MATEO 15

1Eseekite hn erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo hn erze uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite otɨrẽt otãra Jerusalén otĩ̵r Jesús. Otatɨm otsɨɨ: 2—¿Ɨnaãpo heke erze akɨle ye oniyokõrpe uu eyok poruwo wɨshɨ õr ɨluu? Ye onũrhu nahmepe uje otaak ɨtso uje eyok poruwo wɨshɨ oshiyokõrkite.— 3Jesús tatɨm õr ɨm: —¿Ɨnaãpo heke aluwelo erze ley uje Porrosht chɨbɨtkite par uje ahakõrlo erze uje olak poruwo wɨshɨ otata? 4Porrosht tata ɨm: “Atɨla eych hn ata” hn tatpo ɨm: “Yeẽk uje chiyuhu lahwoso mɨhnuwõho ɨr deych o kɨmɨjɨ ɨr data ich tyenɨj toy.” 5Per olak athɨlo kɨnãha. Athɨlo uje yeẽk tatɨm ɨr deych o kɨmɨjɨ ɨr data ɨm: “Ye yok pwele uje tokosɨm olak erze kuchepe pork tokosɨm Porroshtni.” Uje ɨre tatɨm ɨr deych hn data shuu ɨtsorz ich ontɨlo ɨre par uje ye takashɨm õr heke uhulo uje wɨchɨ ye tola ɨr deychpe. 6Par uje ahakõrlo erze uje olak poruwo wɨshɨ ochɨbɨtkite ich shɨ uhulo ɨtso uje Porrosht ley ye jukur. 7Olak aho yũhɨrsh. Erze uje profeta Isaías tata ich ũru uje eyucha olak. Tata uje Porrosht sole: 8“Ich shɨ erze oso õr ahwo uje onarim yok per õr aho kɨnãho. 9Uje oteeychãha yok ich ye jukur pork oshiyokorãha oso shɨ ɨtso uje tãra Porrosht per shɨ tãra oso õr eyuwo.”— 10Eseekite hn Jesús tɨbii erze oso par otĩ̵r ɨre. Tatɨm õr ɨm: —Ẽrlo ahnũwo pahwoso par uje erahalo. 11Erze uje oso ochɨmchaha lahwo par otew ye duhu õr ɨluu mɨhnũpe. Shɨ erze uje otata wɨr uje tãra õr ahwo hn shuu õr ɨluu mɨhnũ.— 12Jesús ɨr akɨle otĩ̵r ɨre hn otatɨm otsɨɨ: —¿Je eraha erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo uje ochunt erze uje athaka ich shuu otsɨtak owa?— 13Jesús tatɨm õr ɨm: —Papa de poõrc. Kɨmɨjɨ wɨr ye oniyokorãha oso uje Papa tata ich wɨchɨ tyenɨj sɨhna õr shuu ɨtso uje chiyuhu pohɨr uro. 14Moymlo õr. Wɨr sehe otseebe per shɨ õr ɨtso olɨbo. Kɨmɨjɨ olɨbɨk iyebe hn olɨbɨt yet iyehe nẽr ich nos õr kay hn omasaha jotsɨt ehet.— 15Pedro tatɨm Jesús ɨm: —Atɨm õryok erze uje eteẽtaka par uje oyɨraha.— 16Jesús tatɨm õr ɨm: —¿Je olak ɨlo õr? ¿Je ye erahalope? 17¿Je ye ɨmeheeychpe erze uje masaha oso õr ahwo ich tĩ̵r õr ɨjɨta? Uje uhurc ich tokolɨhɨ õr ehet. 18Per erze uje tokolɨhɨ oso õr ahwo ich tãra õr aho. Wɨr uje shuu õr ɨluu mɨhnũ. 19Erze mɨhnũwo uje tãra oso õr aho shuu õr eyuwo mɨhnũwo, hn shuu oshuu yet oshuu otoy, hn shuu otorãhaye, hn shuu oshiyokõr nos wɨr kuche uje ich mɨhnũwo uje ye onõyhi pishye ahɨrpe, hn shuu otohɨr, hn shuu otata lekushĩhiye par shuu yewo otsɨtakye, hn shuu ochinehnɨmye. 20Wɨr tãra oso õr aho hn shuu õr eyuwo mɨhnũwo, per uje ye onũrhu nahme par otaak wɨchɨ ye duhu õr ɨluu mɨhnũpe.