LUCAS 13

1Eseekite uje shiyehe wɨchɨ deeych hn hnakɨrbo nohmɨramo odechɨ oso õr ahɨr uje otatɨm Jesús uje Pilato shuu oshuu hnakɨrboni. Wɨr israel yewo uje otoy uje odebuhu ese hnɨmich Galilea. Uje ehn oshuu loshɨpo par uje oteeychãha Porrosht hn ohyerptoso otaachĩ̵hɨchɨs hn oshuu erze hnakɨrbo oshuu otoy. Õr armɨtsɨ noshãha erze loshɨpo armɨtsɨ eeych uje oshɨm Porrosht. 2Jesús tatɨm õr ɨm: —¿Je ebɨtɨlo uje wɨr ma oshiyokõr mɨhnũwo je nos wɨr erze oso yewo uje odebuhu Galilea heke erze ohyerptoso oshuu õr oshuu otoy oshuu ɨtsorz? 3Titɨm olak uje ye oniyokõr ma mɨhnũwo je erze oso yewope. Hn olak ɨtspo heke ma om uhu olak aho chuuna uje ahakõrlo mɨhnũwo. Moymlo erze olak ɨluu mɨhnũ hn ahakõrlo uje om uje Porrosht sahmũ'r. Kɨmɨjɨ ye ahakõrlo uhulo ɨtsorz ich tyenɨj nos etĩ̵rlo urhuta bahluta ehet nehe.— 4Jesús tatɨm õr ɨm: —¿Je ebɨtɨlo uje erze uje õr dyes y osho ich oshiyokõr ma kuche mɨhnũwo je erze yewo uje odebuhu dɨt Jerusalén heke uje otĩ̵r dɨt Siloé hn ese pwertɨt dich kayɨhɨ õr eeych hn shuu õr shuu otoy? 5Titɨm olak uje ye oniyokõr ma mɨhnũwo je erze yewo uje odebuhu Jerusalén. Nos õr ɨtsye. Hn olak ɨtspo heke ma om uhu olak aho chuuna uje ahakõrlo mɨhnũwo. Moymlo erze olak ɨluu mɨhnũ hn ahakõrlo uje Porrosht sahmũr. Kɨmɨjɨ ye ahakõrlo uhulo ɨtsorz ich tyenɨj nos etĩ̵rlo urhuta bahluta ehet nehe.— 6Jesús sɨteẽta tatɨm õr ɨm: —Hnakɨrbich dekite uje chukwẽr pohorrza waa je ich otsɨɨ higuera ɨr shakɨrrza ehet. Uje terɨhɨ ɨshɨrĩt hn hno tĩ̵r teychɨm kɨmɨjɨ ee chɨhɨ. Uje chish asa pohorrza ich nĩhyok ye eerĩ̵rsh 7heke ese yɨnsɨrc tatɨm ese debich uje tɨbey shakɨrrza ɨm: “Ich tre ãyo shish tɨtĩ̵r tish asa pohorrza hn ich ye ee chɨhɨpe. Ahlo asa pohorrza. Ye ompe uje shɨ dechɨ shakɨrrza ehet.” 8Ese uje tɨbey wate nensɨrc shakɨrrza tatɨm ɨre ɨm: “Pɨnsɨrc, hap moymɨhɨ par ãyt yet. Tuu lɨka hnɨmich koota hn tɨbɨte wõjo iche. 9Yeychɨm ese ãyt yet nehe kɨmɨjɨ ee chɨhɨ. Kɨmɨjɨ chɨhɨ ich om, per kɨmɨjɨ ye chɨhɨ nehe ich tokohlo.”— 10Eseekite uje ich terɨhɨ sabta hn Jesús shiyokorãha oso sinagoga ehet. 11Tɨmcharrza dechɨ oso õr ehet dyes y osho ãyo uje ɨchɨbich mĩ̵hnt de ehet. Ich shuu narhak heke ye pwelpe par uje iyehet. Shish narhak. 12Uje Jesús umo asa tɨmcharrza hn tɨbii par uje shuu tĩ̵r wɨr oso õr ɨkɨch. Tatɨm ɨre ɨm: —Ich owa owich omɨke.— 13Chɨbɨte nahme asa tɨmcharrza eeych ɨchii iyehetshɨp hn wate teeychãha Porrosht. 14Ese õr bahlut uje tɨbey asa sinagoga sɨtak uje Jesús chukuta asa tɨmcharrza ese deeych uje otsakɨr. Tatɨm erze oso uje ode wate sinagoga ehet ɨm: —Shɨ daalo seys uje tyenɨj ochishew obiyo. Tyenɨj erẽtlo erze daalo uje ochish obiyo par uje wɨchɨ chukuta olak hn ye erẽtlo ese deeych uje otsakɨr par uje uhulo wɨchɨ chukuta olak.— 15Ɨrhĩch tatɨm ese õr bahlut hn erze yewo uje õr eyuwo ɨtsye ɨm: —Olak aho yũhursh. Shish eyuhulo olak wey hn olak borkɨ uje de dawich hn bolilo eylo wahacha awɨt par uje enyẽrlo ese deeych uje otsakɨr. 16Shɨ ɨtso asa tɨmcharrza. Wate ɨr porokkite uu Abraham lɨshɨ ɨtso olak pork wɨchɨ olak porokkite toy. Satanás shiyeru wate tɨmcharrzkite shuu narhak heke dyes y osho ãyo ich ye pwel sehetpe. ¿Ɨnaãpo ye ahmũrlope uje tiyuhu wate Satanás hme tuu owich om ese deeych uje otsakɨr?— 17Uje Jesús tatɨm õr shuu ɨtsorz ich nos shuu wɨr opook erze uje otsɨtak ɨre, per nos wɨr yewo uje odechɨ ich õr aylpa uje Jesús nos shiyokõr erze kuche uje ich ompa. 18Jesús tatɨm õr ɨm: —¿Tɨteẽta latɨkpo par tuu ɨmeheeych par olak uje Porrosht shiyokõr par tɨbey daabo? 