LUCAS 2

1Eseekite hn ese romano oso õr bahlut pisht uje iich otsɨɨ Augusto chɨbɨte lahwoso par uje shuu nos otɨskẽr erze oso uje ode ɨr hnɨmo lekɨtiyo. 2Wɨchɨ shuu oshiyokõr ese senso ehn Cirenio gobernadorɨhɨ wahacha hnɨmich Siria. Wɨchɨ uu senso webich osht uje oshiyokõr. 3Nos wɨr oso uje ode lekɨtiyo tyenɨj ocheeshpo otĩ̵r ese dɨt uje õr poruwo wɨshɨ odekite par uje ochichew deeyo. 4Heke José tokolɨhɨ dɨt Nazaret uje dechɨ hnɨmich Galilea hn hno tĩ̵r wahacha Belén uje dechɨ hnɨmich Judea. Wɨchɨ uje ɨr porokkite rey David lɨshɨ shurẽhekite. 5Hõr María ohno otĩ̵r wahacha par uje ochichew deeyo. Wate hno ĩya ɨre pork ochɨbɨte lahwosni par uje tyenɨj õhyiye ahɨr nehe. Wate ich hmɨker. 6Uje ehn odechɨ Belenkite hn terɨhɨ María ɨshɨrĩt par uje sehe ijɨt shũrha. 7Hn ɨr ɨhɨrmɨt shũrha. Wate chɨpeẽsa ichakalar hn chɨbɨte ese pɨkɨhnint wõjo potɨpɨta pork ese owich uje ode shɨ par erze wõjo hn erze loshɨpo yewo. Shɨ otsakaha wahacha pork ye owich yetɨkɨsh par otsahla pwert ehet pork ich oso okɨhnipa. 8Eseekite hn hnakɨrbo odechɨ aach otɨbey erze obejɨ. Ich dɨhlak 9hn Porrosht ɨr anjel tokolɨhɨ õr ɨkɨch. Porrosht yokõrt chihit õr. Ich õr ebɨ yesh kãra. Ich otolpa. 10Ese anjel tatɨm õr ɨm: —Ye atɨlɨlo yok. Tokõhwa õr ahwoso ɨhĩ̵rtso par shuu nos wɨr oso õr aylpa. 11Ele dɨhlakɨke hn pɨkɨhnint shũrha wahacha ese dɨt uje rey David lɨshɨ shurẽhekite. Wɨchɨ pɨkɨhnint tyenɨj ɨshɨ oso õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. Wɨchɨ uu eyok Ɨrhĩch iich otsɨɨ Cristo. 12Uje ekwilo ese pɨkɨhnint ich erahalo uje wɨchɨ ɨre pork tyenɨj eshɨhɨlo wahacha shɨ tɨnɨmɨhɨ wõjo potɨpɨta ehet. Ich ochɨpeẽsa ɨr ichakalar.— 13Uje ese anjel tata shuu ɨtsorzɨke ɨchii wɨr anjele yewo otokolɨhɨ ɨr ahɨr ich okɨhnipa. Wɨr otãra wahacha poõrc. Shɨ oteeychãha Porrosht hn omo otsɨɨ: 14—Porrosht uje de wahacha poõrc ich dichpa. Nos wɨr oso uje odebuhu ĩ̵rmo uje Porrosht chiihla õr ich õr aho kɨɨs.— 15Eseekite uje erze anjele ohno ocheeshpo otĩ̵r poõrc hn erze hnakɨrbo okeytkẽrye otatɨmye otsɨɨ: —Yukulo yɨtĩ̵rlo wahacha dɨt Belén par uje yeychɨmlo ese uje Porrosht shuu ɨr anjel tatɨm eyokloko.— 16Ohno shɨchish hn ochish María wahacha hn José hn ese pɨkɨhnint uje shurhãka. Wɨchɨ tɨnɨmɨhɨ ese wõjo potɨpɨta ehet. 17Uje omo ese pɨkɨhnintɨke ɨchii otokole ohno otatɨm erze osoho lekɨtiyo erze uje anjel tatɨm õrkɨ ese pɨkɨhnint. 18Nos wɨr oso uje ochunt uje erze hnakɨrbo otata ich nos ochishlabe. 