JUAN 6

1Eseekite hn Jesús hno tĩ̵r wahacha lagunta pɨt yet. Asa lagunta ɨr iich otsɨɨ Galilea hn ɨr iich yet otsɨɨ Tiberias. 2Ich oso okɨhniya uje otsan ɨre ɨjɨch pork omo uje shiyokõr kuche uje ye latɨk pwele niyokõr uje chukuta erze uje õr permo. 3Jesús dohɨr wĩ̵rit eeych hn sakahachɨs hõr wɨr dakɨle. 4Ich yej terɨhɨ erze israel oso õr ahamich uje iich otsɨɨ Pascua. 5Jesús seem deheta hn umo oso ich okɨhniya uje otɨrẽt otĩ̵r ɨre heke tatɨm Felipe ɨm: —¿Yiya oposoho ɨraãpo par ahnũwo oso otew?— 6Tatɨm ɨre shuu ɨtsorz shɨ par uje prowa Felipe pork sehe tẽr uje Felipe tata per Jesús chɨraha uje tyenɨj shiyokõr. 7Felipe tatɨm Jesús ɨm: —Kɨmɨjɨ hnakɨrbich dishew obiyo daalo dosiento ich ɨr hnote kɨhniya per shɨ iyehi par tiya pan par nos wɨr erze oso otew pɨkaabo.— 8Jesús ɨr akɨlt yet iich otsɨɨ Andrés. Wɨchɨ Simón Pedro ɨr leshap. Tatɨm Jesús ɨm: 9—Pɨkɨhnint de lɨka uje pan de ahɨr sinko uje oshiyokõr ochĩ̵ra cebada. Wɨchɨ ɨtso erint, hn doshiyo osiyer de toy per ¿yuhu ɨnaãpo pork oso ich okɨhnipa?— 10Jesús tatɨm dakɨle ɨm: —Atɨmlo erze oso uhulo olakɨr.— Ese owich uje otsakaha ɨhnemich de. Erze hnakɨrbo uje odechɨ õr sinko mil. 11Jesús chishew erze pan, nɨhna Porrosht, sehek hn ɨshɨm erze dakɨle par shuu oshɨm erze oso uje otsakɨr. Chishew erze doshiyo toy shuu ɨtso uje shiyokõrke, nɨhna Porrosht hn ɨshɨm dakɨle par shuu oshɨm erze oso. Nos oshɨm õr uje otsahmũr. Otew nehech otsatso. 12Uje nos otsatsoko hn Jesús tatɨm dakɨle ɨm: —Eshɨlo erze oposye uje otsatsoko par uje ye latɨk pyerte.— 13Ochishye nehech oshuu kanaste deyo yeno dose erze pan paho uje oso oshiyokõr ochĩ̵ra cebada. Wap shɨ pan sinko uje de. 14Eseekite uje erze oso omo erze kuche uje Jesús shiyokõr uje ye latɨk pwele niyokõr hn otatɨmye otsɨɨ: — Lɨkɨ profetya uje yesh yiyem uje tyenɨj tĩ̵r nãhu ĩ̵rmo.— 15Jesús kemɨhɨ uje erze oso sehe odishew ɨre par oshuu masaha par rey heke tokolɨhɨ erze oso õr ehet hn hno dohɨr kojach, shɨ ɨre nohmɨra. 16Eseekite uje ich yɨlkashɨp hn Jesús ɨr akɨle ohno otĩ̵r wahacha lagunta wɨrc 17oyãha pohorrzɨhɨchɨs ɨchii ohno otĩ̵r onoota pɨt yet wahacha Capernaum. Ich dɨhlak, ehn yahpaa Jesús taachĩ̵hɨ õr ahɨrpe. 18Myentɨta chish orĩ̵hɨ dehet pehet ich jwertpa, shuu asa onoota wokor deyo. 19Uje ohno shɨ ochĩ̵ra remo kɨmɨjɨ sinko kilometro o kɨmɨjɨ seys hn omo Jesús uje dɨrkɨhɨ awɨt eeych. Sɨtĩ̵r ɨre asa pohorrza heke ich otolpa 20Jesús tatɨm õr ɨm: —Yok, ye atɨlɨlo.