LUCAS 20

1Eseekite deeych yet uje ehn Jesús shiyokorãha wɨr oso templo patikɨt ehet tatɨm õr erze ahwoso oomo uje Porrosht shiyokõr par tɨbey daabo hn saserdote õr bahluwo otaãcha. Erze yewo uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite hn uu israel oso õr bahluwo õya õr toy. 2Otatɨm Jesús otsɨɨ: —¿Latɨk ukurbo uje de owa heke ahakõr uhu ɨtsorz? ¿Yeẽk dosɨm owa akɨrbo par ahakõr uhu ɨtsorz?— 3Jesús tatɨm õr ɨm: —Yok ɨtspo, sehe tuu atɨmlo yok 4yeẽkpo uje shuu Juan uu tohɨrm oso tɨrẽtni. ¿Je Porrosht duhu tɨrẽt o je hnakɨrbo oduhu tɨrẽt?— 5Õr ɨre ɨchii okeytkẽrye otsɨɨ: —Kɨmɨjɨ yitɨmlo ɨre uje Porrosht shuu tɨrẽt ich tyenɨj tatɨm eyoklo ɨm: “¿Ɨnaãpo heke otiislo Juan?” 6Kɨmɨjɨ yitɨmlo uje hnakɨrbo oshuu tɨrẽt ich nos erze oso oshuu eyok ochĩ̵ra eyok kojano po pork erze oso uje otẽr Jesús ochɨbɨte uje Juan wɨchɨ profetya uje Porrosht shuu tɨrẽt.— 7Heke õr ɨre otatɨm Jesús otsɨɨ: —Ye oyɨrahape ese Juan uu tohɨrm oso yeẽkpo uje shuu tɨrẽt.— 8Jesús tatɨm õr ɨm: —Yok ɨtspo, ye titɨm olakpe uje yeẽk ɨshɨm yok pukurbo par uje tiyokõr tuu ɨtsorz.— 9Eseekite uje ich yuwɨrke uje keytker õr hn sɨteẽta kuchɨt tatɨm erze oso yewo ɨm: —Hnakɨrbich dekite uje chukwer uva ɨr shakɨrrza ehet. Shuu yewo otsahla ɨr shakɨrrza hn tokolɨhɨchɨs hno tĩ̵r hnɨmich yet par uje sakahachɨs shuu osdeyo. 10Uje ich terɨhɨ jõro ɨshɨrĩt par uje ochekushu hn shuu debich hno tĩ̵r erze hnakɨrbo uje shuu otsahla ɨr shakɨrrzani par uje sehe duhu odosɨm ɨre uva yẽr par asa shakɨrrza bahat. Per erze hnakɨrbo otsepyẽr ese ɨr ɨbich hn oshuu hno cheeshɨ shɨ sɨhna nahme. Ye doy latɨk. 11Shuu debich yet hnopo. Wɨr otsepyẽr. Ye otola ɨrpe. Shɨ oshuu hno seyhi shɨ sɨhna nahme. Ye doy latɨk. 12Shuu debich yet hnopo. Wɨr otsepyẽr ɨre nehech oshiyokõr obɨlo. Otãra ochɨbɨte shakɨrrza ejwert. 13Eseekite hn ese shakɨrrza yɨnsɨrc ɨm: “¿Tiyokõr latɨkpo? Tuu pijɨt do uje ich tahmũrpa. Tyenɨj otola ɨre.” 14Uje erze hnakɨrbo omo uje tɨrẽt hn okeytkẽrye otsɨɨ: “Wɨchɨ uu shakɨrrza yɨnsɨrc ɨr ijɨt. Uje ɨr deych toy nehe ich asa shakɨrrza wate par ɨre. Ma om uje yuhulo yuhulo toy par uje ese ɨr hnɨmich ye par ɨrpe, shɨ par eyoklo.” 15Heke ochiyuhu ɨrehe asa shakɨrrza hn oshuu oshuu toy.— Jesús tatɨm erze oso ɨm: —¿Keshɨ dish latɨkpo ese shakɨrrza ɨr yɨnsɨrc? 16Tyenɨj taãcha hn nos shuu õr shuu otoy erze hnakɨrbo uje shuu otsahla wate ɨr shakɨrrzani hn ɨshɨm hnakɨrbo yewo par uje shuu otsahla.