LUCAS 6

1Eseekite uje ehn sabta hn Jesús hõr wɨr dakɨle ohno ochɨkãha asa shakɨrrza wɨrc uje erze trigo de. Ɨr akɨle õr iyuwo sẽhi õr heke ochekushu erze trigo ee pɨkaap par otew. Ochukwer ochĩ̵ra nahme par yũhɨr tokole hn otew. 2Erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo sohmɨramo odechɨ. Otatɨm õr otsɨɨ: —¿Ɨnaãpo heke ahakõrlo erze obiyo uhulo ɨtsorz? Ley tata uje ye ompe ochishew obiyo ese deeych uje otsakɨr.— 3Jesús tatɨm õr ɨm: —Erahalo uje Porrosht ahwoso tata uje rey David iyuwo sẽhi hn ɨr ihyẽro. 4Ese rey David masaha tabernakulo ɨr patikɨt ehet hn saserdote ɨshɨm ɨre erze pan uje oshɨmɨhɨ Porrosht hn tew. Nos ɨshɨm wɨr nahĩ̵re hn otew toy. Waa ley chɨbɨte uje erze pan shɨ par saserdote otew per David ye niyokõr mɨhnĩ̵kpe pork iyuwo sẽhi hn sapur.— 5Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Yok tokõra poõrzni. Yok ese deeych uje otsakɨr ɨr yɨnsɨrc.— 6Eseekite uje ich terɨhɨ sabta yata hn Jesús masaha sinagoga ehet hn shiyokorãha oso. Hnakɨrbich dechɨ uje hmata waãchta ye jukur. 7Erze uje õr ɨluu iich otsɨɨ fariseo hn erze uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite wɨr odechɨ sinagoga ehet toy. Ochukwi Jesús ɨluu kɨmɨjɨ niyokõr uje mĩ̵hnɨk par uje õr pwele õr denunsya ɨre. 8Per Jesús ich nos chɨraha õr aho uje chiilehet hn tatɨm ese hnakɨrbich uje ye hmata jukur ɨm: —Erẽt alehe nãhu oso õr ɨkɨch.— Hn wɨchɨ iyehet hn hno iyehe õr ɨkɨch. 9Jesús tatɨm wɨr uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo hn erze uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak hn uhulo leeshɨ atɨmlo yok. ¿Je otsowe ley uje oshiyokõr uje om o je sowe uje oshiyokõr mĩ̵hnɨk ele deeych uje otsakɨr? ¿Je otsowe uje ochukuta õr o je otsowe uje oshuu otoy ese deeych uje otsakɨr?— 10Jesús nos teychɨm wɨr uje odechɨ. Tatɨm ese hnakɨrbich ɨm: —Ẽr ahmɨta.— Wɨchɨ chĩ̵r nahmta hn hmata owich omɨke. 11Per erze yewo ich ochesdelpa. Ɨchii omye otsɨɨ: —¿Yiyokõr latɨkɨhɨ ele Jesús?— 12Eseekite uje ich deeych yet hn Jesús hno dohɨr kojach eeych hn orarɨhɨchɨs sapur Porrosht nehech dechole. 13Uje dɨhɨrbɨtɨke hn tɨbii wɨr dakɨle uje shish õya ɨre. Chiihla õr dose par uje õya ɨre hn chɨkẽra õr iich ɨm apóstole. 14Jesús chiihla Simón hn chɨkẽra iich yetpo ɨm Pedro. Chiihla ese leshɨbich uje iich otsɨɨ Andrés hn chiihla Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, 15Mateo, Tomás hn Santiago. Ese Santiago ɨr deych iich otsɨɨ Alfeo. Hn chiihla Simón. Wɨchɨ ɨr alokot otsɨɨ Zelote. 16Hn chiihla Judas. Ese Judas uu ɨr deych iich otsɨɨ Santiago. Hn chiihla ese Judas Iscariote. Wɨchɨ uje tyenɨj chiwãha Jesús nehe. 17Eseekite hn Jesús ihnɨmichɨhɨchɨs kojach eeych hõr wɨr dakɨle uje õr dose uje chiihla õrke. Oyehechɨs kojach wɨrc hn erze uje shish õya Jesús ich okɨhniya otakɨsho lawichɨhɨchɨsɨke. Ich oso yewo wɨshɨ okɨhniya uje odechɨ toy otãra lekɨtiyo wahacha hnɨmich Judea hn otãra wahacha dɨt Jerusalén hn otãra wahacha onoota bahluta wɨrc uje dechɨ dɨt Tiro hn dɨt Sidón. Otaachĩ̵hɨchɨs par uje otẽr Jesús uje sakɨt õr hn erze uje õr permo otaachĩ̵hɨchɨs par uje chukuta õr. 18Erze uje ɨchɨbiyo mɨhnũwo de õr aho Jesús shuu tokole. 