LUCAS 1

1Ich okɨhniya uje ochichew hutekite par otata uje Jesús shiyokõrni uje ehn de õr ahɨr. 2Erze uje otatɨm õryok Jesusni omo ɨre uje ɨchii sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso nehech hno tĩ̵r poõrc. Wɨr uje otsanɨmɨrãha ɨr ahwoso. 3Ɨrhĩche Teófilo, yok Lucas. Yok ɨtspo sehe tichew asa hutɨta par uje tokosɨm owa. Sehe tuu ɨmehshɨp eeych heke tapur oso par uje otatɨm yok Jesús ishtorya par uje tɨkɨrahapa waa webich otɨta nehech uhurc. 4Tichew tuu ɨmehshɨp eeych par uje eraha uje ich ũrpa uje oshiyokorãha owani. 5Eseekite uje ehn Herodes reyɨhɨchɨs hnɨmich Judea hn saserdote de uje iich otsɨɨ Zacarías. Erze saserdote wɨr israel oso õr bahluwo uje otakashɨm õr oteeychãha Porrosht. Õr wee dose de. Asa weeta uje Zacarías de iich otsɨɨ Abías. Ese Zacarías ɨrãhta iich otsɨɨ Isabel. Wate tãra ɨr porokkite iich otsɨɨ Aarón. Uu ɨr abich ɨtspo. 6Wɨr shish oshiyokõr uje om uje Porrosht sahmũr. Shish oshiyokõr uje Porrosht ɨr ley tata. Ye latɨk pwele par uje denunsya õr. 7Nĩhyok ye õr aabĩ̵rsh pork wate ich ebɨr. Ich õr ɨlaraabo. 8Eseekite ich terɨhɨ wɨr õr ɨshɨrĩt erze saserdote õr weeta uje iich otsɨɨ Abías uje ochish obiyohochɨs templo. Zacarías dechɨ õr ehet. 9Erze saserdote shɨ õr ɨluu ich oloter kuchɨt par uje yeẽk serz ich tyenɨj masaha templo ehet par uje sẽru erze kuche uje aat ehmuuj hn ese Zacarías serz õr. 10Uje terɨhɨ ese ɨshɨrĩt par uje sẽru erze kuche uje aat ehmuuj ich Zacarías serũhu templo ehet. Nos wɨr oso okɨhniya odechɨ ejwert õr orar otsapur Porrosht. 11Eseekite uje ehn sẽru erze kuche uje aat ehmuuj ese altar eeych hn Ɨrhĩch ɨr anjel tokolɨhɨ Zacarías ɨkɨch iyehe altar waãchta. 12Uje wɨchɨ umo ese anjel ich chishlabe. Ich tolpa. 13Ese anjel tatɨm ɨre ɨm: —Zacarías, ye atɨla yok. Porrosht chunt uje apurku. Heke asa erãhta Isabel tyenɨj ijɨtɨsh. Ekẽra ɨr iich on Juan. 14Ich owa aylpa uje eyjɨt de. Ich oso okɨhniya õr aylpa uje wɨchɨ shũrha.— 15Hn ese anjel tatɨm ɨre ɨm: —Ese eyjɨt tyenɨj dich pork Porrosht tyenɨj ɨshɨm wɨchɨ obiyo uje ich ɨhĩ̵rts pisho. Heke tyenɨj ye doho wino hn nos wɨr yuko yewo pork uje ehn yahpaa shũrha ɨchii Porrosht Ɨchɨbich de ɨre ehet.— 16Hn ese anjel tatɨm ɨre ɨm: —Tyenɨj wɨchɨ tatɨm wɨr israel oso par sehe duhu onoym uu deluu mɨhnũ heke shuu okɨhniya oshiyokõr uje om uje Porrosht sahmũr pork Porrosht wɨchɨ õr Yɨnsɨrc. 17Ese Juan tyenɨj taãcha wap hn erze israel oso õr Yɨnsɨrc iyehe Juan nẽr, hn Porrosht Ɨchɨbich shish de Juan ehet hn shuu ukurbosh ɨtso uu profeta Elías lɨshɨ. Heke shuu wɨr õr deyo otsahmũr uu laabo hn shuu wɨr uje õr hu debich par uje õr eyuwo tɨsĩ̵r hn oshiyokõr uje Porrosht sahmũr ɨtso erze uje otsahmũr Porrosht. Heke shuu onɨshii ɨre wap par uje oyem uje eyok Ɨrhĩch taãcha nehe.