— 21Uje ochunt ɨtsorz ich õr aylpa hn oshuu dohɨr asa pohorrza ehet. Uje dohɨr ehet ɨchii otaachĩ̵hɨ onoota wɨrc. Wɨchɨ ese owich uje sehe otĩ̵r. 22Eseekite uje ich dɨhɨrbɨt hn erze oso uje ode wahacha lagunta pɨt yet õr eyucha Jesús ɨr akɨle uje oyãha asa pohorrzahna waa je shɨ sohmɨra dechɨ. Jesús nihyokĩ̵hɨ õr ahɨr uje otokole ohno. 23Wɨsɨk wɨsɨk hn pohɨr yẽr taachĩ̵hɨchɨs tãra wahacha dɨt Tiberias. Erze pohɨr iyehe owich uje ye dukuhlehechɨspe ese owich yet uje eyok Ɨrhĩch chishew panhna, nɨhna Porrosht hn ɨshɨm erze oso par uje otew. 24Uje erze oso ochɨraha uje Jesús ye chɨhɨchɨspe hnii erze ɨr akɨle heke oyãha erze pohɨr hn ohno otĩ̵r Capernaum par ochukwi Jesús. 25Eseekite uje otaachĩ̵hɨ wahacha lagunta pɨt yet hn ochish Jesús. Otatɨm ɨre otsɨɨ: —Maestro, ¿latɨkhna hn aachĩ̵hɨ lɨka?— 26Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak ich tuu ũrpa. Tiyokõrhna erze uje ye latɨk pwele niyokõr par uje tuu erahalo yok per ye erahalo yokpe. Shɨ ekwilo yok pork elɨlo erze pan nehech atsɨlo. 27Ye shɨ aslo obiyo par erze poso uje shɨ sɨhna ɨre shɨchish. Aslo obiyo par ese uje ɨtso oposo uje pwele ɨshɨm olak ɨkɨrĩt uje yelɨj nɨhna ɨre. Yok tokõra poõrzni heke yok ɨtso erze oposo uje ɨshɨm olak ɨkɨrĩt. Shɨ Papa wɨchɨ uje ɨshɨm yok pukurbo par tiyokõr kuche.— 28Otatɨm otsɨɨ: —¿Oyuhu ɨnaãpo par uje oyiyokõr ese Porrosht ɨbiyo uje atɨm oryõkɨke?— 29Jesús tatɨm õr ɨm: —Ese uje Porrosht sehe duhu ahakõrlo wɨchɨ uje ye otiislo yok pork Porrosht wɨchɨ uje shuu tɨkɨrẽtni.— 30Otatɨm otsɨɨ: —¿Yarɨrãha uje owa õryok par oyeychɨm hn ye oyotiis owa? ¿Shɨ ahakõr latɨkpo? 31Õryok poruwo wɨshɨ otew erze manakite wahacha owich uje ɨsa pork Porrosht ahwoso tata ɨm: “Ɨre ɨshɨm õr pan uje tãra poõrc par otew.”— 32Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak ich tuu ũrpa. Ye Moisespe uje ɨshɨm õr erze pan uje tãra poõrzkite per ele ahle hn Papa sehe dosɨm olak ese pan pisht uje tãra poõrc. 33Ese uje ɨtso pan uje Porrosht sehe dosɨm olak wɨchɨ yok uje tokõra poõrzni par tokosɨm ĩ̵rmo oso õr ɨkɨrĩt uje yelɨj nɨhna ɨre.— 34Õr ɨre otatɨm otsɨɨ: —Ɨrhĩche, shish asɨm õryok erze pan.— 35Jesús tatɨm õr ɨm: —Yok ɨtso pan uje ɨshɨm oso õr ɨkɨrĩt. Uje yeẽk tɨrẽt tĩ̵r yok ich ɨr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre, heke ɨre ich shɨ ɨtso uje yelɨj iyuwo nẽhi hn yelɨj iich nẽhi pork ye dukwi dekɨrĩt yetpe. 36Per titɨm olakɨke uje amɨlo uje tiyokõrhna hn shish otiislo yok. 37Nos wɨr oso uje Papa ɨshɨm õr yok otɨrẽt otĩ̵r yok, hn nos wɨr erze uje otɨrẽt otĩ̵r yok yelɨj tesɨrãha õr.