MATEO 23

1Eseekite uje Jesús sɨhna lahwoso tatɨm erze fariseo shuu ɨtsorz hn tatɨm erze oso yewo hn erze ɨr akɨle ɨm: 2—Erze uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite hn erze fariseo oshiyokorãha olak Porrosht ahwoso ɨtso uje Moisés shiyokorãha olak poruwo wɨshkite. 3Ahakõrlo uje wɨr otatɨm olak per ye ahakõrlo erze uje õr ɨre oshiyokõr pork wɨr ye oniyokõrpe erze uje oshiyokorãha olak. 4Uje oshuu ahakõrlo erze õr ley ich shɨ ɨtso uje oshiyeru urhũwo uje ich ɨhne hn oshuu ahnoklo per ye olak pwelpe pork ɨhnpa hn ye onahmũr otakashɨm olakpe hnii onĩ̵ra nahmɨta ijaapta. 5Nos wɨr kuche uje oshiyokõr wɨr shɨ oshiyokõr par oso oteychɨm õr heke wɨr ich otsahmũr oshiyeru kejun ijaabo nenta hn oshiyeru nahmikɨt uje Porrosht ahwoso de ehet per oshuu kejun ma deyo je erze oso yewo par oshuu oso oteychɨm õr ɨre. Ich otsahmũr uje õr ɨshuwo ahworote ma berzɨ je erze oso yewo. 6Uje otĩ̵r õr ahamich ich otsahmũr otsakaha erze õr bahluwo õr ɨbe eeyo hn otsahmũr otsakaha erze õr bahluwo õr ɨbe uje de sinagoga ehet. 7Uje odɨrkɨhɨ dɨt ehet ich otsahmũr uje oso otseta õr oshuu ɨre ɨtso uje õr bahluwo hn otsahmũr uje yewo otseta õr otsɨɨ: “Maestro.” 8Ich ye ompe uje oso otseta olak otata otsɨɨ: “Maestro,” pork olak maestro shɨ sohmɨra uje de. Nos wɨr olak leshɨbye pork olak Porrosht aabo. 9Ye eeylo yeẽk olak deychɨhɨ pork olak deych de poõrc. Wɨchɨ shɨ sohmɨra. 10Ye ompe uje oso otseta olak otsɨɨ: “Ɨrhĩche,” pork olak Ɨrhĩch wɨchɨ shɨ sohmɨra, wɨchɨ Cristo. 11Ese uje ich ma dichɨhɨ olak ehet wɨchɨ uje chɨbɨte ɨre shɨ ɨtso uje olak yɨlak. 12Yeẽk uje narim ɨre ich Porrosht ye duhu dichpe, per yeẽk uje ye duhu ɨre dich wɨchɨ uje Porrosht narim. 13Titɨm olak. Ich yarhak par olak uje ahakorãhalo oso waa ley waa je Moisés chichewkite hn olak uje olak ɨluuta iich otsɨɨ fariseo. Olak aho yũhɨrsh pork ontɨlo erze oso uje sehe omasaha par Porrosht aabo shɨ ɨtso uje aharulo uhurrza par ye omasaha ehetpe. Olak ye amsahalope hn ontɨlo erze uje sehe omasaha. 14Ich yarhak par olak uje ahakorãhalo oso waa ley waa je Moisés chichewkite hn olak uje olak ɨluuta iich otsɨɨ fariseo. Olak aho yũhɨrsh pork eyuhulo erze poluu õr ihyuwo, hn uje olak orar ich uhulo berzak par uje uhulo oso õr eyuwo tɨsĩ̵r uje ahmũrlo Porrosht. Heke Porrosht tyenɨj sepyẽr olak nehe ich shuu dospa. 