MARCOS 14

1Eseekite ich yej terɨhɨ daalo osiyer par uje oshiyokõr õr ahamich uje iich otsɨɨ Pascua. Õr ahamich yet ĩyapo uje otew pan ye eyhirãsh. Nos wɨr saserdote õr bahluwo hn erze uje oshiyokorãha oso erze ley uje Moisés chichewkite ochukwi Jesús ɨluu par uje otsehnyẽr ɨre hn ochishew. Sehe oduhu ɨre oduhu toy. 2Otatɨmye otsɨɨ: —Ye ompe uje yishewlo ɨre yuhulo nõya ese õr ahamich nok wɨr oso odorza ɨre.— 3Eseekite uje Jesús de wahacha dɨt Betania hn sakaha nemest wɨrc Simón ihyuch. Ese Simón ɨr alokot otsɨɨ lepra. Tɨmcharrza sɨtɨ̃r ɨre Jesús. Wate tõhwa perfume uje iich otsɨɨ nardo uje ich debichpa. De kobɨt ijaabɨt ehet uje oshiyokõr ochɨ̃ra kojach uje iich otsɨɨ alabastro. Uje ehn Jesús sakaha nemest wɨrc hn asa tɨmcharrza chobɨrho ese kobɨt etɨbich hn sanuwãha Jesús huta. 4Per yewo odechɨ uje otsɨtak hn otatɨmye otsɨɨ: —¿Keshɨ ɨnaãpo heke sanuwãha ese perfume teychpisha? 5Kɨmɨjɨ ye nanuwãha ich ma om par chiwãha shuu debichpa hn ɨshɨm baho erze losuhlaabo. Ɨr bahat shɨ ɨtso uje hnakɨrbich chishew obiyo nehech ãyt nohmɨra.— Ochiyuhu lahwoso mɨhnuwõho wate. 6Jesús tatɨm õr ɨm: —Moymlo. ¿Ɨnaãpo ahakoslo wate? Ese uje shiyokorɨ̃hɨ yok ich om. 7Erze losuhlaabo shish ode olak ahɨr nehe. Uje sehe akashɨmlo õr ich olak pwele per tyenɨj yok nihyokɨ̃hɨ olak ahɨr. 8Ana tɨmcharrza shiyokorɨ̃hɨ yok uje pwele. Tormɨ̃hɨ perfume yok uje ehn yahpaa onihitsɨm yokpe. 9Titɨm olak ich tuu ũrpa. Uje otsanɨmɨrãha Porrosht ahwoso ɨ̃rmo lekɨtiyo otatɨm yok õr ich õr eyucha ese uje tɨmcharrza shiyokorɨ̃hɨ yok.— 10Eseekite hn Judas Iscariote wɨchɨ Jesús akɨlak toy uje õr dose. Hno tɨ̃r erze saserdote õr bahluwo par ɨshɨm õr Jesús. 11Uje ochunt ich õr aylpa. Otatɨm Judas par uje sehe odosɨm hnote. Heke ich chukwi Jesús ɨluu par uje ɨshɨm wɨr õr bahluwo. 12Eseekite ich terɨhɨ deeych webich osht uje otew pan uje ye eyhirãsh. Wɨchɨ deeych ich tyenɨj oshuu obeje ijaabo par oteeychãha Porrosht hn par uje otew par ese õr ahamich uje iich otsɨɨ Pascua. Ɨr akɨle otatɨm Jesús otsɨɨ: —¿Oniyokorɨ̃hɨ ɨraãpo erze oposo par ese õr ahamich Pascua?— 13Jesús tatɨm dakɨle õr osiyer ɨm: —Bolɨlo etɨ̃rlo dɨt ehet. Tyenɨj eshɨlo hnakɨrbich uje ihyõk kobɨt. Awɨt de ehet. Alehelo nẽr. 14Uje masaha pwert ehet ich atɨmlo ese pwert yɨnsɨrc on: “Maestro sole: ¿Pwerttɨkɨhɨ par erze uje otekɨrɨhɨ owa? Ele dɨhlake hn yok hn pakɨle oyaakɨhɨchɨs par ese õr ahamich.” 