— 18Hn Zacarías tatɨm ese anjel ɨm: —¿Uhu ɨnaãpo par tɨkɨraha uje ich ũrpa erze uje atɨm yokɨke? Yok ɨlarappa hn asa pɨrãhta ɨtspo, ɨlarappa.— 19Ese anjel tatɨm ɨre ɨm: —Piich otsɨɨ Gabriel. Shish yok de Porrosht ahɨr. Wɨchɨ uje shuu tɨkɨrẽt tɨtĩ̵r owa par uje titɨm owa nãhu õr ahwoso ɨhĩ̵rtso uje tyenɨj eyjɨt shũrha nehe. 20Uje terɨhɨ ɨshɨrĩt nehe hn erze pahwoso uje titɨm owaka ich tyenɨj yakaha per otiis yok heke ɨchii owa ɨrpɨk hn ye owa pwel eyehetpe nehech ese pɨkɨhnint shũrha nehe.— 21Eseekite hn erze oso shish oyem Zacarías par tokolɨhɨ pwert ehet. Okeytkẽrye otsɨɨ: —¿Keshɨ ɨnaãpo ich ye tokolɨhɨ templo ehetpe?— 22Uje tokole ich ye pwel diilehetpe. Õr aho chiilehet otsɨɨ: —Je wɨchɨ nomo kuchẽrkɨke templo ehet uje nĩhyok ye latɨk pwele nomo heke ye pwele diilehetpe.— Õr pyensa oshuu ɨtsorz pork uje keytker õr shɨ chĩ̵ra õr nahme pork ich ye pwel diilehetpe. 23Eseekite uje Zacarías sɨhna erze daalo uje chish obiyohochɨs templo ehet hn hno seyhi tĩ̵r dahuch. 24Deeych yetni hn Isabel hmɨker. Shɨ sakaha lahuch ehet sakɨs ɨre nehech shekurko sinko. 25Ɨm: —Shɨ Porrosht wɨchɨ uje takashɨm yok par uje yok hmɨker. Ele ahle ich ye tɨkɨpookpe. Ye wɨr oso oloter yokpo nehe hn ye oyana yok uje ye pijĩ̵rsh pork ich yok hmɨker.— 26Eseekite uje shekurko seys uje Isabel hmɨker hn Porrosht shuu wɨchɨ ɨr anjel Gabriel tĩ̵r ese dɨt Nazaret uje dechɨ hnɨmich Galilea. 27Porrosht shuu hno tekɨrɨhɨ asa pharrza waa je iich otsɨɨ María. Hõr wɨchɨ hnakɨrbich ochɨbɨte lahwosni ich oshuu ũrpa par uje tyenɨj õhyiye ahɨr nehe. Ese hnakɨrbich iich otsɨɨ José. Tãra ɨr porokkite rey David. 28Ese anjel tokolɨhɨ asa María ɨkɨch hn seta tatɨm ɨre ɨm: —Tyenɨj owa aylpa pork shɨ owa uje Porrosht chiihla owa, ye uu tɨmcher yẽrpe. Porrosht shish de ahɨr.— 29Uje María umo ese anjel hn ehet chiilehet ɨm: —¿Keshɨ duhu ɨnaãpo heke seta yok shuu ɨtsorz? ¿Keshɨ duhu ɨnaãpo erze uje tatɨm yokɨke?— 30Ese anjel tatɨm ɨre ɨm: —María, ye atɨla yok. Porrosht wɨchɨ uje chiihla owa 31par uje owa hmɨker. Uje ese eyjɨt shũrha nehe ich tyenɨj ekẽra ɨr iich on Jesús. 32Wɨchɨ eyjɨt tyenɨj dichɨhɨ nãhu ĩ̵rmo nehe pork otsɨɨ: “Porrosht uje de wahacha poõrc wɨchɨ ɨr aap.” Porrosht tyenɨj shuu masaha par rey nehe shuu ɨtso uu ɨr porokkite rey David. 33Wɨchɨ uje tyenɨj tɨbey wɨr israel oso nehe. Ich ye uhurztɨkɨsh uje tɨbey õr. Erze israel oso otãra ɨr porokkite Jacob.— 34María tatɨm ese anjel ɨm: —Yelɨj hnakɨrtɨk umuhu pahɨr. ¿Ɨnaãpo uje yok hmɨker uje ɨtsorz nehe?— 35Ese anjel tatɨm ɨre ɨm: —Porrosht Ɨchɨbich tyenɨj tĩ̵r owa nehe. Porrosht ukurbo tyenɨj shuu owa hmɨker. Uje shũrha nehe wɨchɨ tãra Porrosht heke otsɨɨ: “Wɨchɨ uu Porrosht ijɨt.” 36Asa eytɨta Isabel tyenɨj ijɨtɨsh toy. Ich ɨlarappa. Oso omni otsɨɨ: “Wate ich ye ijĩ̵rsh” per shekurko seys uje ich hmɨker. 