MATEO 27

1Eseekite uje dɨhɨrbɨt hn nos wɨr erze saserdote õr bahluwo hn erze dɨt oso õr bahluwo otakɨsho lawichpo hn ochɨbɨte par uje oshuu Jesús oshuu toy. 2Wɨr oshiyeru hmeyko hn ohnoy otseya gobernador Pilato ɨkɨch. 3Eseekite hn Judas uje chiwãha Jesús umo uje wɨr ochɨbɨte lahwoso par uje oshuu Jesús. Ɨre ich chuuna uje shiyokõr mĩ̵hnɨk heke hnoy erze peychpor treynta uje plata par sesĩ̵ra ɨshɨm erze saserdote õr bahluwo hn erze dɨt oso õr bahluwo. 4Tatɨm õr ɨm: —Ich tiyokõr uje mĩ̵hnɨk uje tokosɨm olak ese hnakɨrbich uje ye niyokõr latɨk uje mĩ̵hnɨk par tukulo uhulo toy.— Otatɨm otsɨɨ: —Par õryok ich ye latɨkɨsh uje ahakõr uhu ɨtsorz. Ich shɨ owa.— 5Judas sɨtsẽr erze peychpor uje plata templo patikɨt ehet hn tokole hno shiyeru leweheta poõrc hn toy. 6Eseekite hn erze saserdote õr bahluwo otsamɨta erze peychpor uje plata hn otatɨmye otsɨɨ: —Uje yɨmchahalo erze peychpor ese owich uje yewo ochɨmchaha hnote par oshɨm Porrosht ich yiyuwe ley pork erze hnote wɨr ɨr bahat ese uje oshuu oshuu toy. Kɨmɨjɨ yɨmchahalo ese owich ich yiyuwe ley.— 7Heke okeytkẽrye hn ochɨbɨte par uje otiya hnɨmich ochĩ̵ra erze hnote par oshiyokõr dukuta par ochihitsɨmɨhɨ dihipo kɨnãho. Heke otĩ̵r ese uje chish obiyo shiyokõr kobo hn otiya ɨr hnɨmich. 8Heke oso ochɨkẽra ese hnɨmich ɨr iich otsɨɨ dɨkɨrmɨsta owich hn shish ɨr iich ɨtsorz nehech ele ahle. 9Uje erze õr bahluwo otiya ese hnɨmich ich oshuu yakaha erze Porrosht ahwoso uje profeta Jeremías tatkite ɨm: —Ohnoy erze peychpor treynta uje plata uje erze israel oso ochɨbɨte par ɨr bahat 10hn otiya wɨchɨ hnɨmich ese uje shiyokõr kobo. Oshiyokõr shɨ ɨtso uje yok Ɨrhĩch tatɨm yok.— 11Eseekite hn Jesús iyehe wahacha gobernador Pilato ɨkɨch. Tatɨm Jesús ɨm: —¿Je owa uu israel oso õr rey?— Jesús tatɨm ɨm: —Ẽhe, ich ũru uje atɨm yok.— 12Per uje erze saserdote õr bahluwo hn erze dɨt oso õr bahluwo õr denunsya Jesús ich ye diilehetpe. 13Pilato tatɨm Jesús ɨm: —¿Je ye entpe erze uje yesh õr denunsya owa?— 14Per Jesús ye diilehetpe hnii ahwos nohmɨra heke ese gobernador ich chishlabe. 15Eseekite uje terɨhɨ õr ahamich Pascua hn ese gobernador ɨr ɨluu par chiyuhu yetɨhɨ karsel ehet uje oso otsapur ɨre. 16Hnakɨrbich de karsel ehet uje iich otsɨɨ Barrabás. Nos ochɨraha uje ɨr ɨluu ich mɨhnũ. 17Uje erze oso otakɨsho lawichɨhɨchɨs hn Pilato tatɨm õr ɨm: —¿Ahmũrlo yeẽkpo par uje tiyuhu karsel ehet? ¿Je ahmũrlo Barrabás o je ahmũrlo Jesús uje otata uje wɨchɨ Cristo?— 18Pilato sehe noym Jesús pork chɨraha uje erze israel oso shɨ õr denunsya Jesús pork opota. 19Ye shɨ esepe. Uje ehn Pilato sakaha ese owich par tẽr uje õr denunsya Jesús hn ɨr ɨrãhta shuu otatɨm ɨre par uje ye niyokõr latɨkɨhɨ ese hnakɨrbich uje ɨr ɨluu om pork chɨkẽra deerc ich yarhakpa chɨkẽra Jesús. 20Eseekite hn erze saserdote õr bahluwo hn erze dɨt oso õr bahluwo otsakɨt erze oso par uje oshuu otsapur Barrabás hn par oshuu oshuu Jesús oshuu toy. 21Ese gobernador tatɨm erze osopo ɨm: —¿Yeẽkpo uje ma ahmũrlo par uje tiyuhu ɨre karsel ehet?