JUAN 9

1Eseekite uje ehn Jesús hno hn chish hnakɨrbichɨhɨ dehet pehet. Uje shurhãni shɨ olɨbɨk. 2Ɨr akɨle otatɨm otsɨɨ: —Maestro, ¿yeẽkpo uje shiyokõr uje mɨhnĩ̵kni heke wɨchɨ shũrha olɨbɨk? ¿Je ɨr deych o je ɨr data uje oshiyokõr mĩ̵hnɨk o je ɨre heke shũrha olɨbɨk?— 3Jesús tatɨm õr ɨm: —Shɨ shũrha ɨtsorz par uje oso ochɨraha uje Porrosht chukuta wɨchɨ nehe. Ɨre ye niyokõrpe uje mɨhnũwo uje shuu shũrha ɨtsorz, hnii ɨr deych hnii ɨr data ye oniyokõrpe uje mɨhnũwo. Shɨ shũrha ɨtsorz. 4Aslo obiyo uje ich deeych pork yej terɨhɨ uje dɨhlak ich nĩhyok yeẽk uje shiyokõr obiyo. 5Uje ehn yok de nãhu ĩ̵rmo ich shɨ yok ɨtso luu par tihit nãhu ĩ̵rmo oso par tuu ochɨraha uje ich ũru.— 6Uje tata shuu ɨtsorz hn tɨtɨrãha hnɨmich chĩ̵ra dahlo, shiyokõr katuta hn tormĩ̵hɨ ese hnakɨrbich ɨle. 7Tatɨm ɨm: —Bo etĩ̵r ese tejman uje iich otsɨɨ Siloé par erhũ ele.— Ese Siloé wɨchɨ õr ahwosht uje otsɨɨ hno. Heke ese hnakɨrbich uje olɨbɨk hno churhũ dele. Uje cheeshpo ich umo lekɨtiyo. 8Erze oso uje odebuhu ɨr ihyuch ahɨr hn erze uje omoni uje sapur hnote otatɨmye otsɨɨ: —¿Je lɨkɨ uu hnakɨrbich uje ehn sakaha wahachni shɨ sapur hnote?— 9Yewo otata otsɨɨ: —Wɨchɨ.— Hn yewo otsɨɨ: —Ye wɨchpe. Ɨr ɨle ɨtsshɨp wɨchɨ.— Per wɨchɨ tatɨm õr ɨm: —Yok uje ehn tapur hnotni.— 10Otatɨm ɨre otsɨɨ: —¿Ɨnaãpo ele ahle ich owa pwele amo lekɨtiyo?— 11Tatɨm õr ɨm: —Hnakɨrbich uje iich otsɨɨ Jesús shiyokõr katutaka hn tormĩ̵hɨ pɨle hn tatɨm yok ɨm: “Bo etĩ̵r ese tejman uje iich otsɨɨ Siloé hn erhũ ele.” Heke takaha turhũ pɨleke hn tokomo lekɨtiyo.— 12Õr ɨre otatɨm otsɨɨ: —¿Chɨhɨ ɨraãpo ese hnakɨrbich?— Tatɨm õr ɨm: —Ye tɨkɨraha watɨk.— 13Eseekite hn ohnoy ese hnakɨrbich uje olɨbɨkhna otseya erze fariseo. 14Ese deeych uje Jesús shiyokõr katuta hn chukuta ese hnakɨrbich uje olɨbɨk wɨchɨ deeych uje otsakɨr. 15Erze fariseo otatɨm ɨre toy otsɨɨ: —¿Ɨnaãpo ele ahle ich owa pwele amo lekɨtiyo?— Tatɨm õr ɨm: —Chɨbɨte katuta pɨleke hn turhũ heke tokomo lekɨtiyo.— 16Erze fariseo yewo otatɨmye otsɨɨ: —Ese hnakɨrbich uje chukuta wɨchɨ olɨbɨthna ich ye Porrosht ɨbɨkpe pork shish chishew obiyoho ese deeych uje otsakɨr.— Per fariseo yewo otata otsɨɨ: —Ese hnakɨrbich ye niyokõrpe uje mɨhnũwo. Ɨmeheeych pork Porrosht shish takashɨm ɨre shiyokõr erze uje ye latɨk pwele niyokõr.— Heke ye õr eyuwo ɨlyepe. 17Otatɨmpo ese uje olɨbɨkhna otsɨɨ: —Hap owa, ese hnakɨrbich uje chukuta owa ¿uhu eyuwo tɨsĩ̵r uje wɨchɨ yeẽkpo?— Tatɨm õr ɨm: —Wɨchɨ profetya.— 18Erze israel oso õr bahluwo otsotiis uje ese hnakɨrbich olɨbɨkni hn yeẽk shuu umo lekɨtiyo heke otɨbii ɨr deych hn ɨr data par oshuu otɨrẽt. 19Otatɨm õr otsɨɨ: —¿Je lɨkɨ olak ijo uje shish athɨlo uje shurhãni shɨ olɨbɨk? ¿Ɨnaãpo heke ele ahle ich pwele umo lekɨtiyo?