LUCAS 22

1Eseekite ich yej terɨhɨ ese õr ahamich uje iich otsɨɨ Pascua uje otew pan uje ye eyhirãsh. 2Erze saserdote õr bahluwo hn erze uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite oshuu deyuwo tɨsĩ̵r par uje sehe oduhu Jesús oduhu toy. Ich otola erze oso uje otẽr Jesús heke ye õr pwele odishew ɨre oduhu ɨlorz. 3Eseekite hn Satanás masaha Judas ehet uje iich yet otsɨɨ Iscariote. Wɨchɨ Jesús akɨlak toy uje õr dose. 4Ɨre hno par uje keytker erze saserdote õr bahluwo hn erze yewo uje otɨbey templo õr bahluwo. Okeytkẽrye par uje ochɨraha uje wɨchɨ tyenɨj shiyokõr par uje ɨshɨm õr Jesús. 5Ich õr aylpa uje wɨchɨ sehe dosɨm õr Jesús. Otatɨm Judas par uje sehe odosɨm hnote. 6Ɨre sahmũr heke hno par uje iyem nehech chɨraha uje ye oso ochɨhɨ Jesús ahɨrpe par uje shuu ochishew Jesús. 7Eseekite ich terɨhɨ deeych webich osht uje otew pan uje ye eyhirãsh. Wɨchɨ deeych ich tyenɨj oshuu obeje ijaabo par oteeychãha Porrosht hn par uje otew par ese õr ahamich uje iich otsɨɨ Pascua. 8Jesús tatɨm Pedro hn Juan ɨm: —Bolɨlo enshiilo oposo par eyok par ese õr ahamich.— 9Õr ɨre otatɨm otsɨɨ: —¿Oyiyokorĩ̵hɨ ɨraãpo?— 10Jesús tatɨm õr ɨm: —Ẽrlo yok. Uje aachĩ̵hɨlo dɨt ebich hn amsahalo pɨkaap ich tyenɨj eshɨlo hnakɨrbich uje ihyõk kobɨt. Awɨt de ehet. Tyenɨj alehelo wɨchɨ nẽr nehech masaha pwert ehet. 11Atɨmlo ese pwertɨt ɨr yɨnsɨrc on: “Maestro sole: ¿Pwerttɨkɨhɨ par erze uje otekɨrɨhɨ owa? Ele dɨhlake hn yok hn pakɨle oyaakɨhɨ par ese õr ahamich.” 12Tyenɨj sowa olake ese pwertɨt dich uje de deshɨbich eeych. Nemest dechɨ hn õr ɨbe. Enshiilo erze oposohochɨs.— 13Ohno hn ochish ese pwertɨt shɨ ɨtso uje Jesús tatɨm õrke. Otsar oposo par ese õr ahamich Pascua. 14Eseekite uje ich terɨhɨ waa orta hn Jesús hõr wɨr apóstole nos otsakaha nemest wɨrc par uje otaak. 15Jesús tatɨm õr ɨm: —Ich osdeyo uje tiyem ele õr ahamich par uje takaakɨhɨ olak ahɨr uje ehn yahpaa oduhu yok oduhu tɨkɨtɨ. 16Titɨm olak uje ese õr ahamich wɨchɨ shɨ tɨteẽta uje tyenɨj tɨkɨtɨhɨ nos wɨr oso par uje tokoshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. Ye takaakɨhɨ ese õr ahamich yet nehe nehech Porrosht aabo otaachĩ̵hɨ ɨre ahɨr.— 17Jesús chishew basta hn nɨhne Porrosht hn ɨshɨm wɨr dakɨle ɨm: —Ehelo uhu olak nohmɨr nohmɨr. 18Titɨm olak uje ye tokoho nehe ese uva ɨr otich nehech Porrosht tɨbey daabo nehe.— 19Jesús chishew pan hn nɨhna Porrosht. Sehek hn ɨshɨm erze dakɨle hn tatɨm õr ɨm: —Nãhu yok pẽro uje tyenɨj tokosɨm yok oso par uje oshuu yok oshuu tɨkɨtɨ par tokoshɨ olak hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. Uje elɨlo ese pan shish ahakõrlo par uje olak eyucha yok.