MATEO 16

1Eseekite hn erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo hn erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ saduseo ohno otĩ̵r Jesús. Otatɨm par uje sehe oduhu niyokõr yarta wahacha poõrc kɨmɨjɨ ũru uje ɨre Cristo. Shɨ õr prowa Jesús. 2Jesús tatɨm õr ɨm: —Uje deeych yaka ich atɨmloye on: “Poõrc wɨhɨrt heke deychole ich ye ɨbɨkpe.” 3Uje dɨhɨrbɨt ich atɨmloye on: “Poõrc wɨhɨrt hn kututa heke ele deeych ich tyenɨj ɨbɨk.” Uje eychɨmlo poõrc ich erahalo kɨmɨjɨ ɨbɨk o kɨmɨjɨ ye ɨbɨkpe, per ye erahalope erze yar uje chɨbɨte orhõta uje terɨhɨ ese ɨshɨrĩt uje Cristo taãcha. 4Ahnũwo oso ich õr ɨluu mɨhnũ. Wɨr shɨ õr ɨtso tɨmcharrza waa je torãha dabich pork oym Porrosht. Sehe oduhu tiyokõr yarta per ye tiyokõrpe. Shɨ tiyokõr yarta ɨtso uje tokolɨhɨ profeta Jonaskite.— Heke Jesús iim orĩ̵hɨchɨs hn hno. 5Eseekite hn Jesús hõr dakɨle otaachĩ̵hɨ wahacha lagunta pɨt yet per ɨr akɨle ochɨkey pan, ye otõhwape. 6Jesús tatɨm õr ɨm: —Abeylshɨp olak par ye wɨr onehnyẽr olak erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo hn erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ saduseo onĩ̵ra olak erze uje ɨtso pan eyhita.— 7Ɨr akɨle otatɨmye otsɨɨ: —Ye yõhulo pan petɨkɨke heke tatɨm eyok shuu ɨtsorz.— 8Per Jesús chɨraha uje otatɨmye hn tatɨm õr ɨm: —Olak shish otiislo yok. ¿Ɨnaãpo heke athɨlo uje nĩhyok pan? 9Shish ye erahalope uje titɨm olak. ¿Je ekeylo erze pan uje sinko, tokosɨm erze hnakɨrboni uje õr sinko mil? ¿Je ekeylo kanaste terɨhɨ latɨkpo uje emchahalo aho erze po uje otsatsoni? 10¿Je ekeylo erze pan uje syete, tokosɨm erze hnakɨrboni uje õr kwatro mil hn ekeylo kanaste terɨhɨ latɨkpo uje emchahalo aho erze po uje otsatsoni? 11¿Ɨnaãpo heke ye erahalope uje ye peyucha erze panpe uje tɨkitkẽr olakɨke? Abeylshɨp olak par uje ye wɨr onehnyẽr olak erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo hn erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ saduseo onĩ̵ra olak erze uje ɨtso pan eyhita.— 12Heke ochɨraha uje ye eyucha asa pan eyhita pishtpe. Shɨ tatɨm õr par uje ye wɨr onehnyẽr õr erze fariseo hn erze saduseo onĩ̵ra erze õr ahwoso uje oshiyokorãha oso. 13Eseekite uje Jesús taachĩ̵hɨchɨs ese hnɨmich uje dɨt de uje iich otsɨɨ Cesarea de Filipo hn tatɨm dakɨle ɨm: —Yok tokõra poõrzni. ¿Oso onerza uje yok yeẽkpo?— 14Ɨr akɨle otatɨm ɨre otsɨɨ: —Ode uje otserza uje owa uu Juan lɨshɨ uje tohɨrm osoni, hn ode uje otserza uje owa profeta Elías lɨshɨ, hn ode uje otserza uje owa profeta Jeremías lɨshɨ o erze profeta poruwo wɨshɨ yeẽk uje ɨkpo.— 15Tatɨm dakɨle ɨm: —Hap olak, ¿ẽrzlo uje yok yeẽkpo?