APOCALIPSIS 12

1Esee hn tokomo yarta data uje de poõrc. Tokomo tɨmcharrza. Ɨr ɨshuwo shɨ ɨtso deeych uje chihit hn iyehe shekurko eeych. Iyãha doolt uje porrzeebe de dose. Ɨr wolt shɨ ɨtso uje reye oyãha. 2Asa tɨmcharrza hmɨker. Wate tɨbich pork chuuna uje ɨr ijɨt tabɨta hn doso par shũrha. 3Tokomo kuchɨt yet wahacha poõrc ɨtso loshɨpɨt uje ich dich hn wɨhĩ̵rt. Ɨr hu syete hn ɨr wãpe dye hn ɨr wolo syete. Nohmɨr nohmɨr de kal hu eeyo. Ɨr wolo ɨtso uje reye oyãha. 4Kɨmɨjɨ porrzeebe wee chɨhɨ tre ich ese uje ɨtso loshɨpɨt chĩ̵ra ɨr kolta shuu weeta nohmata kayɨhɨ hnɨmich. Wɨchɨ de asa tɨmcharrza ɨkɨch waa je sehe ɨr ijɨt shũrha pork uje ɨr ijɨt shũrha ich sehe tew. 5Asa tɨmcharrza ɨr ijɨt shũrha ɨteẽtak. Yeẽk hnoy shɨchish ese ɨr ijɨt seya Porrosht hn ɨr ɨbɨta. Wɨchɨ uje tyenɨj nos tɨbey nãhu ĩ̵rmo oso nehe hn tyenɨj sepyẽr õr chĩ̵ra õr pyerɨt uje shɨ ɨtso pohɨrkɨta. 6Asa tɨmcharrza hno yuhwo tĩ̵r wahacha owich uje ɨsa uje Porrosht nɨshii par ɨre. Wɨchɨ tyenɨj ɨshɨm ɨr poso par erze daalo mil dos syentos sesenta. 7Esee hn ɨchii oteyehe wahacha poõrc. Miguel hõr ɨr anjele hn ese uje ɨtso loshɨpɨt hõr ɨr anjele oteye, 8per ye õr pwele oderz Miguelpe, heke ich nĩhyok õr owich wahacha poõrc 9hn otãra ese uje ɨtso loshɨpɨt. Wɨchɨ uu echeẽt uje ɨchii dekite uje iiyo yewo otsɨɨ dyablo hn Satanás. Wɨchɨ uje nos sehnyẽr erze oso uje ode ĩ̵rmo lekɨtiyo. Otãra ɨre ochɨbɨte hnɨmich hn otãra erze ɨr anjele ochɨbɨte õr hnɨmich toy õya Satanás. 10Esee hn tukunt õr ahwoso wahacha poõrc ich sɨhnew tata ɨm: —Ele ahle ich terɨhɨ uje Porrosht serz chĩ̵ra lakɨrbo hn eyok Deych Porrosht tɨbey eyok. Ele ahle hn Cristo ɨr ukurbo de pork otãra Satanás uje deeych hn dɨhlak shish denunsya eyok leshɨbo wahacha Porrosht ɨle ɨkɨch. Wɨchɨ otãra ochɨbɨte hnɨmich. 11Porrosht aabo otserz Satanás shɨ pork ese Obejɨt ɨr armɨsta ɨshɨ õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨrkite hn pork otatɨm erze uje ye õr Porrosht aabope uje wɨchɨ shiyokõr par õr ɨre. Ye otolpe par otoy pork ye olotiis Cristope.— 12Esee hn shish õr ahwoso tãra poõrc tata ɨm: —Olak tyenɨj olak ayla uje olak de poõrc hn olak uje ebuhulo poõrc, per ich yarhakpa par olak uje olak de hnɨmich hn ode onoota bahluta pork dyablo ihnɨmich hn tĩ̵r olak. Ich ches pɨsh delo pork chɨraha uje ich yej terɨhɨ ɨshɨrĩt par tĩ̵r urhuta bahluta ehet nehe.— 13Ese uje ɨtso loshɨpɨt chuuna uje otãra ochɨbɨte hnɨmich heke hno chukwi asa tɨmcharrza waa je ɨr ijɨt shurhãni ɨteẽtak. 14Porrosht shiyokõr shɨ ɨtso uje ɨshɨm asa tɨmcharrza agilt ĩhyo uje ich dich par uje yuhwo hno tĩ̵r ese owich uje ɨsa par ese uje ɨtso echeẽt ye dishew ɨrpe. Porrosht tyenɨj ɨshɨm wate ɨr poso par tre ãyo hn pehet ĩya. 15Ese uje ɨtso echeẽt shuu awɨt tokolɨhɨ lahwo ɨtso onoota pork sehe duhu lajuwe asa tɨmcharrza. 16Per hnɨmich takashɨm asa tɨmcharrza. Iin ese awɨt uje ese uje ɨtso loshɨpɨt shuu tokolɨhɨ lahwo shɨ ɨtso uje sehek lahwo hn iin. 17Heke wɨchɨ ich sɨtak pɨshɨ wate tɨmcharrza hn hno satsĩ̵r erze uje otãra wate. Wɨr uje oshiyokõr uje Porrosht ahwoso tata hn otatɨm yewo uje ye olotiis Jesuspe. Ese uje ɨtso loshɨpɨt hno iyehetɨhɨ wahacha hnɨmich ukult uje de onoot bahlut wɨrc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\