37Porrosht ich nos pwele shiyokõr wɨr kuche.— 38María tatɨm ese anjel ɨm: —Yok Porrosht ɨr ɨbii. Ich om uje Porrosht shiyokõr erze uje atɨm yokɨke.— Uje María tatɨm shuu ɨtsorzɨke hn ese anjel tokolɨhɨchɨs ɨkɨch hn hno. 39Esee deeych yetni hn María tokolɨhɨchɨs hno tĩ̵r dɨt uje de wahacha ese hnɨmich Judea uje wĩ̵rye de. 40Uje taachĩ̵hɨchɨs hn masaha asa Isabel ihyuch hn seta. Wate Zacarías ɨrãhta. 41Uje Isabel chunt uje María tatɨm ɨreke hn ese pɨkɨhnint tabɨtehe ehet ich jwertpa. Porrosht Ɨchɨbich masaha Isabel ehet. 42Isabel tatɨm María ich sɨhnew ɨm: —Tyenɨj owa aylpa pork shɨ owa uje Porrosht chiihla owa, ye uu tɨmcher yẽrpe. Porrosht tyenɨj takashɨm ese eyjɨt uje shũrha nehe. 43Owa Pɨnsɨrc lata. Ich uhu yok ɨtso uu ɨhĩ̵r late pork Porrosht shuu erẽt ekɨrɨhɨ yok late. 44Uje etha yokɨke ich pijɨt telerrza pork ich aylpa. 45Ich om par owa pork ye otiispe uje eyok Ɨrhĩch shuu anjel tatɨm owa. Ich tyenɨj shuu yakaha.— 46María tatɨm wate ɨm: —Pɨnsɨrc wɨchɨ ich dichpa. 47Yok aylpa. Tahmũr Porrosht. Wɨchɨ uje tyenɨj ɨshɨ yok hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr nehe. 48Yok Porrosht ɨr ɨbii heke teychɨm yok late hn sosɨr yok. Ele ahle nehech uu ĩ̵rmo uhurc nehe ich nos oso otata uje Porrosht sosɨr yok. 49Porrosht ukurbo deyo de. Shiyokorĩ̵hɨ yok uu kuche ɨhĩ̵rtso. Porrosht yelɨj niyokõr uje mĩ̵hnɨk. 50Porrosht nos sosɨr erze oso uje otola ɨre nehech uu ĩ̵rmo uhurc nehe. 51Porrosht shiyokõr kuche deyo chĩ̵ra lakɨrboni. Erze oso uje onarim ɨrni ich Porrosht shuu okarẽhe lekɨtiyo par uje ye wɨr õr eyuwo jukur. 52Hn erze rey uje onarim ɨrni ich Porrosht chɨrmas õr. Chɨmchaha wɨr õr owich erze uje ye onarim ɨrpe par uje shuu õr deyo. 53Erze oso uje sewɨt sẽhi õr wɨchɨ ɨshɨm õr oposo ich ɨhĩ̵rtso. Otew nehech otsatso, per shuu wɨr ɨhĩ̵r deyo otokole ohno shɨ otsɨn nahme. 54Porrosht nos takashɨm wɨr israel oso uje chiihla õrni par ɨbiyo hn ye dɨkeype uje tyenɨj sosɨr õr ɨtso uje 55tatɨm uu eyok porokkite Abraham shuu ɨtsorz. Heke shish takashɨm Abrahamkite hn nos wɨr uje otãra ɨre. Yelɨj noym uje sosɨr õr.— Wɨr uje María tatɨm Isabel shuu ɨtsorz. 56Eseekite ich shekurko tre uje María sakahachɨs Isabel ahɨr. Hno cheeshpo tĩ̵r wahacha dahuch. 57Eseekite ich terɨhɨ uu Isabel ɨshɨrĩt par uje ijɨt shũrha hn shũrha. 58Uje erze iiso hn nos wɨr uje odebuhu ɨr ahɨr ochunt uje Porrosht sosɨr pish ɨre heke ijɨt shũrha hn wɨr õr aylpa. Ich wate aylpa toy. 59Uje ich daalo osho uje ɨr ijɨt shurhãhna hn erze iiso otaãcha hn erze uje odebuhu ɨr ahɨr otaãchpo par uje ochɨbɨte ɨr yarta. Asa yarta iich otsɨɨ sirkunsisyon. Wɨr sehe odɨkẽra ese pɨkɨhnint ɨr deych iich uje otsɨɨ Zacarías. 