— 20Uje ich nos otaakɨke hn Jesús chishew asa basta shuu ɨtso uje shiyokõrke ɨm: —Asa uje de basta ehet wɨr shɨ ɨtso pahwoso ahlo uje titɨm olak par uje erahalo. Wate parmɨsta uje noshɨ uje tɨkɨtɨhɨ olak nehe.— 21Eseekite hn tatɨm õr ɨm: —Ẽrlo yok. Hnakɨrbich de lɨka uje tyenɨj chiwãha yok ɨshɨm yok erze oso uje õr ɨluu mɨhnũ. Hme de ele nemest eeych uje pɨhme de. 22Yok tokõra poõrzni. Ich tyenɨj yakaha erze Porrosht ahwoso uje chɨbɨte uje tyenɨj kuche mɨhnũwo masaha yok, per ich yarhakpa par ese hnakɨrbich uje ɨshɨm yok oso.— 23Ɨchii wɨr akɨle otatɨmye otsɨɨ: —¿Yeẽkpo ese uje tyenɨj chiwãha Jesús?— 24Eseekite hn Jesús akɨle oshiyokosye. Sehe odɨraha yeẽkpo uje ma dichɨhɨ õr ehet. 25Jesús tatɨm õr ɨm: —Erze dihipo õr rey ochɨpa erze oso uje ode õr hme, hn erze õr bahluwo otatɨm õr par uje otakashɨm õr per shɨ ochɨpa õr. 26Per olak ye ompe uje uhulo olak ɨtso erze reye. Ese uje sehe masaha par olak bahluwa tyenɨj ye narim ɨre. Tyenɨj duhu ɨre ɨlo pɨkɨhnint. Wɨchɨ shish tyenɨj takashɨm õr ɨtso uje ɨre ye dichpe. 27¿Yeẽkpo ese uje ich ma dich, je ese uje sakaha nemest wɨrc o je ese uje tõhwa oposo? Ese uje sakaha nemest wɨrc wɨchɨ ich ma dich, per hmeychɨm yok. Yok ɨtso ese uje tõhwa oposo pork yok de olak ahɨr ye par uje tɨkɨnãha olakpe, shɨ par uje takashɨm olak. 28Shish olak de pahɨr nehech ele ahle hn amɨlo uje erze oso sehe oduhu tiyokõr uje mĩ̵hnɨk. 29Porrosht chɨbɨte yok par uje tɨkɨbey ɨr aabo nehe heke tɨbɨte olak par uje abeylo õr toy. 30Heke uje tomsaha par rey hn akahalo pahɨr ese nemest wɨrc nehe hn aakɨhɨlo hn ehelo. Tyenɨj akahalo erze õr ɨbe eeyo toy par uje olak jwe par uje tyenɨj eychɨmlo erze israel oso õr wee uje õr dose kɨmɨjɨ oniyokõr uje mĩ̵hnɨk o kɨmɨjɨ ye oniyokõrpe.— 31Eseekite hn Jesús tatɨm Simón Pedro ɨm: —Simón, hmeychɨm. Satanás sapur Porrosht par uje nos prowa olaklo kɨmɨjɨ ahakõrlo uje mĩ̵hnɨk shuu olak ɨtso uje ochishɨt trigo par uje ochiyuhu erze uje mɨhnũwo uje de ehet. 32Per yok orarkɨ tapur Porrosht par uje takashɨm owa par uje shish ye otiis yok. Uje eeshpo ahakõr uje tahmũr ich etĩ̵r erze eshɨbo par uje akashɨm õr par uje oniyokõrpo uje tahmũr.— 33Simón tatɨm ɨm: —Ɨrhĩche, kɨmɨjɨ etĩ̵r karsel ehet ich tyenɨj tokõya owa hn kɨmɨjɨ atɨ ich tyenɨj tɨkɨtɨ toy.— 34Jesús tatɨm Pedro ɨm: —Titɨm owa uje ese deeych huta ehn yahpaa kokot yerh ich ata yoke uje ye eraha yokpe tre bese.— 35Eseekite hn Jesús tatɨm dakɨle ɨm: —Uje tuu bolɨlo anɨmɨrãhalo Porrosht ahwosni titɨm olak par uje ye bolilo borson par emchahalo olak ɨshujãro ehet hn ye bolilo hnote hn ye bolilo olak erihyo. ¿Je olak nesita kuche uje nihyokĩ̵hɨ olak ahɨrni?