LUCAS 5

1Eseekite uje Jesús dechɨ lagunta wɨrc waa je iich otsɨɨ Genesaret ich oso okɨhniya odechɨ ahɨr par uje otẽr Porrosht ahwoso. Ich ochukusye. 2Jesús umo pohɨr otiyer asa lagunta wɨrc. Uu ɨr yɨnsɨro ich nos oyhnɨmichɨke par ochũrhu erze õr ret. 3Jesús dohɨr wate pohorrza yata ehet. Wate Simón echii. Tatɨm Simón par uje chiish asa pohorrza owɨt ehet pɨkaap. Uje dechɨ hn Jesús sakaha pohorrza ehet ɨchii sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso tatɨm wɨr oso uje odechɨ hnɨmich. 4Uje sɨhna sanɨmɨrãha Porrosht ahwosoko hn tatɨm ese Simón ɨm: —Bo etĩ̵r asa lagunta ehet uje ich jotsak hn ãra ese owa ret ẽsher.— 5Simón tatɨm Jesús ɨm: —Maestro, dɨhlak lata õryok wɨshɨ shish oyẽsher hn ye oyiyeru latɨk, per atɨm yokɨke par uje tẽsherpo heke takaha tokõra yok retpo.— 6Uje otãra ɨr ret hn sehe odish ɨrpo ich ye õr pwelpe pork ich doshiyo kɨhnipa. Sehe duhu ese õr ret kãra. 7Chiish wɨr nahĩ̵re õr nahmta uje oyãha asa pohorrza yata pork sehe oduhu otɨrẽt otakashɨm õr. Uje otaãchaka hn onãha erze doshiyo pohɨr otiyer nehech sehe yaka. 8Uje Simón Pedro umo uje ɨtsorz hn icha dete hnɨmoho Jesús ɨle ɨkɨch hn tatɨm Jesús ɨm: —Ɨrhĩche, aham yok pork yok lɨshɨ shish tiyokõr uje mĩ̵hnɨk.— 9Ese Simón tata shuu ɨtsorz pork ɨre hn nos wɨr ɨr ihyẽre ich nos ochishlabe uje oshiyeru erze loshiyo ich kɨhniya 10hn wɨr ochishlabe toy Santiago hn Juan. Õr deych iich otsɨɨ Zebedeo. Wɨr Simón ɨr ihyẽre. Eseekite hn Jesús tatɨm Simón ɨm: —Ye atɨla yok. Ele ahle ɨchii uhu oso omasaha par Porrosht aabo. Uhu õr ɨlo uje ẽsher ẽra ret.— 11Uje Simón hõr otõhwaka wɨr pohɨr hn oymɨhɨchɨs lagunta wɨrc hn ohno õya Jesús. 12Eseekite uje ehn Jesús dechɨ dɨt yet hn hnakɨrbich taãcha uje lepra tew. Uje umo Jesús hn icha dete hnɨmo nehech unta terɨhɨ hnɨmich. Sapur Jesús ɨm: —Ɨrhĩche, kɨmɨjɨ ahmũr, ich ekuta yok lɨshɨ.— 13Jesús sakahɨr chĩ̵ra nahmta hn tatɨm ɨm: —Ẽhe, tahmũr.— Hn tatɨm ese lepra par tokolɨhɨ ese hnakɨrbich. Ɨchii owich om.. 14Jesús tatɨm ese hnakɨrbich ɨm: —Ye atɨm latɨk. Shɨ bo owa ese saserdote hn asɨm loshɨpɨt uhu ɨlo waa ley waa je Moisés chichewkite par uje nos wɨr oso odɨraha uje ese lepra ich tokolɨke.— 15Per okɨhniya ochuntɨhɨ lekɨtiyo uje Jesús shiyokõr shuu ɨtsorz. Heke oso okɨhniya otakɨsho lawich par uje otẽr Jesús hn par uje chukuta erze uje õr permo. 16Per Jesús shish tokolɨhɨ õr ahɨr hno tĩ̵r ese owich uje ye latɨk chɨhɨ par uje orarɨhɨchɨs. 17Eseekite uje Jesús shiyokorãha oso hn wɨr otsakahachɨs uje õr ɨluu iich otsɨɨ fariseo hn wɨr otsakahachɨs toy erze uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite. Nohmɨramo otãra kal duwo uje dechɨ hnɨmich Galilea. Hn nohmɨramo otãra erze duwo uje dechɨ hnɨmich Judea hn nohmɨramo otãra ese dɨt Jerusalén. Porrosht ukurbo de Jesús par chukuta erze uje õr permo. 18Hnakɨrbo yewo otaãcha uje otõhwa hnakɨrbich yet otseya Jesús. Wɨchɨ pɨlich worbɨt yakaha. Ye dɨrkpe. Shɨ de detẽch eeych. Sehe omasaha ese pwert ehet par uje ochɨbɨte Jesús ɨle ɨkɨch 19per ye odishpe par uje ochɨkãha. Ich oso wɨshɨ okɨhnipa heke odohɨr ese pwert eeych. Oshiyokõr onta par uje oshuu wɨchɨ chɨkãha. Ese uje permo shɨ de detẽch eeych. Ochɨrmas ochĩ̵ra lukweriyo hn ochɨbɨte Jesús ɨkɨch. 20Uje Jesús umo uje ye olotiis ɨrpe hn tatɨm ese hnakɨrbich ɨm: —Yok perdonar owa erze kuche mɨhnũwo uje shish ahakõr, sham.