15Tyenɨj sowa olake ese pwertɨt dich uje de deshɨbich eeych. Nemest dechɨ hn õr ɨbe. Enshiilo erze oposohochɨs par eyok.— 16Ɨr akɨle ohno otɨ̃r dɨt hn ochish ese pwertɨt shɨ ɨtso uje Jesús tatɨm õrke. Heke onɨshii labɨso par ese õr ahamich. 17Uje ich dɨhlak hn Jesús hõr dakɨle uje õr dose otaachɨ̃hɨchɨs. 18Uje ehn otsakaha nemest wɨrc otaak hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Ich ũrpa uje titɨm olak. Olak yet de uje taakɨhɨ pahɨr uje tyenɨj chiwãha yok.— 19Heke ɨr akɨle ich õr dosdarak. Nohmɨr nohmɨr otatɨm Jesús otsɨɨ: —¿Je yok?— 20Jesús tatɨm õr ɨm: —Olak dose nohmet de olak ehet uje yesh sɨta ɨr panɨhɨ wate pɨreta ehet waa je tɨtehe yok pan. 21Yok tokõra poõrzni. Tyenɨj oshiyokorɨ̃hɨ yok ɨtso uje Porrosht ahwoso tata, per ich yarhak par ese uje tyenɨj chiwãha yok. Kɨmɨjɨ ye wɨchɨ shurhãni ich ma om par ɨre.— 22Eseekite uje ehn otaak hn Jesús chishew pan, nɨhna Porrosht hn sehek. Ɨshɨm dakɨle. Tatɨm õr ɨm: —Elɨlo. Nãhu yok pẽro.— 23Chishew basta, nɨhna Porrosht hn ɨshɨm õr. Nos õr ɨre oho ese uje de basta ehet. 24Tatɨm õr ɨm: —Wate asa parmɨsta uje noshɨ shuu pahwoso yakaha par uje tokoshɨ õr hnɨtew ich okɨhniya.— 25Hn tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak ich tuu ũrpa. Ye tokoho nehe ese uva otich nehech terɨhɨ ese deeych uje tokoho ese uva otich ahle uje Porrosht tɨbey daabo nehe.— 26Uje oteeychɨ otseet imno hn otokole ohno otɨ̃r ese wɨ̃rit uje iich otsɨɨ Olivos. 27Eseekite hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Ele dɨhlake tɨkɨraha uje nos moymlo yoke pork Porrosht ahwoso tata shuu ɨtsorz ɨm: “Porrosht ɨm: Tuu toy ese uje tɨbey obeje hn erze obeje chũr lekɨtiyo.” 28Per uje yok ɨkpo nehe ich takaha tɨtɨ̃r Galilea hn tyenɨj ahnɨlo pɨjɨch.— 29Pedro tatɨm ɨm: —Kɨmɨjɨ nos onoym owa mahn yok ye tokoym owape.— 30Jesús tatɨm ɨm: —Titɨm owa ich tuu ũrpa. Ele dɨhlake uje ehn yahpaa kokot yerhɨ do bese ich tɨkɨraha uje ata tre bese uje ye eraha yokpe.— 31Pedro satsɨrãha lahwoso tatɨm ɨm: —Kɨmɨjɨ tɨkɨtɨhɨ ahɨr pork tokõya owa per ye tiitape too: “Ye tɨkɨraha otɨk.”— Nos wɨr ɨr akɨle yewo otata oshuu ɨtsorz toy. 32Eseekite hn ohno otɨ̃r ese owich uje iich otsɨɨ Getsemaní. Jesús tatɨm dakɨle ɨm: —Shɨ akaha lɨklo. Takaha yok orar.— 33Hnoy Pedro, Santiago hn Juan. Ɨchii chuuna ɨre uje ich dosdarakpa pork kuchɨt dospa tyenɨj tɨ̃r ɨre. 34Tatɨm õr ɨm: —Ich yok dosdarakpa. Tukuuna uje tyenɨj tɨkɨtɨ. Shɨ akaha lɨklo hn shɨ erɨhɨlo.