JUAN 8

1Uje ehn ohno hn Jesús hno tĩ̵r ese wĩ̵rit eeych uje iich otsɨɨ Olivos. 2Uje ehn dɨhɨrbɨt pisht hn cheeshpo tĩ̵r templo patikɨt ehet. Nos wɨr oso otɨrẽt otĩ̵r ɨre. Wɨchɨ sakɨr hn shiyokorãha õr. 3Eseekite hn erze uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite hn erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo ohnoy tɨmcharrza waa je torãha dabich otseya erze oso õr ɨkɨch. 4Otatɨm Jesús otsɨɨ: —Maestro, oyish ana tɨmcharrza shɨ torãha dabich. 5Moisés ley tata uje tyenɨj oshuu wɨr ochĩ̵ra kojano po oshuu otoy erze uje oshiyokõr oshuu ɨtsorz. Atɨm õryok uje tyenɨj oyiyokõr.— 6Wɨr shɨ sehe otẽr Jesús ahwotɨk par õr denunsya ɨre. Jesús chinkiya hnɨmich chichew lahwoso chĩ̵ra nahmɨta chɨbɨte hnɨmich. 7Shish otatɨm Jesús par uje sehe oduhu tatɨm õr ɨre uje tyenɨj oshiyokõr heke Jesús seem deheta hn tatɨm õr ɨm: —Olak yeẽk uje yelɨj niyokõr uje mĩ̵hnɨk wɨchɨ tyenɨj iyebe shuu asa tɨmcharrza chĩ̵ra kojano po par shuu wate shuu toy.— 8Jesús chinkiya hnɨmichpo chichew lahwoso chĩ̵ra nahmɨta chɨbɨte hnɨmich. 9Uje ochunt uje Jesús tata shuu ɨtsorz ich ochuuna heke nohmɨr nohmɨr otokole ohno. Ese uje ma ɨlaro tokole wap hn yewo oyehe nẽr. Oymɨhɨ Jesús hõr asa tɨmcharrza wahacha. 10Jesús seem deheta tatɨm asa tɨmcharrza ɨm: —¿Ochɨhɨ ɨraãpo erze hnakɨrbo uje õr denunsya owaka? ¿Je yeẽk chɨhɨ uje sehe duhu owa nĩ̵ra kojach?— 11Asa tɨmcharrza tatɨm ɨre ɨm: —Ɨrhĩche, nĩhyok uje yeẽk shuu yok.— Jesús tatɨm wate ɨm: —Yok ɨtspo, ye yok denunsya owape. Bo eyhi hn ye ahakõrpo uje ich mɨhnũwo.— 12Eseekite hn Jesús shiyokorãha erze osopo tatɨm õr ɨm: —Shɨ yok ɨtso luu uje chihit nãhu ĩ̵rmo oso. Uje yeẽk ye lotiis yok ich shɨ ɨtso uje dɨrkɨhɨ luu ehet hn ye dɨrkɨhɨ dɨhlelta ehetpe hn tuu wɨchɨ ɨkɨrĩt de.— 13Erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo otatɨm Jesús otsɨɨ: —Shɨ owa narim owa. Erze uje atha ye ũrpe pork nĩhyok yeẽk uje chɨbɨte orhõta uje erze uje athaka ich ũru.— 14Jesús tatɨm õr ɨm: —Uje yok narim yok ich shish tiita uje ich ũru pork tɨkɨraha uje tokõra hn tɨkɨraha uje tɨtĩ̵r nehe, per olak ye erahalope uje tokõra hn ye erahalope uje tɨtĩ̵r nehe. 15Olak shɨ ẽrzlo uje yeẽk shiyokõr mĩ̵hnɨk per yok ye tẽrzape hn tiita uje yeẽk shiyokõr uje mĩ̵hnɨk. 16Per kɨmɨjɨ tiita uje yeẽk shiyokõr uje ich mĩ̵hnɨk ich shish pahwoso ũru pork ye yok nohmɨrape uje tiita. Papa shuu tɨkɨrẽtni. Wɨchɨ tata toy uje yeẽk shiyokõr uje mĩ̵hnɨk. 17Olak ley tata shuu ɨtsorz ɨm: “Kɨmɨjɨ õr osiyer oteychɨm yeẽk uje shiyokõr mĩ̵hnɨk ich õr ahwoso ũru.” 18Uje yok narim yok ich tiita uje ich ũru pork Papa uje shuu tɨkɨrẽt tata ɨtsye heke õryok osiyer uje oyiita.— 19Heke õr ɨre otatɨm otsɨɨ: —¿Eych, chɨhɨ ɨraãpo?