— 16Simón Pedro tatɨm ɨm: —Owa Cristo. Owa uu Porrosht uje shish ɨka ɨr Ijɨt.— 17Jesús tatɨm ɨm: —Simón, owa Jonás ijɨt. Ich om par owa pork nĩhyok hnakɨrbich uje shuu eraha erze uje atɨm yok. Shɨ Papa uje de poõrc wɨchɨ uje shuu eraha yok. 18Titɨm owa uje owa Pedro. Ese ahwosht uje otsɨɨ Pedro wɨchɨ kojach ijaap. Tiyokõr pihyuchɨhɨ ese kojach dich. Porrosht aabo wɨr õr ɨtso pihyuch. Nos wɨr oso uje tyenɨj otĩ̵r urhuta bahluta ehet nehe ode Satanás hme per wɨchɨ ye pwele nontew Porrosht aabope uje ohno ochiyuhu Satanás aabo ɨr hme par oshuu õr Porrosht aabo. Ich shɨ ɨtso uje Satanás shiyeru pwert uhurrza par uje ye duhu Porrosht aabo omasaha ehet per shish omasaha. 19Pedro, tokosɨm owa akɨrbo shɨ ɨtso uje tokosɨm owa yabe par alebe hn etsẽr pwert uhurrza hn uhu oso omasaha par Porrosht aabo. Kɨmɨjɨ aharu lɨka ĩ̵rmo ẽra asa uje ɨtso yabe ich Porrosht shiyeru wahacha poõrc toy hn kɨmɨjɨ etsẽr lɨka ĩ̵rmo ẽra asa uje ɨtso yabe ich Porrosht sɨtsẽr wahacha poõrc toy.— 20Uje Jesús sɨhna uje tatɨm dakɨle shuu ɨtsorz ich tatɨm õr toy par uje ye otatɨm oso uje ɨre Cristo. 21Eseekite ɨchii Jesús tatɨm dakɨle uje tyenɨj hno tĩ̵r Jerusalén hn erze dɨt oso õr bahluwo hn erze saserdote õr bahluwo hn erze uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite tyenɨj oloter ɨre hn oshuu oshuu toy per je daalo tre nehe hn ɨre tyenɨj ɨkpo. 22Pedro chiyuhu Jesús erze oso õr ehet hn tatɨm ɨm: —Ɨrhĩche, sehe tuu Porrosht nontew erze mɨhnũwo par uje ye tĩ̵r owa hn oduhu owa oduhu atɨ.— 23Jesús somtɨs ɨre hn tatɨm Pedro ɨm: —Satanás, atokolɨhɨ pɨkɨch. Shɨ sehe ontew yok. Owa ye ahmũrpe erze uje Porrosht sahmũr. Shɨ ahmũr erze kuche uje hnakɨrbo otsahmũr.— 24Jesús tatɨm erze dakɨle ɨm: —Uje sehe yeẽk masaha par pakɨlak ich tyenɨj iim erze kuche uje sahmũr hn tyenɨj ewenta erze kuche uje tĩ̵r ɨre shɨ ɨtso uje ihyõk krus hn ĩya yok. 25Nos wɨr erze uje otsahmũr erze kuche uje de nãhu ĩ̵rmo uje otoy ich ye õr ɨkɨrĩt chɨhɨ Porrosht ahɨrpe, per nos wɨr uje oym kuche uje de nãhu ĩ̵rmo par oshiyokõr uje tahmũr ich õr ɨkɨrĩt de Porrosht ahɨr. 26Ye jukur kɨmɨjɨ yeẽk nos serz ahnũwo kuche uje de ĩ̵rmo hn uje toy ich ye ɨr ɨkɨrĩt chɨhɨ Porrosht ahɨrpe. Nĩhyok uje yeẽk pwele tiya dekɨritĩ̵hɨ Porrosht ahɨr. 27Yok tokõra poõrzni. Uje tɨkɨrẽt nehe ich yok hũre shɨ yok ɨtso Papa, hn yok anjele õya yok. Tyenɨj tokosɨm nos wɨr oso shɨ uje otserz kɨmɨjɨ om o kɨmɨjɨ mĩ̵hnɨk. 28Ich ũrpa uje titɨm olak. Somɨramo ode olak ahɨr uje ehn yahpaa otoy ich tyenɨj omo yok uje tokõra poõrzni uje tɨkɨrẽt par tɨkɨbey oso.—


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\