MATEO 21

1Eseekite uje ich ta par Jesús hõr dakɨle otaachĩ̵hɨ Jerusalén hn sehe duhu dakɨle õr osiyer odo otĩ̵r ese dɨt ijaabɨt iich otsɨɨ Betfagé uje dechɨ wĩ̵rit wɨrc uje iich otsɨɨ Olivos. 2Heke tatɨm õr ɨm: —Bolɨlo etĩ̵rlo ese dɨt ijaabɨt uje de olak ɨkɨch. Buritɨta hn ɨr ijɨt ĩya dechɨ ese dɨt ebich. Oshiyeru dehet wɨrc. Ehyulo hn õhwɨlo. 3Kɨmɨjɨ yeẽk tatɨm olak ɨle: “¿Ɨnaãpo heke bolilo erze burito?” ich atɨmlo ɨre on: “Ɨrhĩch nesita. Je wɨsɨk wɨsɨk hn shuu cheeshpo.”— 4Uje Jesús shuu oshiyokõr shuu ɨtsorz ich shuu Porrosht ahwoso yakaha uje profetɨt chichewkite. Porrosht tatɨm ese profetɨt ɨm: 5—Erze israel oso uje odebuhu Jerusalén sɨteẽta õr ɨtso ese dɨt Zion ɨr ijɨta. Atɨm õr uhu ɨtsorz ɨm: “Hmeychɨmlo, olak rey tɨrẽt tĩ̵r olak. Wɨchɨ ye narɨm ɨrpe. Tɨrẽt iyãha buritɨt. Ese buritɨt ɨr data ĩya.”— Wɨr uje profeta tatkite. 6Jesús akɨle ohno oshiyokõr uje tatɨm õrke. 7Otõhwa asa buritɨta hn ɨr ijɨt. Ochɨbɨte lasuwo eeych ɨtso jerkɨt hn Jesús iyãha. 8Ich oso okɨhniya uje odechɨ. Ochɨtiis lasuwo ese dehet hn yewo ohyo pohɨr uke ochɨbɨte dehet toy par chɨkãha eeych. 9Hn erze oso uje oyeebe hn erze uje oyehe Jesús nẽr otata ich otsɨhnew lahwoso otsɨɨ: —Oyahmũr ese uje tãra ɨr porokkite rey David. Ich Porrosht tyenɨj takashɨm wɨchɨ uje ɨre shuu tɨrẽt. Õryok narim Porrosht uje de poõrc.— 10Uje Jesús taachĩ̵hɨ dɨt Jerusalén hn nos wɨr oso uje odechɨ ich ochishlabe. Otatɨmye otsɨɨ: —¿Yeẽkpo ele uje taãcha?— 11Yewo otata otsɨɨ: —Lɨkɨ profetya Jesús. Tãra dɨt Nazaret uje dechɨ hnɨmich Galilea.— 12Eseekite uje Jesús masaha Porrosht ɨr templo patikɨt ehet hn nos chiyuhu erze oso uje ochiwãha kuche hn erze uje otiya kuche. Sehnɨmich erze yewo õr nemesa uje oshuu hnote kambya, hn sehnɨmich wɨr õr ɨbe erze uje ochiwãha paloma. 13Tatɨm õr ɨm: —Porrosht ahwoso tata uje ɨre sole: “Pihyuch wɨchɨ uje oso otata uje wɨchɨ owich par uje õr orarɨhɨ per olak uhulo ɨtso uje echɨko õr ihyuch.”— 14Uje Jesús dechɨ templo patikɨt ehet hn wɨr otĩ̵r ɨre erze uje õr olɨbo hn erze uje pɨlich worbɨt yakaha õr. Ɨchii nos chukuta õr. 15Erze saserdote õr bahluwo hn erze uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite omo erze kuche uje Jesús shiyokõr uje ye latɨk pwele niyokõr hn ochunt erze pɨkɨhnino uje ode templo patikɨt ehet otata ich otsɨhnew otsɨɨ: —Oyahmũr ese uje tãra ɨr porokkite rey David.— Uje wɨr ochunt uje ɨtsorz ich ochesdelo. 16Otatɨm Jesús otsɨɨ: —¿Je ye entpe uje erze pɨkɨhnino otata? Ich ye ompe.— Jesús tatɨm õr ɨm: —Ẽhe, tukunt. Olak erahalo uje Porrosht ahwoso tata ɨm: “Erze pɨkɨhnino hn erze yewo uje yesh õr ijaabo uje yesh ochuku wɨr uje tuu oteeychãha yok.”