19Shɨ ɨtso asa pohorrza eyhi ijeebe waa je iich otsɨɨ mostasa. Hnakɨrbich chukwerĩ̵hɨ ɨr shakɨrrza ehet hn kresa nehech shɨ ɨtso uu pohɨr deyo. Chɨpɨrme taãcha hn shiyokõr dewoho uke ehet.— 20Jesús tatɨm õrpo ɨm: —¿Keshɨ tɨteẽta latɨkpo ma par uje erahalo uje Porrosht shiyokõr par tɨbey daabo? 21Shɨ ɨtso asa pan eyhita waa je tɨmcharrza shuu ĩya ese erint par uje shiyokõr pan uje ich kɨhniya. Shɨ iyem nehech asa pan eyhita chũr lekɨtiyo ese erint ehet.— 22Eseekite uje Jesús tĩ̵r Jerusalén ich tĩ̵r wɨr duwo deyo hn ijaabo uje de dehet paho par uje sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso. 23Hnakɨrbich yet tatɨm Jesús ɨm: —Ɨrhĩche, ¿je shɨ õr arhaabo uje tyenɨj otĩ̵r Porrosht ahɨr nehe?— Jesús tatɨm õr ɨm: 24—Eyuhulo olak par uje amsahalo asa uhurrza waa je ehet ijaap. Titɨm olak uje okɨhniya õr prowa par omasaha per ye õr pwelpe. 25Deeych yet nehe uje ese pwertɨt yɨnsɨrc iyehet hn shiyeru dahuch ich olak tyenɨj shish alehelo ejwert hn tukulo asa pwert uhurrza hn shish atɨmlo on: “Ɨrhĩche, etsẽr asa pwert uhurrza par uje oyomsaha ehet.” Per ɨre tyenɨj tatɨm olak ɨm: “Ye tɨkɨraha olak otiyo keshɨ olak ɨraãpo oso.” 26Heke ɨchii atɨmlo on: “Õryok oyaakɨhɨ ahɨrni hn oyoho. Ahakorãha oryõkni wahacha dɨt ehet.” 27Per ese ɨrhĩch tatɨm olak ɨm: “Ye tɨkɨraha olakpe je shɨ ãrlo ɨraãpo. Bolɨlo olak uje shish ahakõrlo uje mɨhnũwo.” 28Heke deeych yet nehe hn eyerhlo nehech aasɨlo olak potẽre uje amlo ese Abraham lɨshɨ hn Isaac lɨshɨ hn Jacob lɨshɨ hn nos wɨr profeta poruwo wɨshɨ uje ode wahacha Porrosht ahɨr per yewo odechɨ toy uje tyenɨj ochiyuhu olak ochɨbɨte olak ejwert. 29Porrosht tyenɨj shiyokõr õr ahamich dich par erze ɨr aabo wahacha poõrc nehe. Tyenɨj otãra ĩ̵rmo lekɨtiyo, otãra norte hn otãra sur hn otãra deeych warĩch hn otãra deeych yakaha hn otsakaha õr owich nemest wɨrc par uje otaakɨhɨ Porrosht ahɨr. 30Ẽrlo uje titɨm olak. Nohmɨramo odechɨ õr ehet nehe uje wɨr ye õr bahluwo petɨkni uje ode lɨka ĩ̵rmo per Porrosht tyenɨj chɨbɨte õr owich erze õr bahluwo õr ehet. Hn nohmɨramo odechɨ uje õr bahluwoho lɨka ɨrmõni per Porrosht tyenɨj chɨbɨte õr owich erze õr ehet uje ye õr bahluwope.— 31Eseekite hn hnakɨrbo nohmɨramo uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo otaachĩ̵hɨ Jesús ahɨr. Otatɨm ɨre otsɨɨ: —Atokolɨhɨ lɨka pork rey Herodes sehe duhu oduhu owa.— 32Jesús tatɨm õr ɨm: —Rey Herodes wɨchɨ shɨ ɨtso watsɨtsa pork shish shiyokõr uje mɨhnũwo. Bolɨlo atɨmlo ese rey Herodes on: “Ele ahle hn dechole yok shish tiyuhu erze demonyo hn tukuta erze uje õr permo. Uje ich terɨhɨ daalo tre ich tɨhna pɨbiyo.” 33Per ele deeych hn dechole hn dechol yet ich tyenɨj shish takaha tɨtĩ̵r dɨt Jerusalén pork shish tyenɨj profeta otooho Jerusalén.— 34Hn Jesús ɨm: —Titɨm olak uje ebuhulo dɨt Jerusalén shish tukulo erze profeta poruwo wɨshɨ uhulo otoy. Hn erze uje Porrosht shuu ohno otĩ̵r olak ich tukulo õrni uhulo otoy ẽrlo õr kojano po. Shish sehe tɨkɨbey olak ɨtso kokota uje tɨbey laabo shuu sakaha nahno uut per ye ahmũrlope. 35Ẽrlo uje titɨm olak. Erze olak ihyuwo tyenɨj moymlo nehe shɨ yesa. Titɨm olak je ich ye amɨlo yok nehe nehech athɨlo on: “Sehe oyuhu Porrosht diyuhu lahwoso omoho ese uje ɨr Ɨrhĩch shuu tɨrẽt.”—


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\