LUCAS 19

1Eseekite hn Jesús masaha ese dɨt Jericó ɨchii chɨkãha ese dɨt ehet par uje tãr pɨt. 2Hnakɨrbich dechɨ uje ɨr iich otsɨɨ Zaqueo. Wɨchɨ ich ɨrhĩch dich. Wɨchɨ wɨr õr bahluwa erze uje õr kobra nahnapso õr hnote par gobierno. 3Ɨre ich sehe teychɨm Jesús. Sehe dɨraha keshɨ yeẽkpo per ɨre ye pwele nompe pork turkaappa. Ich oso oyuwe ɨre, 4heke uushɨ hno iyeebe dohɨr pohorrza hn iyem Jesús par uje teychɨm pork tyenɨj chɨkãhachɨs. 5Eseekite uje Jesús taachĩ̵hɨchɨs hn seem deheta hn tatɨm Zaqueo ɨm: —Zaqueo, ahnɨmich shɨchish pork tyenɨj tiyakaha ahuch ele deeych.— 6Heke ihnɨmich shɨchish. Ich aylpa hn umo Jesús ɨm: —Yuko yɨtĩ̵r pihyuch.— 7Nos wɨr oso omo uje Jesús ĩya Zaqueo hn erze oso okeytkẽrye otsaraãshi lahwoso ochinehnɨm Jesús otsɨɨ: —Wɨchɨ shɨ sakaha ese hnakɨrbich ihyuch uje shiyokõr mɨhnũwo.— 8Eseekite hn Zaqueo iyehet hn tatɨm Jesús ɨm: —Hmeychɨm Ɨrhĩche, tyenɨj tehek pishujãro ehet hn tokosɨm erze losuhlaabo, hn kɨmɨjɨ tokorha yeẽk kuchɨt ich tyenɨj tuu cheeshɨ kwatro bese ma.— 9Jesús tatɨm õr ɨm: —Ele ahle ich ɨr owich de Porrosht ahɨr pork ye dotiis Porroshtpe ɨtso ɨr porokkite Abraham lɨshɨ. 10Titɨm olak tuu ɨtsorz pork yok tokõra poõrzni hn takaãcha par uje tukwi erze uje oshiyokõr mɨhnũwo par uje ye otĩ̵r urhuta bahluta ehet nehe per tyenɨj tuu otĩ̵r Porrosht ahɨr.— 11Eseekite uje ehn otẽr uje Jesús tatɨm õr hn sɨteẽta kuche ma tatɨm õrpo pork ich ta par taachĩ̵hɨ dɨt Jerusalén hn erze oso ochɨbɨte uje Jesús tyenɨj masaha rey shɨchish par tɨbey israel oso. 12Tatɨm õr ɨm: —Hnakɨrbich dekite uje tyenɨj masaha par rey pork wɨchɨ rey ijɨt. Ɨre tyenɨj hno tĩ̵r wahacha hnɨmich yet par uje yet shuu masaha rey. Uje shuu masaha rey nehe ich tyenɨj cheeshpo tĩ̵r ɨr hnɨmich. 13Uje ese hnakɨrbich yahpaa dope tĩ̵r dɨt yet hn tɨbii wɨr debiyo uje õr dye par uje ɨshɨm õr hnote. Tatɨm õr ɨm: “Boylo erze hnote par uje erzlo ma hnote ich kɨhniya uje yok de dukuhla nehech takaashpo nehe.” 14Per eseekite hn ɨr ɨhnapso uje odechɨ dɨt ich otsɨtak ɨre. Heke oshuu hnakɨrbo yewo ohno par ochil ese hnakɨrbich ɨkɨch par uje wɨr otatɨm ese hnakɨrbich uje tyenɨj chɨbɨte uu yet par rey otsɨɨ: “Ye oyahmũr lɨkpe par uje masaha rey.” 15Per ese hnakɨrbich yet shish chɨbɨte wɨchɨ par uje masaha rey. Masaha rey heke cheeshpo tĩ̵r ɨre hnɨmich. Uje taachĩ̵hɨchɨs hn shuu otɨbii wɨr debiyo uje ɨshɨm õr hnotni par uje chɨraha keshɨ terɨhɨ latɨkpo uje õr ɨre otserz. 