LUCAS 16

1Eseekite hn Jesús tatɨm wɨr dakɨle ɨm: —Hnakɨrbich dekite uje ɨrhĩch dich. Chɨbɨte debich par nos tɨbey wɨr ɨr kushjãro. Deeych yet hn yewo otatɨm ɨr yɨnsɨrc otsɨɨ: “Wɨchɨ ye niyokõr erze ebiyope uje atɨm. Shuu nos tokole mɨhnũwo.” 2Uje tẽr wɨr õr ahwoso oshuu ɨtsorz hn tɨbii ese debich. Tatɨm ɨm: “Tukunt uje otata owa. Atɨm yok uje ahakorĩ̵hɨ wahacha. Tyenɨj tuu atokole pork ye ahakõr pɨbiyope uhu om.” 3Ɨr ɨbich ehet chiilehet ɨm: “¿Keshɨ tyenɨj tiyokõr latɨkpo pork pɨnsɨrc chiyuhu yokɨhɨ wɨr pɨbiyo? Ich ye pukũrbɨrsh par uje tish obiyoho shakɨrrza ehet, hn ich tɨkɨpookpa uje tapur õr poso. 4Tɨkɨraha uje tyenɨj tiyokõr uje tɨkitokolɨhɨ wɨchɨ pɨbich par uje oso oshuu tiyakaha lahuwo.” 5Ese ɨr ɨbich nos tɨbii nohmɨr nohmɨr erze uje õr hnɨtew de ɨr yɨnsɨrc. Tatɨm ese hnakɨrbich webich osht ɨm: “¿Owa hnɨtew terɨhɨ latɨkpo uje de pɨnsɨrc?” 6Hn tatɨm ɨm: “Yok hnɨtew de dyes y seys tambor aseyte olivo.” Umo ɨm: “Akɨr shɨchish. Owa hnɨtewta de lɨka hutɨta. Atsew ebɨte shɨ osho tambor aseyte olivo.” 7Tatɨm ese yet ɨm: “¿Owa hnɨtew terɨhɨ latɨkpo?” Hn wɨchɨ tatɨm ɨm: “Yok hnɨtewta mil kotsɨrbo erze trigo.” Ɨshɨm hutɨta hn ɨm: “Atsew ebɨte shɨ osho syento kotsɨrbo erze trigo.” 8Esee hn ɨr yɨnsɨrc tatɨm ɨm: “Ich erahapa uje ehnyẽr oso par uje tokole om par owa.”— Jesús tatɨm dakɨle ɨm: —Erze uje ye õr Porrosht aabope ich ma ochɨraha uje tyenɨj oshiyokõr par uje tokole ma om par õr ɨre lɨka ĩ̵rmo mahn erze Porrosht aabo yẽrɨj odɨraha uje tyenɨj oshiyokõr par uje tokole ma om par õr ɨre nehe.— 9Jesús tatɨm dakɨle ɨm: —Titɨm olak tuu ũrpa. Tyenɨj asɨm yeẽk olak kushjãro par uje wɨr ochii olak nahɨrẽhe, hn uje asujãro yuwɨrke hn atɨ etĩ̵r poõrc hn wɨr odalehe olak arhĩch. 10Ese uje chish obiyo pɨkaap hn shiyokõr debiyo ich ɨhĩ̵rtso heke uje ɨr ɨbiyo kɨhniya de ich shish shiyokõr uje ich om. Per kɨmɨjɨ chish obiyo pɨkaap hn shiyokõr mĩ̵hnɨk heke uje ɨr ɨbiyo ich kɨhniya ich shish shiyokõr mɨhnũwo. 11Heke olak kɨmɨjɨ ye ahakõrlo erze uje Porrosht ɨshɨm olak uje de nãhu ĩ̵rmo par uje ahakõrlo uje ɨre sahmũr hn ye ahakõrlope, ich Porrosht ye dosɨm olak kushjãro uje yelɨj nɨhna ɨre uje tãra poõrc par uje abeylo. 12Kɨmɨjɨ ye abeylpe erze yet ɨr kushjãro, nĩhyok yet uje ɨshɨm olak kuchɨt shɨ par olak. 13Ye ompe uje yeẽk shuu nensɨro õr osiyer. Tyenɨj tokole uje sɨtak yet hn sahmũr yet o kɨmɨjɨ shuu yet ma dich hn shuu yet ye jukur. Heke uje enahalo olak par erzlo hnote ich ye olak pwele uje enahalo olak par ahakõrlo Porrosht ɨr ɨbiyo.— 14Eseekite hn erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo ich ma otsahmũr hnote. Nos ochunt uje Jesús tata shuu ɨtsorz hn ochiyuhu lahwoso mɨhnuwõho ɨre. 15Jesús tatɨm õr ɨm: —Olak ahakõrlo kuche par uje uhulo wɨr oso ochɨbɨte uje olak ɨluu ich om per Porrosht chɨraha olak aho. Erze uje oso ochɨbɨte uje ich ɨhĩ̵rtso, wɨr par Porrosht ich mɨhnĩ̵kpa. 16Erze uje Moisés lɨshɨ chichew hn erze uje profeta poruwo wɨshɨ ochichew wɨr uje oso otsanɨmɨrãha nehech Juan taãcha. Ele ahle hn otatɨm õr erze õr ahwoso oomo uje Porrosht shiyokõr par tɨbey daabo. Nos wɨr õr ɨre ochiyuhu ɨre par uje omasaha. 