— Otatɨm otsɨɨ: —Barrabás.— 22Pilato tatɨm õr ɨm: —¿Tiyokõr latɨkɨhɨ ele Jesús uje otsɨɨ Cristo?— Nos wɨr õr ɨre otatɨm otsɨɨ: —Owɨshɨhɨ krus eeych.— 23Pilato tatɨm õr ɨm: —¿Ɨnaãpo heke sehe uhulo towɨshɨhɨ krus eeych? ¿Niyokõr latɨkpo uje mĩ̵hnɨk?— Per õr ɨre shish otsɨhnew lahwoso otatɨm otsɨɨ: —Owɨshɨhɨ krus eeych.— 24Uje Pilato chɨraha uje ich ye pwele niyokõr latɨk par chiyuhu Jesús per erze oso ich shish ma otɨbich, heke chishew awɨt hn churhũ nameehe erze oso õr ɨkɨch. Tatɨm õr ɨm: —Ye yokpe uje tuu tukulo ese hnakɨrbich. Shɨ olak uje sehe tukulo uhulo toy.— 25Nos wɨr oso otatɨm otsɨɨ: —Puruhu õryok hn nos wɨr õryok aabo par uje oyuhu ɨre oyuhu toy.— 26Heke Pilato chiyuhu Barrabás karsel ehet hn shuu otsepyẽr Jesús hn ɨshɨm ohyerptoso par shuu ochowɨshɨhɨ krus eeych. 27Erze ohyerptoso uje otɨbey gobernador ohnoy Jesús otseya ese owich uje ohyerptoso odebuhu Pilato ihyuch ahɨr. Oshuu nos wɨr ohyerptoso yewo otakɨsho lawich. 28Ochiyuhu Jesús ɨr ɨshuwo hn oshuu iyãha onerpta uje wɨhĩ̵r. 29Oshiyokõr ɨr wolt ochĩ̵ra wontɨ hn oshuu iyãha hn oshɨm phich oshuu chishew chĩ̵ra nahmɨta waãchta. Ocha dete hnɨmoho ɨr ɨkɨch hn ochiyuhu lahwoso mɨhnuwõho ɨre otsɨɨ: —Lɨkɨ uu israel oso õr rey. Uhu ɨkɨrĩt ma berzak.— 30Otɨtɨrãha ɨre hn ochenshaha ese phich ahɨr uje oshɨmɨke hn oshuu huta ochĩ̵ra. 31Uje nos oloterke ich oym. Ochiyuhu asa nerpta waa je wɨhĩ̵r hn oshuu iyãha lasuwo pishopo, hn ohnoy par ochowɨshɨhɨ krus eeych. 32Eseekite uje otokolɨhɨchɨs hn ochishɨhɨ hnakɨrbich dehet pehet uje iich otsɨɨ Simón. Wɨchɨ tãra hnɨmich Cirene. Oshuu ihyõk Jesús ɨr krus. 33Otaachĩ̵hɨ ese wĩ̵rit eeych uje iich otsɨɨ Gólgota. Ese Gólgota ahwosht otsɨɨ huta debiyo. 34Uje otaachĩ̵hɨ wahacha hn erze ohyerptoso oshɨm Jesús wint ochɨnsaha kuche uje ich chiyokpa shɨ ɨtso ebicha. Sehe oduhu doho per Jesús shɨ prowa, ye dohope. 35Uje erze ohyerptoso ochowɨshɨhɨ Jesús krus eeychɨke hn otsehek ɨr ɨshuwo. Oloter kuchɨt par uje yeẽk chiyey ich oshɨm. 36Shɨ otsakahachɨs Jesús ahɨr par otɨbey. 37Ochɨbɨte tabɨlt ɨr krus eeych. Ahwoso de ese tabɨlt tata uje ɨnaãpo heke ochowɨshɨhɨ krus eeych ɨm: —Wɨchɨ Jesús uu israel oso õr rey.— 38Ochowɨsh echɨko õr osiyer õr krus eeyo toy. Ochɨbɨte yet Jesús waãchta hn ochɨbɨte yet waachjãrrza. 39Erze oso uje ochɨkãhachɨs shɨ ochiyuhu lahwoso mɨhnuwõho Jesús hn oteych dehe. 40Wɨr otatɨm otsɨɨ: —Owa athani uje tyenɨj ehnɨmich Porrosht templo, hn uje terɨhɨ daalo tre nehe hn uhu iyehetpo heke era akɨrbo par ye atɨhɨ krus eeych. Kɨmɨjɨ owa Porrosht Ijo ich ahnɨmichɨhɨ krus eeych.— 41Erze saserdote õr bahluwo hn erze uje oshiyokorãha oso waa ley waa je Moisés chichewkite hn erze dɨt oso õr bahluwo ochiyuhu lahwoso mɨhnuwõho ɨre toy. Otata otsɨɨ: 42—Wɨchɨ sosɨr yewo per par ɨre ich ye pwelpe takashɨm ɨre. Wɨchɨ chɨbɨte uje ɨre uu israel oso õr rey. Kɨmɨjɨ ũru ich tyenɨj sohnɨmichɨhɨ krus eeych par ye yotiislo ɨre. 43Wɨchɨ ye lotiis Porroshtpe. Kɨmɨjɨ Porrosht nahmũr ɨre ich dosɨr pork wɨchɨ tata ɨm: “Yok Porrosht Ijo.”