— Jesús tatɨm õr ɨm: —Ye erahalo yokpe hn ye erahalo Papape. Kɨrẽhe erahalo yok ich erahalo Papa toy.— 20Jesús tatɨm õr erze kuche uje ehn shiyokorãha osohochɨs templo patikɨt ehet ye dukuhlehechɨspe ese owich uje oshɨmɨhɨ Porrosht hnote, per nĩhyok uje yeẽk chishew ɨre pork yahpaa terɨhɨ ɨshɨrĩtpe. 21Eseekite hn Jesús tatɨm õrpo ɨm: —Yok tyenɨj takaha hn tyenɨj ekulo yok nehe. Uje atɨlo nehe ich shish olak hnɨtew de Porrosht ahɨr pork ahakõrlo uje ich mɨhnũwo. Ese owich uje tɨtĩ̵r ye olak pwele etĩ̵rlope.— 22Heke erze israel oso õr bahluwo otata otsɨɨ: —Kɨmɨjɨ sehe duhu ɨre duhu ɨre toy heke tatɨm eyok uje ye eyok pwele yɨtĩ̵r ese uje ɨre tĩ̵r.— 23Jesús tatɨm õr ɨm: —Shɨ olak shurẽhe lɨka hnɨmich per yok tokõra poõrzni. Shɨ olak ĩ̵rmo oso per yok ye yok ĩ̵rmo ospe. 24Titɨm olakɨke uje atɨlo nehe ich shish olak hnɨtew de Porrosht ahɨr pork ahakõrlo uje ich mɨhnũwo. Uje terɨhɨ ɨshɨrĩt uje atɨlo nehe ich shish olak hnɨtew de Porrosht ahɨr kɨmɨjɨ otiislo uje yok uje yesh anemlo.— 25Otatɨm ɨre otsɨɨ: —¿Owa yeẽkpo?— Jesús tatɨm õr ɨm: —Wapni nehech ele ahle shish titɨm olak yok yeẽkpo. 26Kuche kɨhniya uje tyenɨj titɨm olak par enshiilo olak ɨluu pork ahakõrlo uje ich mɨhnũwo. Ese uje shuu tɨkɨrẽtni shish tata uje ich ũru, hn titɨm ahnũwo ĩ̵rmo oso erze uje wɨchɨ tatɨm yok.— 27Õr ɨre ye odɨrehepe uje Jesús tatɨm õr Porrosht ɨluu 28heke Jesús tatɨm õr ɨm: —Yok tokõra poõrzni. Uje owɨshlo yok nehe ich erahalo uje yok ese uje titɨm olakɨke hn ye tiyokõr latɨk uje shɨ yok tahmũr. Shɨ titɨm olak uje Papa tatɨm yok 29pork wɨchɨ shuu tɨkɨrẽtni hn shish takashɨm yok. Yelɨj noym yok pork shish tiyokõr uje ɨre sahmũr.— 30Uje Jesús tata shuu ɨtsorz ich oso okɨhniya uje ye olotiis ɨrpe. 31Eseekite hn Jesús tatɨm erze israel oso uje ye olotiis ɨr petɨkɨke ɨm: —Uje shish ahakõrlo erze uje titɨm olakɨke ich olak yok pakɨle pisho. 32Tyenɨj erahalo uje ich ũru hn tokoshɨ olak hnɨtew nehe par uje ye olak õr yɨlope.— 33Õr ɨre otatɨm otsɨɨ: —Õryok porokkite wɨchɨ Abraham. Nĩhyok yeẽk uje chii õryok deloho. ¿Ɨnaãpo heke atha uje eshɨ õryok hnɨtew hn ye õryok õr yɨlope?— 34Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak ich tuu ũrpa. Nos wɨr erze uje oshiyokõr uje ich mɨhnũwo ich erze kuche mɨhnũwo chii õr deloho. 35Ese uje õr yɨlak, ɨr yɨnsɨrc wɨchɨ ye ɨr iispe, hn ese ɨr ijɨt wɨchɨ ye ɨr yɨlakpe. Wɨchɨ ɨr iis 36heke kɨmɨjɨ ese ɨr Ijɨt doshɨ olak hnɨtew ich ye olak õr yɨlope. 37Tɨkɨraha uje ãrlo olak porokkite Abraham, per sehe tukulo yok uhulo tɨkɨtɨ pork ye ahmũrlope erze pahwoso uje titɨm olak. 38Shɨ titɨm olak uje Papa sowa yok hn olak ahakõrlo uje olak deych tatɨm olak.— 39Wɨr otatɨm ɨre otsɨɨ: —Õryok deych wɨchɨ Abraham.