— Otatɨm otsɨɨ: —No, ye õryok nesit latɨk.— 36Jesús tatɨm õr ɨm: —Ele ahle uje olak hnote chɨhɨ ich bolilo, hn bolilo borson par emchahalo olak ɨshujãro ehet. Uje olak espada nĩhyok ich anuwãhalo olak ɨshuwo pɨkaap par uje eylo nohmet. 37Porrosht ahwoso tyenɨj yakaha uje tata shuu ɨtsorz ɨm: “Ochɨbɨte Cristo erze hnakɨrbo õr ahɨr uje õr ɨluu mɨhnũ oshuu ɨtso uje shiyokõr uje mĩ̵hnɨk ɨtso õr.” Titɨm olak uje ich yej yakaha erze uje Porrosht ahwoso tata.— 38Õr ɨre otatɨm otsɨɨ: —Ɨrhĩche, espada de lɨka osiyer.— Hn ɨre tatɨm õr ɨm: —Da ya.— 39Eseekite hn Jesús tokolɨhɨchɨs hno tĩ̵r wahacha wĩ̵rye uje iich otsɨɨ Olivos. Wɨchɨ shɨ ɨr ɨluu par uje umuhuchɨs. Ɨr akɨle õya ɨre. 40Uje otaachĩ̵hɨ wahacha hn tatɨm dakɨle ɨm: —Shish tyenɨj olak orar apurlo Porrosht par uje ye ahakõrlo erze mɨhnũwo uje yewo sehe oduhu ahakõrlo.— 41Eseekite hn Jesús tokolɨhɨ dakɨle õr ahɨr hn hno tĩ̵r wahacha kɨmɨjɨ treynta metro par uje orarɨhɨchɨs. Icha dete hnɨmo hn orar sapur Porrosht ɨm: 42—Dii Porrosht, kɨmɨjɨ ahmũr ich sehe tuu ye uhu erze kuche mɨhnũwo masaha yok per ma om ahakõr uje ahmũr hn ye ahakõr uje shɨ yok tahmũr.— 43Ɨchii anjel tãr poõrc hn tokolɨhɨ ahɨr hn ɨshɨm Jesús ukurbo. 44Jesús ehet chuuna erze kuche uje ich dospa uje tyenɨj masaha ɨre nehe heke ich ma orar sapur Porrosht. Ich shuu dɨhɨrc tokole kayɨhɨ hnɨmich shɨ ɨtso uje armɨsta tokole hn kayɨhɨ hnɨmich. 45Eseekite uje sɨhna orarkɨ hn iyehet hno tĩ̵r wahacha uje ɨr akɨle ode. Uje chish õr ich nos omo pork ich õr dosdarakpa shuu ochɨrmtsɨr. 46Jesús tatɨm õr ɨm: —¿Ɨnaãpo shɨ amɨlo? Erĩ̵hɨlo olak orar apurlo Porrosht par uje ye ahakõrlo erze kuche mɨhnũwo uje yewo sehe oduhu ahakõrlo.— 47Eseekite uje ehn Jesús keytker erze dakɨle hn Judas taãcha. Oso oyehe ner ich okɨhniya. Wɨchɨ Jesús akɨlak toy uje õr dose. Sɨthĩ̵r ɨre Jesús par uje seta chuku ũr. 48Jesús tatɨm ɨm: —Judas, ¿je eku pur par wɨr ochɨraha yok uje tokõra poõrzni par uje asɨm yok erze hnakɨrbo uje ich õr ɨluu mɨhnũ?— 49Uje ɨr akɨle omo erze oso uje tyenɨj ochishew Jesús hn otatɨm otsɨɨ: —Ɨrhĩche, ¿je ahmũr uje tyenɨj oyohlo õr oyĩ̵ra õr espada?— 50Jesús akɨlt yet ihyo ese saserdote õr bahlut pisht ɨr yɨlt per nahã hn ihyo ãrza waãchta. 51Jesús tatɨm ese dakɨlt ɨm: —Moym. Ye ahakõrlo.