LUCAS 11

1Eseekite uje ich deeych yet hn Jesús orarɨhɨchɨs ese owich uje ɨsa. Uje sɨhna orar hn ɨr akɨlt nohmet tatɨm ɨm: —Ɨrhĩche, ahakorãha õryok uje õryok orar uhu ɨlo ese Juan uu tohɨrm oso shiyokorãha dakɨleni par uje ochɨraha õr orar.— 2Jesús tatɨm õr ɨm: —Uje olak orar ich uhu ɨlorzlo: “Dii Porrosht uje owa de wahacha poõrc oyahmũr uje nos otola eeych. Oyahmũr uje erẽt par uje nos abey oso. 3Kal deeych asɨm õryok poso uje õryok nesita, 4hn owa perdonar õryok erze kuche mɨhnũwo uje oyiyokõr pork õryok perdonar erze uje oshiyokõr mɨhnuwõho õryok. Ye uhu oyɨtĩ̵r ese owich nok yeẽk duhu oyiyokõr uje mĩ̵hnɨk.”— 5Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Shɨ tɨbɨte uje yeẽk tekɨrɨhɨ olak yet dɨhlich pehet heke etĩ̵r ahĩ̵rt ihyuch hn atɨm ɨre on: “Sehe takahla pan tre, sham, 6pork pihyẽt yet taachĩ̵hɨ pihyuchɨkɨ tãra dukuhla hn nĩhyok par uje tokosɨm par tew.” 7Hn ese uje de dahuch ehet tata ɨm: “Ye ahakos yok. Pwert uhurrza kutute. Pijo ode pahɨr kamɨt eeych. Ye yok pwele tɨkɨrĩ̵hɨpe par uje tokosɨm owa kuchɨt.”— 8Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak uje ɨre ye nahmũrpe uje nɨhɨ par dosɨm nahĩ̵rt pan per ese yet shish sapur nehech shuu nɨhɨ hn ɨshɨm uje sapur par uje shuu hno. 9Heke titɨm olak. Shish apurlo hn de uje ich ɨshɨm olak. Shish ekwilo ich eshɨlo. Shish tukulo asa pwert uhurrza ich sɨtsẽr ɨre par olak. 10Pork ese uje shish sapur, ich yet ɨshɨm ɨre. Ese uje shish chukwi, ich chish. Hn ese uje shish shuu asa pwert uhurrza ich yet sɨtsẽr par ɨre. 11¿Je olak yeẽk chɨhɨ uje ɨr ijɨt sapur doshɨt je dosɨm echeẽt? Ye dosɨm ɨrpe. 12¿Je dapur kokot mart hn dosɨm ɨre chekshorrza? Ye dosɨmpe. 13Ich olak ɨljaabo per shish asɨmlo olak aabo erze uje ich om. Olak Deych uje de poõrc ich ma sahmũr ɨshɨm olak Dechɨbich uje apurlo ɨre.— 14Eseekite hn Jesús chiyuhu demonit ese hnakɨrbich ehet. Ese demonit ye duhu ese hnakɨrbich diilehetpe. Uje tokolɨke ɨchii ese hnakɨrbich chiilehet. Nos wɨr oso ochishlabe. 15Oso nohmɨramo otsɨɨ: —Beelzebú wɨchɨ uje ɨshɨm Jesús lakɨrbo par uje chiyuhu wɨr demonyo. Ese Beelzebú wɨchɨ uu demonyo õr bahlut.— 16Yewo odechɨ uje sehe õr prowa Jesús heke otatɨm par uje sehe oduhu niyokõr yarta wahacha poõrc kɨmɨjɨ ũru uje ɨre Cristo. 17Per Jesús nos chɨraha wɨr õr eyuwo heke sɨteẽta õr kuchɨt tatɨm õr ɨm: —Kɨmɨjɨ nos wɨr oso ode ɨr hnɨmich per oteye heke tyenɨj otsehek ɨr hnɨmich. Hn oso uje õr iisoye, kɨmɨjɨ oteye heke otsehek ɨre.— 18Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Kɨmɨjɨ Satanás hõr demonyo otsɨtakye hn otsehek ɨre ich ye õr ukurbĩ̵rsh. Shɨ titɨm olak tuu ɨtsorz pork olak ehet sohmɨramo ode uje otata uje Beelzebú ɨshɨm yok lakɨrbo par uje tiyuhu demonyo.