— 17Eseekite hn Jesús iim erze õr bahluwohochɨs. Tokolɨhɨ dɨt Jerusalén hn hno tĩ̵r Betania hn sakahachɨs uje dɨhlak. 18Uje dɨhɨrbɨt hn Jesús tokole. Uje ehn hno cheeshpo tĩ̵r Jerusalén hn iyuwo sẽhi. 19Umo pohorrza waa je iich otsɨɨ higuera uje de dehet wɨrc. Sɨtĩ̵r ɨre hn teychɨm per ye eerĩ̵rsh, shɨ ĩhyo. Tatɨm asa pohorrza ɨm: —Ich yelɨj eerĩ̵rsh nehe.— Ɨchii asa pohorrza kako. 20Ɨr akɨle ochishlabe. Otatɨmye otsɨɨ: —Hmeychɨmlo uje asa pohorrza kako shɨchish.— 21Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak ich tuu ũrpa. Kɨmɨjɨ ye otiislo yok hn ye olak koswãha yok heke olak pwele ahakõrlo ɨtso uje tiyokorĩ̵hɨ asa pohorrza higuera. Ye shɨ erzepe uje ahakõrlo. Ich olak pwele atɨmlo ese kojach dich on: “Ãra owãha onoota bahluta ehet,” ich shiyokõr uje atɨmlo ɨre. 22Nos wɨr kuche uje olak orar apurlo Porrosht kɨmɨjɨ ye otiislo ich ɨshɨm olak.— 23Eseekite hn Jesús masaha templo patikɨt ehet. Uje ehn shiyokorãha oso ich erze saserdote õr bahluwo hn erze dɨt oso õr bahluwo otsɨtĩ̵r ɨre Jesús. Otatɨm otsɨɨ: —¿Latɨk ukurbo uje de owa heke ahakõr uhu ɨtsorz? ¿Yeẽk dosɨm owa akɨrbo par ahakõr uhu ɨtsorz?— 24Jesús tatɨm õr ɨm: —Yok ɨtspo sehe tuu atɨmlo yok. Kɨmɨjɨ atɨmlo yok uje titɨm olak ich titɨm olak yeẽkpo uje ɨshɨm yok pukurbo par tiyokõr erze kuche. 25Atɨmlo yok ¿yeẽkpo uje shuu Juan tohɨrm oso? ¿Je Porrosht uje shuu tohɨrm oso o je hnakɨrbo?— Wɨr okeytkẽrye otsɨɨ: —Kɨmɨjɨ yitɨmlo yõr: “Porrosht” ich tyenɨj tatɨm eyok ɨm: “¿Ɨnaãpo shɨ otiislo ɨre?” 26Hn kɨmɨjɨ yitɨmlo uje hnakɨrbo oshuu tohɨrm oso ich yarhak par eyok pork erze oso otata uje Juan wɨchɨ profetya.— 27Heke otatɨm Jesús otsɨɨ: —Ye oyɨraha keshɨ yeẽkpo uje shuu tɨrẽt par tohɨrm oso.— Jesús tatɨm õr ɨm: —Yok ɨtspo ye titɨm olakpe yeẽkpo uje ɨshɨm yok pukurbo par tiyokõr erze kuche. 28Per sehe tɨteẽta kuche hn uhu deeshɨ atɨmlo yok uje olak eyuwo tɨsĩ̵r. Hnakɨrbich dekite ɨr aabo õr osiyer. Tatɨm deyjɨt yet ɨm: “Pijɨte, sehe tuu as obiyoho shakɨrrza ehet.” 29Ɨr ijɨt tatɨm ɨm: “Ye takahape,” per wɨsɨk wɨsɨk hn ɨr eyuwo kɨnãho masaha uje om. Hno tĩ̵r shakɨrrza ehet. 30Õr deych tatɨm deyjɨt yet par uje hno tĩ̵r shakɨrrza ehet. Wɨchɨ sahmũr hn tatɨm ɨm: “Ẽhe papa, takaha,” per ye dope.— 31Jesús tatɨm erze õr bahluwo ɨm: —¿Ese hnakɨrbich ɨr ijɨttɨkɨhɨ uje shiyokõr uje ɨr deych sahmũr?— Wɨr otatɨm Jesús otsɨɨ: —Ese webich osht shiyokõr uje ɨr deych sahmũr.— Jesús tatɨm õr ɨm: —Titɨm olak ich tuu ũrpa. Erze uje otɨbey nahnapso õr hnote uje gobierno kobra hn erze tɨmcher uje õr yɨtor omasaha par Porrosht aabo per olak ye amsahalope. 32Juan uu tohɨrm oso tɨrẽtni par shiyokorãha oso uje tyenɨj oshiyokõr uje Porrosht sahmũr per olak otiislo ɨre. Erze uje otɨbey nahnapso õr hnote uje gobierno kobra hn erze tɨmcher yɨtor wɨr uje ye olotiis ɨr ahwospe. Olak nos amlo erze uje oshiyokõr per ye uhu olak eyuwo tɨsĩ̵rpe par uje ye otiislo ɨre toy.