LUCAS 8

1Eseekite hn Jesús hno tĩ̵r erze duwo ijaabo hn deyo par uje sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso hn tatɨm õr erze ahwoso oomo uje Porrosht shiyokõr par tɨbey daabo. Ɨr akɨle õya ɨre uje õr dose. 2Tɨmcher õya Jesus toy. Antkite chukuta erze tɨmcher uje õr permo hn erze uje demonyo de õr aho shuu tokole. Nohmata iich otsɨɨ María. Ɨr alokot otsɨɨ Magdalena. Jesús chiyuhu syete demonyo ɨr ehetni. 3Yata iich otsɨɨ Juana. Ɨr abich iich otsɨɨ Cuza. Wɨchɨ shɨ tɨbey rey Herodes ihyuch. Yata iich otsɨɨ Susana hn yẽr ode toy. Erze tɨmcher oshɨmɨhɨ Jesús ɨr hnote nohmɨreme par uje tiya uje ɨre nesita hõr wɨr dakɨle. 4Eseekite ich oso okɨhniya otãra duwo lekɨtiyo. Uje ehn otakɨsho lawich par uje otẽr Jesús hn ɨre sɨteẽta kuchɨt shuu ɨtsorz ɨm: 5—Hnakɨrbich dekite uje chɨtsẽr jõro eyhi. Uje chɨtsẽr shuu ɨtsorz hn eyhi kayɨhɨ dehet ehet. Oso ochɨkãha hn otarãha hnɨmo. Chɨpɨrme taãcha hn tew. 6Uu yẽr uje chɨtsẽr kayɨhɨ uje kojano po de. Uje erze eyhi tokole ich ɨhɨrle kako pork ye hnɨmich pantape. 7Erze eyhi yẽr uje chɨtsẽr hn kayɨhɨ uje wontɨ de. Tokole ii yẽr nehech wontɨ serz hn sajuwe. 8Per erze eyhi yẽr uje chɨtsẽr hn kayɨhɨ ese hnɨmich ɨhĩ̵rt ich kresa hn ee de. Kal pohɨr ee syen uje tokole.— Uje Jesús sɨhna tata shuu ɨtsorz hn tɨbich tatɨm wɨr oso ɨm: —Olak ãr de par ẽrlo. Uhulo olak eyuwo tɨsĩ̵r erze uje titɨm olak.— 9Eseekite hn Jesús akɨle otatɨm otsɨɨ: —¿Duhu ɨnaãpo erze ahwoso uje eteẽta athaka?— 10Jesús tatɨm õr ɨm: —Porrosht sehe duhu erahalo erze uje shiyokõr par tɨbey daabo. Per uje titɨm erze oso yewo ich ye tuu ɨmeheeychpe. Shɨ tɨteẽta õr kuche par uje oteychɨm per ye onomope. Ich otẽr per ye odɨrehepe. 11Erze uje tɨteẽta õrke tata shuu ɨtsorz. Erze eyhi uje titɨm õrke wɨr uu Porrosht ahwoso. 12Erze eyhi yẽr uje kayɨhɨ dehet ehet wɨr shɨ ɨtso oso uje ochunt Porrosht ahwoso ich dyablo tĩ̵r õr hn chiyuhu uu Porrosht ahwoso õr aho. Heke ye odɨrehepe hn otsotiis uje Jesús ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. 13Erze eyhi yẽr uje kayɨhɨ kojano po ehet shɨ ɨtso erze oso uje ochunt Porrosht ahwoso. Ich otsahmũrpa hn õr ayla. Wɨr shɨ õr ɨtso erze jõro uje ye uurĩ̵rɨsh. Wap ich ye odotiispe per uje deeych yet hn yet sehe duhu oniyokõr uje mɨhnũwo ich oym Porrosht. 