LUCAS 24

1Eseekite uje terɨhɨ domingo dɨhɨrbɨt pisht hn erze tɨmcher ohnoy erze pohɨr ukult uje aat ehmuuj hn perfume uje onɨshiihna par uje otseya Jesús dukuta. 2Uje otaachĩ̵hɨchɨs dukuta hn ochish ese kojach uje otsajuwe dukuta ebich ich yeẽk shuu chukwerlabeke chiyuhuchɨs lukuta ebich. 3Omasaha asa dukuta ehet per ich ye odish ese Ɨrhĩch Jesús ɨr yũhurrzape. 4Uje ohye Jesús ye odɨraha keshɨ chɨhɨ ɨraãpo ɨchii hnakɨrbo õr osiyer otokolɨhɨ õr ahɨr. Ich õr ɨshuwo hũre. 5Erze tɨmcher otola õr heke ochiyuwa dele hnɨmich nehech õr une terɨhɨ hnɨmich. Erze hnakɨrbo otatɨm õr otsɨɨ: —¿Ɨnaãpo heke ekwilo ese uje ɨka ele topo õr owich? 6Nihyokĩ̵hɨ lɨka. Wɨchɨ ɨkpoko. Olak eyucha erze ɨr ahwoso uje ehn de Galileani hn tatɨm olak. 7Tatɨm olak uje ɨre tãra poõrzni hn tyenɨj yeẽk ɨshɨm ɨre erze hnakɨrbo uje õr ɨluu mɨhnũ par uje ochowɨshɨhɨ krus eeych par uje toohochɨs. Je terɨhɨ daalo tre hn tyenɨj ɨkpo.— 8Uje otatɨm õr oshuu ɨtsorzɨke hn erze tɨmcher õr eyucha erze Jesús ahwoso uje tatɨm õrni. 9Eseekite uje otãra wahacha dukuta hn otĩ̵r ese owich uje erze apóstole uje õr onse ode hn erze yewo. Otatɨm õr uje õr ɨre omoko. 10María waa je tãra dɨt Magdala hn Juana hn María waa Santiago data hn yẽr õya õr toy. Wɨr uje ochunt erze anjele õr ahwoso hn otatɨm erze apóstole. 11Per erze apóstole otsotiis erze tɨmcher õr ahwoso. Shɨ oshuu ɨtso uje wɨr otata lahwoso uje ye ũrpe. 12Per Pedro iyehet hno uushɨ tĩ̵r dukuta par teychɨm kɨmɨjɨ ich ũru uje otatɨm õrke. Sɨthĩ̵r ɨre hnɨmich hn teychɨm dukuta ehet. Shɨ umo asa sawɨnta uje ochepeẽsa Jesushna. Shɨ wate dechɨ dukuta ehet. Hno cheeshpo tĩ̵r dahuch. Shuu deyuwo tɨsĩ̵r uje teychɨmɨke. 13Eseekite shiyehe wɨchɨ deeych hn hnakɨrbo õr osiyer otokolɨhɨ erze apóstole õr ahɨr hn ohno otĩ̵r wahacha dɨt uje iich otsɨɨ Emaús. Ese dɨt ich onse kilometro uje dukuhlehechɨs Jerusalén. 14Uje ehn ohno otĩ̵r wahacha hn otatɨmye nos wɨr kuche uje tokolɨhɨ Jesushna. 15Uje ehn okeytkẽrye hn Jesús sɨthĩ̵r ɨre õr. Hno ĩya õr 16per Porrosht ye duhu odɨrehepe uje wɨchɨ Jesús. 17Jesús keytker õr ɨm: —¿Ekitkerloyeẽhe latɨkpo ele dehet pehet?— Oyehe. Ich õr dosdarakpa. 18Yet uje iich otsɨɨ Cleofas tatɨm Jesús ɨm: —¿Shɨ owa sohmɨra uje ekɨrɨhɨ wahacha Jerusalén hn ye eraha uje oshiyokorĩ̵hɨ wahachhna?— 19Jesús tatɨm ɨm: —¿Oniyokõr latɨkpohna?