15Ich yarhak par olak uje ahakorãhalo oso waa ley waa je Moisés chichewkite hn olak uje olak ɨluuta iich otsɨɨ fariseo. Olak aho yũhɨrsh pork etĩ̵rlo onoota bahluta pɨt hn hnɨmich pɨt yet uje ma dukuhla par ekulo yeẽk par olak akɨlak. Uje eshlo ich ahakorãhalo uhulo ɨr ɨluuta ma mɨhnũ je olak hn ma mĩ̵hnɨk tyenɨj tĩ̵r ɨre uje ĩya olak uje etĩ̵rlo urhuta bahluta ehet nehe. 16Ich yarhak par olak pork shɨ olak ɨtso olɨbo uje sehe alebɨlo hn yewo oyehe olak nẽr. Shish atɨmlo oso olak ahwoso on: “Kɨmɨjɨ yeẽk eyucha templo uje chɨbɨte orhõta uje ich ũru uje tyenɨj shiyokõr kuchɨt nehe ich ɨr ahwoso ye jukur, per kɨmɨjɨ eyucha erze oro uje de templo ehet ich tyenɨj shiyokõr uje tata.” 17Olak shɨ olak ɨtso totihlo hn olak ɨtso olɨbo. ¿Latɨkpo uje ma bale, je oro o je asa templo? Asa templo ich ma dich pork asa templo shuu ese oro Porrosht kuche. 18Olak athɨlo toy uje kɨmɨjɨ yeẽk eyucha ese altar uje otserũhu loshɨpo par oteeychãha Porrosht hn chɨbɨte lahwoso par uje sehe niyokõr kuchɨt ich ye ɨr ahwoso jukur heke ye nesita shiyokõr. Per kɨmɨjɨ eyucha ese loshɨpɨt uje de altar eeych par oteeychãha Porrosht hn chɨbɨte lahwoso par uje sehe niyokõr kuchɨt ich tyenɨj shiyokõr uje tata. 19Olak shɨ olak ɨtso olɨbo. ¿Latɨkpo uje ich ma bale, je ese loshɨpɨt uje oshuu hn ochɨbɨte altar eeych o je ese altar uje shuu ese loshɨpɨt Porrosht kuchɨt? 20Heke uje yeẽk eyucha ese altar hn chɨbɨte lahwoso par uje sehe niyokõr kuchɨt ich ye shɨ altarpe uje ɨre eyucha. Nos wɨr kuche uje de eeych wɨr uje eyucha toy. 21Yeẽk uje eyucha templo hn chɨbɨte lahwoso par uje sehe niyokõr kuchɨt ich ye shɨ templope uje eyucha. Ich eyucha Porrosht toy uje debuhu templo ehet. 22Yeẽk uje eyucha poõrc hn chɨbɨte lahwoso par uje sehe niyokõr kuchɨt ich eyucha Porrosht ɨr ɨbɨta hn eyucha Porrosht toy uje sakaha debɨta eeych. 23Ich yarhak par olak nehe uje ahakorãhalo oso waa ley waa je Moisés chichewkite hn olak uje olak ɨluuta iich otsɨɨ fariseo. Olak aho yũhɨrsh pork shish asɨmlo Porrosht erze olak kuche uje iich otsɨɨ dyesmo nehech eheklo olak menta hn anís hn komino par asɨmlo Porrosht per aluwelo erze ley uje ich ma bale pork ye enshiilo uje yeẽk shiyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ yet, hn ye eenɨlo uje yeẽk losuhlaap hn akashɨmlo ɨre, hn otiislo Porrosht. Wɨr uje tyenɨj ahakõrlo hn ye ekeylo uje asɨmlo Porrosht dyesmo toy. 24Olak shɨ olak ɨtso olɨbo. Sehe alebɨlo hn uhulo yewo otsehe olak nẽr. Ahakõrlo shɨ ɨtso uje sehe ehelo awɨt per mojit de ehet heke eyuhulo per kɨmɨjɨ kameylo chɨhɨ ehet ich ehelo ese awɨt shɨ ĩya pork shish ahakõrlo erze uje yẽrɨj bale ɨtso mojit uje eyuhulo hn moymlo erze uje ich ma bale ɨtso kameylo uje tyenɨj eyuhulo per shɨ moymlo. 25Ich yarhak par olak uje ahakorãhalo oso waa ley waa je Moisés chichewkite hn olak uje olak ɨluuta iich otsɨɨ fariseo. Olak aho yũhɨrsh pork ahakõrlo shɨ ɨtso uje erhũlo basta ejwert hn prete per ɨr aho ich ware deyo pork olak aho shɨ par uje sehe ohɨrlo kuche hn ekutɨrãha olak kuche. 