— 21Erze uje õr ɨluu iich otsɨɨ fariseo hn erze uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite otsotiis Jesús heke õr aho chiilehet otsɨɨ: —Lɨka shɨ narim ɨre. Uje tata shuu ɨtsorz ich chish majamichɨhɨ Porrosht, pork shɨ Porrosht nohmɨra wɨchɨ uje perdonar erze uje oshiyokõr uje mɨhnũwo, ye hnakɨrbope.— 22Per Jesús chɨraha uje wɨr õr aho chiilehet hn tatɨm õr ɨm: —¿Ɨnaãpo heke uhulo olak eyuwo tɨsĩ̵r ɨtsorz? 23Uje titɨm ɨre uje yok perdonar erze mɨhnũwo uje shish shiyokõr ich ye ɨmeheeychpe kɨmɨjɨ pukurbo chɨhɨ o kɨmɨjɨ nĩhyok. Per uje titɨm ɨre too: “Alehet hn erk” ich ɨmeheeych uje pukurbo de pork tyenɨj iyehet hn dɨrk.— 24Jesús ɨm: —Yok tokõra poõrzni. Tokowa olak uje pukurbo de uje yok de lɨka ĩ̵rmo par uje yok perdonar yeẽk uje shiyokõr mɨhnũwo.— Tatɨm ese hnakɨrbich uje pɨlich worbɨt yakaha ɨm: —Yok titɨm owa too: Alehet. Asew ese eteno hn bo eyhi.— 25Ɨchii ese hnakɨrbich iyehetɨhɨ erze oso õr ɨkɨch hn shish teeychãha Porrosht uje hnoy ese darpich uje umuhu eeychɨke seya dahuch. 26Nos shuu wɨr oso ochishlabpa. Oteeychãha Porrosht toy hn otatɨmye otsɨɨ: —Ich nos oyumoko erze uje Jesús shiyokõr ich kɨnaha pisho.— 27Eseekite hn Jesús tokole. Uje hno dɨrk hn teychɨm ese hnakɨrbich uje iich otsɨɨ Leví. Shɨ sakaha wahacha ese pwertɨt par kobra hnote par gobierno. Jesús tatɨm ɨm: —Yuko mẽya yok.— 28Ese Leví iyehet. Nos iim wɨr debiyo hn ĩya Jesús. 29Eseekite hn Leví shiyokõr õr ahamich dich ese dahuch par uje Jesús taakɨhɨ. Tatɨm oso okɨhniya par uje otɨrẽt otaakɨhɨchɨs toy. Wɨr odechɨ erze uje õr kobra hnote par gobierno hn yewo odechɨ toy õr ahɨr. 30Erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo hn erze uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite nos ochish majamichɨhɨ wɨr Jesús akɨlo. Otatɨm õr otsɨɨ: —¿Ɨnaãpo heke aakɨhɨlo hn ehelo wɨr õr ahɨr erze uje õr kobra hnote par gobierno hn erze uje oshiyokõr mɨhnũwo?— 31Jesús sɨteẽta tatɨm õr ɨm: —Erze uje ye õr permope ye nesit lotorpe. Shɨ erze uje õr permo wɨr uje õr nesita. 32Tɨkɨrẽtni ye par tokosɨr erze uje oshiyokõr uje om shɨ par tokosɨr erze uje oshiyokõr mɨhnũwo.— 33Eseekite hn otatɨm Jesús otsɨɨ: —Ese Juan uu tohɨrm oso uu ɨr akɨle shish oym uje otaak par uje õr orar. Hn wɨr õr ɨtspo erze fariseo õr akɨle per erze akɨle shish otaak hn oho.— 34Jesús tatɨm õr ɨm: —Hnakɨrbich de uje sehe diileku heke shiyokõr õr ahamich dich. Uje ehn ɨre dechɨ õr ahamich ich ye õr pwelpe par uje oym labɨso. 35Per deeych yet ich yet taãcha hn hnoy ese hnakɨrbich uje sehe diileku. Heke erze uje ehn odechɨ õr ahamich ich oym labɨso.— 36Hn Jesús tatɨm õrpo ɨm: —Tɨteẽta kuchɨt yetpo par erahalo uje pakɨlo tyenɨj oshiyokõr kuche ahlo. Erze uje tiyokorãha oso shɨ ɨtso bortɨsht uje ahle hn oso õr ɨluu shɨ ɨtso bortɨsht uje ɨlaro. Nĩhyok ye latɨk lekshehe bortɨsht uje ahle hn chɨbɨte ese bortɨsht uje ɨlaro. Uje chɨbɨte shuu ɨtsorz ich tyenɨj shuu ese bortɨsht ichɨrẽhet kãra hn ese bortɨsht ichɨrẽhet ye ompe uje ĩya ese uje ɨlaro pork shuu tĩ̵rye.— 37Hn Jesús sɨteẽta kuchɨt yet uje tata ɨtspo ɨm: —Ese wint uje ichɨrãha ye ompe uje otsanuwãha erze kwer aho uje ɨler pork ese wint ichɨrẽhet tyenɨj shuu erze kwer potɨta hn kãra hn ese wint noshɨ. 38Heke shɨ otsanuwãha ese wint uje ichɨrãha erze kwer uje ichɨrẽhe. 39Uje yeẽk doho ese wint uje ɨlaro ich ye nahmũrpe ese wint uje ichɨrãha. Otata uje ese wint ɨlaro ich ma ɨhĩ̵rtpa.— Jesús sɨteẽta lahwoso hn õr ɨluu ɨler.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\