17Oso ye õr pwelpe otsɨhna poõrc hn otsɨhna hnɨmich hn ich ma kwestpa par uje oshuu Porrosht ley poshɨk hnii pɨkaap. 18Uje yeẽk iim nerãhta hn ĩhi yata ahɨr ich torãha nerãhta. Hn uje yeẽk chishew asa tɨmcharrza uje abich iim wɨchɨ torãha.— 19Eseekite hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Hnakɨrbich dekite ɨrhĩ̵ch dich. Ɨr ɨshuwo ich ɨhĩ̵rts pisho uje ich debich, kolor lila. Kal deeych uje taak ich ɨr poso ɨhĩ̵rtso shɨ ɨtso uje oshiyokõr õr ahamich. 20Hnakɨrbich yet dechɨ toy losuhlaap. Wɨchɨ iich otsɨɨ Lázaro. Chiĩye tãra lekɨtiyo ɨr yũhurrza. Shish yeẽk hnoy ɨre chɨbɨte ese ɨrhĩ̵ch dich patikɨt uhurrza hn shɨ sakahachɨs. 21Sehe tew ese ɨrhĩ̵ch dich poso ukulo uje tãra nemest eeych kayɨhɨ hnɨmich. Poyto otĩ̵r ɨre otubuhu erze chiĩye. 22Deeych yetkite hn ese hnakɨrbich uje losuhlaap ich toy. Porrosht ɨr anjele ohnoy ɨr ɨchɨbich otseya wahacha paraíso uje Abraham lɨshɨ ɨchɨbich de. Ese ɨrhĩ̵ch dich toyto hn ohnoy ochihitsɨm. 23Uje ehn ese ɨrhĩ̵ch dich dechɨ ese owich uje ich dospa hn seem deheta umo Abraham lɨshɨ hõr Lázaro lɨshɨ õyye. 24Ese ɨrhĩ̵ch dich tɨbich ɨm: “Papa Abraham, osɨr yok lɨshɨ. Ich yok dospa. Uhu Lázaro laka nahmta ijaabta awɨt hn tõhwa dosɨm yok lɨshɨ par uje duhu pahãrc kɨɨs. Ich dospa ana jwekɨta ehet uje yok de.” 25Mahn Abraham tatɨm ese ɨrhĩ̵ch dich ɨm: “Pijɨte, owa eyucha uje ehn owa ɨkaha nãhu ɨrmõhna ich owa kushjãro de ich kɨhniya uje ich ɨhĩ̵rt pisho. Uje ehn owa owich omhna hn Lázaro ich dospa. Mahn ele ahle ich ɨre ehet kɨɨsɨhɨ lɨka hn owa ich dospa. 26Per ye shɨ esepe. Jotsɨt dich dechɨ eyok ehet heke ye õryok pwele oyɨtĩ̵r olakpe hn olak ye olak pwelpe uje etĩ̵rlo õryok.” 27Ese ɨrhĩ̵ch dich tatɨm Abraham ɨm: “Papa Abraham, kɨmɨjɨ ye owa pwele akashɨm yok lɨshɨ uhu ɨlorz, tapur owa par uje uhu Lázaro do tĩ̵r papa ihyuch. 28Pɨshɨbo odechɨ õr sinko. Uhu Lázaro tatɨm õr uje ele owich uje yok de ich dospa par uje ye otɨrẽt otĩ̵r lɨka.” 29Abraham tatɨm ɨm: “Erze hute uje Moisés lɨshɨ chichewkite hn uu profeta poruwo wɨshɨ ochichew de õr ahɨr par uje õr ler hn ochɨraha.” 30Ese ɨrhĩ̵ch dich ɨm: “Papa Abraham, yelɨj õr ler erze hute oluhu ɨlorz heke ma om uje topɨt ɨkpo hn tokolɨhɨ õr ɨkɨch hn tatɨm õr. Heke ochunt hn ochuuna uje oshiyokõr mɨhnũwo hn oym hn oshiyokõr uje om uje Porrosht sahmũr.” 31Per Abraham tatɨm ɨm: “Kɨmɨjɨ ye õr ler hn oniyokõr erze uje Moisés lɨshɨ chichewkite hn erze uje profeta poruwo wɨshɨ ochichew heke otsotiis ese topɨt ɨr ahwoso uje ɨkpo tãra ele owich hn hno tatɨm õr.”—


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\