26Olak uje olak ɨluuta iich otsɨɨ fariseo ich shɨ olak ɨtso olɨbo. Enshiilo olak ɨluu ɨtso uje erhũlo erze basɨ aho wap heke tyenɨj ahakõrlo uje ich om ɨtso basɨ uje nĩhyok ehet ware hnii ejwert. 27Ich yarhak par olak uje ahakorãhalo oso waa ley waa je Moisés chichewkite hn olak uje olak ɨluuta iich otsɨɨ fariseo pork olak aho yũhɨrsh. Shɨ olak ɨtso luku uje ochũshur poro ich ɨhɨ̃r per topo õr debiyo de aho hn nos wɨr kuche mɨhnũwo de toy. 28Shɨ olak ɨtso luke pork olak ejwert ich om ɨtso hnakɨrbo uje õr ɨluu om per olak aho yũhɨrsh pork mɨhnũwo de olak aho. 29Ich yarhak par olak uje ahakorãhalo oso waa ley waa je Moisés chichewkite hn olak uje olak ɨluuta iich otsɨɨ fariseo. Olak aho yũhɨrsh pork ahakõrlo erze profeta poruwo wɨshɨ õr duku ich uhulo ɨhĩ̵r hn enshiilo erze oso õr duku uje õr ɨluu om uje otoni. 30Athɨlo on: “Kɨmɨjɨ õryok chɨhɨkite uje õryok poruwo wɨshɨ oshuu erze profeta oshuu otoy hn õr armɨsta noshɨ ich ye oyakashɨm õrpe.” 31Heke olak ahwoso chɨbɨte orhõta uje wɨr uu olak poruwo wɨshɨ uje oshuu erze profeta poruwo wɨshkite. 32Ɨchii oshiyokõr erze mɨhnũwokite hn ele ahle tok olak par uje ahakorĩ̵hɨlo yok ɨtso uje olak poruwo wɨshɨ oshiyokorĩ̵hɨ õrkite par uje uhulo olak ɨtso olak poruwo wɨshɨ. 33Olak ɨljaabo ɨtso echeẽt aabo. Etaklo yok. ¿Ahakõrlo latɨkpo par uje ye onɨmchaha olak urhuta bahluta ehet nehe? 34Heke tuu profeta otĩ̵r olak nehe hn yewo uje õr eykdeyo hn yewo uje oshiyokorãha olak. Ode uje tukulo õr nehe uhulo otoy hn yewo ode uje owɨshɨhɨlo õr krus eeyo par uje otooho hn yewo ode uje epiyerlo orĩ̵hɨ sinagoga aho ich uhulo dospa, hn shish ahnɨlo õr hn oloter õr duwo aho. 35Heke deeych yet nehe shɨ ɨtso uje olak uje tukulo erze oso ĩ̵rmo lekɨtiyo uje õr ɨluu om uhulo õr armɨtsɨ noshɨ. Uu webich osht uje oshuukite hn ɨr armɨsta noshɨ wɨchɨ Abel. Ich ɨr ɨluu om, hn uu uhurzosht wɨchɨ Zacarías uje oshuukite oshuu toy. Wɨchɨ Berequías ɨr ijo. Wɨr oshuu ɨrehe wahacha altar wɨrc templo ɨkɨch. Ese altar wɨchɨ uje otserũhu loshɨpo par oteeychãha Porrosht. Ich shɨ ɨtso uje olak tukulo õr heke tyenɨj otsepyẽr olak nehe. 36Titɨm olak ich tuu ũrpa. Olak hn erze oso yewo uje yesh ode uje ehn yok de lɨka ĩ̵rmo nos wɨr erze mɨhnũwo tyenɨj tĩ̵r olak nehe.— 37—Titɨm olak uje ebuhulo dɨt Jerusalén shish tukulo erze profeta poruwo wɨshɨ uhulo otoy. Hn erze uje Porrosht shuu ohno otĩ̵r olak ich tukulo õrni uhulo otoy ẽrlo õr kojano po. Shish sehe tɨkɨbey olak ɨtso kokota uje tɨbey laabo shuu otsakaha nahno uut per ye ahmũrlope. 38Ẽrlo uje titɨm olak. Erze olak ihyuwo tyenɨj moymlo nehe shɨ yesa. 39Titɨm olak je ich ye amlo yok nehe nehech athɨlo on: “Sehe oyuhu Porrosht diyuhu lahwoso omoho ese uje ɨr Ɨrhĩch shuu tɨrẽt.”—


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\