— 44Erze echɨko uje ode ɨr krus eeyo toy ochiyuhu lahwoso mɨhnuwõho Jesús ɨtso erze oso yewo. 45Eseekite uje ich terɨhɨ deeych pehet hn dɨhlelta ihnɨmichɨhɨ lekɨtiyo nehech a la tre yɨlka. 46Shiyehe asa orta a la tre yɨlka hn Jesús tɨbich ich jwertpa ɨm: —Elí, elí, ¿lema sabactani?— Ese ahwosht tata ɨm: —Dii Porrosht, Dii Porrosht, ¿Ɨnaãpo heke moym yok?— 47Erze oso yewo uje odechɨ ɨre ahɨr ochunt uje Jesús tata shuu ɨtsorz hn otata otsɨɨ: —Ele shɨ tɨbii uu profeta Elías lɨshɨ.— 48Ɨchii õr nohmet hno uushɨ chishew ponjɨt hn sɨtehe ese wint uje chiyok chiyuwa phich hn ɨshɨm Jesús par sehe duhu doho, 49per erze yewo otatɨm otsɨɨ: —Moym, yeychɨm kɨmɨjɨ Elías tɨrẽt hn takashɨm ɨre.— 50Jesús tɨbichpo ich jwertpa. Ɨshɨm Porrosht dechɨbich hn toy. 51Ɨchii ese bortɨsht uje sentii templo ehet shuu aho osiyer shiyãs ɨre poõrc nehech terɨhɨ hnɨmich. Hnɨmich telerrza hn kojano kãra 52hn erze luku kɨhniya sɨtsẽr ɨre. Oso wɨshɨ okɨhniya uje otsahmũr Porrosht ich õr ɨkpo 53hn otokolɨhɨ luku aho. Uje Jesús ɨkpo ich wɨr ohno otĩ̵r ese dɨt Jerusalén. Wɨchɨ dɨt uje Porrosht chiihlakite. Ich oso okɨhniya oteychɨm õr. 54Eseekite uje erze ohyerptoso õr bahlut hn erze ohyerptoso uje otɨbey Jesús ochuuna uje hnɨmich telerrza hn omo erze kuche yewo uje tokole ich otolpa. Otata otsɨɨ: —Ich ũru ele hnakɨrbich uje Porrosht Ijo.— 55Eseekite hn tɨmcher ode dukuhla oteychɨm. Wɨr uje shish oyehe Jesús nẽr uje tãra hnɨmich Galileani hn shish otakashɨm ɨre. 56María Magdalena dechɨ õr ahɨr, hn María waa Santiago hn José õr lata dechɨ, hn Zebedeo ɨr ɨrãhta dechɨ toy. Ɨr aabo wɨr Jesús akɨle. 57Eseekite uje ich yɨlkashɨp hn hnakɨrbich taãcha. Wɨchɨ ich ɨrhĩch dich. Ɨr iich otsɨɨ José. Tãra dɨt Arimatea. Wɨchɨ Jesús ihyẽrak toy. 58Hno tĩ̵r Pilato par sapur Jesús yũhurrza. Pilato tatɨm erze ohyerptoso par shuu oshɨm José. 59José hnoy Jesús yũhurrza hn chɨpeẽsa bortɨsht uje nimpyo. 60Antni José shuu oshiyokõr ɨr dukuta kojach onta. Yahpaa odɨbɨte topɨtɨk ehetpe. Yesh ahle. Wɨchɨ uje ɨre chɨbɨte Jesús. Shuu kojach yet chukwerlabe par sajuwe asa lukuta ebich hn tokole hno. 61María Magdalena hn María yata shɨ otsakaha asa dukuta ɨkɨch dukuhla. 62Eseekite ich ese deeych yaka uje oshiyokõr oposo par deychole. Uje ich dɨhɨrbɨt hn erze saserdote õr bahluwo hn erze fariseo ohno otĩ̵r Pilato ɨkɨch. 63Otatɨm Pilato otsɨɨ: —Ɨrhĩche, õryok eyucha ese kushĩt ɨr ahwoso uje ehn ɨkahna hn tata ɨm: “Uje terɨhɨ daalo tre nehe hn yok ɨkpo.” 64Heke uhu ohyerptoso odo par otɨbey asa dukuta nehech sowe daalo tre par uje ye ɨr akɨle otɨrẽt odiyuhu ɨre hn otatɨm erze dɨt oso uje ɨre ɨkpo tokolɨhɨ topo õr ahɨr hn otsehnyẽr erze oso ich shuu ma mĩ̵hnɨk je uje waphna.— 65Pilato tatɨm õr ɨm: —Bolilo erze ohyerptoso hn bolɨlo etĩ̵rlo asa dukuta. Nos ahakõrlo uje ahmũrlo par uje abeylopa.— 66Ohno otɨr asa dukuta hn ochɨbɨte yarta ese kojach uje sajuwe asa dukuta ebich hn oshuu ohyerptoso oyehe par otɨbey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\