19Per asa María ye lɨkeype uje erze hnakɨrbo otata. Shish shuu deyuwo tɨsĩ̵r. 20Erze hnakɨrbo uje ehn ohno ocheeshpo otĩ̵r wahacha uje õr obejɨ de hn shish oteeychãha Porrosht otsɨɨ: —Porrosht wɨchɨ ich dich. Nos wɨr erze kuche uje yomloko shɨ ɨtso uje anjel tatɨm eyokloko.— 21Eseekite uje ich daalo osho hn ochɨbɨte ese pɨkɨhnint ɨr yarta waa je iich otsɨɨ sirkunsisyon. Hn ochɨkẽra ese pɨkɨhnint iich otsɨɨ Jesús pork uje ehn yahpaa María hmɨkerni hn ese anjel tatɨm ɨm: —Tyenɨj ekẽra iich on Jesús.— 22Eseekite hn terɨhɨ ɨshɨrĩt uje María tyenɨj masaha templo patikɨt ehet par shiyokõr uje erze ley tata uje Moisés chichewkite shɨ par erze tɨmcher uje õr ijo oshũrha. José hn María ohnoy ese pɨkɨhnint otseya wahacha templo ehet par oshɨm Jesús Porrosht. 23Porrosht ɨr ley tata shuu ɨtsorz ɨm: —Nos wɨr õr ɨhɨrmo ɨteẽto wɨr par Porrosht.— 24José hn María odechɨ templo patikɨt ehet. Otõhwa chɨpɨrme pork Porrosht ley tata uje tɨmcharrza uje ijɨt shũrha ich tyenɨj tõhwa ɨsɨso osiyer o kɨmɨjɨ paloma ijaabo osiyer par uje oshuu hn oshɨm Porrosht. 25Eseekite hn hnakɨrbich de wahacha Jerusalén uje iich otsɨɨ Simeón. Ese hnakɨrbich shish shiyokõr uje om hn teeychãha Porrosht. Wɨchɨ shɨ iyem par uje Cristo taãcha par takashɨm wɨr israel oso. Porrosht Ɨchɨbich de Simeón ahɨr. 26Porrosht Ɨchɨbich tatɨm ɨre par uje ye tope nehech umo Cristo uje Porrosht shuu tɨrẽt nehe. 27Porrosht Ɨchɨbich shuu ese Simeón hno tĩ̵r wahacha templo patikɨt ehet. Umo María hõr José uje ohnoy ese Jesús omasaha templo patikɨt ehetɨke par uje oshiyokõr uje ley tata shuu ɨtsorz. 28Simeón hno tĩ̵r õr. Chɨmiya ese pɨkɨhnint hn teeychãha Porrosht shuu ɨtsorz ɨm: 29—Ɨrhĩche, erze ahwoso ich yakaha uje atɨm yokni. Moym yok shɨ tɨkɨtɨ pork ich pehet kɨɨs. 30Ich tokomoko ese uje tyenɨj ɨshɨ õryok hnɨtewɨhɨ ahɨr. 31Shɨ owa uje ebɨte par uje nos oso ĩ̵rmo lekɨtiyo pwele ochɨraha Jesús.— 32Simeón tatɨm õr ɨm: —Ese pɨkɨhnint wɨchɨ shɨ ɨtso luu uje chihit dehet par uje erze dihip kɨnãho õr pwele otĩ̵r Porrosht ahɨr hn shuu erze israel oso õr deyo pork ese Ɨrhĩch shɨ tãra uu israel oso.— 33Uje Jesús deych hn data ochunt uje Simeón tata shuu ɨtsorzɨke ich ochishlabe. 34Simeón orar sapur Porrosht par uje sosɨr María hn José. Uje yuwɨrke hn tatɨm María waa Jesús lata ɨm: —Deeych yet nehe hn ese pɨkɨhnint tyenɨj shuu erze israel oso ich okɨhniya ye onahmũr ɨrpe hn shuu okɨhniya otsahmũr ɨre. Ese pɨkɨhnint wɨchɨ uje oso otata nehe uje ye onahmũrpe 35pork tyenɨj shuu ɨmehshɨp eeych uje õr aho yũhursh.— Hn Simeón tatɨm María ɨm: —Je deeych yet nehe ich eena uje shuu owa dospa shɨ ɨtso uje kɨskɨrehet masaha ehet.