19Nos wɨr oso sehe olakahɨr Jesús par uje chukuta õr chĩ̵ra lakɨrbo pork erze ɨr ukurbo nos chukuta õr. 20Eseekite hn Jesús teychɨm wɨr dakɨle hn erze uje shish õya ɨre toy hn tatɨm õr ɨm: —Ich om par olak uje olak losuhlaabo pork amsahalo par Porrosht aabo. 21Om par olak uje yesh olak iyuwo sẽhi olak. Je deeych yet nehe hn aakɨlo nehech atsɨlo. Om par olak uje eyerhlo ele ahle. Tyenɨj olak aylpa nehe. 22Om par olak uje oso otsɨtak olak shɨ pork ye otiislo yokpe. Ye onahmũrpe uje meylo õr hn ochish majamichɨhɨ olak. Hnii olak iiyo ye onahmũrpe par uje otẽr shɨ pork ye otiislo yokpe uje tokõra poõrzni. 23Uje oshiyokorĩ̵hɨ olak oshuu ɨtsorz ich tyenɨj olak aylpa hn ehek olak atsɨke pork wahacha poõrc olak premyo de ich dichpa. Antkite erze oso õr poruwo wɨshɨ oshiyokõr mɨhnũwo oshuu ɨtsorzɨhɨ erze profeta wɨshɨ. 24Per ich yarhakpa par olak uje olak ɨhĩ̵r deyo pork olak premyo shɨ erze uje de olak ahɨr. 25Ich yarhakpa par olak uje olak poso de ich kɨhniya pork deeych yet nehe hn olak iyuwo sẽhi olak. Ich yarhakpa par olak uje yesh olak aylpa pork deeych yet nehe hn tyenɨj olak dosdarakpa hn eyerhlo. 26Ich yarhakpa par olak uje nos oso otata uje ich olak ɨluu om pork õr poruwo wɨshɨ otata uje õr ɨluu om erze uje ochii ɨre profetaha per ye õr profetape— 27Eseekite hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Nos wɨr olak uje entlo pahwoso ẽrlo uje titɨm olak. Ahmũrlo erze olak ɨmãho hn ahakorĩ̵hɨlo uje om erze uje otsɨtak olak. 28Eyuhulo olak ahwoso omoho erze uje otsajĩ̵r olak ɨkiyo. Olak orar par erze uje oshiyokõr mɨhnuwõho olak. 29Kɨmɨjɨ yeẽk duhu errza ich tyenɨj amtɨs par uje duhu pɨt yet. Kɨmɨjɨ yeẽk doy anerpta ich ye ontew ɨre uje sehe doy anerpta yata. 30Uje yeẽk dapur olak yeẽk kuchɨt ich ɨshɨm ɨre. Kɨmɨjɨ yeẽk doy olak yeẽk ɨr kuchɨt ich tyenɨj iim. Ye lapur par uje tõhwa. 31Uje ahmũrlo oso oshiyokorĩ̵hɨ om par olak ich tyenɨj ahakõrlo uje om par õr ɨre. 32Kɨmɨjɨ shɨ ahmũrlo erze uje otsahmũr olak ich shɨ ahakõrlo ɨtso erze uje ye õr Porrosht aabope pork wɨr shɨ otsahmũr erze uje otsahmũr õr. Ahakõrlo ma om je õr ɨre. 33Hn kɨmɨjɨ shɨ ahakõrlo uje om erze uje oshiyokõr omɨhɨ olak ich shɨ ahakõrlo ɨtso erze uje ye õr Porrosht aabope pork wɨr oshiyokõr oshuu ɨtsorz. Ahakõrlo ma om je õr ɨre. 34Kɨmɨjɨ shɨ uhu wɨr otsahla kuchɨt uje eraha uje tyenɨj otõhwapo ich shɨ ahakõrlo ɨtso erze uje ye õr Porrosht aabope pork wɨr oshiyokõr oshuu ɨtsorz. Ahakorĩ̵hɨlo ma om je õr ɨre. 35Ahmũrlo olak ɨmãho. Ahakorĩ̵hɨlo omɨhɨ õr. Uje olahla olak kuche ich ye uhulo olak eyuwo tɨsɨr uje tõhwapo. Uje ahakõrlo uhulo ɨtsorz ich olak premyo dich de Porrosht ahɨr hn oso ochɨraha uje olak Porrosht aabo pork Porrosht shish shiyokõr shuu ɨtsorz. Porrosht takashɨm wɨr uje onɨna ɨre hn takashɨmpo erze uje yelɨj onɨna ɨre. Takashɨmpo erze uje oshiyokõr om hn erze uje oshiyokõr mɨhnũwo. 