60Waa ɨr lata tatɨm õr ɨm: —Ye ompe. Tyenɨj ekẽrlo iich on Juan.— 61Otatɨm wate otsɨɨ: —Ye eystɨk chɨhɨpe uje iich otsɨɨ Juan.— 62Hn wɨr otatɨm ese pɨkɨhnint deych ochĩ̵ra nahmta par uje keshɨ dɨkẽra iitɨkɨhɨ. 63Ɨre sapur tabɨlt pɨkaabɨt par uje chichew chɨbɨte deyjɨt iich. —Ɨr iich otsɨɨ Juan.— Uje oteychɨm ich ochishlabe. 64Ɨchii Zacarías ahãrc telerrza. Ɨchii chiilehet hn teeychãha Porrosht. 65Nos wɨr oso uje odebuhu Zacarías ahɨr ich ochishlabe. Erze oso uje odebuhu wahacha ese hnɨmich uje wĩ̵rye uje dechɨ Judea nos okeytkẽrye otata uje tokolɨhɨ Zacarías. 66Nos wɨr uje ochunt ich õr eyuwo tɨsĩ̵r hn ochiilehet otsɨɨ: —Ele pɨkɨhnint ¿keshɨ niyokõr latɨkpo nehe?— Ich ɨmeheeych uje Porrosht tyenɨj shiyokõr kuchẽrk chĩ̵ra. 67Eseekite hn Porrosht Ɨchɨbich masaha Zacarías ehet hn shuu tatɨm õr ɨm: 68—Sehe tɨkeeychãha Pɨnsɨrc. Wɨchɨ uu israel oso õr Porrosht. Tɨrẽt tĩ̵r nãhu ĩ̵rmo par ɨshɨ õr hnɨtew erze oso uje chiihla õrkite. 69Porrosht chiihla nohmet uje ukurbo deyo de par uje sosɨr eyok. Wɨchɨ tãra ɨr porokkite rey David. Wɨchɨ Porrosht ɨbɨkkite. 70Ich osdeyo uje Porrosht shuu wɨr ɨr profeta otatɨm oso oshuu ɨtsorz ɨm: 71“Porrosht wɨchɨ uje ye duhu wɨr eyok ɨmãho oduhu eyokpe. Chiyuhu eyok õr hme erze uje otsɨtak eyok.” 72Ye lɨkey lahwospe uje chɨbɨte tatɨm eyok poruwo wɨshkite ich shuu ũrpa heke sosɨr eyok. 73Erze ɨr ahwoso uje shuu ũrpa wɨr uje tatɨm eyok porokkite Abraham. 74Tatɨm ɨre par chiyuhu eyok wɨr eyok ɨmãho õr hme par uje yiyokõr ɨr ɨbiyo hn ye yɨtɨla latɨk. 75Porrosht sahmũr uje shish yiyokõrlo uje ɨre sahmũr, hn shish yiyokõrlo uje om uje ehn eyok ɨka.— 76Eseekite hn Zacarías tatɨm deyjɨt ɨm: —Pijɨte, je deeych yet nehe hn otatɨmye otsɨɨ: “Owa profetya. Porrosht uje de poõrc wɨchɨ uje chɨbɨte owa.” Otatɨmye oshuu ɨtsorz pork tyenɨj atɨm wɨr oso par uje onɨshii ɨre wap par ese Ɨrhĩch uje tyenɨj iyehe aner. 77Erze oso uje Porrosht chiihla õrkite wɨr uje tyenɨj atɨm õr par uje ochɨraha uje Porrosht tyenɨj ɨshɨ õr hnɨtew pork wɨchɨ uje perdonar õr. 78Shɨ Porrosht shiyokõr shuu ɨtsorz pork chuuna uje eyok losuhlaabo heke shuu Cristo tɨrẽt. Wɨchɨ shɨ ɨtso ese deeych uje tokole hn chihit eyok. 79Antkite uje ehn ye yɨrahalo Porrosht shɨ eyok ɨtso uje ich yebuhulo dɨhlelta hn yɨtɨlɨlo uje yɨtɨ. Per ese uje ɨtso ese deeych ich tokole hn chihit eyok par uje yeychɨmlo dehet uje shuu eyok aho kɨɨsɨhɨ Porrosht ahɨr.— Nãhu uje Zacarías tata shuu ɨtsorz. 80Eseekite hn Juan shɨ neẽhechɨskite ese owich uje ɨsa. Shish sahmũr ma Porrosht. Uje terɨhɨ ɨshɨrĩt par sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso hn tokolɨhɨ wahacha hn sanɨmɨrãha sakɨt erze israel oso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\