn shuu erahalo dehet. Ich ahmũrlo ɨr ahwoso per shɨ daalo arhaabo hn moymlopo. 36Juan uu tohɨrm oso tatɨm olak uje Porrosht shuu tɨkɨrẽt. Erze kuche uje Porrosht shuu tiyokõr uje ye latɨk pwele niyokõr wɨr ich ma chɨbɨte orhõta uje Papa shuu tɨkɨrẽt. 37Papa wɨchɨ uje shuu tɨkɨrẽtni hn wɨchɨ chɨbɨte orhõta uje shuu tɨkɨrẽt. Yelɨj entɨlo ɨr ahwoso hn yelɨj amlo ɨre. 38Ye ahmũrlo uje ahakõrlo ɨr ahwoso pork otiislo uje Papa shuu tɨkɨrẽtni.— 39Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Shish olak ler Porrosht ahwoso pork ebɨtɨlo uje olak ler ich shuu olak ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre per ɨr ahwoso shɨ tata yok. 40Shɨ yok uje tokosɨm oso õr ɨkɨrĩt per olak shish otiislo yok. 41Ye tuu oso onarim yokpe, shɨ sehe tuu Porrosht narim yok.— 42Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Tɨkɨraha uje ye ahmũrlo Porroshtpe. 43Porrosht shuu tɨkɨrẽtni per olak ye ahmũrlo yokpe, per kɨmɨjɨ yeẽk chɨhɨ uje shɨ ɨre tɨrẽt, nĩhyok yeẽk uje shuu tɨrẽt, ich ahmũrlo ɨre. 44Olak shish otiislo yok pork shish sehe uhulo yeẽk narim olak hn ye ahakõrlope uje om par uje Porrosht narim olak. 45Ye uhu olak eyuwo tɨsĩ̵r uje yok denunsya olakɨhɨ Papa ɨle ɨkɨch nehe. Ese uje denunsya olak nehe wɨchɨ Moisés. Wɨchɨ uje ebɨtloni uje tyenɨj takashɨm olak.— 46Kɨmɨjɨ ye otiislo uje Moisés tata ich ye otiislope uje titɨm olak pork Moisés shɨ eyucha yok uje chichew chɨbɨte hutekite. 47Uje otiislo erze uje ɨre chichew chɨbɨte hute heke shish otiislo pahwoso toy.— Wɨr uje Jesús tatɨm erze israel oso õr bahluwo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\