LUCAS 18

1Eseekite hn Jesús shiyokorãha dakɨle par uje shish õr orar hn ye onoympe. Sɨteẽta õr poluuta. 2Tatɨm õr ɨm: —Jwe de dɨtkite uje ye tola Porroshtpe hn ye tola hnakɨrbope. 3Shiyehe wɨchɨ ese dɨt uje jwe de poluuta dechɨ toy. Yeẽk de uje shiyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ asa poluuta heke wate shish hno tĩ̵r jwe sapur ɨre par uje sehe duhu takashɨm ɨre. 4Per ese jwe ye takashɨm ɨrpe. Deeych yet nehe hn ehet chiilehet ɨm: “Ye tɨkɨtɨla Porroshtpe hn ye tɨkɨtɨla hnakɨrbope 5per asa poluuta shish shiyokos yok. Tyenɨj tɨnshii erze mɨhnũwo uje ese hnakɨrbich shiyokorĩ̵hɨ ɨre par uje ich ye shish tɨrẽt nehech duhu tiis puulo.”— 6Hn Jesús tatɨm dakɨle ɨm: —Ese jwe ye niyokõr debiyo ompe per ich uhurc hn ehet chiilehet par takashɨm asa poluuta. 7Porrosht wɨchɨ jwe uje shiyokõr debiyo om heke ma tyenɨj sosɨr erze uje chiihla õr par ɨr aabo. Deeych hn dɨhlak shish otsapur Porrosht heke ye Porrosht seem dɨhlt yetpe . 8Titɨm olak ich tuu ũrpa. Porrosht tyenɨj nɨshii shɨchish. Yok tokõra poõrzni. Uje takaashpo nehe ¿je oso ode hnɨmich uje ye olotiis yokpe? Shɨ õr arhaabo.— 9Eseekite hn Jesús sɨteẽta kuchɨt yetpo tatɨm erze oso uje onarim ɨre pork ochɨbɨte uje õr ɨluu om hn yewo õr ɨluu mɨhnũ. Tatɨm õr ɨm: 10—Hnakɨrbo õr osiyer ode uje ohno otĩ̵r templo patikɨt ehet par uje õr orar otsapur Porrosht. Uu yet ɨr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo hn uu yet wɨchɨ uje kobra nahnapso õr hnote par gobierno. 11Ese fariseo yet iyehet hn orar sapur Porrosht per shɨ narim ɨre ɨm: “Dii Porrosht, tɨkɨnshɨp owa uje yok ye yok ɨlo erze oso yewope. Wɨr shɨ otohɨr hn oshiyokõr uje mɨhnũwo hn otorãha nerẽhte. Tɨkɨnshɨp owa uje yok ye yok ɨlope ese hnakɨrbich uje kobra nahnapso õr hnote par gobierno. 12Do bese kal semana tokoym pobɨso par uje yok orar. Uje tekushu jõro hn tehek ehet tuu po dye hn tokosɨm owa nohmet. Hn hnote ɨtspo uje terz hn tehek ehet tuu po dye hn tokosɨm owa nohmata.” 13Per ese yet uje kobra nahnapso õr hnote par gobierno shɨ iyehe dukuhla. Ye teychɨm poõrzpe pork pook. Shɨ chiyuwa dele hnɨmich hn shuu derjorrza pork chuuna uje shiyokõr uje mɨhnũwo. Ɨre orar sapur Porrosht ɨm: “Porrosht, owa perdonar yok lɨshɨ pork tiyokõr uje mɨhnũwo.”— 14Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak ich tuu ũrpa. Ese hnakɨrbich uje kobra nahnapso õr hnote uje hno seyhi tĩ̵r dahuch ich nos Porrosht perdonarke erze ɨr kuche mɨhnũwo uje shiyokõr. Per ese fariseo yet uje narim ɨre ye Porrosht perdonar ɨrpe, pork nos wɨr erze uje onarim ɨre wɨr uje Porrosht ye duhu õr deyope. Per erze uje ye onarim ɨrpe wɨr uje Porrosht shuu õr deyo.— 15Eseekite hn ohnoy pɨkɨhnino ijaabo otseya õr Jesús par uje chɨbɨte nahme õr hu eeyo hn orar sapur Porrosht. Uje ɨr akɨle omo õr uje otɨrẽt hn otsontew õr. 16Per Jesús tɨbii wɨr erze pɨkɨhnino hn tatɨm wɨr dakɨle ɨm: —Moymlo wɨr pɨkɨhnino par uje shɨ otɨrẽt otĩ̵r yok. Ye ontɨlo õr pork Porrosht shuu oso omasaha par ɨr aabo erze uje ye olotiis ɨre ɨtso pɨkɨhnino uje ye olotiis õr ahwoso. 17Titɨm olak ich tuu ũrpa. Nos wɨr oso tyenɨj ye olotiis Porrosht shɨ õr ɨtso erze pɨkɨhnino par uje omasaha par Porrosht aabo. Kɨmɨjɨ ye oduhu ɨre ɨlo erze pɨkɨhnino ich yelɨj omasaha par Porrosht aabo.— 18Eseekite hn õr bahlut yet tatɨm Jesús ɨm: —Maestro, owa ich eluuta ompa. ¿Tuu yok ɨnaãpo par uje terz pɨkɨrĩt uje yelɨj nɨhna ɨre?