16Hnakɨrbich webich osht taãcha. Tatɨm ɨm: “Ɨrhĩche, uu owa hnote uje asɨm yokni shuu terz hnote yẽr dye bese ma.” 17Ese rey tatɨm ɨm: “Owa pɨbɨk uje ahakõr ompa. Ich ahakõr om uje asew pɨbiyo ẽra erze hnote arheebe heke tɨbɨte owa par uje abey duwo dye.” 18Hnakɨrbich yet taãcha. Tatɨm ɨm: “Ɨrhĩche, uu owa hnote uje asɨm yokni shuu terz hnote yẽr sinko bese ma.” 19Ese rey tatɨm ɨm: “Tyenɨj tɨbɨte owa par uje abey duwo sinko.” 20Uu hnakɨrbich yet taãcha. Tatɨm ɨm: “Ɨrhĩche, ele asew owa hnote. Shish tɨhmẽr tɨmchaha peywerza ehet 21pork yok ich tɨkɨtɨla owa. Owa hnakɨrbich ich elorza lata. Nos boy erze hnote uje wɨr otserz hn nos boy erze jõro ee uje ye ekwẽr petɨkni.” 22Ese rey tatɨm debich ɨm: “Owa eluuta mɨhnũ. Erze ahwoso uje atɨm yokɨke ich chɨbɨte orhõta uje ahakõr mĩ̵hnɨk. Eraha yok uje ich pɨlorza data pork takahi erze hnote uje wɨr otserz. Hn takahi erze jõro ee uje ye tukwẽrpe. 23¿Ɨnaãpo heke ye boy yok hnotpe par uje ebɨte wahacha mankɨt par uje shɨ tĩ̵r poorzĩ̵hɨchɨs par uje takaashpo nehe hn tiyuhu erze yok hnote ese mankɨt ehet ich ma kɨhniya?” 24Hn tatɨm erze yewo uje oyehe ahɨr ɨm: “Eyuhulo erze hnote hn asɨmlo ese uje serz hnote dye bese ma.” 25Per õr ɨre otatɨm otsɨɨ: “Ɨrhĩche, ye ompe. De ɨre ahɨr dye bese ma.” 26Ese rey tatɨm õr ɨm: “Titɨm olak ich tuu ũrpa. Ese uje kuche de ɨre ahɨr tyenɨj oshɨm wɨchɨ ma. Per ese uje ye ɨr kushjãro chɨhɨpe, shɨ pɨkaap uje de ɨre ahɨr wɨr uje tyenɨj tuu ochiyuhu.” 27Eseekite hn ese rey tatɨm õr ɨm: “Erze pɨmãho uje ye onahmũrpe par uje tomsaha rey, ohwĩ̵lo õr eylo õr pɨkɨch hn tukulo õr uhulo otoy.”— 28Eseekite uje Jesús sɨhna lahwoso nos tatɨm õr hn hno tĩ̵r dɨt Jerusalén. Ɨr akɨle oyehe nẽr. 29Duwo ijaabo uje iiyo otsɨɨ Betfagé hn Betania dechɨ wĩ̵rit wɨrc. Ese wĩ̵rit iich otsɨɨ Olivos. Uje Jesús ich ta par taachĩ̵hɨ erze duwo hn shuu dakɨle õr osiyer ohno. Tatɨm õr ɨm: 30—Bolɨlo etĩ̵rlo ese dɨt ijaabɨt uje dechɨ eyoklo ɨkɨch. Uje amsahalo ese dɨt ehet pɨkaap ich buritɨt dechɨ uje oshiyeru dehet wɨrc. Wɨchɨ yelɨj ononãha. Ehyulo wɨchɨ buritɨt kãrpta hn ohwĩ̵lo eya lɨklo. 31Kɨmɨjɨ yeẽk tatɨm olak ɨl: “¿Ɨnaãpo heke ehyulo ese buritɨt kãrpta?”, ich tyenɨj atɨmlo on: “Ɨrhĩch sehe duhu oyukwi.”— 32Erze ɨr akɨle ohno. Ochish ese buritɨt shɨ ɨtso uje tatɨm õrke. 33Uje ehn ochihu ese buritɨt hn ɨr yɨnsɨro otatɨm õr otsɨɨ: —¿Ɨnaãpo heke ehyulo ese buritɨt kãrpta?