— Otatɨm ɨre otsɨɨ: —Erze kuche uje oshiyokorĩ̵hɨ Jesushna. Wɨchɨ uu dɨt nazaret osht. Wɨchɨ profetya. Shiyokõr kuche uje nĩhyok ye latɨk pwele niyokõr. Jesús chɨrahapa sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso. Porrosht chɨraha uje ich ũru hn nos wɨr oso ochɨraha toy. 20Erze saserdote õr bahluwo hn erze õr bahluwo uje otɨbey dɨt oshɨm Jesús Pilatohna par uje wɨchɨ shuu oshuu oshuu toy. Heke Pilato ɨshɨm Jesús erze ohyerptoso par uje ochowɨshɨhɨ krus eeych oshuu toy.— 21Hn otatɨm ɨre otsɨɨ: —Oyɨbɨthna uje Jesús tyenɨj chiyuhu erze israel oso erze romano oso õr hme per ich daalo tre uje wɨchɨ toy ɨtsorz. 22Hn ye shɨ erze uje tokole ɨtsorz. Erze tɨmcher yẽr uje shish õya õryok oshuu oyish õryok ɨbe pork ele dɨhɨrbɨt pishtɨkɨ hn ohno otĩ̵r wahacha dukuta 23hn õr ɨre ye odishpe ese Jesús yũhurrza. Ohno ocheeshpo otĩ̵r wahacha uje õryok de hn otatɨm õryok uje omo kuchẽrkɨke uje ye latɨk pwele nomo. Otatɨm õryok uje õr ɨre omo anjele. Erze anjele otatɨm õr uje Jesús ɨkpo. 24Hn õryok ihyẽre sohmɨramo ohno oteychɨmke asa dukuta. Ochish shɨ ɨtso uje erze tɨmcher otatɨm õrke per ye odish Jesuspe.— 25Eseekite hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Shɨ ahakõrlo ɨtso uje olak totihlo pork ich shish sehe otiislo erze ahwoso uje ich ũru uje erze profeta poruwo wɨshɨ ochichewkite. 26¿Je ye erahalope uje oso tyenɨj oshiyokorĩ̵hɨ doso Cristo par uje ɨshɨ olak hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr hn masaha par rey?— 27Ɨchii nos shiyokorãha õr erze Porrosht ahwoso uje tata Cristo uje de erze hute uje Moisés lɨshɨ chichewkite hn uje de erze hute ehet uje nos wɨr profeta poruwo wɨshɨ ochichewkite. 28Eseekite uje otaachĩ̵hɨ ese dɨt uje õr ihyuch de hn Jesús shɨ ɨtso uje sehe sowe 29per õr ɨre shish otatɨm par uje sakahachɨs. Otatɨm otsɨɨ: —Akaha õryok ahɨr pork ich yɨlkashɨp.— Heke Jesús masaha par uje sakaha õr ahɨr. 30Jesús hn erze hnakɨrbo uje õr osiyer otsakahachɨs nemest wɨrc. Jesús chishew pan. Nɨna Porrosht hn sehek hn ɨshɨm õr par uje otew. 31Uje Jesús shiyokõr shuu ɨtsorz hn ochɨraha uje wɨchɨ Jesús hn ɨre ɨchii nihyokĩ̵hɨchɨs õr ahɨr. 32Okeytkẽrye otsɨɨ: —Ich shuu eyok aho puhlo uje tatɨm eyok erze Porrosht ahwosoho dehet pehetɨke par uje eyok pwele yɨraha.— 33Uje otata oshuu ɨtsorz ɨchii oyehet hn ohno ocheeshpo otĩ̵r Jerusalén uje erze apóstole uje õr onse ode hn erze yewo uje odechɨ toy. 34Otatɨm erze õr osiyer uje otaãchaka otsɨɨ: —Ich ũru uje õryok Ɨrhĩch Jesús ɨkpo. Tokolɨhɨ Simón ɨkɨch.