JUAN 7

1Eseekite hn Jesús shɨ tĩ̵r lekɨtiyohochɨs Galilea sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso. Ye nahmũr do tĩ̵r Judeape pork erze israel oso õr bahluwo sehe oduhu ɨre oduhu toy. 2Ich yej terɨhɨ erze israel oso õr ahamich uje oshiyokõr õr ihyuwo ochĩ̵ra pohɨr ĩhyo par otsakaha uut par oshuu daalo arhaabo. 3Heke Jesús ɨr leshɨbo otatɨm otsɨɨ: —Atokolɨhɨ lɨka. Bo etĩ̵r wahacha Judea par uje erze akɨle uje odechɨ oteychɨm erze kuche uje ahakõr. 4Uje sehe yeẽk duhu odɨraha ɨre ich ye lakɨspe erze kuche uje shiyokõr. Kɨmɨjɨ nos ahakõr erze kuche uje ye latɨk pwele niyokõr ich nos uhu oso oteychɨm owa.— 5Ɨr leshɨbo otata oshuu ɨtsorz pork otsotiis ɨre. 6Jesús tatɨm õr ɨm: —Yahpaa terɨhɨ pɨshɨrĩtpe par uje tɨtĩ̵r wahacha per olak pwele etĩ̵rlo ese õr ahamich shɨ uje ahmũrlo. 7Nos wɨr oso uje ode nãhu ĩ̵rmo ye odɨtak olakpe per otsɨtak yok pork tɨbɨte orhõta uje õr ɨre oshiyokõr uje ich mɨhnũwo.— 8Tatɨm õr ɨm: —Bolɨlo etĩ̵rlo ese õr ahamich. Yok ye takahape pork yahpaa terɨhɨ pɨshɨrĩtpe.— 9Uje Jesús nos tata erze kuche hn sakaha Galilea, 10per uje ɨr leshɨbo ohnoko otĩ̵r ese õr ahamich hn hno sahn õr ɨjɨch chɨkãha dehet yet. Ye nõya erze osope uje otĩ̵r ese õr ahamich par uje ye duhu oso odɨrehepe uje tĩ̵r ese õr ahamich toy. 11Eseekite hn erze israel oso õr bahluwo ochukuhuchɨs õr ahamich owich. Otata otsɨɨ: —¿Chɨhɨ ɨraãpo Jesús?— 12Erze oso okeytkẽrye uje õr eyucha Jesús per shɨ otsaraãshi lahwoso. Yewo otata otsɨɨ: —Ese hnakɨrbich ich ɨr ɨluu om,— per yewo otata otsɨɨ: —Ye ɨr ɨluu ompe. Wɨchɨ shɨ sehnyẽr oso.— 13Nĩhyok yeẽk uje tata ich sɨhnew pork otola erze õr bahluwo. 14Eseekite uje erze oso oshiyokõr ese õr ahamich daalo tre o kɨmɨjɨ daalo kwatro ɨchii Jesús hno masaha templo patikɨt ehet hn shiyokorãha oso. 15Erze israel oso õr bahluwo ochishlabe. Otatɨmye otsɨɨ: —¿Ɨnaãpo heke chɨraha erze kuche? Ye latɨk niyokorãha ɨre.— 16Jesús tatɨm õr ɨm: —Erze ahwoso uje tiyokorãha õr ye tãra yokpe. Shɨ tãra ese uje shuu tɨkɨrẽtni. 17Uje sehe yeẽk niyokõr uje Porrosht sahmũr ich chɨraha erze uje tiyokorãha oso kɨmɨjɨ tãra Porrosht o kɨmɨjɨ shɨ tãra yok. 18Uje yeẽk tata uje chɨraha kuche ich shɨ sehe duhu oso onarim ɨre. Kɨmɨjɨ yeẽk duhu wɨchɨ dich ese uje shuu wɨchɨ tɨrẽtni ich tata uje ich ũru hn ye nehnyẽr osope. 19Moisés ɨshɨm olak Porrosht ley per hnii olak nohmɨra ye niyokõrpe uje asa ley tata. ¿Ɨnaãpo heke sehe tukulo yok uhulo tɨkɨtɨ?