MARCOS 15

1Eseekite uje ich dɨhɨrbɨt pisht hn wɨr otakɨsho lawich par uje okeytkẽrye uje tyenɨj otsepyẽr Jesús erze saserdote õr bahluwo hn erze dɨt oso õr bahluwo hn erze uje oshiyokorãha oso erze ley uje Moisés chichewkite hn erze yewo uje ode asa weeta waa je iich otsɨɨ Junta Suprema. Oshiyeru Jesús uke hn ohnoy otseya gobernador Pilato. 2Pilato tatɨm Jesús ɨm: —¿Je owa uu israel oso õr rey?— Jesús tatɨm ɨm: —Ẽhe, ich ũru uje atɨm yok.— 3Erze saserdote õr bahluwo otatɨm Pilato uje Jesús shiyokõr kuche mɨhnũwo ich kɨhniya. 4Pilato tatɨm Jesús ɨm: —¿Je ye entpe erze uje yesh õr denunsya owa? Otata kuche ich kɨhniya.— 5Per Jesús ye dilehetpe heke Pilato ich chishlabe. 6Eseekite uje terɨhɨ õr ahamich Pascua hn ese gobernador ɨr ɨluu par chiyuhu yetɨhɨ karsel ehet uje oso otsapur ɨre. 7Hnakɨrbich de karsel ehet iich otsɨɨ Barrabás. Yewo õya ɨre. Uje wɨchɨ prowa shuu gobierno tokole hn shuu hnakɨrbich shuu toy heke ochɨmchaha ɨre karsel ehet. 8Oso otaachɨ̃hɨchɨs Pilato ɨkɨch ɨchii otsapur sehe oduhu diyuhu nohmet karsel ehet ɨtso uje kal ãyt ich shish shiyokõr. 9Pilato tatɨm õr ɨm: —¿Je sehe uhulo tiyuhu ele israel oso õr rey?— 10Tatɨm õr shuu ɨtsorz pork chɨraha uje erze saserdote õr bahluwo shɨ õr denunsya Jesús pork opota. 11Per erze saserdote õr bahluwo ochɨrok erze oso par oshuu otsapur Pilato par chiyuhu Barrabás karsel ehet. 12Pilato tatɨm õr toy ɨm: —¿Sehe uhulo tiyokõr latɨkɨhɨ ele uje athɨlo on: “Lɨkɨ uu israel oso õr rey?”— 13Nos wɨr õr ɨre otatɨm ich otsɨhnew otsɨɨ: —Owɨshɨhɨ krus eeych.— 14Pilato tatɨm õr ɨm: —¿Ɨnaãpo heke sehe uhulo towɨshɨhɨ krus eeych? ¿Niyokõr latɨkpo uje mɨ̃hnɨk?— Per õr ɨre shish otsɨhnew lahwoso otatɨm otsɨɨ: —Owɨshɨhɨ krus eeych.— 15Pilato sehe niyokõr uje oso otsahmũr heke chiyuhu Barrabás karsel ehet hn shuu otsepyẽr Jesús hn ɨshɨm ohyerptoso par shuu ochowɨshɨhɨ krus eeych. 16Erze ohyerptoso ohnoy Jesús otseya ese owich uje ohyerptoso odebuhu Pilato ihyuch ahɨr. Oshuu nos wɨr ohyerptoso yewo otakɨsho lawich. 17Oshuu iyãha onerpta waa je wɨhɨ̃r hn oshiyokõr ɨr wolt ochɨ̃ra wontɨ hn oshuu iyãha. 18Ɨchii otseta Jesús otsɨɨ: —Lɨkɨ uu israel oso õr rey. Uhu ɨkɨrĩt ma berzak.— 19Oshuu ɨr huta ochɨ̃ra phich hn otɨtɨrãha. Ocha dete hnɨmoho ɨkɨch hn oteeychãha shɨ par oloter. 20Uje nos oloterke ich oym. Ochiyuhu asa nerpta waa je wɨhɨ̃r hn oshuu iyãha lasuwo pishopo, hn ohnoy par ochowɨshɨhɨ krus eeych. 21Eseekite uje ehn erze ohyerptoso ohnoy Jesús par uje oshuu oshuu toy hn ochishɨhɨ hnakɨrbich dehet pehet. Ɨr iich otsɨɨ Simón. Wɨchɨ Cirene os. Ɨr aabo õr iiyo otsɨɨ Alejandro hn yet otsɨɨ Rufo. Ɨre tãra aach par hno tɨ̃r dɨt. Oshɨm Jesús krus par oshuu ihyõk. 22Ohnoy Jesús otseya wahacha owich uje iich otsɨɨ Gólgota. Ese Gólgota ahwosht otsɨɨ huta debiyo. 23Erze ohyerptoso oshɨm Jesús wint ochɨnsaha mirra per Jesús ye dohope. 24Ochowɨshɨhɨ Jesús krus eeych, hn otsehek ɨr ɨshuwo par õr ɨre. Oloter kuchɨt par uje yeẽk chiyey ich wɨchɨ uje tyenɨj hnoy. 25Ich terɨhɨ a la nueve dɨhɨrbɨt hn ochowɨshɨhɨ Jesús krus eeych. 