MARCOS 9

1Hn Jesús tatɨm õrpo ɨm: --Titɨm olak ich tuu ũrpa. Uje ehn yahpaa olak nohmɨramo otoy ich tyenɨj omo uje Porrosht tɨbey oso chĩ̵ra lakɨrbo.-- 2Eseekite uje iyuwe daalo seys uje Jesús tatɨm õrhna shuu ɨtsorz hn ɨre hno dohɨr kojach eeych uje porĩt. Shuu Pedro, Santiago hn Juan õya ɨre. Shuu ɨre kɨnaha õr ɨkɨch. 3Uu ɨr ɨshuwo ich hũre hn ich poro pisho. Nĩhyok yeẽk uje de nãhu ĩ̵rmo uje pwele churhũ õr ɨshuwo shuu poro ɨtso Jesús ɨr ɨshuwo. 4Omo Elías lɨshɨ hn Moisés lɨshɨ uje otokolɨhɨ Jesús ahɨr hn okeytkẽrye. 5Pedro tatɨm Jesús ɨm: --Maestro, ich om uje õryok de lɨka. ¿Je ahmũr oyiyokõr puerto tre oyĩ̵ra pohɨr ĩhyo, yet par owa, hn yet par Moisés hn yet par Elías.-- 6Ɨr akɨle ich ochishlabe hn Pedro ye dɨraha lahwotɨk heke tata shuu ɨtsorz. 7Uje ehn tata shuu ɨtsorz hn ukuhurrza ihnɨmichɨhɨ õr eeych hn sajuwe õr. Ochunt ahwoso uje tãra asa ukuhurrza ehet. Tata ɨm: --Wɨchɨ yok Pijɨt uje tahmũr. Ẽrlo uje tatɨm olak.-- 8Oteychɨm shɨchish ich ye onomo latɨk, shɨ omo Jesús nohmɨra uje dechɨ õr ahɨr. 9Uje ehn Jesús hõr dakɨle oyhnɨmichɨhɨ kojach eeych hn tatɨm õr ɨm: --Ye atɨmlo latɨk erze uje amloko. Yok tokõra poõrzni. Uje yok ɨkpo nehe hnii atɨmlo oso.-- 10Heke ye otatɨm latɨk uje omoko, per shish otatɨmye otsɨɨ: --¿Erze ɨr ahwoso duhu ɨnaãpo uje ɨm: "Yok ɨkpo?"-- 11Otatɨm Jesús otsɨɨ: --Erze uje oshiyokorãha oso erze ley uje Moisés chichewkite ¿ɨnaãpo shish otata otsɨɨ: "Elías lɨshɨ tyenɨj tɨrẽt wap?"-- 12Jesús tatɨm õr ɨm: --Ich ũru uje Elías tyenɨj tɨrẽt wap par shuu oso ochɨmɨt ɨre. Yok tokõra poõrzni. ¿Ɨnaãpo heke Porrosht ahwoso tata uje oso tyenɨj oshuu yok dospa nehe hn ye onahmũr yokpe? 13Per titɨm olak uje Elías taãchni hn nos oshiyokorĩ̵hɨ ɨre uje otsahmũr shɨ ɨtso uje Porrosht ahwoso tata.-- 14Eseekite uje ich ocheeshpo otĩ̵r uje ɨr akɨle yewo ode hn omo uje oso okɨhniya ode õr ahɨr. Erze uje oshiyokorãha oso erze ley uje Moisés chichewkite oshiyokos ɨr akɨle. 15Uje erze oso omo Jesús ich ochishlabe. Nos ooshɨ odalehe arhĩch hn otseta. 16Jesús tatɨm õr ɨm: --¿Atɨmlo pakɨle latɨkpoko?-- 17Hnakɨrbich yet dechɨ oso õr ehet tatɨm Jesús ɨm: --Maestro, tokõhwa pijɨtɨke, ɨchɨbich mĩ̵hnt de ehet shuu ɨrpɨk. 18Uje ese ɨchɨbich chishew ɨre ich sehnɨmich hn ahlɨbɨta tãra ahwo hn ches dabɨtẽre hn shuu ɨkiyo etan. Tapur akɨleke par sehe tuu odiyuhu per ye õr pwelpe.