APOCALIPSIS 1

1Porrosht tatɨm Jesucristo par shuu tatɨm laabo erze kuche uje tyenɨj tĩ̵r ĩ̵rmo nehe par uje shuu ochɨraha, heke Jesucristo shuu ɨr anjel hno tĩ̵r debich uje iich otsɨɨ Juan. Wɨchɨ apóstol. 2Juan chichew erze uje Porrosht tata hn erze uje Jesucristo tyenɨj shiyokõr nehe. Wɨr uje Juan umo. 3Ich om par ese uje ler ɨr ahwoso uje de asa hutɨta uje tata uje ɨre tyenɨj shiyokõr nehe hn ich om par erze uje otẽr hn uje oshiyokõr uje erze ɨr ahwoso tata pork ich yej terɨhɨ ese ɨshɨrĩt uje erze kuche tĩ̵r ĩ̵rmo. 4Yok Juan. Tichew ana hutɨta tokosɨm erze Porrosht aabo uje õr wee syete uje odechɨ hnɨmich Asia. Porrosht de hn shish dekite hn shish de nehe. Erze ɨchɨbiyo uje õr syete odechɨ Porrosht ɨbɨta ɨkɨch. Sehe tuu Porrosht hn erze ɨchɨbiyo odosɨr olak hn oduhu olak aho kɨɨs. 5Hn sehe tuu Jesucristo takashɨm olak toy hn duhu olak aho kɨɨs. Wɨchɨ shish tata uje ich ũru. Wɨchɨ webich os uje ɨkpokite tokolɨhɨ erze topo õr ahɨr. Wɨchɨ nos rey õr bahlut pisht uje ode nãhu ĩ̵rmo. Cristo ich sahmũr pɨshɨ eyok. Wɨchɨ ɨr armɨsta noshɨkite par ɨshɨ eyok hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr. 6Wɨchɨ uje shuu eyok weeta nohmɨra uje eyok Porrosht aabo hn shuu yomsaha ese obich uje iich otsɨɨ saserdote par yiyokõr ɨr Deych Porrosht ɨbiyo. Sehe tuu nos oteeychãha ɨre hn shish oduhu ɨre ma dich. Uje oniyokõr oduhu ɨlorz ich ɨhĩ̵rtpa. 7Ẽrlo yok. Cristo tyenɨj cheeshpo nehe tãra poõrc tokolɨhɨ ukuhurrza ehet hn ihnɨmich hn nos oso oteychɨm. Erze uje ochiyuwa klabo ɨr hmekite tyenɨj omo toy nehe. Nos wɨr oso uje ode nãhu ĩ̵rmo ich tyenɨj oyerh pork wɨchɨ taãcha, per ich ma om uje taãcha. 8Eyok Ɨrhĩch Porrosht ɨm: —Shɨ yok ɨtso uu letra webich osht hn uhurzosht a hn zeta.— Tata shuu ɨtsorz pork wɨchɨ de hn shish dekite hn shish de nehe. Ɨr ukurbo deyo de. 9Titɨm olak. Yok Juan. Yok olak leshap pork yakɨshlo Jesús. Ich oso oloter yok toy. Yok Porrosht aap hn shish yok ewenta nos wɨr kuche mɨhnũwo uje tĩ̵r yok ɨtso olak. Oshiyeru yok ochɨbɨte yok ese hnɨmich uje iich otsɨɨ Patmos uje awɨt chɨpeẽsa. Wɨchɨ ɨtso karsel. Ochɨbɨte yok wahacha shɨ pork tanɨmɨrãha Porrosht ahwoso titɨm õr Jesucristo. 10Domingo wɨchɨ eyok Ɨrhĩch ɨr deeych. Uje terɨhɨ ese deeych ich Porrosht Ɨchɨbich shuu tukunt uje yeẽk chiilehetɨhɨ piyẽr. Ɨr ahwoso ich jwertpa shɨ ɨtso uje yeẽk sobɨta trompeta. 11Tatɨm yok ɨm: —Erze uje tokowa owa nehe ich tyenɨj atsew ebɨte hutɨta hn asɨm asa hutɨta erze Porrosht aabo uje õr wee syete. Ode erze duwo Efeso hn Esmirna hn Pérgamo hn Tiatira hn Sardis hn Filadelfia hn Laodicea. Erze duwo dechɨ hnɨmich Asia.— 12Tomtɨs yok par takachɨm ese uje keytkẽr yok keshɨ yeẽkpo. Tokomo uhwɨrbe syete pur oro par otserũhu nampyon eeyo kal nohmɨr nohmɨr. 13Erze uhwɨrbe syete uje oro de hn yeẽk iyehetɨhɨ ehet wɨchɨ uje Porrosht shuu tɨrẽtkite tĩ̵r ĩ̵rmo. Ɨr ɨshuwo ich berzo hn ɨr ɨhɨrosht pur oro uje de ɨr ɨrjorrza. 14Ɨr akĩ̵rt ich poro shɨ ɨtso obeje wesho uje poro hn shɨ ɨtspo nieve. Ɨr ɨle eyhi shɨ ɨtso jwekɨta yokõrt, 15hn ɨr hnɨte shɨ ɨtso bronse uje ich hũrpa. Wɨchɨ shɨ ɨtso uje otsar ese bronse kipuut ehet hn ɨr otich tokole ich hũrpa. Uje chiilehet ich ihyokõrak dich shɨ ɨtso awɨt uje tãra kojach uushɨ ich jwertpa. 16Ɨr hmata waãchta porrzeebe de syete, hn espada tokolɨhɨ ɨr ahwo uje pɨt watak hn pɨt yet watak. Ɨr ɨle ich hũrpa shɨ ɨtso deeych uje chihit. 17Uje takachɨm ich yok kayɨhɨ hnɨte ahɨr shɨ ɨtso uje tɨkɨtɨ per ɨre chɨbɨte nahmɨta waãchta yok peeych hn tatɨm yok ɨm: —Ye atɨla yok. Yok uu webich osht hn uu uhurzosht. 18Ich yok ɨka. Antkite hn tɨkɨtɨ per ele ahle shish yok ɨka. Yok uje tiita uje otoy o kɨmɨjɨ ye otope hn õr ɨchɨbiyo hno tĩ̵r erze topo õr owich pork ich shɨ ɨtso uje yabe de pahɨr par tiyokõr tuu ɨtsorz. 19Heke atsew ebɨte hutɨta erze kuche uje amoko hn erze uje yesh de hn erze uje tyenɨj tĩ̵r ĩ̵rmo nehe. 20Tyenɨj titɨm owa uje sɨteẽta erze porrzeebe uje syete uje amoko de pɨhmta waãchta hn erze uhwɨrbe uje syete pur oro uje amoko. Erze porrzeebe shɨ ɨtso erze Porrosht aabo õr bahluwo uje ode kal iglesya uje syete hn erze uhwɨrbe uje pur oro syete shɨ ɨtso erze Porrosht aabo uje ode erze iglesya uje syete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\