— 38Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Tokõra poõrc tɨkɨrẽt tɨtĩ̵r ɨrmõni par uje tiyokõr uje Porrosht sahmũr pork wɨchɨ uje shuu tɨkɨrẽt. Ye tiyokõrpe uje shɨ yok tahmũr. 39Wɨchɨ uje shuu tɨkɨrẽtni hn ye nahmũrpe uje tuu yeẽk tokolɨhɨ pɨhme. Uje terɨhɨ ĩ̵rmo uhurc nehe ich sehe duhu tuu nos õr ɨkpo erze uje ɨshɨm õr yok. 40Nos wɨr erze uje ochɨraha yeẽkpo Porrosht Ijɨt hn ye olotiis ɨre ich õr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre. Wɨchɨ uje Papa sahmũr. Uje terɨhɨ ĩ̵rmo uhurc nehe ich tyenɨj tuu õr ɨkpo.— 41Erze israel oso ochinehnɨm Jesús pork tatɨm õr ɨm: —Yok uu pan uje tokõra poõrc.— 42Otatɨmye otsɨɨ: —Lɨkɨ Jesús uu José ijɨt. Õryok oyɨraha ɨr deych hn ɨr data. ¿Ɨnaãpo heke tata uje tãra poõrzni?— 43Jesús tatɨm õr ɨm: —Moymlo uje eyehnɨmlo yok. 44Kɨmɨjɨ Papa ye duhu yeẽk tɨrẽt tĩ̵r yok ich ye tɨrẽt tĩ̵r yokpe. Uje terɨhɨ ĩ̵rmo uhurc nehe ich tuu õr ɨkpo erze uje otɨrẽt otĩ̵r yok. 45Erze hute uje erze profeta poruwo wɨshɨ ochichewkite tata shuu ɨtsorz ɨm: “Porrosht nos shiyokorãha õr lahwoso.” Heke nos wɨr erze uje otẽr uje Papa tatɨm õr hn ochɨraha, wɨr uje otɨrẽt otĩ̵r yok. 46Nĩhyok uje yeẽk umo Papa. Shɨ ese uje tãra Porrosht wɨchɨ uje umo.— 47Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak ich tuu ũrpa. Ese uje ye lotiis yok ich ɨr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre. 48Yok ɨtso pan uje ɨshɨm oso õr ɨkɨrĩt uje yelɨj nɨhna ɨre. 49Olak poruwo wɨshɨ otew erze manakite wahacha ese owich uje ɨsa per shɨ otoy. 50Ese pan uje tãra poõrzni wɨchɨ yok. Yeẽk uje ye lotiis yok ich shɨ ɨtso uje tew ese pan heke wɨchɨ ye tĩ̵r urhuta bahluta ehet nehe.— 51Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Yok tokõra poõrc. Shɨ yok ɨtso pan uje ɨshɨm oso õr ɨkɨrĩt uje yelɨj nɨhna ɨre. Uje yeẽk ye lotiis yok ich shɨ ɨtso uje tew ese uje ɨtso pan heke ɨr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre. Tokosɨm yok oso par oshuu yok oshuu tɨkɨtɨ nehe par uje tokoshɨ oso õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr par uje õr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre.— 52Eseekite hn erze israel oso oshiyokosye otsɨɨ: —¿Ɨnaãpo heke sehe dosɨm eyok nẽro par uje yahulo? Ye pwele niyokõr duhu ɨlorzpe.— 53Heke Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak ich tuu ũrpa. Yok tokõra poõrzni. Kɨmɨjɨ ye elɨlo pẽro hn ye ehelo parmɨsta ich nĩhyok ye olak ɨkɨrĩt chɨhɨpe uje yelɨj nɨhna ɨre. 54Ese uje tew pẽro hn ɨhɨ parmɨsta ich ɨr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre. Uje terɨhɨ ĩ̵rmo uhurc nehe ich tyenɨj tuu wɨchɨ ɨkpo, 55pork pẽro shɨ ɨtso oposo uje ɨshɨm oso õr ɨkɨrĩt hn parmɨsta ɨtspo. 