14Erze eyhi yẽr uje kayɨhɨ wontɨ ehet shɨ ɨtso erze oso uje ochunt Porrosht ahwoso ich otsahmũr. Deeych yet hn oshuu deyuwo tɨsɨr labɨso hn dasuwo. Ma otsahmũr hnote. Otsahmũr erze õr ahmiyo. Shɨ õr ɨtso erze pohɨr uje eesh per yelɨj icho. 15Per erze eyhi yẽr uje kayɨhɨ hnɨmich uje om wɨr shɨ ɨtso erze oso uje ochunt Porrosht ahwoso ich ye odɨkeype. Ye onoym Porroshtpe. Õr ɨluu ich om heke shish oshiyokõr uje Porrosht sahmũr nehech shɨ õr ɨtso erze pohɨr uje ee yesh kɨhniya.— 16Eseekite hn Jesús sɨteẽta kuchɨt tatɨm õr ɨm: —Uje yeẽk nerũ nampyont ich ye dɨbɨte kejunt uut hn ye dɨbɨte õr arpich uut. Shɨ chɨbɨte owich uje de porĩt par uje chihit lekɨtiyo par uje yeẽk masaha pwert ehet ich umo lekɨtiyo. 17Pork nos kuche uje otsakɨs je deeych yet nehe ich shish ochɨraha shɨ ɨtso erze kuche uje yet sakɨs je deeych yet nehe ich ochish hn nos ochɨraha. 18Uhu olak eyuwo tɨsĩ̵r erze uje entloko uje titɨm olak uje Porrosht shish shiyokõr. Erze uje ochɨraha ich Porrosht tyenɨj shuu ma ochɨraha. Per erze uje ye odɨrehepe hn oshuu deyuwo tɨsɨr uje ochɨraha per ye odɨrehepe wɨr uje Porrosht shuu ochɨkey.— 19Eseekite hn Jesús data hn ɨr deshɨbo otɨrẽt par otekɨrɨhɨ ɨre per ye õr pwelpe omasaha pwert ehet pork ich oso okɨhniya uje odechɨ. 20Hn yet tatɨm Jesús ɨm: —Ata hn eshɨbo odechɨ ejwert. Sehe okeytker owa.— 21Jesús tatɨm õr ɨm: —Erze uje ochunt Porrosht ahwoso hn oshiyokõr uje tata wɨr shɨ õr ɨtso mama hn shɨ õr ɨtso pɨshɨbo.— 22Eseekite uje deeych yet hn Jesús tatɨm wɨr dakɨle ɨm: —Yukulo yɨtĩ̵rlo wahacha lagunta pɨt yet.— Oyãha pohorehechɨs hn ohno. 23Uje ehn ohno ochɨkãha asa lagunta ehet hn Jesús umo. Myent data tɨbichu hn shuu asa lagunta wokor deyo hn masaha asa pohorrza ehet. Ich yarhakpa par uje shuu yaka. 24Jesús akɨlo ohno otĩ̵r ɨre hn otsɨniyẽr otsɨɨ: —Maestro, yej eyok yaka hn tyenɨj yɨtɨ.— Jesús iyehet tatɨm asa myentɨta hn erze owɨt wokor ɨm: —Alehe.— Ɨchii iyeheshɨp. 25Jesús tatɨm erze dakɨle ɨm: —¿Ɨnaãpo heke otiislo pahwoso?— Per õr ɨre ochishlabe hn otolpa. Otatɨmye otsɨɨ: —¿Latɨk ukurbo uje de ɨre heke tatɨm asa myentɨta hn erze owɨt wokor ich chunt ɨre hn iyehe?