LUCAS 15

1Eseekite ich oso uje õr kobra nahnapso õr hnote par gobierno odechɨ Jesús ahɨr, hn wɨr odechɨ toy erze uje õr ɨluu mɨhnũ. Nos ochɨpeẽsa Jesús par otẽr uje tata. 2Wɨr odechɨ toy uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo hn erze uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite. Ye onahmũrpe uje erze yewo ochɨpeẽsa Jesús heke ochish majamich. Otata otsɨɨ: —Ese Jesús ich seta wɨr uje õr ɨluu mɨhnũ hn taakɨhɨ õr ahɨr.— 3Heke Jesús sɨteẽta kuchɨt tatɨm õr ɨm: 4—Kɨmɨjɨ olak yeẽk chɨhɨ uje ɨr obeje de syen hn yata pyerte heke shɨ iimɨhɨ wahacha aach wɨr noventa y nueve hn hno chukwi asa yata. Tyenɨj chukwi nehech chish. 5Uje chish ich aylpa. Sem hn ĩhyok hnoy 6seya dahuch. Uje taachĩ̵hɨ dahuch hn shuu wɨr nahĩ̵re otakɨsho lawich hn erze uje odebuhu ihyuch ahɨr hn tatɨm õr ɨm: “Tishɨkɨ waa yok obejɨta waa je pyertɨke. Sehe tuu olak ayla toy.” 7Titɨm olak ich tuu ũrpa. Shɨ ɨtso ese hnakɨrbich uje ɨr obejɨta pyerte per chish heke ich ayla, ich ɨtso erze uje ode wahacha poõrc. Õr ayla uje ele hnɨmich nohmet de uje ɨr ɨluu mɨhnũ per shuu dehet chuuna uje shiyokõr mɨhnũwo hn iim hn masaha par Porrosht aap, per erze uje ode wahacha poõrc ye õr aylɨhɨpe erze noventa y nueve uje ochɨbɨte uje õr ɨluu om heke õr ɨre ye oduhu laho nuunape uje oshiyokõr mɨhnũwo.— 8Jesús sɨteẽta kuchɨt yet ɨm: —Shɨ tɨbɨte kɨmɨjɨ tɨmcharrza peychpor chɨhɨ dye uje debichpa hn sohmata pyerte ich tyenɨj sẽru nampyont par uje chukwi. Sarz dahuch hn chukwi nehech chish. 9Uje chishɨke hn shuu wɨr nahĩ̵re otakɨsho lawich hn erze uje odebuhu ɨr ihyuch ahɨr hn tatɨm õr ɨm: “Tishɨkɨ asa peychporrza waa je pyertɨke. Sehe tuu olak ayla toy.”— 10Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak ich tuu ũrpa. Shɨ ɨtso uje asa tɨmcharrza ayla ich shɨ ɨtso wahacha poõrc uje yeẽk chɨhɨ ele ĩ̵rmo uje shuu dehet chuuna uje shiyokõr mɨhnũwo hn iim par uje shiyokõr uje Porrosht sahmũr ich wɨr õr ayla erze Porrosht ɨr anjele.— 11Jesús sɨteẽta tatɨm õr ɨm: —Hnakɨrbich dekite uje aabo õr osiyer. 12Uu ijɨt yet uje ma shakɨr tatɨm deych ɨm: “Papa, sehe tuu ehek erze owa asujãro hn asɨm yok yewo, pork wɨr par yok nehe.” Heke õr deych sehek lasujãro hn ɨshɨm õr. 13Eseekite uje deeych yet hn ɨr ijɨt shakaharc nos chish wɨrye ɨr kushjãro hn hno tokolɨhɨchɨs tĩ̵r hnɨmich kɨnehẽt uje ich dukuhla. Uje de hnɨmich kɨnehẽt ich shiyokõr uje ich mɨhnũwo nehech nos sɨhna ɨr hnote. 