— 19Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Kɨmɨjɨ tiyuhu demonyo tĩ̵ra Beelzebú ukurbo hn ¿erze olak akɨle õr ukurbo tãr ɨraãpo par uje ochiyuhu demonyo? Ebɨtɨlo uje õr ukurbo tãra Porrosht heke olak akɨle ochɨbɨte orhõta uje shɨ olak eymehilo.— 20Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Kɨmɨjɨ shish tiyuhu demonyo tĩ̵ra Porrosht ukurbo heke ich ɨmeheejch uje terɨhɨ ɨshɨrĩt par amsahalo par olak Porrosht aabo.— 21Hn Jesús sɨteẽta kuchɨt tatɨm õr ɨm: —Hnakɨrbich uje ukurbo deyo de hn ɨr kushjãro de par uje oteye ich tɨbeypa dahuch heke nĩhyok yet hnoy ɨr kushjãro. 22Per uje yet taãcha ma ukurbo deyo de je ɨre hn serz ɨre hn chenshaha ɨr kushjãro ahɨr par uje oteye uje chɨlota par uje tɨbey dahuch. Nos hnoy ɨr kushjãro uje de pwert ehet. Sehek ehet hn ɨshɨm yewo.— 23Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Erze uje otsahmũr õya yok wɨr pakɨle hn erze yewo wɨr uje sehe onontew yok. Wɨr uje ye otakashɨm yok odish wɨr oso õrye wɨr uje oshuu oso ochũr lekɨtiyo.— 24Eseekite hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Uje ɨchɨbich mĩ̵hnt tokolɨhɨ hnakɨrbich ehetɨke ich hno tĩ̵r lekɨtiyo ese owich uje kako par uje chukwi owich yet par sakaha. Uje ich ye dishpe hn ehet chiilehet ɨm: “Ma om takaashpo tɨtĩ̵r ese hnakɨrbich ehet uje tɨkitokolɨhɨhna.” 25Uje cheeshpo hn chish ese hnakɨrbich ehet uje sakahahna shɨ ɨtso uje otsarz hn onɨshii kushjãro owɨlo. 26Heke hno chish ɨchɨbiyo mɨhnũwo yewo uje õr syete. Ich ma õr mɨhnũwo pisho je ɨre. Nos omasaha ese hnakɨrbich ehet hn otsakaha toy. Uje uhurc ese hnakɨrbich ich ma ɨr ɨkɨrĩt mɨhnĩ̵kpa je waphna.— 27Uje ehn Jesús tatɨm õr shuu ɨtsorz hn tɨmcharrza uje de oso õr ehet tɨbich ɨm: —Ich om par ata waa je ãrani hn sekwẽr owa.— 28Per Jesús tatɨm õr ɨm: —Ich ma om par erze uje ochunt Porrosht ahwoso hn oshiyokõr uje ɨre tata.— 29Eseekite uje ehn erze oso otakɨsho lawichɨhɨ Jesús ahɨr hn shish ma okɨhniya otaãcha hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Erze oso uje ode lɨka ich õr ɨluu mɨhnũ. Otsapur yarta par ochɨraha uje tokõra poõrc per ye tokowa õrpe. Shɨ tokowa õr asa yarta uje tokolɨhɨ ese profeta Jonás lɨshɨkite. 30Jonás wɨchɨ yarta par erze dɨt nínive oso pork wɨchɨ shɨ ɨtso uje toy hn daalo tre hn ɨkpo, hn yok tokõra poõrzni par yara par nos wɨr erze oso uje omo yok par uje ochɨraha. 31Uje terɨhɨ ese deeych uje Porrosht sepyẽr nãhu ĩ̵rmo oso nehe ich erze oso uje oteychɨm yok tyenɨj oyehe Porrosht ɨkɨch. Asa reyna waa je tãra hnɨmich sur yɨt tyenɨj iyehe Porrosht ɨkɨch toy hn denunsya õr. Wate tãra hnɨmich uje dukuhla par tẽr uje rey Salomón tata pork wɨchɨ ich eykdeyo per yok de olak ahɨr. Yok ma dich je Salomón per olak ye ahmũrlo ẽrlo pahwosope. 