— 35Erze õr osiyer otatɨm erze deshɨbo uje Jesús shiyokorãha orĩ̵hɨ dehet pehetɨke. Otatɨm õr uje ye odɨrehepe uje wɨchɨ Jesús per uje sehekɨke ese pan ich hnii ochɨraha. 36Eseekite uje ehn okeytkẽrye otatɨmye uje omoko hn Jesús tokolɨhɨchɨs õr ahɨr. Nos seta õr ɨm: —Uhu olak aho kɨɨs.— 37Per õr ɨre ich nos ochishlabe. Shɨ ochɨbɨte uje wɨchɨ lɨkɨchɨbich. 38Jesús tatɨm õr ɨm: —¿Ɨnaãpo heke as olak ɨbe? ¿Ɨnaãpo otiislo uje yok ɨkpo? 39Hmeychɨmlo pɨhme hn hmeychɨmlo pɨr. Shiyehe wɨchɨ yok. Akɨhɨrlo yok par uje erahalopa pork lɨkɨchɨbich yelɨj erõsh hn yelɨj debiyõsh. Eychɨmlo uje yok debiyo de hn pẽro de.— 40Uje nos tatɨm õrke shuu ɨtsorz hn sowa õr nahme hn der. 41Õr ɨre ich õr aylpa per shish õr koswãha. Ochishlabe uje wɨchɨ Jesús heke tatɨm õr ɨm: —¿Je kuchẽrk chɨhɨ par uje taw?— 42Ɨr akɨle otõhwa doshɨt õr wansɨt pɨkaabɨt hn reyna ɨjĩ̵r pɨkaap. 43Ɨre chishew ese dabɨsht hn taakɨhɨchɨs apóstole õr ɨkɨch. 44Jesús tatɨm õr ɨm: —Ahnũwo pahwoso uje titɨm olakni uje ehn yok de olak ahɨr ich tyenɨj titɨm olakpo. Nos tyenɨj yakaha erze Porrosht ahwoso uje tata uje tyenɨj oshiyokorĩ̵hɨ yok. Erze Porrosht ahwoso wɨr uje Moisés lɨshɨ chichewkite hn wɨr uje uu profeta poruwo wɨshɨ ochichewkite hn wɨr uje de asa hutɨta uje iich otsɨɨ Salmo.— 45Eseekite hn Jesús shuu õr pwele ochɨraha erze Porrosht ahwoso. 46Tatɨm õr uje Porrosht ahwoso tata uje Cristo tyenɨj toy per je terɨhɨ daalo tre ich tyenɨj ɨkpo heke tokole ɨtsorz. 47Hn tatɨm õrpo uje Porrosht ahwoso tata uje tyenɨj otsanɨmɨrãha ɨr ahwosoho ese dɨt Jerusalén wap hn nos wɨr ĩ̵rmo lekɨtiyo par uje oso ochuuna uje oshiyokõr mɨhnũwo hn tyenɨj otatɨm õr uje Cristo shiyokõr par õr hn Porrosht perdonar õr. Wɨr erze uje Porrosht ahwoso tata. 48Jesús tatɨm õr ɨm: —Erze kuche uje Porrosht ahwoso tata wɨr uje oshiyokorĩ̵hɨ yok. Nos amɨlo heke tyenɨj anɨmɨrãhalo hn atɨmlo õr. 49Yok tuu Porrosht Ɨchɨbich tĩ̵r olak nehe. Wɨchɨ uje Papa chɨbɨte lahwoso par uje ɨshɨm olak. Per wap shɨ akaha lɨklo dɨt Jerusalén nehech Porrosht Ɨchɨbich tãra poõrc hn taachĩ̵hɨchɨs hn ɨshɨm olak ukurbo.— 50Eseekite hn Jesús hno iyeebe hn ɨr akɨle oyehe nẽr. Iyehe dehet pehet yẽrɨj dukuhlehechɨs dɨt Betania. Sem nahme hn chiyuhu lahwoso omoho õr. 51Uje ehn chiyuhu lahwoso oomoho õr hn tokolɨhɨ õr ahɨr. Porrosht hnoy seya poõrc. 52Uje nos akɨle oteeychãha ɨreke hn ohno ocheeshpo otĩ̵r Jerusalén. Ich õr aylpa. 53Shish otĩ̵r templo patikɨt ehet par uje oteeychãha Porrosht.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\