MATEO 25

1Eseekite hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Ese uje Porrosht shiyokõr par tɨbey daabo uje terɨhɨ ɨshɨrĩt par tɨkɨrẽt nehe wɨchɨ ɨtso tɨmcher phar uje õr dye. Kal nohmɨra shɨ hnoy ɨr nampyon ohno odalehe ese hnakɨrbich arhĩch uje sehe diileku. 2Õr sinko uje oshuu deyuwo tɨsĩ̵r kuche hn õr sinko uje ye oduhu deyuwo tɨsĩ̵rpe. 3Erze õr sinko uje ye oduhu deyuwo tɨsĩ̵rpe shɨ ohnoy ɨr nampyon per ye odoy aseyte yewope. 4Per erze yẽr uje oshuu deyuwo tɨsĩ̵r ohnoy ɨr nampyon hn ohnoy aseyte yewo toy. 5Ese uje chiileku ye taãcha shɨchishpe heke kuhĩ̵rt dale wɨr hn nos omo. 6Uje ich terɨhɨ dɨhlich pehet hn ochunt yeẽk uje tɨbich ɨm: “Yehe tɨrẽt ese uje sehe diileku. Erẽtlo atsehelo arhĩch.” 7Nos wɨr erze tɨmcher phar oyehet hn onɨshii ɨr nampyon. 8Erze yẽr uje ye oduhu deyuwo tɨsĩ̵rpe otsapur aseyte erze yẽr uje oshuu deyuwo tɨsĩ̵r. Otatɨm õr otsɨɨ: “Õryok nampyon ich sehe toy. Sɨhna ɨre aseyte. Asɨmlo õryok chepɨkaabo.” 9Erze uje õr eyuwo tɨsĩ̵r otatɨm erze nanɨme otsɨɨ: “Kɨmɨjɨ oyosɨm olak ich ye oyɨraha kɨmɨjɨ sehi par õryok. Ma om uje bolɨlo eylo aseyte par olak.” 10Uje ehn wɨr ohno hn ese hnakɨrbich taãcha uje sehe diileku. Erze yẽr uje õr sinko uje ochɨmɨt ɨre õya wɨchɨ omasaha ese õr ahamich ehet hn wɨchɨ shiyeru uhurrza. 11Wɨsɨk wɨsɨk hn wɨr ocheeshpo uje ohno par otiya ɨr aseyte. Otatɨm otsɨɨ: “Ɨrhĩche, Ɨrhĩche, etsẽr asa uhurrza par uje oyomsaha ehet.” 12Per wɨchɨ tatɨm õr ɨm: “Titɨm olak ich tuu ũrpa. Ye tɨkɨraha olak otĩ̵r.”— 13Hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Tɨteẽta titɨm olak tuu ɨtsorzɨke par uje shish emɨtlo olak pork ye erahalo ese deeych hnii orta uje takaashpo. 14Shɨ yok ɨtso hnakɨrbich uje chɨmɨt ɨre par uje sehe do tĩ̵r dɨt yet. Tɨbii lebiyo par uje sehe duhu otɨbey ɨr hnote. 15Ɨshɨm ese debich sinko kotsɨrbo hnote, hn ɨshɨm yet kotsɨrbo osiyer hnote, hn ɨshɨm yet kotsɨrbɨt sohmet hnote. Ma ɨshɨm ese uje chɨraha chish obiyo je erze yewo. Ɨshɨm ese yet yerɨj kɨhniya hn ese uhurzosht ɨshɨm ma pɨkaap pork yerɨj dɨraha obiyo. Uje nos ɨshɨm õr erze hnotɨke hn tokolɨhɨchɨs hno. 16Ese uje wɨchɨ ɨshɨm hnote kotsɨrbo sinko hno shɨchish chishew obiyo hn serz kotsɨrbo yewo ma sinko hnote. 