-- 19Jesús tatɨm erze oso ɨm: --Shɨ otiislo yok. Shish yok de olak ahɨr. ¿Latɨk nehe hn ye otiislo yok? ¿Daalo terɨhɨ latɨkpo uje tyenɨj yok ewenta olak pork shish otiislo yok? Õhwɨlo ese pɨkɨhnint eylo lɨka.-- 20Hn otõhwa. Uje ese ɨchɨbich mĩ̵hnt umo Jesús ich shuu ese pɨkɨhnint atake. Kayɨhɨ hnɨmich hn chukwer labe hn ahlɨbɨta tokole. 21Jesús tatɨm ese pɨkɨhnint ɨr deych ɨm: --¿Latɨkni ɨchii ɨtsorz?-- Tatɨm ɨm: --Uje ehn ijaap. 22Shish tãra chɨmchaha jwekɨta o kɨmɨjɨ awɨt par uje sehe duhu duhu toy. Kɨmɨjɨ owa pwele ahakõr kucherkĩ̵hɨ ɨre, titɨm owa par uje osɨr õryok hn akashɨm õryok wɨshɨ.-- 23Jesús tatɨm ɨm: --¿Ɨnaãpo heke atɨm yok on: "Kɨmɨjɨ owa pwele?" Yeẽk uje ye dotiis yok ich nos pwele shiyokõr kuche.-- 24Ɨchii ese pɨkɨhnint ɨr deych tatɨm Jesús ɨm: --Ye tokotiis owape. Tapur owa par akashɨm yok lɨshɨ par uje ye tokotiis owape.-- 25Uje Jesús teychɨm erze oso uje ich okɨhniya uje ooshɨ par uje otakɨsho lawichɨhɨ ɨr ahɨr hn tatɨm ese ɨchɨbich mĩ̵hnt ɨm: --Ɨchɨbich mĩ̵hnt, owa shish uhu oso õr ɨrpo hn õr armo. Atokolɨhɨ ese pɨkɨhnint ehet hn ye eeshpo.-- 26Ese demonit ich tɨbich hn shuu ese pɨkɨhnint atake hn tokolɨhɨ ehet. Ese pɨkɨhnint shɨ dechɨ hnɨmich ɨtso uje toy, heke erze oso okɨhniya otsɨɨ: --Ich tokɨ.-- 27Mahn Jesús chishew hmata shuu iyehet, hn ese pɨkɨhnint iyehet. 28Eseekite hn Jesús hno masaha dahuch ehet hõr dakɨle. Otatɨm Jesús otsɨɨ: --¿Ɨnaãpo heke ye õryok pwelpe par oyiyuhu ese demonit?-- 29Jesús tatɨm õr ɨm: --Ese demonit kɨnẽhet. Shɨ tyenɨj olak orar apurlo Porrosht hn moymlo olak poso par uje uhulo tokole.-- 30Eseekite ich Jesús hõr dakɨle otokolɨhɨ ese hnɨmich ohno ochɨkãha ese hnɨmich Galilea. Jesús ye nahmũr uje oso ochɨraha ɨraãpo uje ode 31pork yesh shiyokorãha dakɨle. Tatɨm õr ɨm: --Yok tokõra poõrzni. Yet de uje tyenɨj ɨshɨm yok hnakɨrbo nehe. Wɨr tyenɨj oshuu yok oshuu tɨkɨtɨ. Je terɨhɨ daalo tre nehe ich yok ɨkpo.-- 32Ɨr akɨle ye odɨrehepe uje tatɨm õrke. Otola heke ye oduhu deeshɨ otatɨmpe. 33Eseekite hn otaachĩ̵hɨ dɨt Capernaum. Uje Jesús dechɨ dahuch hn tatɨm õr ɨm: --¿Ekitkerloyeẽhe latɨkpoko wahacha dehet pehet?-- 34Per ye odiilehetpe pork dehet pehetɨke ich okeytkẽrye yeẽkpo uje ma dich. 35Jesús sakɨr hn tɨbii wɨr dakɨle uje õr dose. Tatɨm õr ɨm: --Yeẽk uje sehe masaha par õr bahluwa tyenɨj ye narim ɨre. Shɨ tyenɨj nos takashɨm oso.