— Sakahɨr ese õr yɨlt ãrza hn shuu owich ompo. 52Eseekite hn erze saserdote õr bahluwo hn erze uje otɨbey templo õr bahluwo hn erze õr bahluwo uje otɨbey dɨt wɨr uje õya erze yewo uje otɨrẽt par uje ohnoy Jesús. Jesús tatɨm õr ɨm: —¿Je yok echɨkɨ heke erẽtlo hn õhwɨlo espada hn õhwɨlo erze piyo par uje asɨlo yok? 53Kal deeych shish yok de olak ahɨr wahacha templo patikɨt ehet per yelɨj asɨlo yok. Ele dɨhlake ich terɨhɨ orta par uje asɨlo yok pork erze mɨhnũwo uje Satanás shiyokõr wɨchɨ shɨ ɨtso dɨhlele.— 54Eseekite hn ochishew Jesús ohnoy otseya wahacha saserdote õr bahlut pisht ihyuch. Pedro shish iyehe Jesús nẽr dukuhla. 55Uje otaachĩ̵hɨ wahacha hn erze hnakɨrbo ochukuta jwekɨtɨhɨchɨs patikɨt ehet pisht hn otsakaha wɨrc. Pedro sakaha õr ahɨr toy. 56Uu saserdote õr bahlut pisht ɨr ɨbiita teychɨm Pedro pork jwekɨt yokõrt chihit. Teychɨm pishɨ ɨre hn chɨraha hn tatɨm erze hnakɨrbo ɨm: —Lɨkɨ hnakɨrbich shish ĩya Jesús.— 57Pedro sata tatɨm wate ɨm: —Yok ye tɨkɨraha otɨk, nam.— 58Wɨsɨk wɨsɨk hn yet teychɨm ɨre. Tatɨmpo ɨm: —Owa Jesús akɨlak toy.— Pedro sata tatɨm ɨm: —No, ye yokpe. Wɨchɨ ye tɨkɨraha otɨk, sham.— 59Uje terɨhɨ orta yata hn hnakɨrbich yet keytker leshɨbo tatɨm õr ɨm: —Ich ũru uje lɨkɨ Jesús akɨlak toy pork lɨkɨ galilea os.— 60Pedro sata tatɨm ɨm: —Ye tɨkɨraha ese uje ata, sham.— Uje ehn sata Jesús ɨchii kokot yerh. 61Jesús somtɨs ɨre hn teychɨm pishɨ Pedro. Heke Pedro eyucha uje Ɨrhĩch tatɨm ɨreke ɨm: —Uje ehn yahpaa kokot yerhɨ ele dɨhlake ich tyenɨj ata tre bese uje ye eraha yokpe.— 62Pedro tokolɨhɨ patikɨt ehet ich yerhpa pork chɨraha uje shiyokõr uje mĩ̵hnɨk. 63Eseekite erze hnakɨrbo uje otɨbey Jesús ochiyuhu lahwoso mɨhnuwõho ɨre hn otsepyẽr. 64Otsajuwe Jesús ɨle hn oshuu. Otatɨm otsɨɨ: —Atɨm õryok yeẽkpo ese uje shuu owa.— 65Otatɨm Jesús kuche mɨhnũwo ich kɨhniya. 66Eseekite uje ich dɨhɨrbɨt pisht hn erze õr bahluwo weeta uje iich otsɨɨ Junta Suprema otakɨsho lawich. Wɨr dɨt oso õr bahluwo hn saserdote õr bahluwo hn erze hnakɨrbo uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite. Yewo ohnoy Jesús otseya õr ɨkɨch. Erze õr bahluwo otatɨm Jesús otsɨɨ: 67—Sehe oyuhu atɨm õryok kɨmɨjɨ owa uu Cristo o kɨmɨjɨ ye owape.— Jesús tatɨm õr ɨm: —Kɨmɨjɨ titɨm olak uje yok uu Cristo ich otiislo yok, 68hn kɨmɨjɨ titɨm olak kuchɨt par uje tuu atɨmlo yok ich ye atɨmlo yokpe.— 69Jesús tatɨm õr ɨm: —Yok tokõra poõrzni. Ich yej terɨhɨ uje tiyakaha Porrosht waãchta. Wɨchɨ ich ɨr ukurbo deyo.— 70Heke nos wɨr õr ɨre otatɨm otsɨɨ: —¿Je owa uu Porrosht ijɨt pisht?— Tatɨm õr ɨm: —Ẽhe, ich ũru uje atɨmlo yok.— 71Erze õr bahluwo okeytkẽrye otsɨɨ: —Ye nesit yeẽk tɨrẽt ma par uje denunsya ɨre. Oyunt uje ɨre chiinehnɨm Porrosht.—


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\