32Uje terɨhɨ ese deeych uje Porrosht sepyẽr oso nehe hn olak hn erze oso yewo uje amlo yok tyenɨj alehelo Porrosht ɨkɨch. Erze dɨt nínive oso tyenɨj oyehet toy hn õr denunsya olak pork uje wɨr ochunt Porrosht ahwoso uje Jonás tatɨm õrkite ich wɨr oym erze mɨhnũwo uje oshiyokõr. Yok de olak ahɨr hn yok ma dich je Jonás per ye ahmũrlo ẽrlo pahwosope. 33Eseekite hn Jesús sɨteẽta õr nampyont ɨm: —Nĩhyok yeẽk uje sẽru nampyont hn sakɨs hnii uje chɨbɨte kejunt uut. Shɨ tyenɨj sẽru hn chɨbɨte owich uje de porĩt par uje yeẽk masaha pwert ehet ich chihit ɨre.— 34Olak ɨle shɨ ɨtso nampɨrrza uje chihit lekɨtiyo pork olak pwele eychɨmlo lekɨtiyo. Kɨmɨjɨ olak ɨle teychɨm lekɨtiyo ich erahalo uje ich ũru heke olak ɨle ich om. Per kɨmɨjɨ ye erahalo uje ich ũru ich shɨ ɨtso uje ye olak pwele eychɨmlo lekɨtiyope. Ich shɨ ɨtso uje erkɨhɨlo dɨhlelta pork olak ɨluu mɨhnũ. Asa dɨhlelta ich dɨhlel data. 35Heke uhulo olak eyuwo tɨsĩ̵r kɨmɨjɨ luu chɨhɨ olak aho o kɨmɨjɨ dɨhlele. 36Nos wɨr olak kɨmɨjɨ shɨ ɨtso uje luu chihit olak aho hn nĩhyok owich uje dɨhlelta de. Ich luu chihit lekɨtiyo olak aho shɨ ɨtso nampyont chihit olak.— 37Eseekite uje ehn Jesús tatɨm õr shuu ɨtsorz hn hnakɨrbich tatɨm Jesús par uje sehe duhu taakɨhɨ dahuch. Wɨchɨ ɨr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo. Jesús masaha ihyuch hn sakaha nemest wɨrc par uje taak. 38Ese hnakɨrbich umo Jesús uje sakaha nemest wɨrc per ye nurhũ pishɨ nahmepe par uje taak duhu ɨlo erze uje õr ɨluu iich otsɨɨ fariseo oshiyokõr. Heke ich chishlabe. 39Ɨrhĩch tatɨm ese hnakɨrbich ɨm: —Owa hn nos wɨr yewo uje õr ɨluu iich otsɨɨ fariseo olak aho yuhurĩ̵sh pork ahakõrlo ɨtso uje shɨ erhũlo basta ejwert hn prete per ich olak aho mɨhnũwo. Nos abɨtɨlo kuche hn ahakõrlo mɨhnũwo per ye olak eyuwo dishpe uje ahakõrlo. 40Olak totihlo. Ye shɨ ejwertpe uje Porrosht tɨmẽhe uje tyenɨj erhũlo. Wɨchɨ tɨmẽhe eyok ahopo heke tyenɨj enshiilo olak ahopo. 41Asɨmlo losuhlaabo erze kuche uje arhãklo pork shuu olak aho mɨhnũwo hn Porrosht nos nɨshii olak aho hn ejwert. 42Ich yarhakpa par olak nehe uje olak ɨluu ich otsɨɨ fariseo pork shish eheklo olak kushjãro uhulo po dye hn asɨmlo Porrosht nohmet nehech eheklo olak jõro ijaabo uje iich otsɨɨ menta uhulo po dye hn asɨmlo Porrosht nohmet hn erze jõro uje iich otsɨɨ ruda hn erze jõro yewo uje ɨtso, per aluwelo erze ley uje ich ma bale. Uje kuchɨt mĩ̵hnt masaha olak leshɨbich ich ye akashɨmlo ɨrpe hn ich ye ahmũrlo Porroshtpe. Tyenɨj enshiilo uje yeẽk shiyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ yet, hn ahmũrlo Porrosht hn ye moymlo uje asɨmlo Porrosht erze dyesmo. 