LUCAS 4

1Eseekite uje Jesús tokolɨhɨchɨs onoota Jordán wɨrc ich Porrosht Ɨchɨbich de ehet. Nos ɨshɨm ɨr ukurbo. Ese Porrosht Ɨchɨbich shuu hno tĩ̵r ese hnɨmich uje ɨsa. 2Ich daalo kwarenta hn dɨhle kwarenta uje Jesús sakahachɨs hn shish Dyablo sehe duhu niyokõr uje mĩ̵hnɨk. Jesús ich ye taakpe. Uje terɨhɨ erze daalo kwarenta ich Jesús chuuna uje iyuwo sẽhi, 3hn Dyablo tatɨm Jesús ɨm: —Kɨmɨjɨ owa uu Porrosht Ijo ich atɨm ese kojach uhu tokolɨhɨ pan.— 4Per Jesús tatɨm ɨm: —Porrosht ahwoso tata uje ye shɨ panpe uje shuu õr ɨkɨrĩt de.— 5Dyablo hnoy Jesús seya ese owich uje ich porĩtpa ɨchii nos sowa erze duwo uje de ĩ̵rmo lekɨtiyo. 6Dyablo tatɨm Jesús ɨm: —Tɨbɨte owa par wɨr õr bahluwa par nos abey erze duwo hn nos erze kuche uje om uje de erze duwo aho. Wɨr ode pɨhme pork yeẽk ɨshɨmɨhɨ yokkite heke yok pwele tokosɨmɨhɨ yeẽk uje tahmũr. 7Shɨ tyenɨj atsa ete hnɨmo hn eeychãha yok ich nos tokosɨm owa erze uje ich ɨhĩ̵rtso.— 8Jesús tatɨm ɨm: —Porrosht ahwoso sole: "Eeychãha owa Ɨrhĩch Porrosht hn ahakõr shɨ uje ɨre sahmũr."— 9Hn Dyablo hnoy Jesús seya dɨt Jerusalén hn chɨbɨte ɨre wahacha templo eeych uje ich ma porĩt hn tatɨm ɨre ɨm: —Kɨmɨjɨ owa Porrosht Ijo ich ãra owaha lɨkɨ templo eeych. 10Kɨmɨjɨ ãra owa ich ye latɨk tew owa pork Porrosht ahwoso tata uje shuu ɨr anjele otɨbey owa 11par uje ochishew owa ochĩ̵r nahme par uje ye kojano duhu er.— 12Jesús tatɨm Dyablo ɨm: —Porrosht ahwoso tatɨm oso ɨm: “Ye epɨ owa Ɨrhĩch Porrosht .”— 13Uje Dyablo nos prowa sehe duhu Jesús niyokõr uje mĩ̵hnɨk per ye latɨk tokole heke iim. Hno par uje deeych yet nehe hn prowapo. 14Eseekite hn Jesús cheeshpo tĩ̵r hnɨmich Galilea. Porrosht Ɨchɨbich de ehet hn takashɨm ɨre shuu ɨr ukurbo de. Nos oso uje ode lekɨtiyo ese hnɨmich Galilea otata erze kuche uje Jesús shish shiyokõr. 15Wɨchɨ tĩ̵r lekɨtiyo erze duwo uje de hnɨmich Galilea hn shiyokorãha orĩ̵hɨ wɨr sinagoga aho. Nos wɨr õr ɨre okeytkẽrye otsɨɨ: —Ese Jesús ich dɨtɨkpa.— 16Jesús hno tĩ̵r wahacha dɨt Nazaret uje neẽhekite. Uje ich terɨhɨ sabta hn hno masaha sinagoga ehet pork shɨ ɨr ɨluu. Iyehet par uje ler Porrosht ahwosoho wɨr oso õr ɨkɨch. 17Oshɨm Jesús asa hutɨta waa je profeta Isaías lɨshɨ chichewkite. Jesús sehek hn chukwi uje sahmũr hn ler ɨm: 18—Porrosht Ɨchɨbich de yok pork Porrosht chiihla yok par uje tanɨmɨrãha erze ɨr ahwoso oomo titɨm erze uje õr losuhlaabo. Shuu tɨtĩ̵r erze uje õr dosdarak par uje tuu õr aho kɨɨs. Hn shuu tɨtĩ̵r erze uje ode namãho õr hme par uje titɨm õr par uje otokole. Hn shuu tɨtĩ̵r erze uje õr olɨbo par uje tukuta õr. Hn shuu tɨtĩ̵r erze uje oso ochɨpa õr par uje tiyuhu õr. 19Hn shuu titɨm oso uje terɨhɨ ɨshɨrĩt uje Porrosht sosɨr oso.— 20Uje Jesús ler asa hutɨta pɨkaap hn shiyeru. Ɨshɨmpo ese uje ɨshɨm ɨreke hn Jesús sakɨr. Nos wɨr oso uje ode wate sinagoga ehet ich oteychɨm pishɨ Jesús hn oyem uje tatɨm õr. 21Jesús tatɨm õr ɨm: —Ele ahle ahnũwo Porrosht ahwoso uje yok lerke ele olak ɨkɨch ich yakaha.— 22Erze oso uje ode sinagoga ehet nos omye otsɨɨ: —Ese Jesús ich ɨluuta ompa.— Uje Jesús chiilehet tatɨm õr lahwoso oomo ich nos wɨr oso ochishlabe heke okeytkẽrye omye otsɨɨ: —Ese Jesús wɨchɨ shɨ José aap. ¿Ɨnaãpo heke chɨraha shuu ɨtsorz?