— 36Eseekite hn tɨmcharrza yata de wahacha waa je iich otsɨɨ Ana. Uu ɨr ɨbɨlɨshɨ iich otsɨɨ Fanuel. Wate profetyãr. Uu ɨr porokkite iich otsɨɨ Aser. Asa Ana ich ɨlarappa. Hõr labiitɨ odeye ahɨr shɨ syete ãyoni hn abiitɨ toy. 37Wate poluu nehech terɨhɨ oshenta y kwatro ãyo. Deeych hn dɨhlak shish dechɨ templo patikɨt ehet teeychãha Porrosht. Shish iim dabɨso par uje orar. 38Ehn Simeón dechɨ hn asa Ana taãcha. Ɨchii nɨnshɨp Porrosht hn tatɨm erze oso uje yesh oyem Cristoho wahacha Jerusalén ɨm: —Ese pɨkɨhnint wɨchɨ uje ɨshɨ eyok hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr nehe.— 39Eseekite uje ich nos oshiyokõr uje Porrosht ley tata shuu ɨtsorz hn María hõr José ocheeshpo otĩ̵r dahuch wahacha dɨt Nazaret uje dechɨ hnɨmich Galilea. 40Eseekite hn ese pɨkɨhnint neẽhechɨs hn ich ukurbosh. Ich eykdeyo hn shish Porrosht sosɨr ɨre. 41Eseekite kal ãyt ich Jesús lata hn lekũrc ohno otĩ̵r Jerusalén par ese õr ahamich uje iich otsɨɨ Pascua. 42Uje ich Jesús terɨhɨ dose ãyokite hn ĩya õr uje ohno otĩ̵r wahacha Jerusalén par ese õr ahamich pork wɨchɨ israel oso õr ɨluu. 43Uje ich yuwɨrke ese õr ahamich hn María hõr José ohno ocheeshpo otĩ̵r dahuch. Ese pɨkɨhnint Jesús sakaha wahacha Jerusalén per ye lata hn lekũrc odɨrehepe. 44Shɨ õr eyuwo tɨsĩ̵r otsɨɨ: —Kɨmɨjɨ wɨchɨ do nõya wɨr oso õr yewo uje oyeebe.— Heke odɨrkɨhɨ hnɨmich nehech deeych nohmɨra. Uje yɨlkashɨp ɨchii ochukuhu wɨr iiso õr ahɨr hn erze ɨr ihyẽre õr ahɨr toy. 45Ye odishpe heke ohno ocheeshpo otĩ̵r wahacha Jerusalén par uje ochukuhuchɨs. 46Ich daalo tre uje ochukwi hn ochishɨhɨ wahacha templo patikɨt ehet. Shɨ sakaha wɨr õr ehet erze hnakɨrbo uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite. Tẽr õr uje otata lahwoso hn sapur õr par uje sehe dɨraha. 47Nos wɨr õr ɨre uje otẽr Jesús ich ochishlabe pork ich eykdeyo. Chɨraha uje wɨr otata hn uje sehe odɨraha kuchɨt ich tatɨm õr ich shuu ũrpa. 48Uje lekũrc hn data omo ɨre ich ochishlabe. Lata tatɨm ɨm: —Pijɨte, ¿ɨnaãpo heke ye mẽya õryok petɨkhna uje oyɨtĩ̵r wahacha õryok ihyuch? Ekũrc hn yok yesh oyukwi owa. Õryok eyuwo tɨsĩ̵r kɨmɨjɨ kuchẽrk tew owahna.— 49Jesús tatɨm õr ɨm: —¿Ɨnaãpo heke ekwilo yok? ¿Je ye erahalope uje tyenɨj yok de lɨka Papa ihyuch?— 50Per õr ɨre ye odɨrehepe uje Jesús tatɨm õr. 51Eseekite hn Jesús hno cheeshpo ĩya õr otĩ̵r wahacha Nazaret. Nos shiyokõr uje lekũrc hn data otatɨm ɨre. Hn asa lata ich nos ye dɨkeype erze kuche uje tokolɨhɨ õr. 52Jesús krese. Ich ma berzak hn ich ma eykdeyo. Porrosht sahmũr uje Jesús shiyokõr. Nos wɨr oso otsahmũr toy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\