MATEO 6

1Titɨm olak. Abeylshɨp olak. Ich om ahakõrlo uje om per ich ye ompe ahakõrlo uje om shɨ par uje uhulo oso oteychɨm olak. Kɨmɨjɨ ahakõrlo shɨ par uje oteychɨm olak ich olak Deych uje de poõrc ye dosɨm olak premyope. 2Heke uje asɨmlo oso õr kuche ich ye atɨmlo yewo uhulo ɨtso uje abɨtɨlo trompeta par yewo oteychɨm olak ɨlo erze uje õr aho yũhɨrsh. Wɨr oshiyokõr oshuu ɨtsorz sinagoga aho hn erze daho uje de duwo aho toy par uje oso oteychɨm õr hn onarim õr. Titɨm olak ich tuu ũrpa. Wɨchɨ uu õr premit uje oso oteychɨm õr. 3Per uje olak yeẽk dosɨm yeẽk kuchɨt uje ɨr nesita ich ye ompe tatɨm yewo uje shiyokõr shuu ɨtsorz shɨ ɨtso uje ye duhu nahmɨta waachjãrrza dɨraha uje hmata waãchta shiyokõr. 4Heke ye duhu latɨk dɨraha. Shɨ ɨr Deych uje de poõrc wɨchɨ teychɨm uje shiyokõr hn ye dɨbɨte orhõta heke wɨchɨ chɨbɨte orhõta uje ɨshɨm ɨr premit. 5Titɨm olak. Uje olak orar ich ye uhu olak ɨlo erze oso yewo uje õr aho yũhɨrsh. Wɨr otsahmũr uje oyehetɨhɨ sinagoga aho hn õr orar, hn oyehetɨhɨ dehet uje oso okɨhniya ochɨkãha hn õr orar shɨ par uje oso oteychɨm õr. Titɨm olak ich tuu ũrpa. Uu õr premit uje otserz wɨchɨ uje oso oteychɨm õr. 6Uje sehe olak yeẽk orar ich masaha pwert ehet hn shiyeru uhurrza hn orar sapur ɨr Deych Porrosht. Wɨchɨ teychɨm uje shiyokõr hn teychɨm uje ye dɨbɨte orhõtape heke Porrosht chɨbɨte orhõta uje ɨshɨm ɨre premit. 7Uje olak yeẽk orar ich ye duhu lahwoso deeshɨ deeshɨ. Ye jukur pork uje shiyokõr shuu ɨtsorz ich shiyokõr ɨtso erze uje ye odɨraha Porroshtpe. Wɨr õr eyuwo tɨsĩ̵r uje ese uje ochii õr porroshtɨhɨ chunt õr uje otata lahwoso oduhu deeshɨ deeshɨ. 8Ye uhu olak ɨlo õr pork olak Deych chɨraha uje olak nesita uje ehn yahpaa apurlo ɨrpe. 9Uje olak orar ich uhulo ɨlorz: Dii Porrosht uje owa de poõrc, oyahmũr uje nos otola eeych. 10Oyahmũr uje erẽt par nos abey oso. Sehe oyuhu oniyokõr uje ahmũr ele hnɨmich eeych shɨ ɨtso uje oshiyokorĩ̵hɨ wahacha poõrc. 11Kal deeych asɨm õryok poso uje õryok nesita 12hn owa perdonar õryok erze kuche mɨhnũwo uje oyiyokõr pork õryok perdonar erze uje oshiyokõr mɨhnuwõho õryok. 13Ye uhu oyɨtĩ̵r ese owich nok yeẽk duhu oyiyokõr uje mĩ̵hnɨk. Akashɨm õryok par uje ye oyiyokõr uje mĩ̵hnɨk pork shish owa Rey. Shish akɨrbo de, hn owa dich. Shɨ erze uje oyapur owa. 14Uje olak perdonar erze yewo uje oshiyokõr mɨhnɨkĩ̵hɨ olak ich olak Deych uje de poõrc perdonar olak toy. 15Per kɨmɨjɨ ye olak perdonar yewo uje oshiyokõr mɨhnuwõho olak ich olak Deych ye perdonar olakpe erze kuche mɨhnũwo uje ahakõrlo. 16Titɨm olak. Uje moymlo olak poso par uje olak orar ich ye uhu olak ɨle yerh hn olak dosdarak ɨtso uje wɨr oshiyokõr erze oso uje õr aho yũhɨrsh. Wɨr oshuu dele yerh hn õr dosdarak uje oym labɨso par uje oso oteychɨm õr. Titɨm olak ich tuu ũrpa. Uu õr premyo uje otserz wɨchɨ uje oso oteychɨm õr. 17Uje moymlo olak poso par uje olak orar ich erhũlo olak ɨle hn arzlo olak hu 18par uje erze oso ye odɨraha uje moymlo olak poso per olak Deych uje de poõrc uje nĩhyok yeẽk pwele teychɨm ɨre, wɨchɨ umo uje ahakõrlo hn ye ebɨtlo orhõta uhulo ɨtsorz heke wɨchɨ chɨbɨte orhõta uje ɨshɨm olak premyo. 