— 35Jesús hno tɨ̃r wahacha pɨkaap. Seynehnɨmich hn orar sapur Porrosht ɨm: —Kɨmɨjɨ om uje ese kuchɨt mɨ̃hnt ye tɨ̃r yok ich tahmũr.— 36Jesús orar ɨm: —Papa, owa uu Porrosht. Owa pwele nos ahakõr kuche. Erze kuche mɨhnũwo uje tyenɨj tɨ̃r yok wɨr shɨ ɨtso uje tyenɨj tokoho otich uje chiyok de basta ehet. Ye uhu tɨ̃r yok per ye ahakõr uje shɨ yok tahmũr. Ahakõr uje ahmũr.— 37Hno cheeshpo tɨ̃r uje dakɨle ode. Chish õr shɨ omo. Tatɨm Pedro ɨm: —Simón, ¿je yesh amo? ¿Ɨnaãpo heke ye owa ewentpe hnii una ora uje erɨhɨ? 38Shish tyenɨj erɨhɨlo hn olak orar par uje ye ahakõrlo erze kuche mɨhnũwo. Olak sehe ahakõrlo uje om per ye olak ewentpe.— 39Hnopo tɨ̃r wahacha par uje orar sapur Porrosht shuu ɨtso uje sapurku. 40Uje cheeshpo hn chish erze dakɨle shɨ omo pork ich kuhɨ̃rt sẽhi õr. Heke ye odɨraha lahwotɨk uje otatɨm ɨre. 41Ich tre vese uje orar hn cheeshpo tɨ̃r uje dakɨle ode. Tatɨm õr ɨm: —¿Je yesh amɨlo? ¿Je ermtsɨrlo? Ekushuhulo olak uje amlo. Yok tokõra poõrzni. Ich terɨhɨ orta par oshɨm yok erze oso uje õr ɨluu mɨhnũ. 42Alehetlo, yukulo. Hmeychɨmlo, yehe tɨrẽt ese uje chiwãha yok.— 43Uje ehn Jesús keytkẽr dakɨle ich Judas taãcha. Wɨchɨ Jesús akɨlak toy uje õr dose. Ich oso okɨhniya õya Judas. Otõhwa espada hn yewo otõhwa piyo. Erze saserdote õr bahluwo hn erze uje shiyokorãha oso erze ley uje Moisés chichewkite hn erze dɨt oso õr bahluwo wɨr uje oshuu ohno par ochishew Jesús. 44Judas uje chiwãha Jesús tatɨm erze osoko ɨm: —Uje tuku ur ich erahalo wɨchɨ ese. Asɨlo hn boylilo.— 45Uje Judas taãcha ɨchii sɨtɨ̃r ɨre Jesús tatɨm ɨm: —Maestro,— hn chuku ur. 46Erze oso ochishew Jesús. 47Yet dechɨ Jesús ahɨr. Chiyuhu ɨr espada hn ihyo ese saserdote bahlut pisht yɨlt per shɨ ihyo ɨr ãrza. 48Jesús tatɨm erze oso uje ochishew ɨre ɨm: —¿Ɨnaãpo heke erẽtlo hn ohwɨ̃lo espada hn piyo par uje aslo yok uhulo yok ɨtso echɨkɨt? 49Shish yok de olak ahɨr templo patikɨt ehet hn tiyokorãha olak per ye asɨlo yokɨhɨ wahachpe. Aachɨ̃hɨlo lɨka par asewlo yok heke uhulo Porrosht ahwoso yakaha.— 50Nos wɨr Jesús ɨr akɨle ohno ooshɨ oym ɨre. 51Eseekite hn pɨkɨhnint hnakɨrbitɨt iyehe Jesús nẽr. Shɨ sajuwe ɨre sawɨnta. Sehe odishew ɨre per chekshuhu ɨre õr. 52Asa sawɨnta tokole. Hno uushɨ shɨ ɨmehshɨp eeych. 53Eseekite ich ohnoy Jesús otseya saserdote õr bahlut pisht ɨkɨch. Nos wɨr saserdote õr bahluwo hn nos wɨr dɨt oso õr bahluwo hn erze uje oshiyokorãha oso erze ley uje Moisés chichewkite nos otakɨsho lawich. 