36Osɨrlo oso uhulo olak ɨlo Porrosht pork wɨchɨ sosɨr oso. Eẽtlo Porrosht. 37Ye eychɨmlo olak leshɨbo hn olak nanɨme uhulo olak ɨlo jwe. Kɨmɨjɨ uhulo olak ɨlo jwe uhulo ɨtsorz ich yet de uje shuu ɨre ɨtso jwe par teychɨm olak. Ye epiyerlo olak leshɨbo hn olak nanɨme uhulo olak ɨlo jwe. Kɨmɨjɨ ahakõrlo uhulo ɨtsorz ich yet de uje shuu ɨre ɨtso jwe par sepyẽr olak. Tyenɨj olak perdonar õr ich yet de uje perdonar olak toy. 38Asɨmlo kuchɨt wɨr oso ich Porrosht ɨshɨm olak toy shuu ma dich je erze uje asɨmlo õr. Asa waa je owa eteẽta kuchɨt ẽra Porrosht sɨteẽta chĩ̵ra per teych ɨle par shuu sakɨr hn chɨbɨte ma eeych nehech noshɨ hn ɨshɨm olak.— 39Hn Jesús sɨteẽta yeẽk uje ye dɨraha kuchɨt uje shiyokorãha yet ich shɨ ɨtso olɨbɨt. Umo õr ɨm: —Kɨmɨjɨ olɨbɨt tõhwa olɨbɨt yet hmata hn ohno odɨrk ich tyenɨj õr kay omasaha jotsɨt ehet. Ich õr osiyer omasaha. 40Nĩhyok yeẽk uje ma chɨraha je ɨr maestro. Per uje ese maestro sɨhna shiyokorãha ɨre hnii ɨtso ɨr maestro. 41¿Ɨnaãpo heke olak yeẽk teychɨm deshɨbich uje shiyokõr kuche mɨhnũwo pɨkaap ɨtso uje phich ukult de ɨr onta per ye duhu deyuwo tɨsɨrĩ̵hɨ ɨrpe ese uje ɨtso kutich uje de ɨr onta? 42¿Ɨnaãpo heke tatɨm deshɨbich ɨm: “Erẽt sham par tiyuhu ese phich ukult uje de onta.” Wɨchɨ ehet yũhurash. Wap tyenɨj chiyuhu ese kutich uje de ɨr onta hnii pwele teychɨm par uje chiyuhu ese phich ukult uje de deshɨbich onta.— 43Eseekite hn Jesús sɨteẽta tatɨm õr ma ɨm: —Nĩhyok ye pohɨr chɨhɨpe uje om hn ee mɨhnũ. Hn uu pohɨr uje mɨhnũ ich ye ee chɨhɨpe uje om. 44Oso ochɨraha pohɨr om pork ɨr ee ich om. Yelɨj oljata ɨr ee naraje par ochekushu, hn yelɨj osdi ɨr ee uva par ochekushu. 45Wɨr shɨ ɨtso hnakɨrbich uje ɨluuta om. Chiilehet ich om pork ehet om. Hn hnakɨrbich uje ɨluuta mɨhnũ chiilehet ich ahwoso mɨhnũwo pork ehet mĩ̵hnɨk. Uje yeẽk chiilehet ich chɨbɨte orhõta uje de ɨre ehet kɨmɨjɨ om o kɨmɨjɨ mĩ̵hnɨk.— 46Eseekite hn Jesús tatɨm õr ɨm: —¿Ɨnaãpo heke ebiilo yok on Ɨrhĩche hn ye ahakõrlope uje titɨm olak? 47Yeẽk uje tɨrẽt tĩ̵r yok hn chunt uje tiita hn shiyokõr ich ɨr ɨluu shɨ ɨtso 48ese hnakɨrbich uje sehe niyokõr dahuch. Chihĩtsa wɨchɨ jotsɨt ich shuu yakpa nehech chish kojach hn chɨbɨte latrila par shiyokõr lahuch. Deeych yet nehe hn awɨt tĩ̵r poõrc. Uushɨ ich jwertpa hn chukus ese pwertɨt per ye duhu telerrzpe pork ese hnakɨrbich ich shiyokõr ich ompa. 49Per ese uje chunt pahwoso hn ye niyokõrpe, wɨchɨ shɨ ɨtso hnakɨrbich uje shiyokõr lahuch per ye nihĩtsa jotsepe par chɨbɨte latrila. Shɨ chɨbɨte hnɨmich eeych. Uje awɨt tĩ̵r poõrc ich uushɨ jwertpa hn chukus ese pwertɨt ɨchii kay hn chũr lekɨtiyo.—


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\