— 20Erze oso otatɨm otsɨɨ: —Demonit de owa ehet heke uhu eyuwo tɨsĩ̵r ɨtsorz. ¿Yeẽkpo uje sehe duhu owa duhu atɨ?— 21Jesús tatɨm õr ɨm: —Shɨ kuchɨt sohmɨra uje tiyokõr ese deeych uje otsakɨrni hn tuu nos as olak ɨbe. 22Moisés shuu ahakõrlo yarta yata waa je iich otsɨɨ sirkunsisyon. Ye shɨ Moisespe uje shuu ahakõrlo, shɨ tãra uu olak poruwo wɨshɨ. Kɨmɨjɨ terɨhɨ ese deeych uje otsakɨr par uje ebɨtɨlo ese pɨkɨhnint ɨr yarta ich shish ebɨtɨlo ɨr yarta. 23Par uje ye aluwelo erze ley uje Moisés chichewkite ich shish ebɨtɨlo ɨr yarta. ¿Ɨnaãpo heke etaklo yok uje tukuta ese hnakɨrbich tuu ɨre owich om ese deeych uje otsakɨr? 24Ye ẽrzlo uje yeẽk shiyokõr kuchɨt mĩ̵hnt. Tyenɨj uhu olak eyuwo tɨsĩ̵r uje Porrosht ɨr ley tata heke erahalo uje ye tiyokõrpe uje mĩ̵hnɨk.— 25Eseekite hn erze oso uje odebuhu Jerusalén yewo otata otsɨɨ: —¿Je wɨchɨ ele hnakɨrbich uje yesh ochukwi par uje oshuu oshuu toy? 26Hmeychɨmlo, Jesús yesh shiyokorãha oso hn eyok bahluwo ye otatɨm ɨre latɨk. ¿Je erze eyok bahluwo odɨraha uje wɨchɨ uu Cristo? 27Per õryok oyɨraha uje ese hnakɨrbich tãra hn uje Cristo tɨrẽt nehe ich ye latɨk dɨraha uje ɨre tãra.— 28Uje ehn Jesús shiyokorãha orĩ̵hɨchɨs templo patikɨt ehet hn chunt erze oso õr ahwoso. Tatɨm õr ich sɨhnew ɨm: —Erahalo yok hn erahalo uje tokõra, per ye shɨ tɨkɨrẽtpe. Yeẽk de uje shuu tɨkɨrẽt. Wɨchɨ tata uje ich ũru. Ye erahalo ɨrpe. 29Yok tɨkɨraha ɨre pork tokõra ɨre. Wɨchɨ uje shuu tɨkɨrẽtni.— 30Uje ochunt ɨtsorz ɨchii sehe odishew ɨre per nĩhyok yeẽk uje chishew ɨre pork yahpaa terɨhɨ ɨr ɨshɨrĩtpe. 31Per ich oso okɨhniya uje ye olotiis Jesuspe hn otatɨm yewo otsɨɨ: —¿Ich olak eyuwo tɨsĩ̵r latɨkpo? Uje Cristo taãcha nehe ¿je ma niyokõr kuche uje ye latɨk pwele niyokõr je erze uje Jesús yesh shiyokõr?— 32Eseekite hn erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo ochunt uje erze oso õr eyucha Jesús otata shɨ otsaraãshi lahwoso. Erze fariseo hn erze saserdote õr bahluwo oshuu hnakɨrbo yewo uje otɨbey templo ohno par uje ochishew Jesús. 33Jesús tatɨm erze oso ɨm: —Shɨ daalo arhaabo uje yok de lɨka olak ahɨr hn takaashpo tɨtĩ̵r ese uje shuu tɨkɨrẽtni. 34Olak tyenɨj ekulo yok nehe per ye eshlo yokpe pork ye olak pwele etĩ̵rlo ese owich uje takaha tɨtĩ̵r.— 35Erze israel oso õr bahluwo otatɨmye otsɨɨ: —¿Ele hnakɨrbich sehe do tĩ̵r ɨraãpo heke ye eyok pwele yishlope? Kɨmɨjɨ sehe do tĩ̵r erze dihipo õr hnɨmo uje israel oso yewo ode. ¿Je sehe niyokorãha erze dihipo kɨnãho? 