— Jesús tatɨm õr ɨm: —Kɨrẽhe olak Abraham aabo ich ahakõrlo ɨtso uje wɨchɨ shiyokõrkite 40per sehe tukulo yok uhulo tɨkɨtɨ pork titɨm olak uje ich ũru uje tãra Porrosht. Abraham yelɨj niyokõr duhu ɨlorz. 41Olak ahakõrlo shɨ ɨtso uje olak deych shiyokõr.— Wɨr otatɨm ɨre otsɨɨ: —Õryok ye õryok pɨkɨhnino kiimope. Õryok deych sohmɨra de, wɨchɨ Porrosht.— 42Jesús tatɨm õr ɨm: —Kɨrẽhe Porrosht wɨchɨ olak deych ich ahmũrlo yok pork yok tokõra Porrosht. Ye tɨkɨrẽt petɨkni uje shɨ yok tahmũr. Shɨ Porrosht wɨchɨ uje shuu tɨkɨrẽtni. 43¿Ɨnaãpo heke ye erahalo erze pahwoso uje titɨm olak? Ye olak pwele erahalo pork ye ahmũrlope par ẽrlo. 44Olak deych wɨchɨ dyablo. Shɨ sehe ahakõrlo uje olak deych sahmũr. Wapkite nehech ele ahle ese dyablo wɨchɨ uu õr yũwɨrc. Wɨchɨ ye nahmũrpe uje ich ũru pork yelɨj tata uje ich ũru. Uje tata lekushiĩ ich shɨ chɨbɨte deluu orhõta pork ɨre kushĩyak. Wɨchɨ uje wapkite ɨchii tata lekushiĩ. 45Titɨm olak uje ich ũru per otiislo yok. 46¿Je olak yeẽk chɨhɨ uje umo uje tiyokõr mĩ̵hnɨk? Nĩhyok. Titɨm olak uje ich ũru. ¿Ɨnaãpo heke otiislo yok? 47Erze uje õr Porrosht aabo ich otsahmũr otẽr ɨr ahwoso per olak ye olak Porrosht aabope pork ye ahmũrlo ẽrlo ɨr ahwospe.— 48Eseekite hn erze israel oso otatɨm Jesús otsɨɨ: —Ich ũru uje oyitɨm owa uje owa samaria os hn demonit de owa ehet.— 49Jesús tatɨm õr ɨm: —Ye demonit chɨhɨ pehetpe. Shɨ yok narim Papa per olak otiislo yok. 50Ye yokpe uje sehe yok narim yok. Yet de uje sehe narim yok. Wɨchɨ uje tyenɨj tata uje tiyokõr om hn uje ahakõrlo uje ich mɨhnũwo. 51Titɨm olak ich tuu ũrpa. Erze uje oshiyokõr uje tahmũr wɨr yelɨj otoy.— 52Erze israel oso otatɨm otsɨɨ: —Ele ahle ich oyɨraha uje demonit de owa ehet. Abraham tokite hn nos wɨr profeta poruwo wɨshɨ otoyto, per owa atha uje kɨmɨjɨ yeẽk niyokõr uje ahmũr ich yelɨj toy. 53¿Je owa ma dich je eyok porokkite Abraham? Wɨchɨ tokite hn nos wɨr profeta poruwo wɨshɨ otoyto. ¿Eyuwo tɨsĩ̵r uje owa yeẽkpo?— 54Jesús tatɨm õr ɨm: —Kɨmɨjɨ shɨ yok narim yok ich pahwoso ye jukur. Ese uje narim yok wɨchɨ yok Papa. Wɨchɨ uje shish athɨlo uje wɨchɨ uu olak Deych Porrosht 55per ye erahalo ɨrpe. Yok tɨkɨraha ɨre. Kɨmɨjɨ tiita uje ye tɨkɨraha ɨre ich yok kushĩyak ɨtso olak. Ich ũrpa uje tɨkɨraha ɨre hn tiyokõr uje tatɨm yok. 56Abraham wɨchɨ uu olak porokkite. Wɨchɨ ich ayla uje Porrosht shuu teychɨm erze daalo uje yok de ĩ̵rmo nehe. Teychɨmkite hn ayla.— 57Erze israel oso otatɨm Jesús otsɨɨ: —Yahpaa owa sinkwenta ãyope per atha uje amo Abrahamkite.— 58Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak ich tuu ũrpa. Uje ehn yahpaa Abraham chɨhɨkite ɨchii yok de.— 59Õr ɨre ochishew kojano po par uje sehe oduhu Jesús. Wɨchɨ sakɨs ɨre hn tokolɨhɨ templo patikɨt ehet hn hno.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\