14Uje nos sɨhna ɨr hnote hn sewɨt dich ihnɨmichɨhɨ lekɨtiyo ese hnɨmich kɨnehẽt. Ɨchii iyuwo sẽhi ɨre 15heke hno chish obiyoho wahacha. Ɨr yɨnsɨrc ɨshɨm ɨbich shɨ par ɨshɨm poohle olja ee wahacha ɨr aach. 16Ɨre sehe duhu lejɨta yeno erze olja ee uje poohle tew per ye latɨk dosɨm ɨre. 17Uje ich deeych yet hn shuu deyuwo tɨsĩ̵r ɨm: “Wahacha papa ihyuch ich oposo wɨshɨ kɨhniya par nos wɨr ɨbiyo otew nehech otsatso hn shish dechɨ per yok shɨ yok de lɨka heke yesh piyuwo sẽhi yok. 18Ma om takaha takaashpo tɨtĩ̵r papa ihyuch. Tyenɨj titɨm papa too: Papa, ich mɨhnĩ̵kpa uje tiyokõr uje Porrosht ye nahmũrpe hn mɨhnĩ̵kpa uje tiyokõr uje ye ahmũrpe. 19Ye ompe uje ebii yok on: Owa pijɨt. Shɨ asɨm yok obiyo. Uhu yok ɨlo erze yewo uje ochish ebiyo.” 20Eseekite uje yuwɨrke shuu deyuwo tɨsĩ̵r hn iyehetɨhɨchɨs hno tĩ̵r ɨr deych ihyuch. Uje ehn de dukuhla hn ɨr deych umo ɨre. Chuuna uje dosuhlaap hn uushɨ dalehe arhĩch. Chishew, seta hn chuku ur. 21Hn tatɨm deych ɨm: “Papa, tiyokõr mɨhnĩ̵kpa uje Porrosht ye nahmũrpe, hn tiyokõr mɨhnĩ̵kpa uje ye ahmũrpe. Ich ye ompe uje ebii yok on: Owa pijɨt.” 22Per ɨr deych tatɨm wɨr debiyo ɨm: “Ohwĩ̵lo shɨchish erze õr ɨshuwo uje ich ma ɨhĩ̵rtso par uje uhulo nonãha. Emchahalo ohmartɨta ɨr hmata hn uhulo terɨhɨ deriho.” 23Hn tatɨm wɨr debiyo ɨm: “Ohwĩ̵lo wõjɨta ijaabta waa je uhulo sohlhna par otew. Tukulo hn yiyokõrlo õr ahamich dich 24pork ele pijɨt shɨ ɨtso uje toni per ɨkpo. Shɨ ɨtso uje pyertni per tishpo.” Ɨchii oshiyokõr ese õr ahamich dich. 25Eseekite uje ehn oshiyokõr ese õr ahamich hn ese ɨr ijɨt bahlut shɨ chishew obiyoho wahacha shakɨrrza ehet. Uje cheeshpo ta par taachĩ̵hɨ dahuch ahɨr hn chunt erze musika uje oteeychɨ hn oshiyokõr weyla. 26Uje taãchaka hn tɨbii ese uje chish obiyohochɨs hn tatɨm ɨm: “¿Latɨkpo ese uje tokolɨhɨ lɨka?” 27Wɨchɨ tatɨm ɨm: “Eshɨbich taãchaka, hn eych shuu wõjɨta ijaabta uje sohla hn oshiyokõr ɨr ahamich pork eshɨbich cheeshpo hn ich owich om.” 28Ese ɨr ijɨt bahlut ɨchii chesdelo. Ye nahmũr masaha ese õr ahamichpe, heke ɨr deych tokolɨhɨ pwert ehet hn sapur ɨre pork sehe duhu masaha ese õr ahamich. 29Tatɨm ɨr deych ɨm: “Eraha uje ich ãyo wɨshɨ kɨhniya uje tishew obiyoho owa shakɨrrza ehet. Shish tiyokõr uje atɨm yok per yelɨj asɨm yok hnii wecheke ijaap par uje tuu hn tiyokõr õr ahamich par uje pihyẽro otaak. 30Ele ahle hn ese eyjɨt uje sɨhna erze owa hnotni ɨshɨm erze tɨmcher yɨtor ich taachĩ̵hɨ lɨka hn uhu oshuu ese wõjɨt ijaabɨt uje sohla hn uhu oshiyokõr õr ahamich.” 31Ɨr deych tatɨm ese deyjɨt bahlut ɨm: “Pijɨte, owa shish owa de lɨka pahɨr. Nos wɨr pishujãro wɨr par owa. 32Ma om uje yiyokõr lɨka õr ahamich par uje eyok aylpa pork ele eshɨbich shɨ ɨtso uje toni per ɨkpo. Wɨchɨ shɨ ɨtso uje pyertni per ich yishpo.”—


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\