43Ich yarhakpa par olak nehe uje olak ɨluu iich otsɨɨ fariseo pork ich ahmũrlo akahalo erze õr bahluwo õr ɨbe eeych wahacha sinagoga ehet. Hn ich ahmũrlo toy uje oso otsete olak uhulo olak ɨtso ɨhĩ̵r deyo wahacha dɨt ehet. 44Ich yarhakpa par olak nehe. Shɨ olak ɨtso luke uje topo ode hn nĩhyok ye yarɨrash heke oso ochɨkãha eeych hn otarãha hnɨmich hn ye odɨraha uje topo odechɨ.— 45Eseekite hn hnakɨrbich dechɨ uje shiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite. Tatɨm Jesús ɨm: —Maestro, erze uje athaka ich shɨ esh majamichɨhɨ õryok toy.— 46Jesús tatɨm õr ɨm: —Ich yarhakpa par olak nehe uje ahakorãhalo oso waa ley waa je Moisés chichewkite. Shɨ epɨlo olak leshɨbo shɨ uhulo ɨtso uje ebɨtɨlo õr ĩ̵rhuwo õr eeych uje ich ɨhnpa per olak ye akashɨmlo latɨk hnii olak hmata ijaabta par ẽrlo. 47Ich yarhakpa par olak nehe pork olak poruwo wɨshɨ oshuu oshuu otoy erze profeta poruwo wɨshɨ hn ahakõrlo õr luke. 48Uje ahakõrlo uhulo ɨtsorz ich ɨmeheeych uje ahmũrlo uje olak poruwo wɨshɨ oshiyokõrkite. Wɨr oshuu õrkite hn ahakõrlo õr luke. 49Ahakõrlo uhulo ɨtsorz heke Porrosht uje ich eykdeyo tatkite ɨm: “Tuu profeta hn apóstole olo otĩ̵r õr per oshuu õr nohmɨramo hn oloter yewo.”— 50Jesús tatɨm erze oso ɨm: —Olak hn erze yewo uje yesh õr ɨka ele ahle uje yok de lɨka, ich deeych yet nehe uje Porrosht sepyẽr oso hn olak dechɨ toy. Hn Porrosht chɨbɨte olak hnɨtew shɨ olak ɨtso uu olak poruwo wɨshɨ. Heke tokole ɨtso uje nos tukulo wɨr profeta wɨshɨ ĩ̵rmo tenit nehech ele ahle. 51Ese profeta porokkite webich osht iich otsɨɨ Abel. Wɨchɨ oshuu nehech terɨhɨ uu profeta uhurc osht uje iich otsɨɨ Zacarías. Ese Zacarías wɨchɨ uje wɨr oshuuhu wahacha templo ɨkɨch altar nẽr. Wɨchɨ altar owich uje otserũhu loshɨpo par uje oteeychãha Porrosht. Titɨm olak tuu ũrpa. Olak hn erze yewo uje ode lɨka, Porrosht chɨbɨte olak hnɨtew shɨ olak ɨtso olak poruwo wɨshɨ heke tokole ɨtso uje tukulo erze profeta. 52Ich yarhakpa par olak nehe uje ahakorãhalo oso waa ley waa je Moisés chichewkite. Olak ɨbiyo shɨ par ahakorãhalo õr Porrosht ahwoso per olak ahakõrlo shɨ ɨtso uje bolilo yabe par uje ontɨlo oso par uje ye odɨraha Porrosht ahwospe. Ye ahmũrlo uje amsahalo par olak Porrosht aabo hn ontɨlo erze uje sehe omasaha par Porrosht aabo.— 53Uje Jesús sehe tokolɨhɨ õr ehet hn erze hnakɨrbo uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite hn erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo ich ochesdelo. Ɨchii oshiyokos Jesús otatɨm ɨre kuche kɨhniya shɨchish oshuu ɨtso uje sehe odɨraha. 54Sehe oduhu Jesús nãha lahwotɨk par uje õr denunsya ɨre nehe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\