— 33Jesús tatɨm õr ɨm: —Hap ẽrlo erze uje tɨteẽta titɨm olak. Hnakɨrbich dekite uje chukwẽr uva ɨr shakɨrrza ehet hn chichuwe. Chihĩtsa jotsɨt par chiyuhu uva otich hn shiyokõr owich uje de porĩt par odohɨr oteychɨm ɨr shakɨrrza ehet par otɨbey. Shuu yewo otsahla ɨr shakɨrrza. Ɨr bahat par uje shuu oshɨm ɨre jõro ee yẽr hn tokolɨhɨchɨs hno tĩ̵r hnɨmich yet. 34Uje terɨhɨ jõro ɨshɨrĩt par ochekushu hn shuu debiyo yewo ohno otĩ̵r erze hnakɨrbo uje shuu otsahla ɨr shakɨrrzani par shuu oshɨm ɨre jõro ee yẽr par ɨr shakɨrrza bahat. 35Per erze hnakɨrbo otsepyẽr ɨr ɨbich yet hn oshuu yet oshuu toy hn oshuu yet ochĩ̵ra kojano po. 36Ese shakɨrrza yɨnsɨrc shuu debiyo yewo ohnopo ich ma okɨhniya hn erze hnakɨrbo uje otsahla shakɨrrza oshiyokõr ɨtso uje oshiyokorĩ̵hɨ erze yewohna. 37Uje ich uhurc hn shuu deyjɨt hno pork ehet chiilehet ɨm: “Tyenɨj otola ele pijɨt.” 38Uje erze hnakɨrbo omo ese shakɨrrza yɨnsɨrc ɨr ijɨt uje tɨrẽt hn okeytkẽrye otsɨɨ: “Wɨchɨ uu shakɨrrza yɨnsɨrc ɨr ijɨt. Uje ɨr deych toy nehe ich asa shakɨrrza wate par ɨre. Ma om uje yuhulo yuhulo toy heke wate par eyok.” 39Ochishew ɨre hn ochiyuhu asa shakɨrrza ehet hn oshuu oshuu toy.— 40Jesús tatɨm erze õr bahluwo ɨm: —Uje ese shakɨrrza yɨnsɨrc tɨrẽt nehe ¿ich niyokõr latɨkɨhɨ erze uje shuu otsahla ɨr shakɨrrza?— 41Erze õr bahluwo otatɨm Jesús otsɨɨ: —Tyenɨj shuu õr shuu otoy hn ye nuunape uje wɨr õr losuhlaabo pork õr ɨluu mɨhnũ. Ich uhurc hn ɨshɨm asa ɨr shakɨrrza hnakɨrbo yewo par otsahla uje terɨhɨ ɨshɨrĩt hn tyenɨj oshɨm ese hnakɨrbich jõro par asa shakɨrrza bahat.— 42Jesús tatɨm õr ɨm: —Tɨkɨraha uje olak ler Porrosht ahwoso hn erahalo uje tata Cristo ɨm: “Erze uje oshiyokõr pwertɨt ochĩ̵ra kojano oym ese kojach nohmet. Ochɨbɨte uje ich ye jukur per uje uhurc ich ma bale je erze kojano yewo. Porrosht wɨchɨ uje shuu tokole ɨtsorz heke ich shuu yish eyok ɨbe.” Wɨr uje Porrosht ahwoso tata. 43Heke sehe tuu erahalo. Porrosht sehe duhu amsahalo par olak ɨr aabo per ye ahmũrlope, heke tyenɨj iim olak hn shuu erze yewo omasaha par ɨr aabo uje tyenɨj oshiyokõr uje ɨre sahmũr. 44Ese kojach uje titɨm olakɨke uje oso otata uje ye balpe wɨchɨ yok. Uje yeẽk sahmũr ese kojach ich shɨ ɨtso uje kayɨhɨ eeych hn chobɨrho ɨre per uje ese kojach kayɨhɨ yeẽk eeych ich ɨmehe ɨre.— 45Erze saserdote õr bahluwo hn erze uje õr ɨluuta iich otsɨɨ fariseo uje ochunt erze kuche uje Jesús sɨteẽta ich ochɨraha uje sorzɨhɨ õr, 46heke sehe odishew Jesús per otola erze oso pork erze oso otata uje Jesús wɨchɨ profetya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\