— Uje erze oso ochunt uje Jesús sɨteẽta shuu ɨtsorz hn otatɨm Jesús otsɨɨ: —Ye ompe uje erze oso uje otsahla shakɨrrza oshiyokõr oshuu ɨtso.— 17Jesús teychɨm pishɨ õr hn tatɨm õr ɨm: —¿Duhu ɨnaãpo erze uje de Porrosht ahwoso tata uje sɨteẽta Cristo shuu ɨtsorz?: "Erze uje oshiyokõr pwertɨt ochĩ̵ra kojano oym ese kojach nohmet. Ochɨbɨte uje ich ye jukur per uje uhurc ich ma bale je erze kojano yewo.“ 18Nos wɨr erze uje õr kayɨhɨ ese kojach eeych ich nos shuu õr dospa, per erze uje otsotiis yok wɨr shɨ õr ɨtso uje ese kojach kayɨhɨ õr eeyo hn ɨmehe õr.”— 19Erze saserdote uu õr bahluwo hn erze hnakɨrbo uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite sehe odishew Jesús shɨchish pork õr ɨre ochɨraha uje wɨchɨ sɨteẽta õr kuche shɨ sorzɨhɨ õr, per õr ɨre ye õr pwelpe oniyokõr latɨk pork ich otola erze oso. 20Erze saserdote õr bahluwo hn erze õr bahluwo yewo shish oshuu pahne otẽr Jesús kɨmɨjɨ nimehĩ lahwotɨk. Sehe õr denunsya ɨre hn odeya gobernador. Erze pahne ich õr ɨluu mɨhnũ per wɨr ochɨbɨte ɨre uje õr ɨluu ich om. 21Otatɨm Jesús otsɨɨ: —Maestro, oyɨraha uje shish ata uje ich om, hn shish ahakorãha oso uje ich om. Owa nos uhu wɨr oso õr ɨtsye. Ahakorãha erze oso uu Porrosht ɨr ɨluu ich uhu ũru. 22Sehe oyuhu atɨm õryok kɨmɨjɨ oyiyuwe ley uje oyoshɨ erze hnote uje ese romano oso õr bahlut pisht kobra o kɨmɨjɨ ye oyiyuwepe.— 23Jesús chɨraha uje wɨr õr aho yũhɨrsh hn tatɨm õr ɨm: 24—Owɨlo yok peychporrza nohmata.— Uje otsowa ɨre hn tatɨm õr ɨm: —¿Yeẽk ɨchɨbich chɨhɨ hn yeẽk iich chɨhɨ asa peychporrza?— Õr ɨre otatɨm otsɨɨ: —Romano oso õr bahlut pisht ɨchɨbich de hn ɨr iich depo uje iich otsɨɨ César.— 25Tatɨm õr ɨm: —Eshɨlo uje rey César sapur hn eshɨlo uje Porrosht sapur.— 26Jesús ye tata latɨk uje mĩ̵hnɨk erze oso õr ɨkɨch heke ye õr pwelpe par uje õr denunsya ɨre. Erze uje Jesús tata ich shuu ochishlabe heke ich otɨtshɨp. 27Eseekite hn hnakɨrbo yewo otĩ̵r Jesús uje õr ɨluuta iich otsɨɨ saduseo. Wɨr otsotiis uje oso tyenɨj õr ɨkpo nehe. Oshiyokõr ɨtso uje sehe odɨraha kuche. Otatɨm Jesús otsɨɨ: 28—Maestro, Moisés chichewkite uje hnakɨrbich chiileku per uje ehn yahpaa aabĩ̵rsh hn toy ich tyenɨj leshɨbich ĩhi asa dakaharza ahɨr par uje õr ijɨt tãra õr nehe par ese ɨr leshɨbich lɨshɨ uje toni. 29Hnakɨrbo ode õr syete. Õr leshɨbye. Uu webich osht chiilekukite ehn ye ɨr aabĩ̵rsh hn toy. 30Uu ɨr leshɨbich yet ĩhi dakaharza ahɨr ehn nĩhyok ye ɨr aabĩ̵rsh hn toy. 31Uu ɨr leshɨbich yet ĩhi dakaharza ahɨrpo hn nos wɨr õr leshɨbo yewo nohmɨr nohmɨr õhyi dakaharza ahɨrkite hn nos otoy per ye õr aabĩ̵rsh. 32Ich uhurc hn asa tɨmcharrza toyto. 