-- 36Jesús chishew pɨkɨhnint ijaabɨt shuu iyehe õr ehet. Chɨmiya hn tatɨm õr ɨm: 37--Uje yeẽk sahmũr yet uje ɨtso ele pɨkɨhnint uje sahmũr yok wɨchɨ sahmũr yok toy, hn uje sahmũr yok ich sahmũr Porrosht pork wɨchɨ uje shuu tɨkɨrẽtni.-- 38Eseekite hn Juan tatɨm Jesús ɨm: --Maestro, oyumo hnakɨrbich yethna uje chiyuhu demonyo oso õr aho chĩ̵ra eeych. Oyahɨrm pork ye õryok ihyerãkpe.-- 39Jesús tatɨm õr ɨm: --Ye ahĩ̵rmɨlo ɨre pork nĩhyok yeẽk uje shiyokõr kuche uje ye latɨk pwele niyokõr chĩ̵ra piich ɨchii chiyuhu lahwoso mɨhnuwõho yok. 40Yeẽk uje ye dɨtak eyok wɨchɨ eyok ihyẽrak. 41Titɨm olak ich tuu ũrpa. Yeẽk uje ɨshɨm olak awɨt par uje ehelo pork ahmũrlo yok ich ɨr premit de. 42Kɨmɨjɨ yeẽk duhu erze pɨkɨhnino yeẽk uje ye lotiis yok niyokõr uje mĩ̵hnɨk uje ehn yahpaa duhu niyokõr uje mĩ̵hnɨk ich ma om par ɨre kɨmɨjɨ yeẽk duhu tuuhna kojach dich hn tãra chɨbɨte onoota ehet par uje toy. 43Kɨmɨjɨ olak yeẽk niyokõr uje mĩ̵hnɨk shɨ ɨtso uje hmata shuu shiyokõr ich tyenɨj iim shɨ ɨtso uje chekshehe nahmɨta pork ma om par ɨre uje masaha par Porrosht aap shɨ hmata nohmɨra je uje masaha jwekɨta bahluta ehet nehe uje ɨr hme otiyer de. Asa jwekɨta bahluta yelɨj nɨhna ɨre. 44Dɨchashĩ̵ro dechɨ uje yelɨj toy hn jwekɨta yelɨj nɨhna ɨre. 45Kɨmɨjɨ olak yeẽk tĩ̵r uje kuche mɨhnũwo de shɨ ɨtso uje hnɨtɨta hnoy ɨre seya uje kuche mɨhnũwo de par uje shuu shiyokõr ich tyenɨj iim tĩ̵r wahacha shɨ ɨtso uje chekshehe derrza. Ma om uje masaha par Porrosht aap shɨ hnɨtɨta sohmɨra je uje hnɨtɨ otiyer de hn tyenɨj hnoy ɨre seya wahacha jwekɨta bahluta ehet waa je yelɨj nɨhna ɨre. 46Dɨchashĩ̵ro dechɨ uje yelɨj toy hn jwekɨta yelɨj nɨhna ɨre. 47Kɨmɨjɨ olak yeẽk teychɨm kuche heke shiyokõr mĩ̵hnɨk shɨ ɨtso uje ɨr onta shuu shiyokõr ese mĩ̵hnɨk, ich ma om uje iim, ye teychɨm shɨ ɨtso uje chiyuhu nonta hn tãra. Ich ma om uje shɨ onta nohmɨra de hn masaha par Porrosht aap, je uje ɨle otiyer de hn shuu otãra ɨre ochɨbɨte ɨre urhuta bahluta ehet nehe.-- 48Dɨchashĩ̵ro dechɨ uje yelɨj toy hn jwekɨta yelɨj nɨhna ɨre. 49Nos wɨr uje otĩ̵r wahacha tyenɨj ochukshãha jwekɨta õr eeyo nehe shɨ õr ɨtso oposo uje ochukshãha sal eeyo. 50Sal ich om per kɨmɨjɨ tokole uje dɨrok ¿ich uhu ɨnaãpo par uje uhu chiyokpo? Uhu olak ɨlo sal uje om pork tyenɨj akashɨmloye ahakõrlo uje om hn tyenɨj shish olak aho kɨɨsɨhɨye.--


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\