19Titɨm olak. Ye etiyẽrlo olak kushjarõho nãhu ĩ̵rmo pork tyenɨj ɨhnẽro tew hn erze olak kuche yewo ichesh taata hn sɨhna ɨre. Echɨko otɨrẽt hn otorha. 20Ma om uje etiyẽrlo olak kushjarõho wahacha poõrc. Wahacha ye ɨhnẽro tepe hn erze olak kuche yewo ye icheshpe taata hn sɨhna ɨre hnii echɨko ye omasaha wahachpe hn otorha. 21Nos oso shish oshuu deyuwo tɨsĩ̵r ese owich uje õr kushjãro de. Kɨmɨjɨ olak kuche shɨ de lɨka ĩ̵rmo ich shɨ olak eyuwo tɨsĩ̵r ahnũwo ĩ̵rmo per kɨmɨjɨ chɨhɨ poõrc ich olak eyuwo tɨsĩ̵r wahacha poõrc. 22Titɨm olak. Olak ɨle shɨ ɨtso nampɨrrza uje chihit lekɨtiyo pork olak pwele eychɨmlo lekɨtiyo. Kɨmɨjɨ olak ɨle teychɨm lekɨtiyo ich erahalo uje ich ũru heke olak ɨle ich om, 23per kɨmɨjɨ ye erahalo uje ich ũru ich shɨ ɨtso uje ye olak pwele eychɨmlo lekɨtiyope. Ich shɨ ɨtso uje erkɨhɨlo dɨhlelta pork olak ɨluu mɨhnũ. Asa dɨhlelta ich dɨhlel data. 24Titɨm olak uje ich ye ompe uje yeẽk shuu nensɨro õr osiyer. Tyenɨj tokole uje sɨtak yet hn sahmũr yet, o kɨmɨjɨ shuu yet ma dich hn shuu yet ye jukur. Heke uje enahalo olak par erzlo hnote ich ye olak pwele uje enahalo olak par ahakõrlo Porrosht ɨr ɨbiyo. 25Heke titɨm olak. Ye olak prekuparɨhɨ erze kuche uje olak nesita par olak ɨkɨrĩt. Ye olak prekuparɨhɨ olak poso hnii uje ehelo hn ye olak prekupar olak ɨshuwo par uje anãhalo. Olak ɨkɨrĩt ma bale je olak poso hn olak ɨkɨrĩt ma bale je olak ɨshuwo. 26Hmeychɨmlo erze chɨpɨrme uje iyohochɨs poõrc pehet. Wɨr ye dukwẽr jõrope hn ye dekushpe hn ye nɨhmerpe erze jõro uje chekushu hn chɨmchaha ɨr owich par tɨbey. Shɨ olak Deych uje de poõrc wɨchɨ uje ɨshɨm poso par uje tew. Olak ma bale je erze chɨpɨrme. 27¿Yeẽkpo olak ehet uje prekupar ɨre hn pwele shuu dekɨrĩt ma berzak? 28Ye ompe uje olak prekupar olak ɨshuwo. Hmeychɨmlo erze floro uje de hmonte. Wɨr shɨ krese. Ye dishew obiyo hn ye niyokõr õr ɨshuwope. 29Titɨm olak uje rey Salomón ɨr ɨshuwo wɨr ich ɨhĩ̵rts pisho, per erze floro ich ma ɨhĩ̵rtso. 30Porrosht shuu erze floro tokole ich ɨhĩ̵rts pisho shɨ ɨtso uje shuu iyãha lasuwo uje ich ɨhĩ̵rtso. Ele deeych ich wɨr ɨhĩ̵rtso per deychole hn ĩya erze ɨhnemyo hn ochɨmchaha kipuut par uje otsẽru. Porrosht shiyokõr erze floro ɨhĩ̵rtso shuu ɨtsorz heke wɨchɨ ɨshɨm olak ɨshuwo toy per otiislo uje ɨre ɨshɨm olak ɨtsorz. 31Heke ye olak prekupar uje olak nesita. Ye atɨmloye on: “¿Keshɨ oyuhu tãra ɨraãpo par uje oyahu hn uje oyoho?” Hn ye athɨlo uje ¿keshɨ uhulo olak ɨshuwo tãra ɨraãpo par uje anãhalo? 32Nos wɨr erze uje ye odɨraha Porroshtpe õr prekupar ɨrehe erze kuche. Olak Deych uje de poõrc chɨraha uje olak nesita erze kuche. 33Ma om tyenɨj enahalo olak uhulo ma okɨhniya omasaha par Porrosht aabo par uje wɨchɨ tɨbey õr hn enahalo olak par uhulo Porrosht aabo õr ɨluu ma ɨlo Porrosht ɨluu hn nos ɨshɨm olak erze kuche uje olak nesita. 34Heke ye olak prekupar uje olak nesita par deychole. Moymlo par deychole. Porrosht tyenɨj tɨbey olak deychole toy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\