— 26Jesús hõr dakɨle otãra ese hnɨmich Galilea hn ohno nehech otaachĩ̵hɨ wahacha lagunta pɨt yet uje ese Gerasa oso õr hnɨmich de. 27Eseekite uje Jesús ihnɨmichɨhɨ pohorrza ehet hn hnakɨrbich taãcha. Wɨchɨ ehn debuhu dɨtni. Ich osdeyo demonyo de ehet. Yelɨj nonãha lasuwo hn yelɨj lakaha lahuch. Shɨ sakaha duku. 28Uje umo Jesús ich tɨbich jwertpa. Taachĩ̵hɨ Jesús ahɨr hn icha dete hnɨmoho ɨle ɨkɨch. Tatɨm Jesús ich sɨhnew ɨm: —¿Je sehe ahakõr latɨkɨhɨ yok? Tɨkɨraha owa. Owa Jesús. Owa uu Porrosht ijɨt pisht. Wɨchɨ Porrosht ich dich. Ye ahakõr mɨhnɨkĩ̵hɨ yok lɨshɨ.— 29Tatɨm shuu ɨtsorz pork ich Jesús tatɨm ese ɨchɨbich mĩ̵hnt par shuu tokolɨhɨ ese hnakɨrbich ehetɨke. Ich osdeyo uje demonyo de ɨre. Shish masaha ɨre ehet heke uje oso oshyeru meyko hn dɨle ochĩ̵ra kenena hn otɨbey ɨre per shish chekushu latshĩ̵ro. Erze demonyo ohnoy ese hnakɨrbich otseya ese owich uje ɨsa. 30Eseekite hn Jesús tatɨm ese demonit ɨm: —¿Eeytɨkɨhɨ?— Hn tatɨm Jesús ɨm: —Piich otsɨɨ Legión.— Tatɨm shuu ɨtsorz pork demonyo kɨhniya uje de ɨre ehet. 31Shish otsapur Jesús par uje ye nɨmchaha õr ese jotsɨt uje ye uhurztɨkɨsh. 32Ich poohle kɨhniya uje taakɨhɨ wĩ̵rit eeych hn erze demonyo sapur Jesús par uje masaha erze poohle aho. Jesús ɨshɨm par uje masaha. 33Uje tokolɨhɨchɨs ese hnakɨrbich ehet ohno omasaha erze poohle aho. Erze poohle uushɨ ihnɨmichɨhɨ wĩ̵rit eeych. Dale awɨt hn nos hmarta. 34Erze hnakɨrbo uje otɨbey erze poohle omo uje Jesús chiyuhu demonyo ese hnakɨrbich ehetɨke hn omo uje erze poohle hmarta. Ooshɨ ohno otatɨm erze oso uje ode dɨt hn otatɨm õr uje ode aach toy. 35Erze oso otokolɨhɨ dahuwo. Ohno par oteychɨm Jesús hn erze poohle. Uje otaachĩ̵hɨ wahacha uje Jesús de hn ochish ese hnakɨrbich uje ehn demonyo de ehetɨke. Shɨ sakaha Jesús ahɨr. Iyãha lasuwo. Ye totihlpe. Ich otolpa Jesús. 36Erze hnakɨrbo uje omo uje Jesús shiyokõr uje chiyuhu erze demonyo ese hnakɨrbich ehetɨke ich otatɨm erze oso. 37Nos wɨr oso uje odebuhu lekɨtiyohochɨs ese hnɨmich Gerasa otsapur Jesús par uje sehe oduhu tokolɨhɨchɨs pork õr ɨre ich otolpa Jesús. Heke Jesús iyãha pohorrza par hno. 38Ese hnakɨrbich uje demonyo tokolɨhɨ ɨre ehetɨke sapur Jesús par uje sehe do nõya ɨre per Jesús umo ɨm: 39—Bo eyhi hn nos atɨm õr uje Porrosht shiyokorĩ̵hɨ owaka.— Hn ese hnakɨrbich hno. Nos tatɨm õr dɨt ehet uje Jesús shiyokorĩ̵hɨ ɨreke. 