— 19Jesús tatɨm ɨm: —¿Ɨnaãpo heke amo yok on: “Eluuta om”? Nĩhyok ye latɨk chɨhɨ uje ɨluuta om, shɨ Porrosht sohmɨra. 20Eraha asa ley uje Moisés chichewkite. Asa ley tata ɨm: “Ye orãha erãhta. Ye tuk oso. Ye ohɨr. Ye ehnyẽr jwe. Atɨla eych hn atɨla ata.”— 21Tatɨm Jesús ɨm: —Ehn yok pɨkɨhninaapni ɨchii yelɨj tiyokõr erze kuche.— 22Uje Jesús chunt uje wɨchɨ tatɨmke hn umo ɨm: —Kuchɨt nohmet yehele par uje tyenɨj ahakõr. Nos anuwãha wɨr owa kuche hn asɨm baho erze uje õr losuhlaabo. Ahakõr uhu ɨlorz ich owa kushjãro ɨhĩ̵rtso de wahacha poõrc nehe. Uje ahakõr uhu ɨlorz hn erẽt mẽya yok.— 23Uje ese hnakɨrbich chunt uje Jesús shuu ɨtsorzɨke ich dosdarakpa pork wɨchɨ ich ɨrhĩch dich. 24Jesús teychɨm ese hnakɨrbich uje ich dosdarak hn ɨm: —Ich kwestpa erze ɨhĩ̵r deyo omasaha par Porrosht aabo. 25Ich ye kameylo pwele masaha asa awujɨta ontape. Erze ɨhĩ̵r deyo õr ɨtspo ye õr pwele omasaha par Porrosht aabo.— 26Erze uje odechɨ ochunt uje Jesús shuu ɨtsorzɨke hn otsɨɨ: —Kɨmɨjɨ ye wɨchɨ ɨrhĩch dich pwele par uje taachĩ̵hɨ Porrosht ahɨr ich nĩhyok oso uje õr pwele otaachĩ̵hɨ wahacha nehe.— 27Jesús tatɨm õr ɨm: —Oso ye õr pwele oshiyokõr oshuu ɨtsorz per Porrosht pwele shuu omasaha par ɨr aabo.— 28Pedro tatɨm ɨre ɨm: —Ɨrhĩche, nos oyukwim õryok kushjãroni par uje oyukwĩya owa. ¿Latɨk chɨhɨ par õryok nehe?— 29Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak ich tuu ũrpa. Nos wɨr erze uje oym dahuch hn oym nerãhta hn oym leshɨbo hn oym nanɨme hn oym deych hn oym data hn oym deyjo shɨ par oshiyokõr Porrosht ɨbiyo 30wɨr uje Porrosht ɨshɨm õr kushjãro shuu kɨhnipa hn takashɨm õr. Deeych yet nehe uje ĩ̵rmo sɨhna ɨre wɨr shish õr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre.— 31Eseekite hn Jesús chiyuhu wɨr dakɨle uje õr dose erze oso õr ehet par uje hnoy õr hn keytker õr. Tatɨm õr ɨm: —Yok tokõra poõrzni. Ele ahle yukulo yɨtĩ̵rlo dɨt Jerusalén. Uje yaachĩ̵hɨlo wahacha nehe ich tyenɨj yakaha erze uje profeta poruwo wɨshɨ ochichewkite. 32Tyenɨj pɨhnapso oshɨm yok dihip kɨnãho hn wɨr oloter yok, ochiyuhu lahwoso mɨhnuwõho yok hn otɨtɨrãha yok. 33Tyenɨj otsepyẽr yok ochĩ̵ra yok shɨkote hn ich uhurc oshuu yok oshuu tɨkɨtɨ. Per je daalo tre nehe hn yok ɨkpo.— 34Erze ɨr akɨle ye odɨrehepe uje tatɨm õr pork Porrosht ye duhu odɨrehepe uje Jesús tata shuu ɨtsorz. Par õr ɨre ich ye ɨmeheeychpe. 35Eseekite uje Jesús hõr dakɨle ich ta par otaachĩ̵hɨ dɨt Jericó hn hnakɨrbich dechɨ uje olɨbɨk. Shɨ sakaha dehet wɨrc sapur õr hnote. 36Uje chunt erze oso okɨhniya uje ochɨkãha dehet hn tatɨm õr ɨm: —¿Latɨkpo ese uje tokole?— 37Otatɨm ɨre otsɨɨ: —Wɨchɨ Jesús uu dɨt Nazaret osht. Yesh chɨkãhachɨs.— 38Ɨre tɨbich ɨm: —Jesús, owa uje ãra rey David lɨshɨ. Sehe tuu osɨr yok lɨshɨ.— 39Erze oso uje oyeebe ye onahmũrpe uje wɨchɨ tɨbich. Otatɨm ɨre otsɨɨ: —Apik. Ye uhu ɨlorz.— Per ɨre shish tɨbich ma ɨm: —Owa uje ãra owa porokkite rey David. Sehe tuu osɨr yok lɨshɨ.— 40Jesús iyehe hn tatɨm õr par uje shuu otõhwa. Uje taachĩ̵hɨ ahɨr hn Jesús tatɨm ɨre ɨm: 41—¿Sehe uhu tiyokõr latɨkɨhɨ owa?— Ese uje olɨbɨk tatɨm ɨre ɨm: —Ɨrhĩche, sehe tuu ekuta pɨle.— 42Jesús tatɨm ɨre ɨm: —Eychɨm lekɨtiyo. Shɨ pork ye otiis yok petɨkɨke heke owa owich om.— 43Ɨchii umo lekɨtiyo hn hno ĩya Jesús. Shish teeychãha Porrosht. Uje nos wɨr oso omo uje ɨtsorzɨke ich onɨhna Porrosht hn oteeychãha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\