MARCOS 8

1Eseekite uje daalo arhaabo ich oso okɨhniya otakɨsho lawichɨhɨ Jesús ahɨr. Ye otew latɨk heke Jesús tɨbii wɨr dakɨle hn tatɨm õr ɨm: 2--Tukuuna uje ahnũwo oso ich õr losuhlaabo pork ich daalo tre uje ode lɨka pahɨr hn nĩhyok ye otew latɨk. 3Kɨmɨjɨ tuu odo odeyhi shɨ õr iyuwo nẽhi õr ich tyenɨj yeẽk torĩt shuuhu dehet pehet pork yewo ode uje otãra dukuhla.-- 4Ɨr akɨle otatɨm otsɨɨ: --¿Oyuhu ɨnaãpo par uje oyish oposo par uje oyosɨm õr? Ele owich uje eyok de ich ɨsa.-- 5Jesús tatɨm õr ɨm: --¿Pan terɨhɨ latɨkpo uje de olak ahɨr?-- Hn otatɨm otsɨɨ: --Syete.-- 6Jesús tatɨm erze oso par uje otsakahachɨs hnɨmich. Chishew pan uje syete hn nɨna Porrosht. Sehek aho hn ɨshɨm wɨr dakɨle par shuu oshɨm wɨr oso par otew. 7Loshiyo ijaabo nohmɨramo de õr ahɨr toy. Jesús nɨna Porrosht hn shuu dakɨle oshɨm wɨr oso. 8Nos wɨr oso otewkite nehech otsatso. Jesús akɨle ochish erze oposye uje otsatsoko ochɨmchaha kanastɨ deyo syete nehech oshuu yeno. 9Erze oso uje odechɨkite wɨr õr kwatro mil. Jesús nos shuu ohno otseyhi. 10Eseekite hn Jesús hõr oy pohorrza ehet, ohno otĩ̵r wahacha hnɨmich Dalmanuta. 11Fariseo otaachĩ̵hɨ Jesús ahɨr ɨchii otsatsɨrãha lahwoso. Sehe oduhu niyokõr kuchɨt wahacha poõrc uje ye latɨk pwele niyokõr kɨmɨjɨ ũru uje ɨre Cristo. Shɨ õr prowa Jesús. 12Jesús sɨtsẽr dehyerc ɨm: --¿Ɨnaãpo heke oso shish sehe oduhu tiyokõr kuchɨt uje ye latɨk pwele niyokõr? Titɨm olak ich tuu ũrpa. Ich ye tiyokõr kuchepe tuu ɨtsorz.-- 13Jesús iim erze osohochɨs hn ii pohorrza ehet hõr dakɨle hn ohno otĩ̵r wahacha lagunta pɨt yetpo. 14Eseekite hn ɨr akɨle ochɨkey pan. Shɨ sohmɨra uje de õr ahɨr asa pohorrza ehet. 15Jesús tatɨm õr ɨm: --Abeylshɨp olak par uje erze fariseo ye onehnyẽr olak onĩ̵ra ɨr pan eyhita. Hn ese rey Herodes ɨtspo, ye nehnyẽr olak nĩ̵ra ɨr pan eyhita. 16Ɨr akɨle okeytkẽrye otsɨɨ: --Yɨkeylo panɨke heke tatɨm eyoklo shuu ɨtsorz.-- 17Jesús chɨraha uje okeytkẽrye oshuu ɨtsorz hn tatɨm õr ɨm: --¿Ɨnaãpo heke ekitkẽrloye uje nĩhyok ye panĩ̵rsh? ¿Je ye erahalope erze uje titɨm olakɨke? ¿Je shish ye dish olak hupe erze uje titɨm olak? 18Nos olak ɨle de per ye amɨlo lekɨtiyope. Hn nos olak ãr de per ye entɨlo latɨk. Nos ekeylo kuche shɨchish. 19Uje tehek erze pan uje sinko hn tokosɨm erze uje õr sinko mil ¿kanastɨ terɨhɨ latɨkpo uje uhulo yeno erze pan uje otsatsohna? Hn otatɨm otsɨɨ: --Dose.-- 20Hn tatɨm õr ɨm: --Hap uu pan syete uje tokosɨm wɨrhna oso uje õr kwatro mil ¿kanastɨ terɨhɨ latɨkpo uje uhulo yeno erze pan uje otsatsohna?-- Hn nos wɨr õr ɨre otsɨɨ: --Syete.-- 21Hn Jesús tatɨm õr ɨm: --¿Ɨnaãpo heke ye erahalope uje titɨm olakɨke? Ye peyucha erze pan uje nihyokĩ̵hɨ eyok ahɨr.-- 22Eseekite uje Jesús hõr otaachĩ̵hɨ dɨt Betsaida hn oso otõhwa hnakɨrbich uje olɨbɨk. Otsapur Jesús par uje sakahɨr wɨchɨ. 