17Ese yet uje ɨshɨm kotsɨrbo osiyer hno chishew obiyo hn serz kotsɨrbo osiyerpo. 18Per ese yet uje ɨshɨm ɨre kotsɨrbɨt nohmet hnote hno chihĩtsa jotsɨt hn chɨmchaha erze ɨr ɨrhĩch hnote par sakɨs. 19Ich osdeyo hn õr ɨrhĩch cheeshpo. Sehe dɨraha erze hnote uje ɨshɨm õrni. 20Ese webich osht uje ɨshɨmni kotsɨrbo sinko hnote tĩ̵r ɨre hn tõhwa kotsɨrbo yewo sinko. Tatɨm ɨm: “Ɨrhĩche, asɨm yok kotsɨrbo sinko hnotni shuu terz hnote yẽr kotsɨrbo sinko.” 21Ɨr ɨrhĩch tatɨm ɨm: “Ich ompa uje ahakõr. Owa pɨbich uje om. Shish ahakõr uje titɨm owa. Ahakõr erze pɨbiyo arhaaboni uje tokosɨm owa heke tɨbɨte owa owich uje ma dich. Uhu owa ayla ɨtso uje yok ayla.” 22Ɨr ɨbich yet taachĩ̵hɨ ɨre ahɨr uje ɨshɨm kotsɨrbo osiyer hnotni. Tatɨm ɨm: “Ɨrhĩche, asɨm yok kotsɨrbo osiyer hnotni. Shuu terz kotsɨrbo osiyer yewo.” 23Ɨr ɨrhĩch tatɨm ɨm: “Ich ompa uje ahakõr. Owa pɨbich uje om. Shish ahakõr uje titɨm owa. Ahakõr erze pɨbiyo arhaaboni uje tokosɨm owa heke tɨbɨte owa owich uje ma dich. Uhu owa ayla ɨtso uje yok ayla.” 24Ɨr ɨbich yet taãcha uje ɨr yɨnsɨrc ɨshɨm hnote kotsɨrbɨt nohmetni. Tatɨm ɨm: “Ɨrhĩche, tɨkɨraha uje owa ich eluuta ɨhnpa. Ekushu erze jõro ee uje ye ekwẽr petɨkni, hn boy erze uje ye eshɨtpe, 25heke tɨkɨtɨla owa hn tihĩtsa jotsɨt par tɨmchaha erze owa hnote. Ele owa hnote, asew.” 26Ɨr yɨnsɨrc tatɨm ɨm: “Owa pɨbɨk uje ɨljaabɨk hn tok. Eraha erze uje tekushu ye tukwẽrpe hn tishew erze uje ye tɨshɨtpe. 27Ma om kɨmɨjɨ moymɨhɨ yok hnote mankɨt par uje takaashpo nehe hn tiyuhu ich ma kɨhniya.” 28Tatɨm erze uje ode ɨre ahɨr ɨm: “Eyuhulo ese kotsɨrbɨt sohmet hn asɨmlo ese uje dye kotsɨrbo hnote de ɨre ahɨr, 29pork ese uje de ɨre ahɨr ich ma oshɨm heke de ɨre ahɨr ich kɨhniya, per ese uje shɨ pɨkaap de ɨre ahɨr ich tyenɨj ochiyuhu. 30Ese pɨbich uje ye jukur ãrlo ebɨtɨlo asa dɨhlelta ehet uje de ejwert. Oso uje ode wahacha oyerh hn oches labɨtẽre.”— 31Eseekite hn Jesús tatɨm õr ɨm: —Yok tokõra poõrzni. Uje takaashpo nehe ich yok hũre hn anjele õya yok. Tiyaha pɨbɨta waa je ich ɨhĩ̵r pork yok Rey. 32Nos wɨr dihipo kɨnãho uje ode ĩ̵rmo lekɨtiyo ohnoy õr otseya õr ese Rey ɨkɨch nehe. Wɨchɨ tyenɨj sehek õr shɨ ɨtso ese uje tɨbey obeje sehek obeje hn kabɨr. 