— 21Eseekite hn Jesús tokolɨhɨchɨs hno tĩ̵r ese hnɨmich uje duwo de Tiro hn Sidón. 22Tɨmcharrza dechɨ uje tãra hnɨmich Canaan. Tatɨm Jesús ich sɨhnew lahwoso ɨm: —Ɨrhĩche, owa uje ãra owa porokkite rey David. Sehe tuu osɨr yok. Demonit de pijɨta ehet. Wɨchɨ shish shiyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ ɨre.— 23Jesús chunt per ye dish latɨk. Ɨr akɨle otĩ̵r hn otatɨm otsɨɨ: —Uhu wate tokolɨhɨ lɨka. Shish iyehe eyok nẽr hn tɨbich.— 24Jesús ɨm: —Porrosht shuu tɨkɨrẽtni shɨ par takashɨm erze israel oso pork wɨr shɨ õr ɨtso obeje uje pyerte.— 25Per asa tɨmcharrza sɨtĩ̵r ɨre Jesús hn icha dete hnɨmoho ɨkɨch. Tatɨm ɨm: —Ɨrhĩche, sehe tuu osɨr yok.— 26Jesús tatɨm wate ɨm: —Ye ompe uje yeẽk chiyuhu erze pan uje de ɨr aabo õr ahɨr hn ɨshɨm poyto.— 27Asa tɨmcharrza tatɨm ɨm: —Ɨrhĩche, ich ũru per erze poyto otew erze pan ukulo uje kay tãra ɨr yɨnsɨrc nemest eeych.— 28Jesús tatɨm asa tɨmcharrza ɨm: —Ich ũrpa uje ye otiis yokpe. Tiyokõr uje atɨm yok.— Ɨchii ɨr ijɨta owich om. 29Eseekite hn Jesús tokolɨhɨchɨs nehech taachĩ̵hɨ wahacha lagunta Galilea wɨrc. Hnoohochɨs. Wɨsɨk wɨsɨk hn dohɨr kojach eeych hn sakahachɨs. 30Ich oso okɨhniya uje otakɨsho lawichɨhɨ ahɨr. Otõhwa erze uje pɨlich worbɨt yakaha õr hn erze uje õr olɨbo hn erze uje õr ɨrpo. Yewo õya õr uje õr permo kɨnãho kɨnãho. Ochɨbɨte õr Jesús ɨkɨch hn nos chukuta õr. 31Heke erze oso ich ochishlabe uje omo erze ɨrpo uje ochiilehet hn erze uje pɨlich worbɨt yakaha õr ich nos õr owich om hn odɨrk hn erze uje õr olɨbo ich omo lekɨtiyo. Erze oso ich onarim Porrosht uje tɨbey erze õr ɨhnapso israel oso. 32Eseekite hn Jesús tɨbii dakɨle otĩ̵r ɨre hn tatɨm õr ɨm: —Tukuuna uje ahnũwo oso ich õr losuhlaabo pork ich daalo tre uje ode lɨka pahɨr hn kuche nihyokĩ̵hɨ õr ahɨr par otew. Ye tahmũrpe uje tuu ohno otseyhi hn shɨ sewɨt sẽhi õr pork tyenɨj yeẽk torĩt shuuhu dehet pehet.— 33Ɨr akɨle otatɨm otsɨɨ: —¿Yuhu tãra ɨraãpo oposo par uje otew pork ahnũwo oso ich okɨhnipa uje ode lɨka owich uje ɨsa?— 34Jesús tatɨm õr ɨm: —¿Pan terɨhɨ latɨkpo uje de olak ahɨr?— Otatɨm otsɨɨ: —Syete hn doshiyo ijaabo de per arhaabo.— 35Jesús tatɨm erze oso par uje otsakahachɨs hnɨmich. 36Chishew erze pan uje syete hn doshiyo ijaabo ĩya. Nɨhna Porrosht par erze poso hn sehek. Ɨshɨm erze dakɨle hn wɨr oshɨm erze oso. 37Nos wɨr õr ɨre otew nehech otsatso. Ɨr akɨle ochish erze oposye uje otsatsoko nehech oshuu kanaste deyo yeno syete. 38Erze oso uje otaakkite õr kwatro mil hnakɨrbo per ye otɨskẽr tɨmcherpe hn erze pɨkɨhnino. 39Jesús tatɨm erze oso par ohno otseyhi, hn dohɨr pohorrza ehet hno tĩ̵r wahacha hnɨmich uje iich otsɨɨ Magadán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\