— 23Jesús tatɨm õr ɨm: —Ye tokotiispe uje tyenɨj atɨmlo yok erze olak ahwoso uje shish atɨmloye amlo yok on: “Owa lotor. Ekuta owa. Ich kuche kɨhniya uje ahakorĩ̵hɨ wahacha dɨt Capernaumhna. Sehe oyuhu ahakorĩ̵hɨ lɨkpo owa hnɨmich.”— 24Jesús tatɨm õr ɨm: —Ich ũrpa uje titɨm olak. Uje profet yet cheeshpo tĩ̵r ese dɨt uje neẽhekite ich oso ye otola ɨrpe. 25Titɨm olak ich tuu ũrpa. Uje ehn profeta Elías lɨshɨ dekite ich poluu yesh okɨhniya erze israel oso õr hnɨmich. Ich ye ɨbɨkpe nehech tre ãyo hn pehet ĩya heke ich nos sewɨt sẽhi õr. 26Per Porrosht ye duhu Elías lɨshɨ tĩ̵r erze poluupe hnii nohmɨra. Porrosht shuu hno tĩ̵r poluuta yata uje de wahacha dɨt Sarepta ye dukuhlehechɨspe dɨt Sidón. 27Uje ehn profeta Eliseo dekite ich okɨhniya uje õr permo erze israel oso õr hnɨmich. Lepra tew õr. Nĩhyok ye latɨk lukuta õr per Eliseo chukuta Naamán. Wɨchɨ dihip kɨnaha uje tãra wahacha hnɨmich Siria.— 28Erze oso uje ode wate sinagoga ehet ochunt uje Jesús tatɨm õrke. Ich ochesdelpa. 29Nos wɨr oso oyehet hn ohnoy Jesús ochuurz otseya dɨt nẽr. Ese dɨt dechɨ wĩ̵rit uje ich ɨlyaka. Ohno otĩ̵r par uje sehe otãra Jesús oduhu toy 30per dɨrkɨhɨ õr ehet nehech tãra õr pɨt hn hno. 31Eseekite hn Jesús hno tĩ̵r wahacha dɨt Capernaum uje dechɨ hnɨmich Galilea. Uje terɨhɨ sabta hn shiyokorãha wɨr oso. 32Uje shiyokorãha õr ich ɨmeheeych uje wɨchɨ dich heke shuu wɨr ochishlabe. 33Hnakɨrbich dechɨ sinagoga ehet uje demonit de ehet. Ese demonit wɨchɨ ɨchɨbich mĩ̵hnt. Ese demonit tɨbich jwertpa tatɨm Jesús ɨm: 34—Jesús, owa uu dɨt Nazaret osht. ¿Je sehe ahakõr latɨkɨhɨ õryok? ¿Je erẽt par uje ehna õryok? Tɨkɨraha owa. Ãra Porrosht par uje ahakõr ɨr ɨbiyo.— 35Jesús tatɨm ese demonit ɨm: —Apik. Atokolɨhɨ ese hnakɨrbich ehet.— Uje demonit tãra ese hnakɨrbich chɨbɨte hnɨmich erze oso õr ɨkɨch ɨchii tokole. Ye duhu wɨchɨ hnakɨrbich dosope. 36Ich nos ochishlabe hn okeytkẽrye otsɨɨ: —Ese Jesús ich ɨr ahwoso ukurbo de. Ich ɨmeheeych uje ich dichpa pork shɨ tatɨm wɨr ɨchɨbiyo mɨhnũwo par shuu wɨr otokole.— 37Nos otatɨmyeehe lekɨtiyo ese dɨt Capernaum ehet hn erze duwo uje de ahɨr uje Jesús shiyokõr shuu ɨtsorz. 38Eseekite uje Jesús tokolɨhɨ sinagoga ehet hn hno tĩ̵r wahacha Simón ihyuch. Ese Simón ɨr ohota ich permo. Ich aat duhlpa. Simón hõr otsapur Jesús par uje sosɨr wate. 39Jesús sɨtĩ̵r ɨre hn teychɨm. Tatɨm ese permɨt par shuu tokole. Ɨchii tokole. Asa tɨmcharrza iyehet shɨchish hn hno sãr oposo par uje otew. 40Eseekite uje ich deeych yaka hn nos otõhwa erze uje õr permo otseya õr Jesús. Erze permo ich kɨhniya uje kɨnãho kɨnãho. Jesús chɨbɨte nahme õr hu eeyo nohmɨr nohmɨr hn nos chukuta õr. 41Ich okɨhniya uje Jesús chiyuhu demonyo õr aho. Uje shuu tokolɨke hn erze demonyo tɨbich tatɨm Jesús ɨm: —Owa uu Porrosht ijɨt pisht.— Ochɨraha uje wɨchɨ Cristo heke Jesús tatɨm erze demonyo par uje ye odiilehet. 42Eseekite uje ich lekɨtiyo poro hn Jesús tokolɨhɨchɨs hno tĩ̵r ese owich uje ɨsa. Erze oso ohno ochukwi ɨre. Otaachĩ̵hɨ uje Jesús de hn sehe onontew ɨre par uje ye do. 43Per Jesús tatɨm õr ɨm: —Tyenɨj tɨtĩ̵r duwo yewopo par uje tanɨmɨrãha Porrosht ahwoso titɨm õr erze õr ahwoso oomo uje Porrosht sehe duhu oso omasaha par ɨr aabo par uje wɨchɨ tɨbey õr. Porrosht shuu tɨkɨrẽtni par uje tiyokõr tuu ɨtsorz.— 44Shish Jesús hno tĩ̵r erze israel oso õr sinagoga aho uje dechɨ hnɨmich Judea ehet par sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\