54Pedro shɨ iyehe Jesús nẽr dukuhla nehech taachɨ̃hɨ ese saserdote õr bahlut pisht ɨr ihyuch hn masaha patikɨt ehet. Hno sakaha erze hnakɨrbo õr ahɨr uje otɨbey Porrosht templo. Torha jwekɨta. 55Nos wɨr saserdote õr bahluwo hn erze bahluwo yewo uje õr iich otsɨɨ Junta Suprema ochukwi yeẽk par denunsya Jesús pork sehe oduhu oduhu toy, per ye odishpe. 56Oso okɨhniya otata uje Jesús shiyokõr mɨhnũwo per õr ahwoso ye ɨlyepe. 57Yewo oyehet hn otata dekushiĩ omo otsɨɨ: 58—Õryok oyuntni uje Jesús sole: “Yok tyenɨj tehnɨmich Porrosht ihyuch uje hnakɨrbo oshiyokõr hn je terɨhɨ daalo tre nehe ich tuu iyehetpo per ye hnakɨrbo oniyokõrpe.”— 59Per õr ahwoso ye ɨlyepe. 60Ese saserdote õr bahlut pisht iyehe õr ehet hn tatɨm Jesús ɨm: —¿Je ye ahwotɨkɨsh par atɨm yok? ¿Je ũru erze õr ahwoso uje otatɨm yok uje õr denunsya owa?— 61Per Jesús ye dilehetpe. Tatɨm Jesús ɨm: —Titɨm owa tɨ̃ra Porrosht iich uje ɨka. Atɨm õryok kɨmɨjɨ owa Cristo uu Porrosht Ijɨt.— 62Jesús tatɨm ɨm: —Ẽhe. Yok tokõra poõrzni. Deeych yet nehe hn eychɨmlo yok uje tiyaha Porrosht waãchta hn amɨlo yok uje tɨkɨrẽt tokonãha ukuhurrza.— 63Ese saserdote õr bahlut pisht shiyãs nanerpta pɨkaabɨt par yara hn tatɨm õr ɨm: —Ye nesit latɨk par õr denunsya ɨre. 64Ich nos entlo uje chiinehnɨm Porrosht. ¿Eshɨlo latɨkpo?— Nos otatɨm ɨre otsɨɨ: —Tyenɨj toy pork shiyokõr uje mɨ̃hnɨk.— 65Wɨr ɨchii otɨtɨrãha ɨre hn oshiyeru ɨle hn oshuu. Otatɨm otsɨɨ: —Eẽrrza yeẽkpo uje shuu owa.— Erze uje otɨbey Porrosht templo oshuu ɨre toy. 66Eseekite hn Pedro shɨ sakaha pwert uut patikɨt ehet. Tɨmcharrza taãcha. Wate saserdote bahlut pisht ɨr ɨbi. 67Umo Pedro uje torha jwekɨta. Teychɨm pishɨ hn tatɨm ɨm: —Owa uje shish Mẽya Jesús uu dɨt Nasaret osht.— 68Pedro sata tatɨm wate ɨm: —Ye tɨkɨraha otɨk hn ye tɨkɨraha erze uje atɨm yok.— Iyehet hno tɨ̃r patikɨt uhurrza hn kokɨt yerh. 69Asa saserdote õr bahlut pisht ɨr ɨbiita umo Pedro. Wate tatɨm erze oso uje oyehe wahacha ɨm: —Lɨkɨ shiyehe wɨchɨ õr ihyẽrak.— 70Pedro satapo. Wɨsɨk wɨsɨk hn erze uje odechɨ otatɨm Pedro otsɨɨ: —Ich ũru uje owa shish Mẽya erze uje õya ɨre pork owa Galilea os.— 71Tatɨm õr shuu lahwoso ich ũru ɨm: —Ese hnakɨrbich uje yesh atɨmlo yok ye tɨkɨraha otɨk.— 72Ɨchii kokɨt yerhpo. Pedro eyucha uu Jesús ahwoso uje tatɨm ɨrhna ɨm: —Uje ehn yahpaa kokɨt yerh do bese ich tɨkɨraha uje atɨm õr uje ye eraha yok tre bese.— Heke Pedro ich yerh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\