36¿Duhu ɨnaãpo erze uje tatɨm eyokɨke ɨm: “Ekulo yok nehe per ye eshlo yokpe” hn tatɨm eyok uje ye eyok pwele yɨtĩ̵r ese owich uje ɨre tĩ̵r?— 37Eseekite uje ich terɨhɨ ese õr ahamich uhurc, ich wɨchɨ ese deeych nohmet ma dich je erze yewo. Jesús iyehetɨhɨ erze oso õr ehet. Sɨhnew lahwoso tatɨm õr ɨm: —Uje yeẽk iich sẽhi tyenɨj tɨrẽt tĩ̵r yok hn tuu ɨhɨ ese awɨt. 38Ese uje ye lotiis yok ich tuu ɨtso uje awɨt de ɨre ehet tuu ɨtso uje Porrosht ahwoso tata shuu ɨtsorz ɨm: “Awɨt tyenɨj tokolɨhɨ wɨchɨ ehet hn uushɨ hn yelɨj nɨhna ɨre.”— 39Ese awɨt uje Jesús tataka shɨ sɨteẽta Porrosht Ɨchɨbich. Wɨr uje ye olotiis ɨre ich ɨr Ɨchɨbich tyenɨj masaha õr aho nehe per yahpaa taãchpe par masaha õr aho pork Jesús yahpaa deeshpe tĩ̵r poõrc. 40Eseekite uje erze oso ochunt uje Jesús tata hn yewo otsɨɨ: —Wɨchɨ ele profetɨt uje yesh oyem.— 41Yewo otata otsɨɨ: —Lɨkɨ Cristo.— Per yewo otata otsɨɨ: —Ye wɨchpe pork Cristo ye tãra hnɨmich Galileape. 42Porrosht ahwoso tata uje Cristo ɨr porokkite wɨchɨ rey David. Cristo tyenɨj shurẽhe dɨt Belén, ese dɨt uje rey David shurẽhekite.— 43Heke erze oso oshiyokosyeehe Jesús pork ye õr eyuwo ɨlyepe. 44Yewo ode uje sehe odishew Jesús per nĩhyok yeẽk uje chishew. 45Eseekite hn erze uje otɨbey templo ocheeshpo otĩ̵r erze saserdote õr bahluwo hn erze fariseo. Erze õr bahluwo otatɨm õr otsɨɨ: —¿Ɨnaãpo heke ye ohwĩ̵lo petɨkɨke?— 46Erze uje otɨbey templo otatɨm erze õr bahluwo otsɨɨ: —@ĩhyok yeẽk uje chɨrahapa chilehet ɨtso Jesús.— 47Erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo otatɨm õr otsɨɨ: —¿Je wɨchɨ nehnyẽr olak toy? 48Nos israel oso õr bahluwo otsotiis ɨre hn erze fariseo õr ɨtspo.— 49Hn erze õr bahluwo otatɨm õr otsɨɨ: —Erze oso ye olotiis Jesús pork ye odɨrehepe uje Porrosht ley tata. Wɨr uje Porrosht sajĩ̵r õr ɨkiyo.— 50Nicodemo dechɨ toy. Wɨchɨ fariseoya ɨtso õr. Wɨchɨ uje tekɨrɨhɨ Jesús uje dɨhlakni. Tatɨm õr ɨm: 51—Eyok ley tata shuu ɨtsorz ɨm: “Uje ehn yahpaa yẽr hnakɨrbich ahwoso uje tata ich ye ompe uje yẽrza hn yɨbɨte uje shiyokõr mĩ̵hnɨk.”— 52Õr ɨre otatɨm Nicodemo otsɨɨ: —¿Je ebuhu Galilea toy? Tyenɨj owa ler Porrosht ahwoso heke eraha uje nĩhyok profetɨt uje tãra Galilea.— 53Eseekite hn nos wɨr oso okarẽhe lekɨtiyo otseyhi otĩ̵r lahuwo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\