23Jesús chishew ese olɨbɨt hmata hn hnoy seya dɨt nẽr. Tɨtɨrãha ɨle hn sakahɨr ɨle chĩ̵ra nahmɨta. Tatɨm ɨm: --¿Je amo lekɨtiyo?-- 24Hn tatɨm Jesús ɨm: --Tokomo hnakɨrbo. Shɨ õr ɨtso pohɨr per odɨrk heke tɨkɨraha uje hnakɨrbo.-- 25Jesús sakahɨr wɨchɨ ɨlepo. Shuu wɨchɨ prowa teychɨm lekɨtiyo. Ich owich om hn umo lekɨtiyo. 26Jesús shuu hno seyhi. Tatɨm ɨm: --Ye ekãha dɨt ehet.-- 27Eseekite hn Jesús hõr dakɨle ohno otĩ̵r duuwo ijaabo uje dechɨ dɨt bahlut wɨrc uje iich otsɨɨ Cesarea Filipo. Uje ehn ode dehet pehet hn tatɨm dakɨle ɨm: --¿Oso onerza uje yok yeẽkpo?-- 28Otatɨm otsɨɨ: --Yewo otserza uje owa uu Juan uu tohɨrm oso, hn yewo otserza uje owa uu profeta Elías lɨshɨ, hn yewo otserza uje owa uu profeta poruwo wɨshɨ yeẽk.-- 29Jesús tatɨm õr ɨm: --¿Hap olak?-- Pedro tatɨm ɨm: --Owa uu Cristo.-- 30Jesús tatɨm õr ɨm: --Ye atɨmlo latɨk uje yok Cristo.-- 31Eseekite hn Jesús shiyokorãha dakɨle erze uje yelɨj tatɨm õrni. Tatɨm õr ɨm: --Yok tokõra poõrzni. Tyenɨj oso oshiyokorĩ̵hɨ yok erze kuche uje ich dospa nehe. Nos wɨr dɨt oso õr bahluwo hn erze saserdote õr bahluwo hn erze uje oshiyokorãha oso erze ley uje Moisés chichewkite ich tyenɨj otsɨtak yok. Tyenɨj oshuu yewo oshuu yok oshuu tɨkɨtɨ per uje terɨhɨ daalo tre nehe ich yok ɨkpo.-- 32Ahnũwo ahwoso uje Jesús tatɨm õr ich shuu ɨmeheeychpa heke Pedro chiyuhuchɨs õr ehet par uje ye onunt ɨre ɨchii tatɨm Jesús ɨm: --Ye ompe erze ahwoso uje atɨm oryõkɨke.-- 33Per Jesús somtɨs ɨre teychɨm wɨr dakɨle yewo hn tatɨm Pedro ɨm: --Satanás, atokolɨhɨ lɨka pɨkɨch pork owa ye ahmũr Porrosht ahwospe. Shɨ ahmũr uje oso otsahmũr.-- 34Eseekite hn Jesús tɨbii wɨr oso uje odechɨ hn nos wɨr ɨr akɨle. Tatɨm õr ɨm: --Uje sehe yeẽk masaha par pakɨlak ich tyenɨj iim erze kuche uje sahmũr par shiyokõr uje tahmũr hn ewenta erze kuche uje tĩ̵r ɨre shɨ ɨtso uje ĩhyok krus par ĩya yok. 35Per kɨmɨjɨ yeẽk sahmũr erze kuche uje de nãhu ĩ̵rmo uje toy ich ye ɨr ɨkɨrĩt chɨhɨ Porrosht ahɨrpe, per kɨmɨjɨ iim erze kuche uje de nãhu ĩ̵rmo par shiyokõr uje tahmũr hn par shuu oso ochɨraha uje Porrosht shiyokõr par õr ɨre ich ɨr ɨkɨrĩt de Porrosht ahɨr.-- 36Hn Jesús tatɨm õr ɨm: --Ye jukur uje hnakɨrbich nos serz nãhu ĩ̵rmo ɨshujãro per uje toy ich ye ɨr ɨkɨrĩt chɨhɨ Porrosht ahɨrpe. 37Nĩhyok uje yeẽk pwele tiya dekɨritĩ̵hɨ Porrosht ahɨr. 38Erze ĩ̵rmo oso ye onahmũr Porroshtpe. Wɨr shɨ õr ɨtso tɨmcharrza waa je torãha dabich pork oym Porrosht. Yok tokõra poõrzni. Kɨmɨjɨ yeẽk poym yok hn poym pahwoso erze oso õr ɨkɨch uje takaashpo nehe ich tyenɨj tɨkɨpim ɨre. Uje takaashpo ich Porrosht ɨr ukurbo ĩya yok hn ɨr anjele õya yok toy.--


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\