40Eseekite uje Jesús cheeshpo tĩ̵r lagunta pɨt yet hn erze oso õr aylpa pork shish oyem ɨre. 41Uje Jesús taachĩ̵hɨ wahacha hn hnakɨrbich uje iich otsɨɨ Jairo taachĩ̵hɨ Jesús ahɨr. Wɨchɨ õr bahluwa uje tɨbey sinagoga. Icha dete hnɨmoho Jesús ɨle ɨkɨch par uje sapur sehe duhu do tĩ̵r dahuch 42pork ese hnakɨrbich ɨr ijɨta de uje ich permpa. Sehe toy hn ye eebe kɨnehĩ̵rsh. Asa pɨkɨhninta ich dose ãyo. Eseekite uje Jesús hno tĩ̵r ese hnakɨrbich ihyuch ich oso okɨhniya õya ɨre. Ochukusye nehech omehe Jesús. 43Erze oso õr ehet tɨmcharrza de. Dose ãyo uje wate permo, ɨr armɨtsɨ ihnɨmich. Ich sɨhna ɨre hnote yesh uje shish ɨshɨ lotor per nĩhyok ye latɨk pwele par uje chukuta ɨre. 44Asa tɨmcharrza sɨthĩ̵r ɨre Jesús tãra nẽr hn sakahɨr nerpta ɨrhɨ. Uje sakahɨrkɨ ɨchii ɨr armɨtsɨ iyehe. 45Jesús tatɨm õr ɨm: —¿Yeẽkpo ese uje sakahɨr yokɨke?— Hn erze oso otatɨm Jesús otsɨɨ: —Ye oryõkpe uje oyakahɨr owa.— Uje erze oso otatɨm Jesús oshuu ɨtsorz ɨchii Pedro tatɨm ɨm: —Maestro, erze oso ich ochukusye hn omehe owa.— 46Per Jesús tatɨm õr ɨm: —Tɨkɨraha yeẽk de uje sakahɨr yok pork tukuuna uje pukurbo pɨkaap tokole.— 47Eseekite uje asa tɨmcharrza chɨraha uje ye pwele par uje sakɨs ɨre hn hno tĩ̵r Jesús. Ich ɨkiyo tãra. Icha dete hnɨmoho ɨle ɨkɨch. Tatɨmɨhɨ Jesús wɨr oso õr ɨkɨch uje ɨr permo heke sakahɨr, hn uje sakahɨrkɨ ɨchii owich om. 48Jesús tatɨm asa tɨmcharrza ɨm: —Shɨ pork ye otiis yokpe heke owa owich om. Bo uhu ehet kɨɨs.— 49Eseekite uje ehn Jesús keytker asa tɨmcharrza hn hnakɨrbich taãcha. Tãra Jairo ihyuch hn tatɨm ɨre ɨm: —Eyj late tokɨ. Ye ahakos Jesús.— 50Jesús chunt ese hnakɨrbich uje tatɨm Jairoko hn umo ɨm: —Ye atɨla. Shɨ ye otiis yok ich asa eyjɨta tyenɨj owich ompo.— 51Uje Jesús taachĩ̵hɨ Jairo ihyuch hn ye nahmũrpe uje yeẽk ĩya ɨre par masaha pwert ehet. Shɨ Pedro hn Santiago hn Juan hn asa pɨkɨhninta ɨr deych hn ɨr data wɨr uje omasaha pwert ehet õya Jesús. 52Jesús chish erze oso uje ode pwert ehet. Nos oyerh otowẽra asa pɨkɨhninta. Jesús tatɨm õr ɨm: —Ye eyerhlo. Wate ye tope. Shɨ umo.— 53Heke oyana oloter Jesús. Yeje õr ɨre ich ochɨraha uje tokɨ. 54Per Jesús chishew hmata hn tatɨm ɨm: —Pɨkɨhninta, alehet.— 55Ɨr ɨchɨbich cheeshpo masaha ɨre heke ɨkpo. Ɨchii iyehet. Jesús tatɨm ɨr deych hn ɨr data par uje oshuu taak. 56Asa pɨkɨhninta ɨr deych hn ɨr data ich ochishlabe. Jesús tatɨm õr par uje ye duhu otatɨm latɨk uje chukuta asa õr ijɨtaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\