26Ochɨbɨte tabɨlt ɨr krus eeych. Ahwoso de ese tabɨlt. Erze ahwoso tata ɨnaãpo heke ochowɨshɨhɨ krus eeych. Tata ɨm: —Wɨchɨ uu israel oso õr rey.— 27Ochowɨsh echɨko õr osiyer õr krus eeyo toy. Ochɨbɨte yet Jesús waãchta hn ochɨbɨte yet waachjãrrza. 28Ahnũwo kuche tokole ɨtsorz pork Porrosht ahwoso tata ɨm: —Tyenɨj oshuu wɨr õya ɨre erze oso uje õr ɨluu mɨhnũ oshuu ɨtso uje wɨchɨ shiyokõr mɨhnũwo toy.— 29Erze oso uje ochɨkãhachɨs shɨ ochiyuhu lahwoso mɨhnuwõho Jesús hn oteych dehe. Otatɨm otsɨɨ: —Huk, owa athani uje tyenɨj ehnɨmich Porrosht templo, hn uje terɨhɨ daalo tre nehe hn uhu iyehetpo 30heke ẽra akɨrbo par ye atɨhɨ krus eeych. Ahnɨmichɨhɨ krus eeych.— 31Erze saserdote õr bahluwo hn erze uje oshiyokorãha oso erze ley uje Moisés chichewkite ochiyuhu lahwoso mɨhnuwõho ɨre toy. Otata otsɨɨ: —Wɨchɨ sosɨr yewo per par ɨre ich ye pwele takashɨm ɨrpe. 32Wɨchɨ chɨbɨte uje ɨre Cristo uu israel oso õr rey. Kɨmɨjɨ ũru ich tyenɨj sohnɨmichɨhɨchɨs krus eeych par uje yeychɨmlo hn ye yotiislo ɨre.— Erze echɨko uje ode ɨr krus eeyo ochiyuhu lahwoso mɨhnuwõho ɨre toy. 33Eseekite uje ich terɨhɨ deeych pehet hn dɨhlelta ihnɨmichɨhɨ lekɨtiyo nehech a la tre yɨlka. 34Shiyehe asa orta a la tre yɨlka hn Jesús tɨbich ich jwertpa ɨm: —Eloi, eloi, ¿lema sabactani?— Ese ahwosht tata ɨm: —Dii Porrosht, Dii Porrosht, ¿ɨnaãpo heke moym yok?— 35Erze oso yewo uje odechɨ ɨre ahɨr ochunt uje Jesús tata shuu ɨtsorz hn otata otsɨɨ: —Ele shɨ tɨbii uu profeta Elías lɨshɨ.— 36Ɨchii õr nohmet hno uushɨ chishew ponjɨt hn sɨtehe ese wint uje chiyok chiyuwa phich hn ɨshɨm Jesús par sehe duhu doho, tata ɨm: —Yiyem yuhu pɨkaap par yeychɨm kɨmɨjɨ Elías tɨrẽt hn nɨrmasɨhɨ krus eeychɨ.— 37Jesús tɨbich ich sɨhnew, chɨtser daherc hn toy. 38Ese bortɨsht uje sentii templo ehet shuu aho osiyer shiyãs ɨre poõrc nehech terɨhɨ hnɨmich. 39Ese ohyerptoso õr bahlut uje dechɨ Jesús ɨkɨch umo uje Jesús chɨtser daherc hn toy heke tata ɨm: —Ich ũru ele hnakɨrbich uje Porrosht Ijo.— 40Tɨmcher ode dukuhla oteychɨm. María Magdalena dechɨ õr ahɨr, hn María waa Santiago hn José õr data. Ese Santiago ich turkaap. 41Erze tɨmcher shish õya Jesús hn otakashɨm ɨre uje de Galileani. Tɨmcher yẽr odechɨ toy okɨhniya uje õya Jesús uje hno tɨ̃r Jerusalenni. Shɨ oyehe dukuhla oteychɨm toy. 42Ese deeych uje Jesús toy wɨchɨ deeych uje onɨshii oposo par ese deeych yet uje otsakɨr. 43José ye tolpe hno tɨ̃r Pilato par sapur Jesús yũhurrza. José wɨchɨ dɨt Arimatea osht. Wɨchɨ õr bahluwa. De asa weeta waa je iich otsɨɨ Junta Suprema hn ich eykdeyo. Wɨchɨ iyem uje Porrosht tɨbey oso. 44Uje Pilato chunt uje Jesús tokɨ ich chishlabe. Tɨbii uu ohyerptoso õr bahlut. Tatɨm ɨm: —¿Je ũru uje Jesús tokɨ?— 45Uje Pilato chɨraha uje ich ũru uje Jesús tokɨ hn ɨshɨm José Jesús yũhurrza. 46José hno tiya bortɨsht uje ich ɨhɨ̃rt. Hno chɨrmasɨhɨ krus eeych hn chɨpeẽsa bortɨsht hn hnoy chihitsɨmɨ̃hɨ kojach onta uje oso oshiyokõrni. Chukus kojach shuu chɨpeeslãbe par sentii dukuta ebich. 47María Magdalena hn María waa José data omo ese owich uje ochɨbɨte Jesús yũhurrza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\