33Uje topo õr ɨkpo nehe ich ¿yeẽkpo ich wate ɨr abey pork nos wɨr õr ɨre uje õr syete õhyi ahɨrkite?— 34Jesús tatɨm õr ɨm: —Ele ahle ahnũwo oso uje ode nãhu ĩ̵rmo hnakɨrbo hn tɨmcher õhyiye ahɨr, 35per erze uje Porrosht chiihla par uje õr ɨkpo nehe hn otĩ̵r ĩ̵rmo ahɨlt ich ye odiilekuhu wahachpe 36pork õr ɨre ich ye õr pwelpe otoypo pork shɨ õr ɨtso uu Porrosht ɨr anjele. Õr ɨkpo nehe par otĩ̵r wahacha pork wɨr õr Porrosht aabo. 37Uje Moisés teychɨm asa pohorrza ijaabta uje hũrekite hn shuu ɨmeheeych uje erze topo tyenɨj õr ɨkpo nehe. Porrosht dechɨ asa jwekɨta ehet hn Moisés tatɨm ɨre ɨm: “Ɨrhĩche, owa uu Abraham lɨshɨ ɨr Porrosht hn uu Isaac lɨshɨ ɨr Porrosht hn uu Jacob lɨshɨ ɨr Porrosht.” 38Porrosht wɨchɨ ye uu topo õr Porroshtpe. Wɨchɨ uu oso õr Porrosht uje õr ɨka. Par Porrosht ich nos wɨr oso õr ɨka pork õr ɨchɨbiyo shish de.— 39Hnakɨrbo nohmɨramo odechɨ uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite. Otatɨm Jesús otsɨɨ: —Maestro, ich oyahmũrpa erze uje atɨm õrke.— 40Per erze uje õr prowa ochukwi Jesús ɨluu ich otola otsapur par uje sehe odɨraha kuche. 41Eseekite hn Jesús tatɨm erze uje shish otsapur ɨre ɨm: —¿Ɨnaãpo heke otata uje Cristo tãra ɨr porokkite uu rey David? 42Ese rey David lɨshɨ chichewkite asa hutɨta uje iich otsɨɨ Salmo uje tata ɨm: “Uu Ɨrhĩch Porrosht tatɨm yok Ɨrhĩch Cristo sole: Akaha paãchta 43nehech tuu arãha amãho õr hnɨmich.” 44¿Ɨnaãpo heke rey David tata uje Cristo wɨchɨ ɨr Ɨrhĩch? Nos otata uje Cristo tãra ɨre.— 45Eseekite hn erze oso otẽr uje Jesús tatɨm wɨr dakɨle ɨm: 46—Abeylshɨp olak par uje ye wɨr onehnyẽr olak erze hnakɨrbo uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite. Wɨr otsahmũr uje odɨrkɨhɨ dɨt ehet uje oyãha lasuwo uje ich berzo hn ɨhĩ̵rtso ɨtso õr bahluwo õr ɨshuwo. Ich otsahmũr uje oso otsete õr uje ode dɨt ehet ɨtso uje õr bahluwo. Otsahmũr uje otsakaha erze õr bahluwo õr ɨbe eeych uje de sinagoga ehet. Uje otĩ̵r õr ahamich ich otsahmũr uje otsakaha erze õr bahluwo õr ɨbe eeyo. 47Ochenshaha erze poluu yesh õr ihyuwo õr ahɨr. Uje õr orar ich oshuu berzakpa par oshuu oso ochɨbɨte uje õr ɨluu ich om. Porrosht tyenɨj sepyẽr õr nehe shuu dospa.—


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\