33Chɨbɨte naãchta erze uje õr ɨtso obeje per erze uje õr ɨtso kabɨr chɨbɨte õr naachjãrrza. 34Ese Rey tyenɨj tatɨm erze uje ode ɨr waãchta ɨm: “Papa wɨchɨ uje sosɨr olak. Erẽtlo pork uje ehn yahpaa Porrosht niyokõr ĩ̵rmo ich nɨshii ese owich par olak. Etĩ̵rlo wahacha 35pork uje piyuwo sẽhi yokni ich asɨmlo yok pobɨso, hn uje piich sẽhi yok ich asɨmlo yok par tokoho. Yok ɨtso dihipɨt kɨnehẽt per enshiilo yok. 36Uje pɨshuwo nĩhyok ich asɨmlo yok, hn uje yok permo ich ekɨrɨhɨlo yok hn uje yok de karsel ehet ich etĩ̵rlo yok.” 37Erze uje õr ɨluu om otatɨm otsɨɨ: “Ɨrhĩche, ¿latɨkni hn oyumo uje sewɨt sẽhi owa hn oyosɨm owa abɨso par ew? ¿Latɨkni hn oyomo uje eeych sẽhi owa hn oyosɨm owa par ehe? 38¿Latɨkni hn oyumo uje owa ɨtso dihipɨt kɨnehẽt hn oyɨnshii owa? ¿Latɨkni hn oyomo uje nĩhyok asuwo hn oyosɨm owa? 39¿Latɨkni hn oyomo uje owa permo o kɨmɨjɨ owa chɨhɨ karsel ehet hn oyekɨrɨhɨ owa?” 40Ese Rey tatɨm õr ɨm: “Titɨm olak ich tuu ũrpa. Uje akashɨmlo ese pɨshɨbich uje ye ɨr ukũrbɨrsh ich ɨtso uje akashɨmlo yok.” 41Ese Rey tatɨm erze uje ode naachjãrrza ɨm: “Atokolɨhɨ lɨklo pahɨr olak uje Porrosht sajɨr olak ɨkiyo. Bolɨlo etĩ̵rlo asa urhuta bahluta ehet waa je yelɨj nahna ɨre. Porrosht chɨmɨt asa par chɨmchaha dyablo hn ɨr anjele. 42Tyenɨj etĩ̵rlo wahacha pork uje piyuwo sẽhi yok hn ye asɨmlo yokpe par uje taw, hn uje piich sẽhi yok ich ye asɨmlo yokpe par tokoho. 43Uje yok ɨtso dihipɨt kɨnehẽt ich ye enshiilo yokpe. Uje nĩhyok pɨshuwo ich ye asɨmlo yokpe, hn uje yok permo o kɨmɨjɨ yok chɨhɨ karsel ehet ich ye ekɨrɨhɨlo yokpe.” 44Otatɨm otsɨɨ: “Ɨrhĩche, ¿latɨkni hn oyumo uje iyuwo sẽhi owa, o kɨmɨjɨ eeych nẽhi owa, o kɨmɨjɨ owa ɨlo dihipɨt kɨnehẽt, o kɨmɨjɨ nĩhyok asuwo, o kɨmɨjɨ owa permo, o kɨmɨjɨ owa chɨhɨ karsel ehet hn ye oyakashɨm owape?” 45Heke ese Rey tatɨm õr ɨm: “Titɨm olak ich tuu ũrpa. Uje ye akashɨmlo yeẽk uje ye ɨr ukũrbɨrsh ich uhulo ɨtso yok uje ye akashɨmlo yokpe.” 46Erze uje oshiyokõr oshuu ɨtsorz tyenɨj mĩ̵hnɨk tĩ̵r orĩ̵hɨ urhuta bahluta ehet nehe hn yelɨj nɨhna ɨre, per erze uje õr ɨluu om otĩ̵r ese owich uje õr ɨkɨrĩt de uje yelɨj nɨhna ɨre.— Wɨr uje Jesús tatɨm dakɨle.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\