— 34Õr ɨre otatɨm õr otsɨɨ: —Ɨrhĩch sehe duhu oyukwi.— 35Ohnoy otseya Jesús. Ochɨbɨte lasuwo ese buritɨt eeych hn oshuu Jesús iyãha. 36Uje ehn Jesús chɨkãha ese dehet erze oso shish ochɨtiis lasuwo ese dehet hnɨmich uje tyenɨj Jesús chɨkãha oshuu ɨtso uje oshiyokorĩ̵hɨ rey. 37Uje ich ta par taachĩ̵hɨ wĩ̵rit eeych pisht uje iich otsɨɨ Olivos hn nos wɨr ɨr akɨle otɨbich. Ich õr aylpa. Onɨna Porrosht hn oteeychãha pork omo erze kuche uje Jesús shiyokõr ich kɨhniyani. Otɨbich otsɨɨ: 38—Porrosht chiyuhu lahwoso omoho ese rey uje shuu tɨrẽt tĩ̵r lɨka par uje shuu Porrosht ehet kɨɨsɨhɨ õryok. Oyɨna Porrosht uje de porĩt.— 39Eseekite hn erze hnakɨrbo nohmɨramo uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo odechɨ Jesús ahɨr. Otatɨm otsɨɨ: —Maestro, atɨm erze akɨle par uje ye odiilehet oduhu ɨlorz.— 40Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak. Kɨmɨjɨ ye odiilehet hn shɨ tyenɨj erze kojano tɨbich.— 41Uje ich ta par Jesús taachĩ̵hɨ ese dɨt Jerusalén hn umo ese dɨt hn yerh pork chɨraha uje mĩ̵hnɨk tyenɨj masaha erze dɨt oso nehe. 42Tata ɨm: —Ele ahle kɨmɨjɨ erze dɨt oso odɨraha ese uje tyenɨj shuu õr aho kɨɨs, per ye odɨrehepe. De uje sakɨs par uje ye õr pwele odɨrehepe. 43Deeych yet nehe hn erze õr ɨmãho tyenɨj oshuu iyũta chɨpeẽsa ese dɨt. Õr ɨre tyenɨj odechɨ iyũta pɨt par uje nos ochɨpeẽsa õr par uje nĩhyok yet pwele tokole dɨt ehet. 44Tyenɨj ochukus erze õr ihyuwo dɨt ehet oshuu kay. Erze kojano uje oshiyokõr õr ihyuwo ochĩ̵ra ye onoymɨhɨ latɨk uje de ye eeyo, hn otsɨhna erze oso uje odechɨ dɨt ehet. Nos oshiyokõr oshuu ɨtsorz pork erze dɨt oso ye odɨrehepe ese deeych uje tɨkɨrẽt par uje tekɨrɨhɨ õr.— 45Eseekite uje Jesús masaha templo patikɨt ehet ɨchii shuu wɨr otokolɨhɨchɨs erze uje ochiwãha kuche. 46Tatɨm õr ɨm: —Porrosht sole: “Wɨchɨ pihyuch dechɨ par uje oso omasaha hn õr orarɨhɨ hn otsapur yok” per olak uhulo wate ɨtso uu echɨko õr ihyuwo.— 47Kal deeych Jesús shish shiyokorãha oso asa templo patikɨt ehet, hn erze saserdote uu õr bahluwo hn erze yewo uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite hn erze õr bahluwo uje otɨbey dɨt õr ɨre sehe oduhu Jesús oduhu toy, 48per ye õr pwelpe par uje oshuu pork nos wɨr oso otẽr uje Jesús tata hn otsahmũr hn otola erze oso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\