— 20Ɨr deych hn data otatɨm õr otsɨɨ: —Oyɨraha uje lɨkɨ õryok ijo, hn oyɨraha uje shurhãni shɨ olɨbɨk, 21per ye oyɨraha ɨnaãpo heke ele ahle ich umo lekɨtiyo, hn ye oyɨraha yeẽkpo uje chukuta ɨre. Atɨmlo ɨre. Wɨchɨ ich terɨhɨ leherc hn pwele tatɨm olak yeẽkpo uje chukuta ɨrhna.— 22Ɨr deych hn data otata oshuu ɨtsorz pork otola erze israel oso õr bahluwo pork wɨr ochɨbɨtni uje yeẽk tata Jesús uje wɨchɨ Cristo ich otsãhɨrm ɨre par uje ye teeychãha Porroshtɨhɨ õr ahɨr sinagoga ehet. 23Heke ɨr deych hn data otatɨm õr otsɨɨ: —Õryok ijɨt ich terɨhɨ leherc. Ekitkẽrlo ɨre.— 24Erze israel oso õr bahluwo otɨbiipo ese uje ehn olɨbɨkhna otatɨm otsɨɨ: —Uhu Porrosht dich. Ese hnakɨrbich uje chukuta owahna shish shiyokõr uje ich mɨhnũwo.— 25Tatɨm õr ɨm: —Yok ye tɨkɨraha kɨmɨjɨ wɨchɨ shish niyokõr uje mɨhnũwo o kɨmɨjɨ yelɨj niyokõr. Shɨ tɨkɨraha uje waphna yok olɨbɨk per ele ahle ich tokomo lekɨtiyo.— 26Õr ɨre otatɨm otsɨɨ: —¿Duhu ɨnaãpohna heke shuu amo lekɨtiyo?— 27Tatɨm õr ɨm: —Ich titɨm olakhna per ye ahmũrlo ẽrlo yokpe. ¿Ɨnaãpo heke sehe uhulo titɨm olakpo? ¿Je sehe amsahalo par olak ɨr akɨle toy?— 28Wɨr ochish majamich hn otatɨm ese hnakɨrbich otsɨɨ: —Owa ɨr akɨlak per õryok oyiyokõr uje Moisés lɨshɨ tata. 29Oyɨraha uje Porrosht keytkẽr Moiseskite per ese hnakɨrbich ye oyɨraha uje tãra.— 30Tatɨm õr ɨm: —Ich uhulo tish pɨbe uje ye erahalo uje ɨre tãra per wɨchɨ uje chukuta yok shuu tokomo lekɨtiyo. 31Nos yɨrahalo uje Porrosht ye tẽr wɨrpe erze uje oshiyokõr mɨhnũwo. Shɨ tẽr erze uje oteeychãha ɨre hn oshiyokõr uje ɨre sahmũr. 32Uje ĩ̵rmo tenit nehech ele ahle oso yelɨj onunt uje yeẽk chukuta yet ɨr ɨle uje shurhãni shɨ olɨbɨk. 33Kɨrẽhe ye ese hnakɨrbich tãra Porrosht ich ye pwele niyokõr latɨk.— 34Õr ɨre otatɨm otsɨɨ: —Yeẽk de uje shiyokõr uje mĩ̵hnɨk heke uje owa shurhãni ich owa olɨbɨk hn ele ahle sehe ahakorãha õryok.— Oshuu tokolɨhɨchɨs õr ehet par uje ye teeychãha Porrosht sinagoga ehetpo. 35Eseekite hn Jesús chunt uje ochiyuhu ese hnakɨrbich õr ehethna heke hno chukwi. Uje chish ɨre hn tatɨm ɨm: —¿Je ye otiis ese uje tãra poõrzni?— 36Ɨre tatɨm ɨm: —Ɨrhĩche, atɨm yok otɨk par uje ye tokotiis ɨre.— 37Jesús tatɨm ɨm: —Amoko. Wɨchɨ yok uje yesh tɨkitkẽr owa.— 38Ɨre tatɨm ɨm: —Ɨrhĩche, ye tokotiis owape,— hn teeychãha Jesús. 39Jesús tata ɨm: —Tɨkɨrẽt tɨtĩ̵r nãhu ɨrmõni par tehek oso. Erze uje ye odɨraha Porroshtpe ich tuu ochɨraha shɨ ɨtso uje õr olɨbo hn tukuta õr ɨle, per erze uje ochɨbɨte uje ochɨraha Porrosht ich tuu õr ɨtso olɨbo.— 40Erze fariseo nohmɨramo odechɨ toy Jesús ahɨr. Uje ochunt uje Jesús tata shuu ɨtsorz hn otatɨm otsɨɨ: —¿Je õryok olɨbo toy?— 41Jesús tatɨm õr ɨm: —Kɨmɨjɨ olak ɨlo erze olɨbo uje tukuta õr pork ochɨraha uje õr nesita yeẽk takashɨm õr ich ye kuche mɨhnũwo chɨhɨ olakpe, per ye olak ɨlo õr heke athɨlo uje erahalo Porrosht pork ich uhulo ɨtso uje amɨlo lekɨtiyo heke Porrosht seeyta olak erze kuche mɨhnũwo uje ahakõrlo.—


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\