56Yeẽk uje shɨ ɨtso uje tew pẽro hn ɨhɨ parmɨsta wɨchɨ uje shish ehet kɨɨsɨhɨ yok hn yok ɨtspo pehet kɨɨsɨhɨ ɨre. 57Papa wɨchɨ ɨka. Wɨchɨ shuu tɨkɨrẽtni hn ɨshɨm yok pɨkɨrĩt. Yeẽk uje shɨ ɨtso uje tew pẽro ich tuu ɨr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre shɨ ɨtso uje Porrosht ɨshɨm yok pɨkɨrĩt. 58Ese pan uje titɨm olakɨke ich tãra poõrc. Wɨchɨ ich ye ɨlo erze maná uje olak poruwo wɨshɨ otewkite per wɨr shɨ otoy. Yok ese pan uje tãra poõrc. Kɨmɨjɨ yeẽk chɨhɨ uje ye lotiis yok ich wɨchɨ shɨ ɨtso uje tew ese pan heke ɨr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre.— 59Jesús nos tata shuu ɨtsorz uje shiyokorãha orĩ̵hɨ wahacha sinagoga ehet dɨt Capernaum. 60Eseekite uje erze ɨr akɨle uje ich okɨhniya ochunt uje Jesús tata shuu ɨtsorz ich okɨhniya otatɨmye otsɨɨ: —Erze uje ɨre tata ich kɨnãhapa. Nĩhyok yeẽk uje pwele sahmũr.— 61Jesús chɨraha uje wɨr ochinehnɨm ɨre. Tatɨm õr ɨm: —Erze uje titɨm olakɨke ¿je duhu etaklo yok? 62Yok tokõra poõrzni. ¿Uhulo ɨnaãpo uje eychɨmlo yok uje takaashpo tɨtĩ̵r poõrc nehe? Wɨchɨ shuu ɨmeheeych uje pahwoso ich ũru heke ye ompe uje etaklo yok. 63Eyok ɨchɨbiyo wɨr uje shuu eyok ɨkɨrĩt de. Eyok yũhurrza hn eyok ẽro ye duhu eyok ɨkɨrĩt chɨhɨpe. Erze pahwoso uje titɨm olakɨke wɨr shɨ ɨtso ɨchɨbiyo pork shuu olak ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre, 64per olak yewo ode uje yesh otsotiis yok.— Uje ehn yahpaa oso onõya Jesús par ɨr akɨle ɨchii chɨraha õr yeniipo uje otsotiis ɨre hn chɨraha yeẽkpo ese uje tyenɨj chiwãha ɨre nehe ɨshɨm oso. 65Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Olak yewo otsotiis yok heke titɨm olakɨke uje nĩhyok yeẽk pwele tɨrẽt tĩ̵r yok uje ye Papa duhu tɨrẽt tĩ̵r yokpe.— 66Uje Jesús tata shuu ɨtsorz ich ɨr akɨle okɨhniya uje shish õya ɨre oym, ye onõya ɨrpe. 67Jesús tatɨm erze dakɨle uje õr dose ɨm: —¿Je olak ɨlo õr? ¿Je sehe moymlo yok toy?— 68Simón Pedro tatɨm ɨm: —Ɨrhĩche, ¿oyɨtĩ̵r ɨraãpo? Ahwoso wɨr uje shuu õr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre. Nĩhyok yet uje pwele ɨshɨm oso õr ɨkɨrĩt uje yelɨj nɨhna ɨre.— 69Hn tatɨm ɨm: —Õryok ye oyotiis owape hn oyɨraha uje owa uu Cristo, owa uu Porrosht Ijɨt pisht.— 70Jesús tatɨm õr ɨm: —Yok uje tiihla olak uje olak dose hn olak yet de uje wɨchɨ dyablo ɨbɨk.— 71Uje Jesús tata shuu ɨtsorz ich shɨ sorzɨhɨ Judas. Wɨchɨ Simón Iscariote ɨr ijɨt. Judas wɨchɨ Jesús akɨlak uje õr dose. Wɨchɨ uje tyenɨj chiwãha Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\